Skogsfastigheter

Markägare vann mot staten

17 inlägg 3321 visningar 6 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Markägare vann mot staten

Skogsvaktaren  
#544972 Självvklart att ersättning ska betalas ut av staten, det är en allvarlig kränkning av äganderätten.
Skogsstyrelser, länsstyrelser, naturvårdsverket och staten i övrigt ska inte lägga sig i enskilt företagande !

Dessutom har naturvårdsföreningar och enskilda privatpersoner som inte har med saken att göra, fått oberättigat inflytande, vilket är helt oacceptabelt


Staten ska betala över 18 miljoner kronor till flera markägare, som inte fått avverka fjällnära skog. Det meddelar mark- och miljödomstolen i Umeå i en dom.

En knäckfråga har varit vad som kan ses som "pågående markanvändning".
Domstolen går här på markägarnas linje: Markanvändningen på ägarnas fastigheter är skogsbruk, som avsevärt försvåras och därför ska ersättas av staten. Det saknar betydelse om skog har avverkats tidigare eller inte.

"Att det finns höga naturvärden på fastigheterna råder det inget tvivel om och den frågan är redan avgjord genom Skogsstyrelsens avslagsbeslut. Det som domstolen har bestämt i dag är att de nu aktuella besluten ger samma rätt till ersättning som vid bildande av naturreservat. Den enskilde fastighetsägaren påverkas på samma sätt", anser rättens ordförande Agneta Ögren i domstolens pressmeddelande.
Statliga Skogsstyrelsen konstaterade förra våren att frågan är så juridiskt komplicerad att det krävs klargöranden från både domstolarna och regeringen.
I våras gick en majoritet i riksdagen emot regeringen och uppmanade den att se över reglerna och ersättningen när skogsägares möjligheter att avverka stoppas av miljöhänsyn.
Frågan finns också med som punkt 26 i överenskommelsen mellan S, MP, C och L. Där framhålls att rättssäkerheten för markägare ska stärkas och att de ska få ekonomisk kompensation för inskränkningar i ägande- och brukarrätten.

Fjällnära skog
1,2 miljoner hektar, fem procent, av den produktiva skogsmarken i Sverige.
46 procent av de fjällnära skogarna är skyddade i form av nationalpark, naturreservat eller biotopskydd.
Den produktiva skogsmarken ägs av 3 250 ägare varav staten är den största. De enskilda ägarna äger tillsammans 28 procent av skogsmarken.
Källa: Skogsstyrelsen
:-bd :-bd :-bd   TS
Ta hjälp av Nordeas skogsspecialister, vi finns på sju platser i landet.
Användarvisningsbild

Re: Markägare vann mot staten

Vardon  
#544974 Hurra

https://sverigesradio.se/sida/artikel.a ... el=7134185

Användarvisningsbild

Re: Markägare vann mot staten

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#544975 Underbar delseger :ymparty: , för tyvärr lär ju domen överklagas till högre instans av maktfullkomliga tjänstemän :cry:
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Markägare vann mot staten

Skogsvaktaren  
#545188 http://www.umeatingsratt.domstol.se/Om- ... 347GM#skog

Markägarna vann mot staten
[2019-01-17] Umeå tingsrätt
Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt har idag beslutat att staten ska betala sammanlagt drygt 18 miljoner kr till flera markägare som inte har beviljats tillstånd att avverka fjällnära skog.
Skogsstyrelsen har nekat avverkningsrätt för att skogen är alltför skyddsvärd ur miljösynpunkt. Enligt markägarna innebär detta att deras skogsbruk hindras och att deras fastigheter minskar i värde. De har därför krävt ersättning av staten.
Enligt lag kan staten bara bli ersättningsskyldig om Skogsstyrelsens beslut innebär att den pågående markanvändningen avsevärt försvåras. I domstolens mål har parterna varit oense om vad som är att betrakta som pågående markanvändning. Domstolen delar markägarnas bedömning att den markanvänd­ning som pågår på deras fastigheter inte kan vara något annat än skogsbruk och att besluten innebär att skogsbruket avsevärt försvåras.
Domstolen resonerar vidare att skog kan skötas på olika sätt och avverkning är en av flera åtgärder som kan bedrivas inom ramen för ett pågående skogsbruk. Gallring, plantering och inte minst den tid som skogen står på tillväxt är andra sådana åtgärder. Om det bedrivs skogsbruk på fastigheten saknar det betydelse om den har avverkats tidigare eller om det går att hitta några stubbar i markerna. Med dagens metoder går det att få en bra återväxt i fjällnära skog.
– Att det finns höga naturvärden på fastigheterna råder det inget tvivel om och den frågan är redan avgjord genom Skogsstyrelsens avslagsbeslut. Det som domstolen har bestämt idag är att de nu aktuella besluten ger samma rätt till ersättning som vid bildande av naturreservat. Den enskilde fastighetsägaren påverkas på samma sätt, säger rättens ordförande Agneta Ögren.
\m/ ^:)^ \m/

