Skogsfastigheter

Ansvar skada ledning - vägsamfällighet eller markägare?

21 inlägg 6467 visningar 10 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

Re: Ansvar skada ledning - vägsamfällighet eller markägare?

busholle  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#516654
torpöbo skrev:Man skall alltid skriva med i avtalen med bredbandsföretag att dessa ansvarar för ledningsflytt vid förändrad markanvändning. Sådana avtal gällde telofonluftledningarna förr. Bara att ringa televerket och be dom flytta.


Stora delar av telenätet saknar ledningsrätt och därmed avtal så hur de ska hanteras vete sjutton.

Ta hjälp av Nordeas skogsspecialister, vi finns på sju platser i landet.
Avatar Fallback

Re: Ansvar skada ledning - vägsamfällighet eller markägare?

bgsentr  
#516881
ÅsaNisse skrev:
bgsentr skrev:
bgl skrev:Som jag skrivit tidigare, hos oss har bredbandförläggare i kommunens regi (Lindesbergs kommun) grävt ner fiber i samfällda vägar utan att ta kontakt med ägare till de fastigheter som ingår i samfälligheten. Kommunen, Lantmäteriet, Mark och miljödomstolen och av alla LRF struntar i problemet och stoppar huvudet i sanden! Tidningen ATL gjorde ett reportage som aldrig publicerades.
Jag har fått veta att detta har hänt på fler platser, kommer att sänka driftssäkerheten för nätet och medföra flera rättsprocesser vid skador.

Mycket dåligt! Gräva ned ledning utan tillstånd får man inte!
Vet att många tycker att det räcker att avtala med vägsamfälligheten, men det tror jag inte är korrekt, utan man ska ha avtal både med vägsamfälligheten och underliggande fastighet.
När det gäller djup så finns det tyvärr inga lagkrav på dessa om det inte är elledning, där ebr reglerar detta
Det finns srekommendationer tex robust fiber eller markama, de flesta säger dock att de ska följa robust fiber.
Det finns oändligt med telekablar som är förlagda från 50 talet och framåt som ibland ligger bra och ibland på bara någon decimeters djup utan vare sig band eller skyddsfyllnad, det mesta överlever trots allt ändå, just för att ingen gräver eller kör med tunga maskiner just där.


Det råder mycket okunnighet och tyckande om detta med kabelförläggningar. Vad gäller tillståndsbiten så är det den som disponerar marken där kabeln läggs som ska lämna tillstånd. Är det i vägområdet ( vägbana, diken och slänter+ kantremsa) så är det väghållaren som ger tillstånd. På allmänna vägar är det Trafikverket och på samfällda vägar är det styrelsen i vägsamfälligheten. Markägaren har ju redan lämnat bort sin talan i frågan i och med att marken upplåtits med vägrätt. För ändamålet finns även mallar till avtalstext som Riksförbundet Enskilda Vägar ( REV) tagit fram. Där ingår de flesta frågeställningar och även en ersättning för att ledningen får läggas. Även en klausul om att ledningsägaren är skyldig att skydda eller flytta kabeln om arbeten ska göra i dess anslutning. ( Ex. byte av trumma)
Det värsta som kan hända är om en ledningsägare försöker lägga kabel i vägområdet och skriva servitut med markägaren. Då ligger kabeln på ofri grund och det kan bli stora problem vid en ev. skada och hur det ska regleras.
[/Nja! Det finns nog en del frågor kring just vägsamfälligheter, ett område av marken är upplåten till väg vilken vägsamfälligheten underhåller.
Hur bred är den? Ja det gjordes kanske upp på 30talet att det skulle vara 6m, men nu är hela vägområdet 10m med diken, hur blir det då?
Eller om vägen flyttas? Tex rätas ut i en kurva och markägaren kan ta tillbaka en bit mark, då ligger det en kabel där som inte finns något avtal för

Avatar Fallback

Re: Ansvar skada ledning - vägsamfällighet eller markägare?

ÅsaNisse  
#516975 Just vid sådana frågor är det bra med ett avtal i stil med den mall REV har. Om vägen byggs om så är det upp till ledningsägaren att flytta ledningen.
Att vägen breddats är en annan fråga som gäller en ny lantmäteriförrättning.

