Skogsfastigheter

Ta kontrollen över din skog innan någon annan gör det

1 inlägg 1449 visningar 1 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Ta kontrollen över din skog innan någon annan gör det

Skogsvaktaren  
#485482 Håller helt med Johan Pålsson nedan:

http://www.skogsaktuellt.se/artikel/557 ... r-det.html

Aldrig någonsin tycks det vara viktigare att ha en plan och ett mål för sitt skogs-ägande. Det rådet brukar jag ge mina kunder och åhörare när jag träffar dem. Utan en klar målbild, plan och en aktiv förvaltning riskerar verksamheten möta fler hot och färre möjligheter.

Den skogsägare som är passiv riskerar dålig lönsamhet, bland annat genom klena dimensioner i bestånden som ger lågt sågbart utbyte samt ökade kostnader i både röjning, gallring och slutavverkning. Förutom låg avkastning kan det också dyka upp överraskningar.

Urbaniseringen gör att fler och fler människor tappar den naturliga kontakten med jord- och skogsbruk och därmed ifrågasätts verksamheterna på ett helt annat sätt än tidigare. Detta kan i många fall vara bra. Branscher kan ofta bli enögda och självgoda och det bidrar inte till någon utveckling och förbättring. Vad som däremot är riktigt obehagligt är den glidning av äganderättens status som skett de senaste två decennierna. Ditt är inte alltid ditt och den som har åsikter om ditt har ofta inget att förlora i att försöka ta ditt ifrån dig. Landsbygden blir mer och mer en tillfällig besöksplats i jakt på upplevelser. Jag ser inget fel i turismen, tvärtom.

Men när odefinierade intresse organisationer ges möjlighet att utöva sin talerätt i frågor som rör bland annat skogsbruk blir maktbalansen rejält sned. Egentligen skulle det väl räcka att ansvarig myndighet svarar för att verksamheter fungerar på ett adekvat sätt? Men frågan är om inte till och med myndigheters syn på äganderätt förskjutits till markägarens nackdel? På ungefär tjugo års tid har skogsägarens vardag gått från en ganska lugn och förutsägbar tillvaro till att blivit nästintill rättslös och högst osäker.

Ta exemplet med avslag på en avverkningsanmälan med hänvisning att området i samma stund kom att klassas som nyckelbiotop. I och med detta kan branschen i princip inte köpa virket längre och en planerad intäkt uteblir för skogsägaren. Myndigheten hävdar att en nyckelbiotops-klassning inte innebär något hinder för avverkning medan det i samma myndighets handbok står att skogsägaren tydligt ska informeras om att samråd ska sökas i enlighet med miljöbalken inför varje planerad åtgärd. Vad innebär ett brott mot miljö-balken? Jag är mycket väl medveten om att den officiella hållningen från Skogsstyrelsen är att nyckelbiotopsklassning inte innebär hinder för avverkning. Men hur fungerar det praktiken? Hur många skogsägare vågar ta en strid och riskera ett eventuellt lagbrott? På grund av bristande resurser får tyvärr myndigheten allt som oftast prioritera vilka biotopskydd som ska bildas och intrångs-ersättning utbetalas till. Detta gör att den planerade intäkten uteblir eller i bästa fall skjuts upp på obestämd framtid. Situationen får tyvärr ibland lösas av att skogsägaren får ta banklån för att täcka upp för den uteblivna intäkten. Vad kommer den kommande rikstäckande nyckelbiotopsinventeringen innebära? Är det så här en väl fungerande demokrati ska fungera?

Aldrig har det förr varit viktigare att röja och gallra sina produktionsbestånd. Sköt din skog. Hämta dina vindfällen. Ligg steget före. Ta initiativ och bli inte den passive skogsägaren som missar ungskogsröjningen och brötarna med vindfällen. Ta även kommandot när det gäller de frivilliga avsättningarna till naturvården på din fastighet. Naturvård på dina villkor.

Nyckelbiotoper, naturreservat och andra avsättningar är i många fall bra och nödvändiga. Bara staten gör rätt för sig. Det handlar om proportionalitet.Johan Pålsson

Areal | Ljusdal   TS
Ta hjälp av Nordeas skogsspecialister, vi finns på sju platser i landet.
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).