Skogsfastigheter

Den perfekta skogsbruksplanen

32 inlägg 20632 visningar 6 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

Den perfekta skogsbruksplanen

Zalman  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#56403 Den perfekta skogsbruksplanen.

Det som förvånar mig är att många skogsägare lider brist på affärsmässighet vad gäller sitt företagande i skogen.

Vad kan man då göra för att bli mer professionell.
Gå kursen Kraftsamling skog, de flesta kan lära sig något matnyttigt på denna kurs.
Skaffa en bra skogsbruksplan.
Tyvärr håller dagens skogsbruksplaner inte riktigt måttet.
Dock är några förbättringar på gång.
Exempel:
Lasermätning av skogen.
Vid lasermätning av enskilda träd kan trädhöjd, stamdiameter och trädslag bestämmas och därmed även trädets volym. Genom att använda laserdata i kombination med färginformation från optiska bilder kan en ännu säkrare klassning av trädslaget göras.
En dålig skogsbruksplan med ett överskattat virkesförråd kan bli en dyrköpt läxa vid skogsköp.

Skogsbruksplan med webb-access lanseras.
Norra Skogsägarna, Norrskog, Mellanskog och Södra har beslutat starta ett bolag för att samordna och utveckla hanteringen av tredje generationens (3G) skogsbruksplaner.
Genom det nya 3G-systemet kommer skogsägarna att få tillgång till sina skogsbruksplaner över webben, lägga in utförda åtgärder mm. Vissa tilläggs-tjänster till basplanen kommer också att kunna erbjudas, som exempelvis val av slutavverkningsbestånd.
Denna lösning kommer även att ha ekonomiska kopplingar så att man kan se
tillväxt per avdelning i kronor.

Dessutom ger skördarmätt avverkning ett kvitto på att skogsbruksplanen per avdelning stämmer.

Man kommer att ha mer kontroll över:
• Hur mycket skog man har
• Vilken avkastning skogen ger på detaljnivå
• Vilka åtgärder som behövs göras och att det sker vid rätt tillfälle
• Lättare och billigare själv kunna lägga in förändringar i skogsbruksplanen
• Lättare kunna planera sin skogliga ekonomi, lönar sig ett skogsköp och olika åtgärder
• Om det lönar sig att själv utföra skogsåtgärder   TS
Ta hjälp av Nordeas skogsspecialister, vi finns på sju platser i landet.
Användarvisningsbild

Re: Den perfekta skogsbruksplanen

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#56824 Beträffande lasermätning (egentligen flygbaserad laserscanning) så är det tveksamt om det i längden är en kostnadseffektiv metod för skogsbruksplaner till den enskilda lantbrukaren.

Just nu finns dock ett gyllene tillfälle att begagna metoden till Lantmäteriet har fått i uppdrag att laserskanna hela Sverige i syfte att ta fram en ny terrängmodell över Sverige http://www.lantmateriet.se/templates/LM ... x?id=15128 Därmed blir det ganska billigt att köpa loss nödvändig tilläggsinformation för bestämning av den stående virkesvolymen. (Dessa mätpunkter filtreras normalt bort, då det är markytan som är det primära för Lantmäteriet).

När väl denna nationellt täckande laserskanning är genomförd, kan det dröja mycket länge innan någon ny nationell flygbaserad laserskanning kommer till stånd (terrängens höjder ändras ju normalt mycket långsamt...). Under den tiden får nog skogsbruket pröjsa fullt pris för varje ny flygbaserad laserskanning, vilket inte är gratis. Bara startkostnaden på ca 100 000 kr/område gör det helt ointressant för den vanliga skogsägaren med 5-500 ha skog, men sedan tillkommer ju kostnader för filtrering och volymberäkning).

För att en flygbaserad laserskanning överhuvudtaget skall vara ekonomiskt försvarbar inom skogsbruket (när skogsbruket får stå för hela kostnaden), krävs att stora och någorlunda sammanhängande arealer laserskannas på ett bräde. För skogsbolagen funkar det, men för oss vanliga skogsägare krävs att någon kapitalstark aktör laserskannar stora områden, gör volymberäkningarna och säljer infon till överkomliga priser. Vem denna aktör skulle kunna vara står nog skrivet i stjärnorna.

Slutsats
Vi får nog leva med relaskop, höjdmätare och klave ett bra tag till.

/Niklas

Avatar Fallback

Re: Den perfekta skogsbruksplanen

nisse  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#56852 Det finns småskaliga alternativ där UAV och avancerad bildbehandling nyttjas. Helt andra kostnader och väldigt fina kartor på köpet.
Nu har tekniken inte utvecklats med enskilda skogsägare som målgrupp,men det borde man göra.

