Skogsfastigheter

FSC: max 50% gran i Skåne och Halland (nemorala zonen)

4 inlägg 2513 visningar 1 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

FSC: max 50% gran i Skåne och Halland (nemorala zonen)

Fredrik Reuter  
#521266 En uppdaterad version av FSC:s skogsstandard är på gång och fram till 31 augusti 2018 kan man lämna in synpunkter på den nya versionen. 2019 är det tänkt att den ska gälla. Vi har diskuterat standarden i trådarna Ny svensk FSC-standard under utarbetande och F S C utökar men jag tycker att ändringarna i främst den nemorala zonen är såpass intressanta att det är värt en egen tråd.

Vad är nemorala zonen?
Den nemorala zonen är ett område som kan man säga bildar en sned skepparkrans på Sverige som land, området är det i orange färg på bilden nedan. I princip kan säga att det var vid denna zon som granens anfall från norr stoppades av lövskogarna, främst bok och ek, men även tall. Jag tror man kan dra likhetstecken mellan den nemorala zonen och "Granens sydvästgräns i Sverige".

1534161917_nemorala-zonen.jpg


Skogsplantager enligt standard
FSC skriver klart och tydligt i standardförslaget vad som avses med skogsplantager:

"Plantageskog i Sverige utgörs av:

• bestånd där man med aktiva åtgärder har introducerat främmande trädslag.

• bestånd på nedlagd jordbruksmark där etablering och skötsel inte leder till långsiktigt mer
naturlig trädslagsblandning, skiktning, strukturer och markförhållande. Dessa bestånd präglas
av träd planterade i rader, skötseln är oftast mera intensiv, har ofta ensartad växtlighet och
oftast är hydrologin förändrad genom dikning.

• grandominerade bestånd i nemoral zon på marker som saknar lång naturlig kontinuitet av gran
och där gran gynnats på bekostnad av andra naturliga trädslag.

Nu är det tydligt att bestånd dominerade av främmande trädslag i hela landet och granbestånd inom Nemoral zon definieras som plantage, inte bara skog planterad på jordbruksmark."

Vad kommer gälla i nemorala zonen om standarden går igenom?
Minst 50% av skogsägarens produktiv skogsmark (inkl frivilliga avsättningar) ska på sikt domineras av lövträd och/eller tall.
Föryngring ska ske med inhemska trädslag som är anpassade till ståndorten.

Det kommer finnas en begränsning i hur mycket skog som får planteras med främmande trädslag (omföras till plantage). Begränsningen innebär att FSC anknuten skogsägare maximalt kan ha 5 % skog som omförts till plantage
från naturlig skog efter 1994, räknat på hela markinnehavet.

Vilka trädslag är främmande (exoter)?
Dessa trädslag klassas idag som främmande trädslag: Silvergran, Grekgran, Kustgran, Spanskgran, Tysklönn, Sykomorlönn, Äkta kastanj, Atlasceder, Libanonceder, Smalbladig ask, Europeisk lärk, Hybridlärk, Japansk lärk, Sitkagran, Grektall, Kanarietall, Cembratall, Contortatall, Strandtall, Aleppotall, Ormskinnstall, Svarttall, Terpentintall, Pinje, Montereytall, Poppel, Hybridasp och Asp (ej Svensk), Douglasgran, Turkisk ek, Stenek, Ullek, Rödek, Korkek och Robinia.

Flera frågeställningar kan komma från denna ändring. PEFC till exempel, har inte detta krav och hur påverkas virkesaffären om man enbart vill vara ansluten till PEFC? Är det ett rimligt krav? Är det kanske rentav bra på sikt att "jobba tillbaka" den ursprungliga löv- och tallskogen?

Så, vad anser du om detta? Är du FSC ansluten och har skog i nemorala zonen? Hur ser det ut för dig?
Jag gissar att det var detta som du menade med din tråd @p_till_p ?   TS
Ta hjälp av Nordeas skogsspecialister, vi finns på sju platser i landet.
Användarvisningsbild

Re: FSC: max 50% gran i Skåne och Halland (nemorala zonen)

Fredrik Reuter  
#521267 Här finns all info om det nya förslaget: https://se.fsc.org/se-se/pressrum/nyheter/id/307

   TS
Avatar Fallback

Re: FSC: max 50% gran i Skåne och Halland (nemorala zonen)

boksson  
#521281 Hmm drar mig till minnes tråden "Plan(t)era för framtiden" från 2012 och mitt svar där efter att jag varit med på en klimatutbildning hos skogsstyrelsen.
"Det som var intressant men det inte pratades så mycket om var att forskarna i sina cenarios räknade med att minst 50% av skogen kommer att består av lövträd i södra sverige!!"
Nu börjar det implementeras och är inte ett dugg förvånad.
Personligen kommer jag att fasa ut rödgran efterhand som de avverkas och gå över till andra exotiska gransorter och lärk.
Redigerat; kan tillägga att jag inte är med i FSC

Avatar Fallback

Re: FSC: max 50% gran i Skåne och Halland (nemorala zonen)

boksson  
#521284 Och efterhand som klimatet blir varmare kommer den nemorala zonen att breda ut sig än mer🙃 .

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).