Skogsfastigheter

Ska aktivister ha uppdrag som statliga utredare ??

30 inlägg 11325 visningar 7 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Re: Ska aktivister ha uppdrag som statliga utredare ??

Skogsvaktaren  
#477727 LRF eller skogsägareföreningen borde vara med som sakkunniga och sakägare.
Nu är det flera föreningar som" int begrip" som sitter med och har privata agendor som rättshaverister... X( X(

   TS
Ta hjälp av Nordeas skogsspecialister, vi finns på sju platser i landet.
Avatar Fallback

Re: Ska aktivister ha uppdrag som statliga utredare ??

massa-ved  
#477761 EXPERTER : Kanslirådet Eva Stengård Kulturdepartementet??? :ugeek:
LRF en representant Skogsägarföreningarna ingen :shock:

Användarvisningsbild

Re: Ska aktivister ha uppdrag som statliga utredare ??

Skogsvaktaren  
#477822
Fredrik Reuter skrev:Lägger in hela teamet som varit med och tagit fram förslaget på en ny skogsvårdslag:

Fredrik Von Arnold, särskild utredare (före detta lagman)

Johan Nordström, huvudsekreterare t.o.m 30 april 2017 (kammarrättsassessor)
Lina Hjort, huvudsekreterare (kammarrättsassessor)

Experter som bistått utredningen:

Kanslirådet Agnetha Alriksson (Näringsdepartementet)

Chefsjuristen Viveka Beckeman (Sveaskog AB)

Expert svensk skog Linda Berglund (WWF)

Departementssekreteraren Ylva Birkne (Miljö- och energidepartementet)

Juristen Måns Cederberg (Naturvårdsverket)

Miljöjuristen Joanna Cornelius (Naturskyddsföreningen), slutade 18 jan 2017

Miljöjurist Josia Hort (Naturskyddsföreningen)

Handläggaren skogspolitik Johanna Fintling (LRF Skogsägarna)

Näringshandläggaren Stefan Forsmark (Sametinget)

Rättssakkunnige Johanna Gustafsson (Justitiedepartementet)

Styrelseordföranden Bernt Hermansson (Skogsentreprenörerna)

Miljöjuristen Ulrik Johansson (Stora Enso Skog)

Kanslirådet Lina Oskarsson (Miljö- och energidepartementet)

Kanslirådet Eva Stengård (Kulturdepartementet)

Senior advisor Johan Wester (Skogsstyrelsen)

Kanslirådet Conny Öhman (Näringsdepartementet)


14 kvinnor och 7 män har bidragit som experter till utredningen:
Det är tydligen viktig att kvinnor kvoteras in före kompetens. Fördelningen har knappast skett efter kompetens, mer för att bättra på könsfördelningens statestik som orsak till samhällets diskriminering av kvinnor. Vilka av alla dessa är experter i äganderätt /juridik??
Kulturdepartementet hur kan de inkallade som experter???
All kultur tillhör ju fastighetsägaren.

Man avser att antidemokratiska föreningar som Skydda skogen, Green Peace, Naturskyddsföreningen m f l.
Idella föreningar utan äganderätt eller som sakägare i juridisk mening ska nu kunna hindra och sabotera skogsbruk och hindra statens inkomster i skatt och utveckling av landsbygden.
Då skall väl också i demokratins och rimlighetens namn även LRF, skogsägareföreningar skogsägare andra underentreprenörer mm sakägare kunna stoppa avverkningsförbud som grundas på felaktiga subjektiva beslut och omdömen av aktivister.
Om produktionsmålet skall kunna bedömmas måste en avvägning ske inte ensidigt av miljöaktivister.

Varför har man inte utredningen beaktat Regeringens proposition 2007/08:108 där det framgår att skogspolitikens två jämställda mål, miljömålet och produktionsmålet, samt det delade ansvaret mellan samhället och skogsägarna förutsätter en tydligt definierad och långsiktig äganderätt.

Lagstiftningen ger markägaren följande rättigheter och krav på ägandet av skogen.

Jordabalk (1970:994)
Rättsförhållanden rörande fast egendom
1 kap. Fastighet och dess gränser
1 § Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. En fastighet avgränsas antingen horisontellt eller både horisontellt och vertikalt. Om fastighetsbildning finns särskilda bestämmelser.

