Skogsfastigheter

Grön infrastruktur, oroande tvångsstyrning!

2 inlägg 1490 visningar 3 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Grön infrastruktur, oroande tvångsstyrning!

Skogsvaktaren  
#490458 Är detta tvångsstyrning på gång vilket är oroande!
Myndigheterna överskattar behovet att skydda den biologiska mångfalden.
Myndigheterna vill med skogliga strategier och gröna infrastrukturplaner bestämma över vilka skogsområden som ska avsättas, inte där det finns intresse från skogsägaren, utan där det stämmer med deras enögda bild av var i landet tvångsavsättningen gör mest nytta.

http://www.landlantbruk.se/debatt/gron- ... t-oroande/

Grön infrastruktur är djupt oroande
Naturvårdsverket och länsstyrelsernas handlingsplaner för Grön infrastruktur är djupt oroande. Det skriver Katarina Johnsson och Lars-Johan Lander, LRF, i ett debattinlägg.

Landskapsplanering. När man smakar på ordet ger det till en början ett ganska trevligt intryck. Man tänker kanske på välarrangerade rabatter och krattade grusgångar, eller ett bostadsområde med en park intill.

Men landskapsplanering kan också handla om en övergripande styrning. När biologin kommer in i bilden vet vi som jobbar i de gröna näringarna att den inte följer några gränser på en karta utan helt andra mönster.

Ett regeringsuppdrag från 2015 sjösätts just nu av Naturvårdsverket och deras regionala förlängning länsstyrelserna. Uppdraget handlar om att ta fram handlingsplaner för så kallad Grön infrastruktur, vilket betyder landskapsplanering där man bortser från fastighetsgränser och i stället ägnar sig åt biologiska flöden. Kanske kan detta verka klokt och logiskt men vid en närmare anblick är det djupt oroande.

I Naturvårdsverkets riktlinjer står att läsa ”Arbete med grön infrastruktur innebär att vid planering av alla typer av mark- och vattenanvändning ha ett helhetsperspektiv på landskapets ekologiska funktioner” och vidare: ”Grön infrastruktur uppnås genom en strategiskt planerad och långsiktigt hållbar mark- och vattenanvändning”. Av detta förstås att någon (läs staten) tänker sig vara behjälplig med planeringen av våra fastigheter.


Naturvårdsverket finansierar till exempel ett forskningsprojekt som går ut på att hitta nya system för landskapsplanering i skogen – något som kommer förändra hela den svenska skogspolitiken. Det viskas till och med om att Regeringsformens kapitel 2 § 15 kan behöva ändras för genomförandet, det vill säga vår grundlagsskyddade äganderätt. Naturvårdsverket har också självt uttryckt i skrift att det är en utmaning att det finns så många markägare i Sverige. Man ser alltså familjeskogsbruket som ett problem!

På länsstyrelserna pågår framtagande av regionala handlingsplaner och dessa ska vara klara hösten 2018. Förmodligen varierar det en del hur man valt att tolka uppdraget, men sannolikt kommer även detta att få konsekvenser för den framtida markanvändningen.

Vi frågar oss nu: Var är politikerna i den här diskussionen? Varför deltar ni inte i debatten? Är detta ett tillvägagångssätt vi ska lära oss att leva med i Sverige, där tjänstemän kör sitt eget race på sina myndigheter och tar fram planer som kan få remarkabla följder för våra företag och invånare? Med respekt för att Grön infrastruktur är ett regeringsuppdrag, men inte var det väl tänkt att genomförandet skulle ske helt utan politisk inblandning?

Dags att komma upp på banan!

Katarina Johnsson

Regionstyrelsen LRF Västra Götaland

Lars-Johan Lander

Regionstyrelsen LRF Värmland   TS
Ta hjälp av Nordeas skogsspecialister, vi finns på sju platser i landet.
Avatar Fallback

Re: Grön infrastruktur, oroande tvångsstyrning!

rokon  
#490474 "Arbetet med grön infrastruktur medverkar till att Sverige uppfyller nationella miljö- och friluftsmål och internationella löften."
Källa Budskap för arbetet med grön infrastruktur
Gemensamma budskap för länsstyrelsernas arbete med grön infrastruktur med tillhörande illustrationer.

Det vore nog passande att äganderätten uppmärksammas när det gäller punkten internationella löften.
Här finns en lista för kontaktpersoner i de olika Länen https://www.skogsstyrelsen.se/globalass ... ruktur.pdf

Artikel 17 1. Var och en har rätt att äga egendom, både enskilt och tillsammans med andra.
2. Ingen får godtyckligt fråntas sin egendom. Källa FN:s konventioner om Mänskliga rättigheter

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).