Skogsfastigheter

Volymuppskattning på fastighetsnivå?

14 inlägg 1920 visningar 5 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

Volymuppskattning på fastighetsnivå?

karhuerik  
#652556 Hej!
Har en fråga om volymuppskattning på beståndsnivå.

På en fastighet på cirka 200ha skall den totala volymen bestämmas.
Fastigheten består till största delen av S-skog och är i den gamla skogsbruksplanen indelad i ett antal bestånd.

Min fråga är om man kan lägga ut objektiva provytor i ex. ett rutmönster(utan att ta hänsyn till avdelningar)och cirkelytetaxera dessa med dataklave, över hela 200hektars fastigheten och på så sätt komma fram till vilken volym fastigheten har. Självklart tar man inga provytor i imp.
Den totala volymen man kommer fram till kan man då använda för att justera upp eller ner skogsbruksplanens volym med en procentsats. De enskilda beståndens volym är inte så viktig.

I så fall: Hur många ytor krävs för att resultatet skall vara statistiskt säkerställt med ex en felmarginal under 3-5%?
Hur stora skall cirkelytorna vara(vilken radie)?
Någon klok person som har ett annat förslag till upplägg?

Laserscanning och relaskopmätning är inte aktuellt.
Stort tack för konstruktiva förslag.   TS
Ta hjälp av Nordeas skogsspecialister, vi finns på sju platser i landet.
Avatar Fallback

Re: Volymuppskattning på fastighetsnivå?

slatte  
#652586 Du kan inte använda dig utav det laserscannade materialet på skogsstyrelsens sida?

Avatar Fallback

Re: Volymuppskattning på fastighetsnivå?

karhuerik  
#652591 Nej, Tyvärr.
Laserscanningen verkar vara bra kalibrerad i detta område då den överensstämmer otroligt bra på avverkade och inmätta bestånd.

   TS
Avatar Fallback

Re: Volymuppskattning på fastighetsnivå?

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#652603 3-5% låter noga? Så bra tror jag du inte hamnar inom ett bestånd ens, med att klava i ytor?

Användarvisningsbild

Re: Volymuppskattning på fastighetsnivå?

Lars Lundqvist SLU  
#652613
karhuerik skrev:Den totala volymen man kommer fram till kan man då använda för att justera upp eller ner skogsbruksplanens volym med en procentsats. De enskilda beståndens volym är inte så viktig.

I så fall: Hur många ytor krävs för att resultatet skall vara statistiskt säkerställt med ex en felmarginal under 3-5%?


Det beror på hur stor variation det är inom fastigheten och inom respektive bestånd. Men oavsett det så kan du inte justera skogsbruksplanens volym på det sätt du tänker dig eftersom det förutsätter att volymtillväxten är linjärt korrelerad med stående volymen oavsett ålder, stamantal, övre höjd, osv., och det är den inte.
Det finns en hel del nyttig information på Skogskunskap: https://www.skogskunskap.se/rakna-med-v ... kesforrad/

Vad är det du är ute efter, egentligen?

Avatar Fallback

Re: Volymuppskattning på fastighetsnivå?

karhuerik  
#652616 Jag var nog lite otydlig.
Volymen per avdelning är inte så intressant utan det är totala volymen på fastigheten som jag vill komma fram till.
Sen om det inte stämmer exakt per avdelning om man fördelar skillnaden procentuellt är av mindre betydelse.
Lek med tanken att det är en avdelning.

Generellt sett så är i stort sett all skog S1-S2.
Det gäller att få fram totalvolym på fastigheten då det håller på att bildas ett reservat där.

Den volym som värderaren mätt med relaskop känns för låg. Styrkt av egna cirkelytor med dataklave på enskilda avdelningar, avdelningsvis jämförelse med laserscanning och kontrollerad mot avverkade bestånd på samma fastighet utanför reservatsområdet.

Frågan gäller hur många och hur stora objektivt utlagda cirkelytor som behövs för att volymbestämma en granskog på 200ha?

