Skogsfastigheter

Privat skogsägande minskar 2017, eller?

6 inlägg 2505 visningar 4 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Privat skogsägande minskar 2017, eller?

Fredrik Reuter  
#520310 Halva Sveriges skogar ägs av privata enskilda skogsägare. Så har det låtit sedan hedenhös, men nu är det slut med det! Statistik från Skogsstyrelsen som avser 2017 visar på att enskilda skogsägare ifjol endast äger 48% av Sveriges produktiva skogsareal tillsammans.

Nu finns det ju inget direkt knutet till denna siffra, ej heller något att lyfta allt för mycket på ögonbrynen för, men om det är en trend som håller i sig över tid, ja, då är det oroväckande!

Det är riktigt intressant statistik som Skogsstyrelsen släppt under sommaren i sin databas. Och när det gäller skogsägande så finns jämförelsedata från 2007 att jämför med, alltså vad har hänt under en tioårsperiod?

Men först, vad har hänt med andelen privata skogsägare, varför har det sjunkit? Statistiken visar att antalet enskilda skogsägare har minskat 4,8% under 10 år. Från 335.805 st 2007 till 319.649 st 2017. Samtidigt har produktiv skogsareal som enskilda skogsägare äger ökat under samma tioårsperiod, från 11.138.000 hektar till 11.323.000 hektar, en ökning med 1,66%. De enskilda skogsägarna har alltså blivit färre men äger en totalt större areal.

1533559660_skogsareal-per-agarkategori-skogsagare-2017.jpg


Vad som gjort att de enskilda skogsägarna gått från 50% till 48% i den totala areal har främst att göra med att staten hoppar upp rejält i statistiken. Staten går från att ha ägt 671.000 hektar 2007 till hela 1.750.000 hektar skog år 2017, en ökning med 160%.

1533559659_procentuell-forandring-skogsareal-skogsagarkategori.jpg


Anledningen till statens ökning ska främst bero på den nya fastighetstaxeringen som infördes 2017, AFT17 och det nya ägoslaget produktiv skogsmark med avverkningsrestriktioner. Stora arealer naturreservat och biotopsskyddsområden ska numer alltså ingå i statistiken av produktiv skogsmark.

1533559660_produktiv-skogsmark-areal-per-agare-sverige-2017.jpg


Detta skulle också kunna vara anledningen till att kommuner och landstings skogsareal ökar i statistiken, något som delvis gör att den totala produktiva skogsmarksarealen har ökat med ~1,2 miljoner hektar på 10 år. Notera dock att den produktiva skogsmarken ur ett skogsbruksperspektiv troligtvis inte har ökat, detta eftersom nettotillskottet består av naturreservat och biotopsskyddsområden, detta är skog med allframtidsupplåtelse och med det menas att skogsägaren har upplåtit skogen från skogsbruk för all framtid.

Skogsägarkårens utveckling

Förutom att den enskilda skogsägarkåren sjunkit i antal så ligger könsfördelningen ganska konstant på en tioårsperiod. 38% av de enskilda skogsägarna är kvinnor.

Åldersutvecklingen är allt annat än konstant. Skogsägarna blir äldre och äldre och de unga skogsägarna minskar kraftigt under tioårsperioden 2007 - 2017. Inom åldern 0-19 år så sjönk skogsägarna med 75%. Inom spannet 20-29 år så sjönk skogsägarna med 34% och mellan 30-49 år sjönk skogsägarna med 32%. Till och med i spannet 50-64 år sjönk andelen skogsägare med 16%. Det är första i högre åldrar som skogsägarna ökar, 65-70 med 34% och 75+ med hela 43%.

1533559660_skogsagare-alder-procent-utveckling-sverige.jpg


Närboägandet ökar också under perioden, det betyder att fler skogsägare bor i direkt anslutning till skogsfastigheten. Denna ökning är 3 procentenheter från ett närboägande på 64% till 67% förra året.

Vad händer med skogsfastigheternas storlek?