Som skogsägare äger jag även marken med jord sten mm. Vid avverkningsförbud så hindras jag åtkomsten till jord, sten mm är detta rättssäkert juridiskt?
Utan ekonomisk ersättning ?
prövat mot pågående markanvändning?
Proportionalitet för den enskilde?

Jordabalk (1970:994) 2 kap. Tillbehör till fastighet
1 § Till en fastighet hör byggnader, ledningar, stängsel och andra anläggningar som har anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk, på rot stående träd och andra växter, naturlig gödsel.

Vad som i modern tid ger skogsägare äganderätt till sin egen skog är det faktum att skogsägaren inte bara tar virke ur skogen utan skogsägaren har också ansvar och kravet att återbeskoga med återväxt genom nyplantering, röjning och gallring, Av det skälet har skogsägaren rätt till skogens träd och markens/fastighetens ekonomiska avkastning.
Lagtexten säger att fastighetsägaren äger marken bestående av jord mm samt på rot stående andra växter. Det betyder att markägaren även äger rödlistade och sällsynta arter av växtlighet.

Skogsvårdslag (1979:429), Anläggning av skog på skogsmark
5 § Ny skog ska anläggas på produktiv skogsmark
1. om markens virkesproducerande förmåga efter avverkning eller på grund av skada på skogen inte tas till vara på ett godtagbart sätt,
2. om marken ligger outnyttjad, eller
3. om skogens tillstånd är uppenbart otillfredsställande.
Åtgärd ska vidtas i fall som anges i 1 och 2 utan dröjsmål och i fall som anges i 3 inom skälig tid. Vad som föreskrivs i 2 ska inte gälla mark som på grund av särskilda förhållanden inte bör tas i anspråk för virkesproduktion.

Äganderättsfrågorna har utredningen inte tagit hänsyn till och behandlat. Eftersom markägaren är ägare till allt så skall det i demokratins anda markägarens krav och synpunkter tillgodoses och beaktas. I annat fall så går vi mot ett samhälle som utvecklats till en diktatur.
Senast redigerad av Skogsvaktaren sön 22 okt 2017, 11:19, redigerad totalt 1 gång.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Ska aktivister ha uppdrag som statliga utredare ??

Skogsvaktaren  
#477823 Man skriver skyldigheter minst 157 gånger och rättigheter ??
Var finns rättigheterna för skogs/markägaren?
Skrivs "skogens sociala värden" (sida 34) som är otydligt och opreciserat??

Är Fredrik von Arnold som är 67 år gammal och har liten eller ingen erfarenhet av skog, och är inte skogsägare själv rätt person att leda utredningen om skogsvårdslagen.
Låter inte som han har rätt kompetens eller någon kompetens, med liten erfarenhet av skog och ingen egen skog
Senast redigerad av Skogsvaktaren sön 22 okt 2017, 11:57, redigerad totalt 2 gånger.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Ska aktivister ha uppdrag som statliga utredare ??

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#477824 Skogsvaktare! Nej, de tredimensionella ägogränserna, som kom till för ca 10 år sedan, avser flervåningshus (höghus), där du ofta har ett antal butiker på markplan och sedan bostäder på de ovanstående våningarna. Då kan ju varje butik bli en separat fastighet och varje bostadslägenhet bli en separat fastighet, om jag förstått saken rätt.

Tredimensionella fastigheter har alltså inget med jord och skog att göra.
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Ska aktivister ha uppdrag som statliga utredare ??

Skogsvaktaren  
#477825
Niking skrev:Nej, den tredimensionella ägogränserna, som kom till för ca 10 år sedan, avser flervåningshus (höghus), där du ofta har en massa butiker på markplan och sedan bostäder på de ovanstående våningarna. Då kan ju butiksdelen bli en separat fastighet och varje bostadslägenhet bli separat fastighet, om jag förstått saken rätt.