   TS
Användarvisningsbild

Re: Volymuppskattning på fastighetsnivå?

Lars Lundqvist SLU  
#652622
karhuerik skrev:Frågan gäller hur många och hur stora objektivt utlagda cirkelytor som behövs för att volymbestämma en granskog på 200ha?

Det beror på hur stor variation det är, och det vet du väl inte i förväg? Femtio ytor á 100 m2?

Hur tänkte du beräkna volymen? Hur beräknade värderaren volymen? Fördelen med relaskop är att man på kort tid kan mäta väldigt mpnga ytor. Men sen krävs ju höjden för att få volym, och någon form av kuberingsfunktion.

Avatar Fallback

Re: Volymuppskattning på fastighetsnivå?

karhuerik  
#652623 Min tanke var att man totalklavade samtliga träd inom ex en yta med radien 10m, vilket ger en area på varje yta om 314m2.
provträdskvot brukar man få ur klavprogrammet och då mäter man höjder på dessa träd och får då en höjdkurva.
Då får man en snittvolym på tagna provytor som man sen kan använda för att justera totalvolymen på fastigheten.

Området har en snittvolym om ca 220m3sk/ha enligt värderaren och frånsett några mindre avdelningar så ligger de flesta avdelningar på en volym mellan 180-250m3sk/ha men det finns några områden högre volym.

Nackdelen med relaskop är att medelfelet blir högt och min erfarenhet är att avvikelserna blir större ju högre volymen/ha är.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Volymuppskattning på fastighetsnivå?

Tåndemåla  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#652628 Linje taxering eller anlita något av de företagen som har en kvalificerad drönare som med hjälp av uppdaterade flyg och laserskannat kan ge ett bra resultat.
Själv tycker jag nog man kommer rätt med relaskop och en har höjdmätare. Ju äldre skog och ju sämre skött desto större fel kan det bli.

Användarvisningsbild

Re: Volymuppskattning på fastighetsnivå?

Anton Holmström  
#652746 Rotpoststämpling brukade på sin tid acceptera avvikelse på 5% vid kontrollstämpling (om jag minns rätt). Skulle man laserscanna med högupplöst laser så skulle resultatet bli bättre då man mäter större del av träden och inte manuellt bara brösthöjdsdiametern från ett håll.

Tydligen så är det standard vid värdering av fastigheter för naturreservatsbildande att mätning sker slumpmässigt och subjektivt med relaskop och höjdmätare. Är det en duktig och erfaren person så kan det ge ett ganska bra värde, frågan är hur man kan följa upp att mätningen blivit bra? Någon redovisning av hur många mätningar som gjorts och var de skett behövs inte...

Jag själv använder drönare och mobiltelefon för att mäta volymer noggrant på bestånd och fastighetsnivå. Men så är jag PARTISK också, som delägare och anställd av Katam. Jag ser det dock som logiskt att om man kan räkna antalet träd på fastigheten, mäta alla deras höjder och sedan diametermäta 15-20% av alla träden, då kommer man väldigt nära facit. Systematiskt, betydligt mer objektiv mätning och dessutom så kan man följa upp alla enskilda mätningar i efterhand.

Användarvisningsbild

Re: Volymuppskattning på fastighetsnivå?

svampbob  
#652754 Jag tror på att slumpa ut ett antal ytor på 100m2 10-15 stycken räcker garanterat för att få en bra representation av beståndet förutsatt att slumpningen är seriöst utförd.
Felet kommer istället att uppstå vid klavning och höjdmätning av de enskilda träden.

Senast jag gjorde något liknande var på 50ha och där behövdes det inte många ytor innan medelvärdet hade stabiliserat sig. Jag vill minnas att kring tio ytor så var båda parter överens om att det räckte med mätning.

En annan gång gav jag motparten chansen att flytta centrum på provytan om han tyckte mätning var för låg. Efter ett par flyttar insåg han att det inte gjorde någon skillnad.