Man kanske skulle tro att skogsfastigheterna blir större och större, speciellt när närboägandet ökar (man köper grannskiften och slår ihop med ursprungsfastigheten). Men detta visar inte statistiken på, snarare tvärtom och det gör att man faktiskt börjar undra på om det är fel i statistiken här.

1533559660_skogsagande-storleksklasser-fastigheter.jpg


Skogsägare som äger större skogsfastigheter sjunker rejält under perioden. Detta medans skogsägare som äger skogsfastigheter upp till 20 hektar i storlek ökar lavinartat och störst är ökningen bland de mindre fastigheterna, 1 - 5 hektar, detta spann ökar med hela 61%.

Så här ser data över enskilda skogsägare ut per län, 2017 jämfört med 2007. Notera att det bara är Stockholm och Uppsala län som ökar antal skogsägare.

1533559660_antal-skogsagare-per-lan-2017.jpgSå, vad tycker du om detta, blev du nåt klokare? :wink:

Vill du läsa mer och grotta själv?

Här är PDF:en: https://www.skogsstyrelsen.se/globalass ... e-2017.pdf

Och här kan du grotta i statistiken direkt: http://pxweb.skogsstyrelsen.se/pxweb/sv ... f1ef6ebf20

Skriv gärna i tråden om du hittar något intressant!   TS
Ta hjälp av Nordeas skogsspecialister, vi finns på sju platser i landet.
Avatar Fallback

Re: Privat skogsägande minskar 2017, eller?

bgl  
#520317 Redan i femte meningen är det felformulerat av Ss.
Det är inte alltid uppgifter som markägaren lämnat i deklaration, i de flesta fall kommer ett taxeringsförslag som av olika skäl inte korrigeras när så behövs.
Vi har i socknen ett aktuellt liknande fall. En äldre villafastighet som inte bebotts på många år av sin åldrige ägare ska säljas vid ägarens frånfälle. Trots att huset sedan länge är förstört av äkta hussvamp har taxeringsvärdet automatiskt räknats upp flera gånger och ligger idag på ca 600000kr! Mäklaren hoppas på på mindre än 200000kr för tomten!

Avatar Fallback

Re: Privat skogsägande minskar 2017, eller?

Ldsaren  
#520334 En fråga
Vem sköter skogen bäst i fråga om röjning plantering gallring miljöhänsyn ovs , när det gäller privata statliga och andra ägarformer.?

Avatar Fallback

Re: Privat skogsägande minskar 2017, eller?

jannee  
#520361 Bör eller är nog de privata skogsägarna.
Bara att kontrollera hur många m3sk/ha som finns på Sveaskogs fastigheter gentemot de privata.
Vems mark är det skogsbränderna startat på?
Självklart finns det privata skogsägare som mer eller mindre struntar i sin fastighet men de flesta låter någon sköta dem och där ägarna bebor fastigheten försöks den i alla fall skötas optimalt - i de flesta fall.

Avatar Fallback

Re: Privat skogsägande minskar 2017, eller?

Värmlänning  
#520373
jannee skrev:Bör eller är nog de privata skogsägarna.
Bara att kontrollera hur många m3sk/ha som finns på Sveaskogs fastigheter gentemot de privata.
Vems mark är det skogsbränderna startat på?
Självklart finns det privata skogsägare som mer eller mindre struntar i sin fastighet men de flesta låter någon sköta dem och där ägarna bebor fastigheten försöks den i alla fall skötas optimalt - i de flesta fall.

De (bolagen SCA/Stora/Sveaskog osv) har väl andra avkastningskrav än den genomsnittlige privata skogsägaren. Avverkningarna kan man ju ha synpunkter på, men jag tror garanterat att de sköter skogsvården betydligt bättre än många privata. Här där jag bor är det bara bolaget som ligger med i röjningsfasen...

Avatar Fallback

Re: Privat skogsägande minskar 2017, eller?

isteskog  
#520404 Hos mig är då inte Sveaskog och Holmen några föregångare när det gäller skogsvård ..... 😱

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).