Tredimensionella fastigheter har alltså inget med jord och skog att göra.
/Niklas


Jordabalken förklara ju det att du som fastighetsägare äger jord och skog all växtlighet och dess ekonomiska avkastning du äger marken under och utrymmet ovanför marken, om ingen annan fastighet bildas ovan för i tex en byggnad eller under i en gruvgång, tunnelbana till exempel. Så länge ingen annan äger så äger du.

Skogsägaren äger marken under ner till jordens mittpunkt. Dock sätter gruvlagen om mineraler hinder men numera så har man rätt till % av brytningen. Du äger jord och grus, sand mm: dock krävs tillstånd för annan användning än till husbehov te x om du tänker öppna en grustäckt. Men det är fullt möjligt.
det är även möjligt att bilda en underjordisk fastighet för tex en tunnel/tunnelbana mm.
Men jag kan inte hindra flygplan att flyga över....min fastighet
Senast redigerad av Skogsvaktaren sön 22 okt 2017, 11:37, redigerad totalt 1 gång.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Ska aktivister ha uppdrag som statliga utredare ??

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#477827
Skogsvaktaren skrev:
Niking skrev:Nej, den tredimensionella ägogränserna, som kom till för ca 10 år sedan, avser flervåningshus (höghus), där du ofta har en massa butiker på markplan och sedan bostäder på de ovanstående våningarna. Då kan ju butiksdelen bli en separat fastighet och varje bostadslägenhet bli separat fastighet, om jag förstått saken rätt.

Tredimensionella fastigheter har alltså inget med jord och skog att göra.
/Niklas

Skogsägaren äger marken under ner till jordens mittpunkt. Dock sätter gruvlagen om mineraler hinder men numera så har man rätt till % av brytningen. Du äger jord och grus, sand mm: dock krävs tillstånd för annan användning än till husbehov te x om du tänker öppna en grustäckt. Men det är fullt möjligt.
det är även möjligt att bilda en underjordisk fastighet för tex en tunnel/tunnelbana mm.
Men jag kan inte hindra flygplan att flyga över....min fastighet

Du får heller inte flytta "din" jord hur som helst. Dikning är ju tillståndspliltigt i hela landet och i södra Sverige (utom i 7 kommuner på småländska höglandet) dessutom helt förbjudet.
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Ska aktivister ha uppdrag som statliga utredare ??

Skogsvaktaren  
#477828
Niking skrev:
Skogsvaktaren skrev:
Niking skrev:Nej, den tredimensionella ägogränserna, som kom till för ca 10 år sedan, avser flervåningshus (höghus), där du ofta har en massa butiker på markplan och sedan bostäder på de ovanstående våningarna. Då kan ju butiksdelen bli en separat fastighet och varje bostadslägenhet bli separat fastighet, om jag förstått saken rätt.

Tredimensionella fastigheter har alltså inget med jord och skog att göra.
/Niklas

Skogsägaren äger marken under ner till jordens mittpunkt. Dock sätter gruvlagen om mineraler hinder men numera så har man rätt till % av brytningen. Du äger jord och grus, sand mm: dock krävs tillstånd för annan användning än till husbehov te x om du tänker öppna en grustäckt. Men det är fullt möjligt.
det är även möjligt att bilda en underjordisk fastighet för tex en tunnel/tunnelbana mm.
Men jag kan inte hindra flygplan att flyga över....min fastighet

Du får heller inte flytta "din" jord hur som helst. Dikning är ju tillståndspliltigt i hela landet och i södra Sverige (utom i 7 kommuner på småländska höglandet) dessutom helt förbjudet.
/Niklas


Dikning är vattenverksamhet och tillståndspliktigt ja. Men diket äger ju du om ni inte har någon samfällighet som reglerar diket. Du får ju rensa bef diken och den jord mm som du gräver upp är ditt. Trädets rötter är dina liksom all jord, sten berg mm så länge inga förbud om motsatsen finns.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Ska aktivister ha uppdrag som statliga utredare ??

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#477829
Skogsvaktaren skrev:
Niking skrev:
Skogsvaktaren skrev:[quote="Niking"]Nej, den tredimensionella ägogränserna, som kom till för ca 10 år sedan, avser flervåningshus (höghus), där du ofta har en massa butiker på markplan och sedan bostäder på de ovanstående våningarna. Då kan ju butiksdelen bli en separat fastighet och varje bostadslägenhet bli separat fastighet, om jag förstått saken rätt.