   TS
Användarvisningsbild

Re: Markägare vann mot staten

Skogsvaktaren  
#545190 Herman Sundqvist, Skogsstyrelsens generaldirektör, menar att processen har tagit lång tid och det beklagar han utifrån hur det påverkat alla berörda.
– Nu har vi ändå de första domarna och det är viktigt för oss att få vägledning. Samtidigt visar resonemanget i dem på komplexiteten och understryker det vi länge påtalat: att skogsvårdslagen behöver ses över och förtydligas när det gäller förutsättningarna i fjällnära skog, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.
Samma ersättning
Mark- och miljödomstolen menar att det inte råder något tvivel om att det finns höga naturvärden på markerna och att markägarna har rätt till samma ersättning som vid bildande av naturreservat.
Det innebär en ersättning motsvarande marknadsvärdet plus 25 procent. I de här fallen blir det en ersättning på sammanlagt 18 miljoner kronor.
– Det här visar på komplexiteten. Ska man få samma ersättning fast det inte blidas något reservat. Det här är ett exempel på att Skogsvårdslagen behöver förtydligas, säger Herman Sundqvist till Land Skogsbruk.

En viktig fråga som en grund för att få ersättning har varit att utreda om avverkning i fjällnära skog är att se som pågående markanvändning eller inte i de fall som skogsägaren fått nekat tillstånd att avverka.
Domstolen gör bedömningen att den markanvändning som pågår inte kan vara något annat än skogsbruk och att besluten om nekad avverkning gör att skogsbruket avsevärt försvåras. Det saknar betydelse om det avverkats tidigare i området eller inte.
Analysera vidare
I domen förs också ett resonemang om följderna av en förnyad ansökan om att få avverka mark i ett område där ersättningen redan utgått.
– Just den frågan är något vi kommer titta särskilt på i den analys som vi nu måste göra, säger Herman Sundqvist.
I förhandlingarna är det Kammarkollegiet som företrätt staten. Tillsammans med Kammarkollegiet kommer Skogsstyrelsen nu att analysera domarna och först därefter kommer det tas beslut om en eventuell överklagan.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Markägare vann mot staten

Skogsvaktaren  
#545193 ”Svidande förlust för staten”
– Rätten har gått helt på vår linje. Det är en tydlig seger för skogsägarna och en svidande förlust för staten, säger skogsägarnas juridiska ombud Magnus Norberg till Land Skogsbruk om domen i det fjällnära målet.

