Sida 1 av 1

Parlamentarisk kommitté bör se över och stärka äganderätten

Postat: tis 11 jun 2019, 20:59
av Skogsvaktaren
Bra arr det diskuteras i riksdagen , hoppas att Äganderätten stärks!

https://www.riksdagen.se/sv/aktuellt/20 ... X2sctlYoek

Konstitutionsutskottet anser att det är betydelsefullt att samhället värnar äganderätten och att markägare så långt som möjligt bör få bestämma över sin egendom. Beslut som rör exempelvis skydd av värdefulla områden, arter och ekosystem bör bygga på samarbete med markägare och respekt för äganderätten. Med stärkt egendomsskydd säkras Sveriges viktiga naturtillgångar och en omställning till ett mer hållbart samhälle, enligt utskottet.
Förslaget till tillkännagivande kom i samband med att utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2018 om fri- och rättighetsfrågor. Bakom förslaget står en motion från M, C, KD och L. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner i ämnet.
S, V och MP anser att dagens bestämmelser om äganderätten är väl avvägda