Tredimensionella fastigheter har alltså inget med jord och skog att göra.
/Niklas

Skogsägaren äger marken under ner till jordens mittpunkt. Dock sätter gruvlagen om mineraler hinder men numera så har man rätt till % av brytningen. Du äger jord och grus, sand mm: dock krävs tillstånd för annan användning än till husbehov te x om du tänker öppna en grustäckt. Men det är fullt möjligt.
det är även möjligt att bilda en underjordisk fastighet för tex en tunnel/tunnelbana mm.
Men jag kan inte hindra flygplan att flyga över....min fastighet

Du får heller inte flytta "din" jord hur som helst. Dikning är ju tillståndspliltigt i hela landet och i södra Sverige (utom i 7 kommuner på småländska höglandet) dessutom helt förbjudet.
/Niklas


Dikning är vattenverksamhet och tillståndspliktigt ja. Men diket äger ju du om ni inte har någon samfällighet som reglerar diket. du får ju rensa bef diken och den jord mm som du gräver upp är ditt. trädets rötter år dina liksom all jord, sten berg mm så länge inga förbud finns.[/quote]
Dikning räknas inte bara som vattenverksamhet utan också som markavvattning, därav det idiotiska regelverket.

F.ö. så får du inte rensa mer eller mindre igenväxta diken, ty då räknas det som ett nytt naturtillstånd. Fast exakt var gränsen för nytt naturtillstånd går är ganska luddigt.
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Ska aktivister ha uppdrag som statliga utredare ??

Skogsvaktaren  
#477830 Jag kan och har rätt att gräva brunn, borra för bergvärme som kan bli mer än 200m rakt ner. Själv har jag bergvärme med borra på ca 205m rakt ner i min egen fastighet. Behöver bara tillstånd från kommunen att jag inte borrar för nära någon annans bergvärmehål eller för nära tomtgräns eller ner i någon tunnelbana vilket har hänt i Stockholm. Jag äger brunnen/borrhålet helt själv också. Om jag ska bygga så kan jag gräva ner under marken för källare till och med flera källarvåningar ner. Finns ingen annan ägare där under. Bygglov behövs som för allt annat byggande oftast.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Ska aktivister ha uppdrag som statliga utredare ??

Skogsvaktaren  
#477832 Många lever i villfarelsen att staten äger under marken men så är det inte.
Har jag lagfart på en fastighet så äger jag enligt jordabalken all växtlighet jord mm trediemensionelt som en strut ner till jordens mittpunkt och rakt upp: Hur långt upp har väl inte blivit prövat men världens högsta byggnader ger en finger visning om detta.

Att staten med olika lagar och regleringar hindrar brukanderätten via gruvlagen, miljöbalken, plan & bygglagar strandskydd m f l.
Är förstås besvärande eftersom man då måste söka tillstånd för vissa aktiviteter på den egna fastigheten.
Men du äger marken ner till jordens mittpunkt, det är min uppfattning.

Jordabalk (1970:994)
Rättsförhållanden rörande fast egendom
1 kap. Fastighet och dess gränser
1 § Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. En fastighet avgränsas antingen horisontellt eller både horisontellt och vertikalt. Om fastighetsbildning finns särskilda bestämmelser.

Fastighet består av fast egendom som är jord mm. Den avgränsas horisontellt antigen av fastighetsgränsen (mot annan fastighet/ägare, eller både horisontellt och vertikalt mot annan fastighet/ägare.

Från 2009/2010 är det alltså möjligt att bilda en fastighet ner i marken för tex en tunnelbana , tunnel gruva källarevåning om den ska ägas av någon annan tex skyddsrum e t c eller en våning uppåt i en byggnad.

2 kap. Tillbehör till fastighet
1 § Till en fastighet hör
byggnader, ledningar, stängsel och andra anläggningar som har anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk,
på rot stående träd och andra växter,
naturlig gödsel.
Till en fastighet hör även en sådan byggnad eller annan anläggning som är uppförd utanför fastigheten, om den är avsedd för stadigvarande bruk vid utövandet av ett servitut till förmån för fastigheten och inte hör till den fastighet där den finns. Detsamma gäller i fråga om en ledning eller annan anordning för vilken ledningsrätt har beviljats, om det vid en förrättning enligt ledningsrättslagen (1973:1144) har förordnats att rätten skall höra till fastigheten. Lag (2006:42).

