Skogsfastigheter

Varför vill BillerudKorsnäs ha fler ägare till sin skog?

8 inlägg 2425 visningar 2 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Varför vill BillerudKorsnäs ha fler ägare till sin skog?

Torbjörn Johnsen  
#561540 De svenska skogsbolagen ser om sitt hus när det gäller råvaruförsörjningen. Att ha egen skog har blivit viktigt igen. Storaenso har köpt (tillbaka) halva Bergviksskogen. SCA och t o m Södra har köpt skog i Lettland och BillerudKorsnäs har köpt tillbaka det mesta av den gamla Korsnässkogen. Vi skrev om detta vid årsskiftet i tråden Äga Skog - stark trend hos marknad och bolag

När det gäller BillerudKorsnäs har de tidigt flaggat för att de ev inte är intresserade av att äga skogen och nu pratar de om att ta in en eller flera delägare. Så här skriver de i årsredovisningen för 2018:

I november ingicks ett bindande avtal om förvärv av Bergvik Skog Öst AB, ett förvärv som bidrar till att säkerställa BillerudKorsnäs framtida vedförsörjning och effektivisera hanteringen av interna och externa vedflöden. Förvärvet omfattar omkring 350 000 hektar svensk skogsmark och bedöms kunna slutföras under första halvåret 2019. I ett nästa steg avser BillerudKorsnäs utvärdera möjligheten att ta in en eller flera partners som delägare i skogstillgångarna.


BillerudKorsnäs skiljer sig därmed från de andra bolagen. Storaenso lånade in pengar från marknaden med hjälp av en grön obligation för att finansiera Bergviksköpet vilket verkade vara en enkel lösning. Frågan är varför inte BillerudKorsnäs vill finansiera och äga sin skog själva? Det måste ju vara vanskligt att ta in fler delägare som ju rimligen kan tänkas vilja ha så bra betalt som möjligt för virkesråvaran som produceras. Finns det någon som har någon bra teori eller vet mer om varför de inte vill ta den här investeringen själva? Är det enbart p g a att finanserna är hårt ansträngda i och med investeringen i den nya kartongmaskinen på Gruvön eller finns det andra skäl bakom?   TS
Ta hjälp av Nordeas skogsspecialister, vi finns på sju platser i landet.
Användarvisningsbild

Re: Varför vill BillerudKorsnäs ha fler ägare till sin skog?

halvproffs  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#561577 Min sura teori är; Korsnäs behöver ju bara massaved och helst från ungskogar.
Deras tanke är; Låt småskogsägarna markbereda och plantera med eget arbete så slipper vi den kostnaden. Sen köper vi massaveden efter 25 år till ett lågt pris som efter avverkning med maskiner går + - noll för markägaren.
Då har skogsägaren lånat ut marken gratis till Korsnäa men denne har fortfarande kostnader kvar för plantering och markberedning plus eget nedlagt arbete för plantering.
Vid andra gallringen kommer intäkter som kommer att betala m.b och plant. Korsnäs är inte dumma.
Varför skulme dom stå för risker med snytbaggar, rådjur,stormar,älg, bränder och gud vet vad när dom får oss att göra jobbet gratis eller t.o.m med förlust.
Var jag negativ? Nja, det är nog bara att se sanningen i vitögat. Faktum är att någon % rätt hade Ulf1 i sitt resonemang att vi är för blåögda och naiva.
Mvh från en tröttkörd, vankelmodig och fattig torpare :geek: :shock: 😉 :mrgreen:

Användarvisningsbild

Re: Varför vill BillerudKorsnäs ha fler ägare till sin skog?

halvproffs  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#561790 Skrämde jag er? Inga fler åsikter? Nu skulle Ulf1 läst detta 😉
Inte ens från @Torbjörn Johnsen

Användarvisningsbild

Re: Varför vill BillerudKorsnäs ha fler ägare till sin skog?

Torbjörn Johnsen  
#561800 Din (och Ulf 1:s :d ) teori låter nog tyvärr helt realistisk @halvproffs
Den bygger i och för sig på att det inte finns allt för stor konkurrens om massaveden och frågan är om Storaenso och SCA har en annan syn på ev framtida virkesbrist än vad BillerudKorsnäs har?

