Huggningsklass

 Svara  13 inlägg  6547 visn.  4 följer
Avatar Fallback

Huggningsklass

 
#68096 Hej.

Undrar lite kring tillväxten av skog och hur man generellt räknar på detta.

Börjar med 1:a frågan. Kan man utifrån "förrådet m³" i de olika huggningsklasserna bestämma tillväxten år och i så fall vid vilken huggningsklass växter skogen som mest i m³?

En fråga som inte har med tillväxten att göra:
Var hittar man prisuppgifter för respektive huggningsklass? (Västmanland)

OBS! Ny i "branschen". Kanske märks.

MVH   TS
Enso Cat
Avatar Fallback

Re: Huggningsklass

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#68098 I kubik räknat växer den äldre skogen bäst. ( S1- S2) i procent växer den yngsta skogen bäst ( R1- R2)
Tillväxten kan ju ganska väl beräknas utifrån olika formler men då behövs skogens ålder som ingångsvärde och inte enbart huggningsklasserna som ju är ett ganska vitt begrepp.

Avatar Fallback

Re: Huggningsklass

 
#68101 Hej Skogsola. Tack för svaret.

Vad tror du om tillväxten på detta? Hur kan man ställa upp en formel utan att vara professor i Excell?

Åldersklass:
11-20 år, 30m³
21-30 år, 20m³
31-40 år, 700m³
41-50 år, 200m³
51-60år, 700m³
101-110, 60m³

Totalt virkesförråd 1710m³

Huggningsklass:

R2: 50 m³
G1: 1500 m³
G2: 60 m³

Medelbonitet 5,7m³/ha/år
Löpande tillv 4,0m³/ha/år

   TS
Avatar Fallback

Re: Huggningsklass

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#68104 Hej!

Du kan inte beräkna tillväxt utifrån virkesförrådet.Har du ingen skogsbruksplan?
De flesta planer har en tillväxtfunktion.Du behöver uppgifter som areal,bonitet,trädslag,ålder,bestockning mm för att ha en chans att hamna rätt.
Generellt kulminerar nog kubiktillväxten före S1-S2. Tillväxtkurvor finns säkert att hitta på nätet.

/Nisse

Avatar Fallback

Re: Huggningsklass

 
#68112 Hej Tidbeck!

Skulle säga att det är yngre gallringsskog som växer mest mätt som m3sk/ha och år, alltså ungefär huggningsklass G1.

Hittade på http://www.skogssverige.se ett råd om att beräka tillväxten med Fridmans tillväxtformel.
Fridman har publicerat enkla tillväxtfunktioner 1995 (Rapport 1, SLU, Inst f skoglig resurshushållning och geomatik) för den som vill räkna själv. Ska tydligen gå att beställa genom att skriva till

Inst. f skoglig skoglig resurshushållning och geomatik, SLU, 901 83 Umeå

OBS! Kan vara så att det kostar att beställa rapporten:

Jag har i vart fall för mig, om jag inte blandar ihop den med någon annan formel, att den går ut på att man räknar fram den årliga tillväxten som ett procenttal av det stående virkesförrådet baserat på vetskap om de ingående värdena för stående volym per ha, ståndorttsindex som H100 (dock bara siffervärdet) samt beståndets ålder.

Har dock för mig att det fanns reservationer gällande tillförlitligheten i yngre bestånd.
Kommer inte heller ihåg om den gick att tillämpa på alla trädslag.

Lycka till och hoppas att det finns någon som kan rätta mig om jag är inne på helt fel formel.

MVH
/Alias

Avatar Fallback

Re: Huggningsklass

 
#71857 Hejsa

De danske kolleger har udviklet programmet Vidar, hvor du kan sætte vækst tal osv. ind og se tilvaeksten på de forskellige træarter og hugstgrader.

Du kan finde det her: http://www.sl.life.ku.dk/Emner/Skov/Sko ... vidar.aspx

Mvh

Roy

Avatar Fallback

Re: Huggningsklass

 
#72415 Bra ämne!

Jag är väldigt intresserad av detta och hoppas stort på "Praktisk skogshandbok" som är på väg med posten!

Om man tar en avdelning och vet trädslag, ståndortsindex, antal stammar per hektar och ålder så borde det finnas en tabell där man kan se den förväntade volymtillväxten per hektar.

Om avdelningen röjs så står det ju mindre kubik per hektar just då, men tillväxten på de stammar som står kvar ökar i tillväxt. Det blir många saker att ta hänsyn till.

Jag är inne på linjen att det mest lönsamma man kan göra på 15 års sikt är att köpa röjd ungskog där det ännu inte står så mkt kubik, men där stammarna är tillräckligt höga för att älgen inte ska äta upp dom.

Sitt och vänta och du har 2,5 till 3 gånger så mkt skog som idag om 15 år.

Uppe hos oss betalar man försumbart mer för ungskog jämfört med gammal skog.

