Skogsfastigheter

Lantmäteriet flyttar gränser i registerkarta

3 inlägg 2227 visningar 4 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Lantmäteriet flyttar gränser i registerkarta

Skogsvaktaren  
#536845 Hej!

Jag undrar vilket regelverk, lagar styr ändringar i den digitala registerkartan?
Finns det verkligen ingen lag eller regelverk, rutin som styr detta?
Fastighetsbildningslagen 19.4 Rättelse eller 10 kap
Gäller den registerkartan?
Handbok registerkarta får och är KLm utbildade i den eller behöver de inte följa den?

Hur är det med fastighets bestämning skall de inte föras in i Fastighetsregistret,
som tidigare markägare fått betala halva kostnaden för ?
Högsta domstolen har fastslagit att fastighetsbestämningen är riktig om styrker fastighetsbestämningen för min fastighet?

Vill få klarhet vad som gäller, då KLM flyttat min fastighetsgräns c a 55 m på en sträcka av 650m så att jag förlorar ca 35000kvm.
Måste inte KLm ha en ny fastighetsbestämning eller förrättningsakt som fått laga kraft innan KLm flyttar min fastighetsgräns.
Det finns ingen skriftlig ansökan från sakägare till gränsen att få den flyttad heller.
KLm har flyttat den på eget bevåg inne på kontoret utan insyn från oss berörda sakägare!
KLm vägrar att flytta tillbaks gränsen och vägrar att diskutera frågan.
De kräver att det ska kosta stora pengar om de ska flytta tillbaka gränsen till min lagfartskarta!
Jag har inget intresse att betala stora pengar för att KLm sitter och ändrar utan att höra oss sakägare
Får det verkligen gå till så här?

Kartan stämmer nu inte mot min lagfartskarta, och arealuppgiften stämmer heller inte enligt förättningsakten vid köpet.
Den fastighetsbestämning som gjorts i ena hörnet och som högsta domstolen fastslagit bryr sig inte Klm om?
Frågan handlar i grunden om demokrati och rättssäkerhet samt trovärdighet för KLm.   TS
Ta hjälp av Nordeas skogsspecialister, vi finns på sju platser i landet.
Användarvisningsbild

Re: Lantmäteriet flyttar gränser i fastighetskartaRegisterka

GustavR  
#537103 Hej!

De lagar och regleringar som styr registerkartan är:

19 kap. fastighetsbildningslagen, FBL
Lag (2000:224) om fastighetsregister, FRL
Förordning (2000:308) om fastighetsregister, FRF

Med stöd av förordningen får Lantmäteriet meddela föreskrifter för fastighetsregistret - vilket de gjort LMVFS 2000:2.

Både Lantmäteriet och de kommunala lantmäterimyndigheterna ska följa dessa lagar, förordningar och föreskrifter. Lantmäteriets handbok är i sig inte något bindande juridiskt dokument, och en kommunal lantmäterimyndighet kan ha andra rutiner - förutsatt att de följer lagar, förordningar och föreskrifter.

Den digitala registerkartan är, enligt 3 § FRF, en del av registrets allmänna del. En rättelse av en fastighetsgräns i registerkartan omfattas därför av reglerna i 19 kap. 4 § FBL. Förutsättningarna för ändring är då 1. uppgiften (gränsdragningen i registerkartan) är uppenbart oriktig, och 2. ändring ska ske utan skada för fastighetsägare. Bara om det är uppenbart att 2 är uppfyllt får de ändra utan att först kommunicera med berörda sakägare.

Har kommunala lantmäterimyndigheten flyttat gränsen i registerkartan 55 m utan att först höra sakägarna så misstänker jag att de har gjort fel (utan att ha all relevant information).

Mitt råd är att du överklagar myndighetens beslut att rätta registerkartan.

Mvh Gustav R

Användarvisningsbild

Re: Lantmäteriet flyttar gränser i fastighetskartaRegisterka

Skogsvaktaren  
#537209
GustavR skrev:Hej!

De lagar och regleringar som styr registerkartan är:

19 kap. fastighetsbildningslagen, FBL
Lag (2000:224) om fastighetsregister, FRL
Förordning (2000:308) om fastighetsregister, FRF

Med stöd av förordningen får Lantmäteriet meddela föreskrifter för fastighetsregistret - vilket de gjort LMVFS 2000:2.

Både Lantmäteriet och de kommunala lantmäterimyndigheterna ska följa dessa lagar, förordningar och föreskrifter. Lantmäteriets handbok är i sig inte något bindande juridiskt dokument, och en kommunal lantmäterimyndighet kan ha andra rutiner - förutsatt att de följer lagar, förordningar och föreskrifter.