Användarvisningsbild

Re: Ansvar skada ledning - vägsamfällighet eller markägare?

Elias Granqvist  
#518814
bgsentr skrev:
bgl skrev:Som jag skrivit tidigare, hos oss har bredbandförläggare i kommunens regi (Lindesbergs kommun) grävt ner fiber i samfällda vägar utan att ta kontakt med ägare till de fastigheter som ingår i samfälligheten. Kommunen, Lantmäteriet, Mark och miljödomstolen och av alla LRF struntar i problemet och stoppar huvudet i sanden! Tidningen ATL gjorde ett reportage som aldrig publicerades.
Jag har fått veta att detta har hänt på fler platser, kommer att sänka driftssäkerheten för nätet och medföra flera rättsprocesser vid skador.

Mycket dåligt! Gräva ned ledning utan tillstånd får man inte!
Vet att många tycker att det räcker att avtala med vägsamfälligheten, men det tror jag inte är korrekt, utan man ska ha avtal både med vägsamfälligheten och underliggande fastighet.
När det gäller djup så finns det tyvärr inga lagkrav på dessa om det inte är elledning, där ebr reglerar detta
Det finns rekommendationer tex robust fiber eller markama, de flesta säger dock att de ska följa robust fiber.
Det finns oändligt med telekablar som är förlagda från 50 talet och framåt som ibland ligger bra och ibland på bara någon decimeters djup utan vare sig band eller skyddsfyllnad, det mesta överlever trots allt ändå, just för att ingen gräver eller kör med tunga maskiner just där.


Huruvida man skall ha avtal med både samfällighet och underliggande fastighetsägare, kan bero på hur samfälligheten är beskaffad. Det måste man kontrollera i varje enskilt fall. Det kan också ha att göra med om ledningen läggs med ledningsrätt eller med någon annan form av nyttjanderätt.

Alldeles oavsett, har samfällighetsföreningen, om den företräder sina medlemmar, ibland en juridisk och i andra fall alltid åtminstone moralisk skyldighet att i varje enskilt fall förmedla uppgifter om ledningsdragningen till berörda medlemmar.

Avatar Fallback

Re: Ansvar skada ledning - vägsamfällighet eller markägare?

bgl  
#518816 Nu måste jag upprepa det jag skrivit tidigare, det gäller samfälld mark inte någon form av förening!
Utredning av just denna samfällda mark verkar aldrig vara gjord, närliggande samfälld mark berör över 120 olika fastigheter, inte helt ovanligt i Bergslagen. Faller på sin egen orimlighet att det skulle kunna finnas någon juridisk eller moralisk skyldighet till inbördes information. Bergsstaten tvingades efter mitt ingripande göra en utredning av motsvarande förhållanden i samband med undersökningstillstånd, merparten av ägare till berörda fastigheter kände inte till förhållandet och det visade sig osäkert om en Bergstatens utredning var komplett.

Användarvisningsbild

Re: Ansvar skada ledning - vägsamfällighet eller markägare?

Elias Granqvist  
#518818
bgl skrev:Nu måste jag upprepa det jag skrivit tidigare, det gäller samfälld mark inte någon form av förening!
Utredning av just denna samfällda mark verkar aldrig vara gjord, närliggande samfälld mark berör över 120 olika fastigheter, inte helt ovanligt i Bergslagen. Faller på sin egen orimlighet att det skulle kunna finnas någon juridisk eller moralisk skyldighet till inbördes information. Bergsstaten tvingades efter mitt ingripande göra en utredning av motsvarande förhållanden i samband med undersökningstillstånd, merparten av ägare till berörda fastigheter kände inte till förhållandet och det visade sig osäkert om en Bergstatens utredning var komplett.


Den inbördes information jag talar om, handlar om den information till sina medlemmar som en samfällighetsförening kan behöva ge. En samfälld mark som inte förvaltas av förening, där får man sköta informationen på annat sätt, lämpligen genom att den som önskar lägga ledning själv kontaktar varje fastighetsägare för sig. Det finns väl ingen anledning att någonsin bortse från att höra av sig till berörda fastighetsägare, åtminstone så vitt de är kända.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).