   TS
Användarvisningsbild

Re: Varför vill BillerudKorsnäs ha fler ägare till sin skog?

halvproffs  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#561803 Återstå ju att se hur det blir. Det är ju som du skriver att konkurensen är satt ur spel om jag får dra det lite längre. Fattas volymer så importerar dom till höga priser, allt för att hålla ner priserna här.
Jag försöker att leverera så lite virke som möjligt, tyvärr påverkar det inte marknaden :mrgreen: :((

Användarvisningsbild

Re: Varför vill BillerudKorsnäs ha fler ägare till sin skog?

Uvskogen  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#561805 Usch vad tråkigt det låter. Kanske lika bra köra hem vältan med granmassa och göra massor med ved i stället. Finns ju efterfrågan även på barr om det blir över.

Avatar Fallback

Re: Varför vill BillerudKorsnäs ha fler ägare till sin skog?

JoTh  
#561864
Uvskogen skrev:Usch vad tråkigt det låter. Kanske lika bra köra hem vältan med granmassa och göra massor med ved i stället. Finns ju efterfrågan även på barr om det blir över.


För avsalu av råvara i mindre skala är vedtillverkning ingen dum ide om tid och intresse finns.
Så länge inte värmepumpsinstallationerna får fatt i dessa konsumenter i för stor utsträckning.

Vad gäller avsalu direkt till industri av råvara kan vi ställa förhoppningen till de nya industrigrenarna som är beredda att satsa på framställning av textilfibrer samt även framställning av förnyelsebart bränsle från skogen.
Ett exempel är Setras satsning vid Kastets sågverk i direkt anslutning till Billerud Korsnäs anläggning vid Korsnäsverken i Gävle.
Det inger en strimma av förhoppning inför framtiden.

Det är ju trots allt den råvaruförbrukare som har högsta förädlingsvärdet av råvaran som även har den största betalningsförmågan över tid.

Beklämmande är dock att även med samarbetsavtal med någon av de massavedslukande industrierna har då inte jag personligen fått något erbjudande med höjda priser då de hade stor brist på vedråvara.
Trots att frågan ställdes, och avverkning och leverans hade kunnat ske helt utanför bolagets egen avverkningsapparat ända in till mätbryggan vid aktuell industri.
Om man själv hade kunnat leverera råvara när vedgårdana på industrin gapade tomma i sommras och in på hösten, borde det ha kunnat gynna bägge parter, om det är samarbete man verkligen vill ha med skogsägarna.
Istället föll industrins val på att importera dyr råvara från fjärran land.
Det är enkel matematik att konstatera att deras erbjudande om samarbete inte är något samarbete i dubbelriktad bemärkelse.
Utan att det går bra att dra paralella reflektioner med @Halvproffs syn i frågan.

Istället för ett naturligt och ömsesidigt samarbete med de lokala leverantörer vi privata skogsägare faktiskt borde vara.

Det är något att komma i håg om det i framtiden blir en ökad konkurrens om råvaran.

Förhoppningsvis kan byteshandeln mellan sågverk och massaindustrin avta med den typen av satsning som Setra nu bland annat står inför.
Då kan det ju förhoppningsvis minska utfallet av massaved vid slutavverkning i framtiden,
och även tillgången på sågverksflis till massa industrin strypas.
Om de istället kan gå till att driva våra bilar och maskiner eller bli en tröja.
Då andra nya aktörer troligen dyker upp på en annars heterogen marknad.

I dag är virkesmarknaden i princip satt ur spel, och är istället att betrakta som ett oligopol.
Med tanke på både lägesbyten och sortimentsbyten, och förbrukarnas ringa antal på marknaden.

Användarvisningsbild

Re: Varför vill BillerudKorsnäs ha fler ägare till sin skog?

Fredrik Reuter  
#562468 Svaret på frågan kom nog på BillerudKorsnäs webcast när de släppte kvartalsrapport 1 för 2019 - https://edge.media-server.com/m6/p/e4go8ifd

Skogen måste köpas och köpet kommer slutföras senast i juni 2019. Innan årets slut är förhoppningen att de hittat en eller flera köpare till skogen.

VD:n betonar att strategin om att vandra uppåt i värdekedjan består.

Det kanske är så enkelt att vi får se BillerudKorsnäs som ett företag som vill fokusera på att göra kartong och har varken kultur eller fokus på att bedriva skogsbruk.

Det kanske till och med är så att de på sikt siktar på att skrota kokarna också och bara köpa massa? De blir ju inte direkt ensamma i så fall och ska man göra den klassiska jämförelsen så bryter ju inte Volvo järnmalm och äger vad jag vet inte gruvor heller?

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).