Som skogsägare äger jag alltså marken med jord sten neråt mm
Träden , all växtlighet även bär, naturlig gödsel är tillbehör till min fastighet och ägs av fastighetsägaren.

Jordabalken är typ en grundlag.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Ska aktivister ha uppdrag som statliga utredare ??

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#477833 Fast frågan är ju om man äger något reellt så länge man måste stå med mössan i hand och söka tillstånd/lov på egen mark av diverse myndigheter, som dessutom då har rätt att ställa diverse kostsamma tvärvillkor... Då blir ju ägandet knappast värt pappret det är skrivet på...
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Ska aktivister ha uppdrag som statliga utredare ??

Elias Granqvist  
#477913
Skogsvaktaren skrev:
...

Skogsägaren äger marken under ner till jordens mittpunkt. Dock sätter gruvlagen om mineraler hinder men numera så har man rätt till % av brytningen. Du äger jord och grus, sand mm: dock krävs tillstånd för annan användning än till husbehov te x om du tänker öppna en grustäckt. Men det är fullt möjligt.
det är även möjligt att bilda en underjordisk fastighet för tex en tunnel/tunnelbana mm.
Men jag kan inte hindra flygplan att flyga över....min fastighet


Nej, egentligen inte. En traditionell fastighet är tvådimensionell och även om man kan sägas äga jorden närmast under marken, så äger man inte ner till Jordens mittpunkt. Exakt hur djupt ner man äger är egentligen inte fastslaget i någon lag.

Användarvisningsbild

Re: Ska aktivister ha uppdrag som statliga utredare ??

Skogsvaktaren  
#478049
Elias Granqvist skrev:
Skogsvaktaren skrev:
...

Skogsägaren äger marken under ner till jordens mittpunkt. Dock sätter gruvlagen om mineraler hinder men numera så har man rätt till % av brytningen. Du äger jord och grus, sand mm: dock krävs tillstånd för annan användning än till husbehov te x om du tänker öppna en grustäckt. Men det är fullt möjligt.
det är även möjligt att bilda en underjordisk fastighet för tex en tunnel/tunnelbana mm.
Men jag kan inte hindra flygplan att flyga över....min fastighet


Nej, egentligen inte. En traditionell fastighet är tvådimensionell och även om man kan sägas äga jorden närmast under marken, så äger man inte ner till Jordens mittpunkt. Exakt hur djupt ner man äger är egentligen inte fastslaget i någon lag.


Så länge det inte finns något som säger annat så kan man förutsätta att man äger ner mot jordens centrum men i praktiken så är det i stort omöjlig att nyttja så lång ner. Men djupborra ett par hundra meter ner kan man utan problem. Eller bryta malm t e x, om man har koncession (tillstånd att bedriva en verksamhet eller näring som har stor betydelse för samhällssystemet).

   TS
Användarvisningsbild

Re: Ska aktivister ha uppdrag som statliga utredare ??

Elias Granqvist  
#478079
Skogsvaktaren skrev:
Elias Granqvist skrev:
Nej, egentligen inte. En traditionell fastighet är tvådimensionell och även om man kan sägas äga jorden närmast under marken, så äger man inte ner till Jordens mittpunkt. Exakt hur djupt ner man äger är egentligen inte fastslaget i någon lag.


Så länge det inte finns något som säger annat så kan man förutsätta att man äger ner mot jordens centrum men i praktiken så är det i stort omöjlig att nyttja så lång ner. Men djupborra ett par hundra meter ner kan man utan problem. Eller bryta malm t e x, om man har koncession (tillstånd att bedriva en verksamhet eller näring som har stor betydelse för samhällssystemet).


En anledning att man behöver koncession för gruvbrytning är just att man inte anses äga jorden så långt under marken. Som markägare har man inte heller möjlighet att stoppa ett tunnelbygge långt under ens mark eller att ta ut hyra för nyttjandet av den tunneln.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).