Avatar Fallback

Re: Volymuppskattning på fastighetsnivå?

karhuerik  
#653153
delendam skrev:Rotpoststämpling brukade på sin tid acceptera avvikelse på 5% vid kontrollstämpling (om jag minns rätt). Skulle man laserscanna med högupplöst laser så skulle resultatet bli bättre då man mäter större del av träden och inte manuellt bara brösthöjdsdiametern från ett håll.

Tydligen så är det standard vid värdering av fastigheter för naturreservatsbildande att mätning sker slumpmässigt och subjektivt med relaskop och höjdmätare. Är det en duktig och erfaren person så kan det ge ett ganska bra värde, frågan är hur man kan följa upp att mätningen blivit bra? Någon redovisning av hur många mätningar som gjorts och var de skett behövs inte...

Jag själv använder drönare och mobiltelefon för att mäta volymer noggrant på bestånd och fastighetsnivå. Men så är jag PARTISK också, som delägare och anställd av Katam. Jag ser det dock som logiskt att om man kan räkna antalet träd på fastigheten, mäta alla deras höjder och sedan diametermäta 15-20% av alla träden, då kommer man väldigt nära facit. Systematiskt, betydligt mer objektiv mätning och dessutom så kan man följa upp alla enskilda mätningar i efterhand.


Jag litar också på Laserscanning, drönarmätning men i detta fall sådär det inte aktuellt(utan att kunna berätta för mkt)

   TS
Avatar Fallback

Re: Volymuppskattning på fastighetsnivå?

karhuerik  
#653154
svampbob skrev:Jag tror på att slumpa ut ett antal ytor på 100m2 10-15 stycken räcker garanterat för att få en bra representation av beståndet förutsatt att slumpningen är seriöst utförd.
Felet kommer istället att uppstå vid klavning och höjdmätning av de enskilda träden.

Senast jag gjorde något liknande var på 50ha och där behövdes det inte många ytor innan medelvärdet hade stabiliserat sig. Jag vill minnas att kring tio ytor så var båda parter överens om att det räckte med mätning.

En annan gång gav jag motparten chansen att flytta centrum på provytan om han tyckte mätning var för låg. Efter ett par flyttar insåg han att det inte gjorde någon skillnad.


Intressant! Men det känns som att 10-15ytor är för lågt på 200ha? Hur stora är dessa ytor?
Vad brukar medelvärdet hamna på när du anser att det stabiliserat sig?
Min tanke var 50ytor med radie på 10m, dvs 314m2Iyta.

   TS
Avatar Fallback

Re: Volymuppskattning på fastighetsnivå?

karhuerik  
#653156
delendam skrev:Rotpoststämpling brukade på sin tid acceptera avvikelse på 5% vid kontrollstämpling (om jag minns rätt). Skulle man laserscanna med högupplöst laser så skulle resultatet bli bättre då man mäter större del av träden och inte manuellt bara brösthöjdsdiametern från ett håll.

Tydligen så är det standard vid värdering av fastigheter för naturreservatsbildande att mätning sker slumpmässigt och subjektivt med relaskop och höjdmätare. Är det en duktig och erfaren person så kan det ge ett ganska bra värde, frågan är hur man kan följa upp att mätningen blivit bra? Någon redovisning av hur många mätningar som gjorts och var de skett behövs inte...

Jag själv använder drönare och mobiltelefon för att mäta volymer noggrant på bestånd och fastighetsnivå. Men så är jag PARTISK också, som delägare och anställd av Katam. Jag ser det dock som logiskt att om man kan räkna antalet träd på fastigheten, mäta alla deras höjder och sedan diametermäta 15-20% av alla träden, då kommer man väldigt nära facit. Systematiskt, betydligt mer objektiv mätning och dessutom så kan man följa upp alla enskilda mätningar i efterhand.Vad skulle en sådan mätning kosta på ett område om 200ha?
Skicka gärna PM om du inte vill skriva här.
Intressant att veta då jag säkert har jobb för mätningar på annat håll.

   TS
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).