Skogsfastigheter

Varför makt och tvång i skogen – i stället för dialog?

1 inlägg 2348 visningar 1 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Varför makt och tvång i skogen – i stället för dialog?

Skogsvaktaren  
#488646 Varför makt och tvång i skogen – i stället för dialog?

Det är många mark-, jord- & skogs-ägare som ifrågasätter dessa myndighetsmissbruk...
Läs även: Skogsstyrelsen i strid med skogsägarna: "Självklart att den enskilde får bestämma"

Här nedan är artikeln om:
Varför makt och tvång i skogen – i stället för dialog?

http://www.allehanda.se/opinion/debatt/ ... ferrer=app

"Varför går myndigheterna fram med makt- och tvångsmedel snarare än att tillsammans med skogsägarna söka sätt att bevara naturvärden, utan att skogsägaren mister egendom eller gör ekonomiska förluster?" Det skriver representanter för Norrskog i den här debattartikeln.

När industrialismen drog fram genom Sverige på 1800-talet fick skogsråvaran ett värde. Utan tanke på föryngring eller kommande generationer avverkades de grövsta träden, sedan de lite klenare, och snart även de ganska klena… Som en följd av detta kom 1900-talets skogspolitik att fokusera på återbeskogning och långsiktig produktion av skogsråvara. Staten, med Skogsvårdsstyrelserna som yttersta verkställare, ville att de gamla sönderhuggna skogarna skulle avverkas och ersättas av nya, växtliga och välskötta ungskogar. Den svenska skogsresursen skulle nyttjas för att skapa underlag för välfärd både för stunden och för kommande generationer.

I dag vet vi att den politiken var extremt framgångsrik när det gäller produktionen av råvara, exportintäkter och skatteunderlag. På köpet utvecklades Sverige till ett rikt land där vi även insett betydelsen av biologisk mångfald, vilket påverkat såväl lagstiftning som skogsbrukets metoder och utförande. Det finns sannolikt ingen annan fråga där skogsnäringen satsat så mycket pengar, i form av utbildningar, hänsynsåtgärder och frivilliga avsättningar, som på miljöområdet. Faktum är att landets skogsägare frivilligt avsatt mer skogsmark än vad staten gjort med hjälp av skattepengar.

Trots detta jagas skogsägare som valde att spara sin skog, i stället för att slaviskt följa myndigheternas påbud om att äldre skog med låg tillväxt skulle avverkas, i dag av samma myndigheter.

Skogs- och länsstyrelsernas tjänstemän skulle i dag kunna säga: ”Tack för att ni inte lyssnade när vi både erbjöd bidrag och hotade med sanktioner för att förmå er att avverka. Eftersom ni i dag har skogar med höga naturvärden vill vi tillsammans med er hitta sätt att bevara dessa, utan att ni för den skull ska behöva mista er egendom eller göra ekonomiska förluster.”

Dessvärre är attityden från sagda myndigheter ofta en helt annan. Skogsstyrelsen har, utan uppdrag från regeringen, under flera år lagt tid och energi på att registrera nyckelbiotoper. Myndighetens egna riktlinjer säger att sådan skog inte ska brukas och tjänstemännen är väl medvetna om att skogsägarens möjligheter att sälja virke från registrerade nyckelbiotoper är mycket små. Trots nyckelbiotopernas förment höga betydelse för den biologiska mångfalden är det inte ofta som Skogs- eller länsstyrelserna ersätter markägare för att inte avverka dem.

Resultatet av agerandet blir att den som hushållit fram höga naturvärden i sin skog får betala dyrt för 1900-talets ensidiga skogspolitik. Ett annat resultat är att skogsägarnas förtroende för såväl Skogsstyrelsen som länsstyrelsen i dag befinner sig på bottennivåer.

Läs också: Skogsägarna: "Vi ska inte huka oss – vi är stolta över vad vi bidrar med"

Som förtroendevalda inom skogsägarföreningen Norrskog vill vi att såväl berörda myndigheter som de politiska partierna svarar på vår fråga: varför går myndigheterna fram med makt- och tvångsmedel snarare än att tillsammans med skogsägarna söka sätt att bevara naturvärden, utan att skogsägaren mister egendom eller gör ekonomiska förluster?Liselott Pers, Norrskog, ordförande i Borgsjö-Haverö Skogsbruksområde

Per-Magnus Sjödell, Norrskog, ordförande i Torp-Stöde Skogsbruksområde

Anders Norgren, Norrskog, ordförande i Kramfors Skogsbruksområde

Per Olov Hedström, Norrskog, ordförande i Sollefteå Skogsbruksområde

Erik Bylund, Norrskog, ordförande i Härnösands Skogsbruksområde

Per Dahlin, Norrskog, ordförande i Medelpads Östra Skogsbruksområde

Inga Öström, Norrskog, ordförande i Sundsvalls Skogsbruksområde

Erik Öhlen, Norrskog, ordförande i Indalens Skogsbruksområde   TS
Ta hjälp av Nordeas skogsspecialister, vi finns på sju platser i landet.
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).