/Nisse

Avatar Fallback

Re: Den perfekta skogsbruksplanen

BjornL  
#56854 Köpte min skogsfastighet en stund efter Gudrun; den ligger kring Åsnen och var därmed mycket kraftigt drabbad. Till detta kan läggas att ägaren dött av ålder och därför är den senaste skogsbruksplanen var upprättad under åttiotalet. Storleken är 34 ha.

Har därefter bett ett par olika entreprenörer att hjälpa mig upprätta en skogsbruksplan - alla har svarat samma; det är inte värt pengarna / vi är inte intresserade. Gjorde därför min egen, vilket självklart inte är optimalt med tanke på att detta är mitt första försök i skogsbruksbranschen...

Användarvisningsbild

Re: Den perfekta skogsbruksplanen

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#56989
nisse skrev:Det finns småskaliga alternativ där UAV och avancerad bildbehandling nyttjas. Helt andra kostnader och väldigt fina kartor på köpet.
Nu har tekniken inte utvecklats med enskilda skogsägare som målgrupp,men det borde man göra.

/Nisse


Med avancerad bildbehandling lär det bli svårt att mäta varenda träd (och därmed kunna volymbestämma skogen), vilket lär vara möjligt med laserskanning.

Däremot tror jag mer på UAV + bildbehandling när det gäller inventering av diverse skogsskador, som t.ex. barkborreangrepp. Här finns utvecklingspotential mot enskilda skogsägare, inte minst utbo-skogsägare.
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Den perfekta skogsbruksplanen

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#56990
BjornL skrev:Köpte min skogsfastighet en stund efter Gudrun; den ligger kring Åsnen och var därmed mycket kraftigt drabbad. Till detta kan läggas att ägaren dött av ålder och därför är den senaste skogsbruksplanen var upprättad under åttiotalet. Storleken är 34 ha.

Har därefter bett ett par olika entreprenörer att hjälpa mig upprätta en skogsbruksplan - alla har svarat samma; det är inte värt pengarna / vi är inte intresserade. Gjorde därför min egen, vilket självklart inte är optimalt med tanke på att detta är mitt första försök i skogsbruksbranschen...


Att göra sin egen skogsbruksplan är inte fy skam. Man lär sig mycket om sin egen skog genom att inventera varenda bestånd på fastigheten. Dessutom är ju den egna arbetstiden gratis, vilket gör att man kan ta sig den tid som verkligen behövs för att mäta och räkna. En proffsplanerare får ju inte lägga ner mer än 10-20 minuter/ha i fält och får till stor del kontrollera uppräknade värden medelst sitt "köttöga".
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Den perfekta skogsbruksplanen

Sundhult  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#56995
niking skrev:Dessutom är ju den egna arbetstiden gratis


Nja, inte ens en självverksam skall väl säga att ens tid är gratis. I och för sig kan det vara ett fritidsintresse lika gärna som att åka hoj eller något annat, men att säga att ens egna tid inget är värt tycker jag är fel. Självverksamma måste värdera sin tid.

Sedan håller jag med om resultatet säkert blir bra, och investeringen man gör (tid är pengar sägs det) är kanske lika så god som en köpt. Givetvis beroende på ens kunskaper. Jag vill dock tro att de som gör skogsbruksplaner till vardags har erfarenhet som man andra kanske saknar, och därför kan läsa av ett bestånd snabbare.

Jag ville bara få med i debatten att vi som självverksamma rent är dåliga på att värdera vår egen tid i pengar. (men det borde kanske vara en helt egen tråd)

//.D

Avatar Fallback

Re: Den perfekta skogsbruksplanen

BjornL  
#57001 Ja.. Men i detta fallet så delade jag in fastigheten i 22 skiften och såg det som 22 (väldigt detaljerade) promenader med anteckningsblock och kamera. Så då var väl tiden nästan gratis.

Avatar Fallback

Re: Den perfekta skogsbruksplanen

nisse  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#57008
BjornL skrev:Ja.. Men i detta fallet så delade jag in fastigheten i 22 skiften och såg det som 22 (väldigt detaljerade) promenader med anteckningsblock och kamera. Så då var väl tiden nästan gratis.


Jag skulle nog bytt kameran mot klave,relaskop och höjdmätare.. Svårigheten med egen plan är nog annars indelning,areal,beståndsgränser.