/Bjärven

Avatar Fallback

Re: Huggningsklass

 
#72785
trislc skrev:Citat:

Jag använder Excel för att hålla min skogsbruksplan aktuell. - Använder följande formel som svar på en fråga, liknande din:

282,7*(beståndets ålder vid planens upprättande, år)^-0,896*(ståndortindex i meter, endast siffror, exv 24)^0,0763*(antal m3sk på avd vid planens upprättande)^-0,1816 = årlig tillväxt ( i %)Hej.

har försökt aplicera formeln på en skogsfastighet som jag hittade på nätet. (ville testa för att se hur det fungerade)

Tror att det fungerar. Tillväxten (%) enligt formeln blir lite lägre än boniteten angivet i skogsbruksplanen för aktuell avdelning men det är marginellt.

Jag har en fråga på när man ska räkna fram utvecklingen 10 år framåt enligt denna formel (år för år)

Om vi säger att en avdelning vid start har dessa parametrar:

Ålder 15 år
SI: T24
Kubik /avd: 60 m3sk (3 ha)

När man sen räknat ut tillväxten som i detta fall blev 15% ska man år 2 sätta åldern till 16 och kubik/avd till 69?

Tacksam för svar.

   TS
Avatar Fallback

Re: Huggningsklass

 
#72790 Tall och björk växer snabbast i sin ungdom. Gran sätter fart lite senare.
Men i princip har du lägst tillväxt de första 30 åren (typ hälften), sedan full rulle tills dess att trädet blir gammalt då avtar det lite igen.
För att bedöma *verklig* tillväxt i en skogsbruksplan, behöver man känna till gallringshistorik eller göra sunda antaganden om historisk gallring.

Exempel: Om avd 1 och 2 har samma bonitet och typ av bestånd, står det 30 m3sk efter 30 år på avd1, och 90 m3sk efter 60 år på avd 2, så får du en hygglig bild av att den verkliga tillväxen är 2 m3sk/år i just dessa bestånd, om avd 2 inte nyligen är gallrad (vilket i så fall brukar stå i planen, eller så ser du stubbarna när du är ute och kollar).

Med denna enkla tumregel kommer man en bit närmare verkligheten när man ser på ett prospekt.
Vid värdering tänk på att en hel del av den teoretiska produktionen röjs och gallras bort till inget eller jämförelsevis lågt värde jämfört med en slutavverkning. Den praktiska tillväxten/nyttan är därför ofta bara halva den glittrande siffran "årlig tillväxt" som mäklarna ger dig.

Avatar Fallback

Re: Huggningsklass

 
#72792 Glöm inte heller att du köper i m3sk och säljer i m3fub. Omräkningen är 0,85 till din nackdel, sedan måste du lämna miljöträd och kantzoner, så räkna 0,8 * dina m3sk i nyttovolym gånger det pris du tror du kan få ut.

Avatar Fallback

Re: Huggningsklass

 
#72793 Tack för båda svaren.

Contora: jag förstår vad du menar med att beräkna medelvärdet efter 10 år. Men detta är ju en "fiktiv" skog där jag bara har nuvärdet och jag vill enligt din formel få fram hur skogen ser ut efter ex 10 år.

Förstår du vad jag menar??

MVH

Contorta skrev:Glöm inte heller att du köper i m3sk och säljer i m3fub. Omräkningen är 0,85 till din nackdel, sedan måste du lämna miljöträd och kantzoner, så räkna 0,8 * dina m3sk i nyttovolym gånger det pris du tror du kan få ut.


Bra tips!!

   TS
Avatar Fallback

Re: Huggningsklass

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#72800 Jag tror det är ganska vanligt att en 1:a gallring håller mera kubik än vad planen räknat fram,vilket i praktiken gör att man lätt kommer in för sent.
Gissningsvis beror det på att man underskattat både stående volym vid taxeringen och löpande tillväxt.

Har man många bestånd och gör sin planering i huvudsak från skogsbruksplan så är detta ett problem. Sena förstagallringar kan ge problem av många slag.

/Nisse

Avatar Fallback

Re: Huggningsklass

 
#72801 En bättre kalkyl får du med analysverktyget Prodmod 2
http://www.skogforsk.se/sv/KunskapDirek ... g/ProdMod/

Hur mycket där kommer att stå med given bonitet beror på många saker, hur du gallrar, röjer, naturlig avgång (träd som dör eller blåser ikull), hur välslutet beståndet är osv.

Enligt min överslagsmetod ser det ut så här om 10 år

Åldersklass:
11-20 år, 30m³: Ålder nu i snitt 15 år och det har växt 1,5 m3sk per år och lika mycket de kommande 10, dvs svar: 30+10*1,5= 45 m3sk om 10 år.
21-30 år, 20m³: Ålder 25 år och växer ca 1 m3sk per år, dvs svar: 30m3sk
31-40 år, 700m³: Ålder 35 år och växte 20m3sk per år de första 30 åren, således det dubbla nu. Svar 1100 m3sk
41-50 år, 200m³, Då är denna 45 år och har växt 100 m3 de första 30 åren och 100m3 de följande 15 (dubbla farten). De närmaste 10 åren kan du räkna med 70 m3sk dvs svar 270 m3sk. Osv på samma sätt.
51-60år, 700m³. Snittålder 55 år. Svar 850 m3sk
101-110, 60m³. Svar 65 m3sk.

Totalt virkesförråd efter 10 år är mycket grovt gissat 2360 m³sk. Men som sagt gå hellre in med bättre data i prodmod2.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).
Annonser