Den digitala registerkartan är, enligt 3 § FRF, en del av registrets allmänna del. En rättelse av en fastighetsgräns i registerkartan omfattas därför av reglerna i 19 kap. 4 § FBL. Förutsättningarna för ändring är då 1. uppgiften (gränsdragningen i registerkartan) är uppenbart oriktig, och 2. ändring ska ske utan skada för fastighetsägare. Bara om det är uppenbart att 2 är uppfyllt får de ändra utan att först kommunicera med berörda sakägare.

Har kommunala lantmäterimyndigheten flyttat gränsen i registerkartan 55 m utan att först höra sakägarna så misstänker jag att de har gjort fel (utan att ha all relevant information).

Mitt råd är att du överklagar myndighetens beslut att rätta registerkartan.

Mvh Gustav RTack för svaret det styrker mig.
Jag har en KLm lantmätare som i samband med en anläggningsförättning flyttat min fastighetsgräns ca 55m på en sträcka av 650m .
KLm påstår att flytten är inget som går att diskutera att jag måste söka fastighetsbestämning trots att jag har fastighetsbestämning och förättningskarta med gränsen utritad som KLm anser tydligen inte gäller. Jag fick ingen besvärshänvisning till gränsflytten eller något beslut Klm påstår att det måste hanteras i annan förättning. Jag har ringt & mailat och haft träff med Klm men de säger sök fastighetsbestämning. De flytter inte tillbaka gränsen och vägrar lämmna ut handlingar som berör gränsflytten eller på vems uppdrag de flyttat den . KLm mailar mig att de fått tips om att flytta gränsen men inte noterat vem.

Till saken hör att jag 2013 fick kopior av brev från KLm till stugägare där Klm tolkar att min gräns skall ligga ca 45 m norr om den jag har på förrättningskartan, jag fått vid mitt köp av denna näringsfastighet ca 6 månader före från samme lantmätare och en karta med gräns som fått laglig kraft. Ett annat brev till en annan stugägare samma år 2013, där skriver KLm att det var svårt det där att gränsen han nu tolkar verkar gå rakt genom dennes sommarstuga. Men ingen kommunicering med oss sakägare till gränsen. Stugägarna har inget med denna min gräns att göra då sakägare på andra sida är byalaget som jag är delägare i.
Därför blev jag chockad och förvånad när Klm bara flyttar gränsen på kartan och skriver i protokoll att jag under förrättningsmötet tar upp flytt av gräns 55m (dock ej flyttad så att stugägarnas tomter/stugor berörs) för min fastighet xx:xx. Klm förklarar att lantmäterimyndigheten har efter påpekande av xx rättat upp fastighetskartan. Denna fråga berör inte anläggningsförrättningen som nu behandlas så KLm lämnar frågan med att nämna att jag kan ansöka om fastighetsbestämning av berörd gräns som då handläggs i en annan förrättning. Jag förklarade att det finns gränsrör nedslagna med koordinater men det kommenterade inte KLm

Någon lag hänvisning eller besvärshänvisning skulle jag inte få för gränsflytten.
Jag har ändock överklagat denna gränsflytt till mark och miljödomstolen.
Efteråt har en annan av lantmätarna förklarat att de inte har flyttat någon gräns på marken och att de flyttar fastighetsgränser i fastighetskartan dagligen så det är helt naturligt och att det finns ingen lag som reglerar ändringar i registerkartan utan bara behörighet som kan erhållas efter utbildning.
Klm kräver att jag ska söka och bekosta en fastighetsbestämning och den skulle bli dyr.
Jag anser att Klm har haft en arrogant och nedvärderande ton mot markägare hela tiden och hela tiden försökt att göra allt för att uppfylla stugägares önskan och göra större intrång än vad som krävs. Jag krävde att få en utredning som förklara denna flytt det tog fyra månader att få den. En utredning som inte nämner eller tar upp något av de förrättningsakter avstyckningar, sammanslagningar (till Kr-gård) mm utredningar som gjordes under 1970-talet av fastighetsdomstol, överlantmätare hovrätt ända upp i högsta domstolen eller fastighetsbestämningar som finns och jag förklarat och visat upp. Inget har man tagit upp eller kommenterat i utredningen.

Men jag har förättningskartan med lagfartskart med gränsen som är utritad, den har laglig kraft. jag har avstyckningskartor från 2010, 1983, 1970 1961, 1931 195 samt fastighetsbestämning i ena hörnet och utredningar av överlantmätare, fastighetsdomstol upp i hovrätt och några år senare utslag i högsta domstolen som entydigt visar ena hörnet. Samt förlikning med byamännen & byålderman som är dokumenterade i förättningsakter från 1931 & 1961, vissa har jag visat för Klm som inte velat kommentera dessa dommen i högsta domstolen har Klm inte fått av mig ännu jag avvakter.
Det har nu gått över ett år sedan jag överklagade till och Mark & miljö som ännu inte tagit något beslut ännu vad jag hört och vet.

   TS
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).