Skogsfastigheter

Återinför markägarnas rättigheter

2 inlägg 1413 visningar 1 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Återinför markägarnas rättigheter

Skogsvaktaren  
#494122 http://www.atl.nu/debatt/aterinfor-mark ... ttigheter/

Sverker Liden Jägmästare. Kräver återinför markägarnas rättigheter :ympray:

Staten kränker mina rättigheter som skogsägare.

Inför och efter EU-inträdet utreddes älgförvaltningen flera gånger. Utredningarna kom till olika resultat. Några föreslog en avreglering med hänvisning till rätten till skydd av egendom, andra ville ha en än starkare statlig styrning. År 2012 beslöt riksdagen att staten skulle styra älgförvaltningen hårdare dels genom att ta bort enskilda skogsägares rätt att jaga vuxen älg på sin egen mark, vilket är en del av markägarens nyttjanderätt, och dels genom att fastställa planer i detalj för hur älgstammen skulle utvecklas.

Riksdagen anslog inga medel för att ersätta markägaren för inskränkningen av nyttjanderätten vilket grundlagen föreskriver. Riksdagen anslog heller inga medel för att ersätta markägaren för de skador som skulle kunna bli följden av en för stor älgstam. I stället beslutade riksdagen att älgstammen skulle vara i balans. Den skulle inte bli så stor att den orsakade skador av ekonomisk eller miljömässig betydelse.

Men regeringen och Naturvårdsverket har inte levt upp till riksdagens beslut. Statens älgförvaltning orsakar skador för miljarder, skogen utarmas och nu befarar forskare att regeringens och Naturvårdsverkets älgförvaltning har lett till en omfattande förgraning som också försämrar vattenkvaliteten.

Naturvårdsverket och länsstyrelserna har beslutat om en alldeles för stor älgstam. Man vägrar att ens utreda på vilken nivå på älgstammen det är möjligt att bedriva ett skogsbruk i enlighet med Riksdagens beslut. Myndigheterna vägrar dessutom att bevilja skyddsjakt i en utsträckning som gör det möjligt för skogsägarna att använda alla svenska trädslag i sitt skogsbruk (Förvaltningsrätten i Göteborg Mål 2990-17).


Jag har därefter överklagat Länsstyrelsens i Västra Götaland beslut att förbjuda mig (och alla andra skogsägare) att jaga vuxen älg på egen fastighet (Naturvårdsverket dnr NV-05670-17.) Staten har kränkt min rätt till skydd av egendom, vägrat betala ersättning för intrånget och därefter hindrat mig från att bedriva ett skogsbruk i enlighet med gällande riksdagsbeslut. Jag yrkar att förvaltningsrätten ska upphäva förbudet.

Jag har också yrkat att ett villkor för att staten ska få fortsätta förvalta älgstammen på det sätt som nu sker ska vara att staten åläggs att skyddshägna all skog som hotas av dess viltförvaltning.

Naturvårdsverket har avslagit mina yrkanden. Naturvårdsverket och regeringen har dessutom förbjudit mig att försvara mina grundläggande fri- och rättigheter i domstol. Jag har därför krävt att, om regeringen inte omedelbart ändrar Naturvårdsverkets förordning, ärendet prövas i Europadomstolen mot bakgrund både av statens kränkning av mina rättigheter och det allvarliga läge ur miljöskyddspunkt med utarmning av skogen och försämring av vattenkvaliteten som Naturvårdsverkets och regeringens hantering framkallat.

Precis som i vissa andra länder försöker regeringen nu inskränka grundläggande friheter och rättigheter efter EU-inträdet. Det är dags att Naturvårdsverket och regeringen bestämmer sig för om de ska respektera våra grundläggande fri- och rättigheter eller ej och handlägger ärendet.

Sverker Liden

Jägmästare   TS
Ta hjälp av Nordeas skogsspecialister, vi finns på sju platser i landet.
Användarvisningsbild

Re: Återinför markägarnas rättigheter

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#494124 Det är ju på många områden som markägarnas rättigheter borde återinföras, tycker jag. Inte bara när det gäller älgjakten.
/Niklas

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).