Magnus Norberg, jurist på LRF Konsult och markägarnas juridiska ombud. FOTO: Mikael Lundgren
Magnus Norberg anser att domstolen i alla delar gick på deras linje och att de kom fram till att de fastighetsägare som nekats avverkningstillstånd har rätt till full ersättning av staten för den skada som de drabbats av.
– Skyddet av äganderätten och värdet av fast egendom är en av samhällets mest grundläggande uppgifter och jag är glad att det skyddet upprätthålls, säger han i en skriftlig kommentar.
Staten måste betala
Domstolen ger också ett tydligt svar på att avverkning är en del av pågående markanvändning för skogsbruk, att skogsbruket avsevärt försvåras, att det uppkommer en marknadsvärdeminskning och att ersättning ska betalas på samma sätt som för naturreservat.
– Domstolen konstaterar att det inte spelar någon roll att Staten inte anser sig få tillräckligt mycket skydd för pengarna när det inte är ett naturreservat som bildas, det är den enskildes rätt som ska värnas. Domen är en viktig seger för alla som vill ha förutsebarhet för ägande och brukande av skogen. Om staten hade vunnit dessa processer hade det tvingat tusentals fastighetsägare in i en djup osäkerhet över sin egendoms värde, säger Magnus Norberg.
Tydliga besked
Anledningen till att frågan om rätt till ersättning vid nekad avverkning i fjällnära skog hamnat i domstol beror på att Skogsstyrelsen menar att rättsläget har varit oklart.


– Nu har de fått tydliga besked både från mark- och miljödomstolen. Efter flera år och många miljoner i kostnader måste de nu välja om de vill lägga ännu mera tid och pengar på att processa mot enskilda för att slippa undan ansvar, eller inse det självklara i att staten inte kan ta kontroll över egendom utan att betala för sig, säger Magnus Norberg.

   TS
Avatar Fallback

Re: Markägare vann mot staten

jannee  
#545196 18 miljoner det låter bra, men hur mycket är det/m3 och för hur länge gäller beloppet.
Avverkar man och återbeskoga får man ny avverkningsbar skog inom låt oss säga 200 år.
Eller har myndigheten indirekt övertaget (nyttjanderätten av) skogen för evinnerlig framtid.
Finns det en hund begraven, går markägarna i samma fälla som ett visst parti gjort :grin:

Användarvisningsbild

Re: Markägare vann mot staten

Mellberg  
#545223 Så länge det finns höga naturvärden gäller avtalet. När naturvärdena försvinner blir det fritt fram att avverka. Kommer att bli en spekulation utan dess like i fjällnära skog. =))

Avatar Fallback

Re: Markägare vann mot staten

Avslutat-02  
#546902 Man får Maggan bort skiten lite då och då med jämna mellanrum......

Tillslut har man städat upp allt, och då... Då kommer skördarn dit... :d

Användarvisningsbild

Re: Markägare vann mot staten

Fredrik Reuter  
#549997 Staten genom Skogsstyrelsen överklagar nu domen de förlorade och hoppas på att Mark- och miljööverdomstolen kan komma med en dom som har bättre "spelregler" inför framtiden.

https://via.tt.se/pressmeddelande/domar ... Id=3250716

Avatar Fallback

Re: Markägare vann mot staten

Avslutat-02  
#550007 jaha, nu vill staten ha predikat på detta ärende, men de gör av med skattemedel på tok.

de förlorade ju, acceptera detta.

Användarvisningsbild

Re: Markägare vann mot staten

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#550044 En lågoddsare. Staten vill ju leka med andras pengar och slippa göra rätt för sig visavi "rika" och "giriga" markägare.
/Niklas

Avatar Fallback

Re: Markägare vann mot staten

Avslutat-02  
#550062 staten skall alltid hitta kryphål för att komma undan, detta sker mer eller mindre beroende på parti som styr.

alla vet det men alla vill inte höra, okej låt bli då.
tänker inte skrika tills käften hoppar ur led.
men kom inte och gnäll sen när någon tar skogen och drar. :-bd

Avatar Fallback

Re: Markägare vann mot staten

Palakangas  
#550068
vinterrojarn skrev:staten skall alltid hitta kryphål för att komma undan, detta sker mer eller mindre beroende på parti som styr.

alla vet det men alla vill inte höra, okej låt bli då.
tänker inte skrika tills käften hoppar ur led.
men kom inte och gnäll sen när någon tar skogen och drar. :-bd

Kryphål är väl bra? Åven för privat och näringsliv.

Avatar Fallback

Re: Markägare vann mot staten

Avslutat-02  
#550121 Allt är i betraktarens öga, för oss vanliga som inga medel har ja, för staten nja.
Den kan ju börja med att göra rätt för sig, och inte bara kräva in skatter och avgifter.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).