Skogsfastigheter

fråga om ägarbyte på mark

18 inlägg 8369 visningar 1 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

Re: fråga om ägarbyte på mark

Jasi  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#89878
Mangan skrev:
Sibiria skrev:Fruar, barn eller systrar har inget med saken att göra så länge de inte står som medägare till fastigheten.


Om ägaren är gift skall make/maka ge sitt samtycke, om det är deras gemensamma bostad (tex styckar av en bit av deras gård där de bor).

Man får inte heller sälja en avverknig på fastigheten make/makan bor utan dennes tillstånd.

Bankerna brukar regelmässigt begära in tillstånd för att tex belåna fastigheten om man är gift, även om man inte är bosatt där.


De två sista meningarna gäller inte. De har aldrig gjort så när jag sålt eller belånat. Var har du hittat det?

Ta hjälp av Nordeas skogsspecialister, vi finns på sju platser i landet.
Avatar Fallback

Re: fråga om ägarbyte på mark

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#89902 Äktenskapsbalken gäller väl fortfarande?

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870230.htm

"5 § En make får inte utan den andra makens samtycke
1. avhända sig, låta inteckna, hyra ut eller på annat sätt med nyttjanderätt upplåta fast egendom som utgör makarnas gemensamma bostad,
2. avhända sig, pantsätta, hyra ut eller på annat sätt med nyttjanderätt upplåta annan egendom som utgör makarnas gemensamma bostad, eller
3. avhända sig eller pantsätta makarnas gemensamma bohag. Första stycket gäller inte bostad eller bohag som är den ena makens enskilda egendom enligt 2 § första stycket 2--4. En make får inte heller utan den andra makens samtycke avhända sig, låta inteckna, hyra ut eller på annat sätt med nyttjanderätt upplåta fast egendom som inte utgör makarnas gemensamma bostad, om egendomen är giftorättsgods. Detta gäller dock ej, om mål om äktenskapsskillnad pågår och maken har förvärvat egendomen efter det att talan om äktenskapsskillnad väcktes.

Samtycke till avhändelse av eller inteckning i fast egendom skall lämnas skriftligen.
Bestämmelserna i denna paragraf om fast egendom och rättighet i denna tillämpas också i fråga om tomträtt."

Hmm, gällde även de fastigheter som man inte bor på, ser jag nu. Om man inte gjort undantag, tex med äktenskapsförord eller genom arv mm

Avatar Fallback

Re: fråga om ägarbyte på mark

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#89905 Det blir värre! ;)

"2009-11-13 - Samtycke krävs från före detta maka för åtgärd med fastighet som är enskild egendom om fastigheten tidigare har använts för gemensamt boende under äktenskapet.

I Högsta Domstolens mål Ö 1089-08 fastslogs att en man 10 år efter upplösandet av dennes äktenskap behövde sin före detta makas samtycke för att ha rätt att fullfölja inteckningen av makarnas tidigare gemensamma bostad.

I samband med makarnas ingående av äktenskap 1994 upprättades äktenskapsförord med innebörden att all deras egendom skulle vara enskild. När äktenskapet upplöstes tre år senare förrättades inte någon bodelning eftersom det inte fanns annan egendom än enskild. Mannen bodde kvar i makarnas tidigare gemensamma bostad. Tio år efter äktenskapets upplösande ansökte mannen om inteckning av fastigheten. Inteckning av fastighet kan beviljas för det fall att den sökande har uppvisat att samtycke till inteckningen föreligger från före detta make eller maka som har bott i bostaden gemensamt med den sökande eller att tillstånd finns från rätten att göra en inteckning trots avsaknad av samtycke. I förevarande fall har den sökande varken uppvisat samtycke från sin före detta maka eller tillstånd från rätten. Mannen kunde alltså inte få en ny inteckning innan före detta hustrun medgett detta!"

http://www.advokatlagerlofs.se/nyheter.htm

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).