/Nisse

Avatar Fallback

Re: Den perfekta skogsbruksplanen

BjornL  
#57009 Jag med! Har du en klave, ett relaskop och en höjdmätare som du vill byta mot en "bättre begagnad" kamera ? :)

Avatar Fallback

Re: Den perfekta skogsbruksplanen

BjornL  
#57010 Och: fördelen med att ha en (om än mycket åldrig) gammal skogsbruksplan är att beståndsgränserna är tämligen konsistenta över tid.

Avatar Fallback

Re: Den perfekta skogsbruksplanen

nisse  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#57014
Niking skrev:
Med avancerad bildbehandling lär det bli svårt att mäta varenda träd (och därmed kunna volymbestämma skogen), vilket lär vara möjligt med laserskanning.

Däremot tror jag mer på UAV + bildbehandling när det gäller inventering av diverse skogsskador, som t.ex. barkborreangrepp. Här finns utvecklingspotential mot enskilda skogsägare, inte minst utbo-skogsägare.
/Niklas


Laser- resp bildbehandling ger precis samma resultat. Systematiska fel kan drabba båda.Ingen av metoderna kan t.ex mäta björk.
Båda metoderna mäter trädhöjd.Allt annat beräknas med teoretiska funktioner, dvs på enskilda mindre bestånd kan det bli jättefel.
Reklamen kan ge intryck av att man bokstavligt "scannar" varje träd och får en faktisk, uppmätt volym på varje träd.I praktiken gör man alltså en höjdmätning av barrträd.

/Nisse

Användarvisningsbild

Re: Den perfekta skogsbruksplanen

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#57072
nisse skrev:
Niking skrev:
Med avancerad bildbehandling lär det bli svårt att mäta varenda träd (och därmed kunna volymbestämma skogen), vilket lär vara möjligt med laserskanning.

Däremot tror jag mer på UAV + bildbehandling när det gäller inventering av diverse skogsskador, som t.ex. barkborreangrepp. Här finns utvecklingspotential mot enskilda skogsägare, inte minst utbo-skogsägare.
/Niklas


Laser- resp bildbehandling ger precis samma resultat. Systematiska fel kan drabba båda.Ingen av metoderna kan t.ex mäta björk.
Båda metoderna mäter trädhöjd.Allt annat beräknas med teoretiska funktioner, dvs på enskilda mindre bestånd kan det bli jättefel.
Reklamen kan ge intryck av att man bokstavligt "scannar" varje träd och får en faktisk, uppmätt volym på varje träd.I praktiken gör man alltså en höjdmätning av barrträd.

/Nisse


Nix! Flygbaserad laserskanning är bra mycket mer lämpad för terrängmodeller och volymmätningar än flygfoton. Det är ju inte för inte som Lantmäteriet överger flygfotograferingen till förmån för laserskanning när den nya nationella höjdmodellen (terrängmodellen) skall mätas in. Den nya höjdmodellen kommer att ha ett medelpunktavstånd på 2,5 meter och ett medelfel i höjd på 0,5 meter. Dagens höjdmodell (som bygger på avancerad bildbehandling) har ett medelpunktavstånd på 50 meter och ett medelfel i höjd på ca 5 meter.

Ovanstående stycke gäller även för volymbestämning av stående skog. Faktum är att punkttätheten är så hög att laserstrålarna träffar varje träd och studsar tillbaka till skannern vid en flygbaserad laserskanning. Sålunda erhålls x antal mätvärden (positioner, koordinater) på varje träd. Därmed inte sagt att det blir tillräckligt många mätpunkter/träd för att någorlunda kunna bedöma volymen på varje enskilt träd. För detta fordras en betydligt lägre flyghöjd och därmed ett betydligt högre pris/ha, vilket gör metoden alltför dyrbar.
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Den perfekta skogsbruksplanen

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#57073
BjornL skrev:Och: fördelen med att ha en (om än mycket åldrig) gammal skogsbruksplan är att beståndsgränserna är tämligen konsistenta över tid.


Fast det gäller ju knappast om stora delar av skogen blåste ner i Gudrun eller Per.
/Niklas

Avatar Fallback

Re: Den perfekta skogsbruksplanen

BjornL  
#57081 Mja, iallafall på mina skiften så gäller det hyfsat så; där det stod gammelskog är det nu kalytor. Så där syns gränserna. I yngre bestånd var det ju endast enstaka träd som gick ned - så de är ju oförändrade. Kan säkert vara annorlunda hos andra, men här har jag inte sett anledning att ändra några av gränserna från den 20 år gamla kartan. Kan väl delvis bero på att beståndet inte har skötts alls de senaste 20 åren heller...

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).