Skogsfastigheter

Fiskerätt

30 inlägg 20987 visningar 8 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Re: Fiskerätt

Lars.Skogsguide  
#455600 Stamfastigheten är från laga Skifte, dvs ej i modern tid. Utan när fisket var en livsviktig del i gården å leva av det naturen/ fastigheten förräntade

Ta hjälp av Nordeas skogsspecialister, vi finns på sju platser i landet.
Avatar Fallback

Re: Fiskerätt

snurra  
#455714 Om hemmanet där fastigheten befinner sig har samfällt vatten så skall fastigheten ha skatteören för att ha fiskrätt

Avatar Fallback

Re: Fiskerätt

Elfving  
#455731 Jag har noga läst vad ni skrivit men inte blivit speciellt mycket klokare. Tror knappast att förgående fastighetsägare bara skänkt bort möjligheten till fiske hursomhelst. Vilken skulle "moroten" att ens acceptera att ett FVO bildades ha varit på den tiden? Markägarna lär inte ha gillat att någon annan fick kontrollen över fisket för all framtid?
Jag tror fortfarande (utan att veta) att jag har oinskränkt fiskerätt vid min egen strand. Finns det någon som kan hänvisa till domstolsbedömningar i liknande fall?

Precis som jag har rätt att jaga på min mark, så borde jag kunna fiska utan att lösa fiskekort anser jag. Ni vet redan att FVO här är så pass underbemannade att de ändå inte kan kolla upp detta, men min fråga är rent hypotetisk. Åker jag på böter, får jag lämna ifrån mig fiskeredskapen eller vad händer när jag fiskar på min egen mark enligt fastighetskartan UTAN giltigt fiskekort? Det låter väldigt konstigt att regelverket inte skulle tillåta att markägaren fiskar utan fiskekort från FVO i mina öron. Baserat på hävd så menar jag att FVO inte kan påverka fastighetens rättigheter. Fiska har man alltid fått.

Avatar Fallback

Re: Fiskerätt

busholle  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#455768
Elfving skrev:Jag har noga läst vad ni skrivit men inte blivit speciellt mycket klokare. Tror knappast att förgående fastighetsägare bara skänkt bort möjligheten till fiske hursomhelst. Vilken skulle "moroten" att ens acceptera att ett FVO bildades ha varit på den tiden? Markägarna lär inte ha gillat att någon annan fick kontrollen över fisket för all framtid?
Jag tror fortfarande (utan att veta) att jag har oinskränkt fiskerätt vid min egen strand. Finns det någon som kan hänvisa till domstolsbedömningar i liknande fall?

Precis som jag har rätt att jaga på min mark, så borde jag kunna fiska utan att lösa fiskekort anser jag. Ni vet redan att FVO här är så pass underbemannade att de ändå inte kan kolla upp detta, men min fråga är rent hypotetisk. Åker jag på böter, får jag lämna ifrån mig fiskeredskapen eller vad händer när jag fiskar på min egen mark enligt fastighetskartan UTAN giltigt fiskekort? Det låter väldigt konstigt att regelverket inte skulle tillåta att markägaren fiskar utan fiskekort från FVO i mina öron. Baserat på hävd så menar jag att FVO inte kan påverka fastighetens rättigheter. Fiska har man alltid fått.Moroten var med all sannolikhet intäkter från fiskekort, att det sedan inte blivit några sådana är en annan sak. Dessutom kan länsstyrelsen bilda fiskvårdsområden på rätt lösa grunder bara en majoritet av antalet fiskerättsinnehavare vill det, din fastighet kan ha blivit överkörd.

Jag tycker att du ska ringa till fiskeenheten på länsstyrelsen i ditt län så du får svar på vilka befogenheter FVOF har att avkräva dig fiskekort på din egen fiskerätt.
Men innan du gör det bör du ta reda på om din fastighet har fiskerätt. Hittar du inte det i fastighetsutdraget så bör lantmäteriet kunna svara på det.
Din jämförelse med jakten haltar lite, FVO har mycket likheter med VVO och vad jag förstår så kan ett VVO i viss mån begränsa jakten för enskild. Där finns några färska domar där VVO överträtt sina befogenheter och stiftat regler som de inte haft mandat att göra.

Åker du dit för tjuvfiske (om du inte skulle ha fiskerätt) så finns möjligheten att förverka allt som har varit till gagn för fisket. Det kan innefatta drag, redskap, båt, båttrailer och i värsta fall bilen även om de senare är extremt ovanligt. Småbrott är sådant som kostar mest för de som har något att förlora, Lasse på bänken klarar sig alltid medens den laglydige kan få problem med framtida licenser och tyngre körkort.

Men som sagts börja med att säkerställa att du har fiskerätt, det är inte alla fastigheter som alltid fått det.

Avatar Fallback

Re: Fiskerätt

jannee  
#455773 Länsstyrelsen/lantmäteriet har alla de belastningar som gäller fastigheten. Är fiskerätten bortlyft står det i de papper som gäller gården, om intet finns skrivet tillhör fiskerätten obetingat fastigheten.
Du kan på lantmäteriet se och läsa de uppgifter som nedtecknades vid laga skiftet (storskiftet) detta gäller om nu inte andra belastningar tillskrivits/frånskrivits fastigheten.
Inte alltid men oftast fungerar det på så sätt att om NÅGON fastighet i byn gränsar till sjö har alla i byn fiskerätt i detta vatten.
EX, 5 gårdar i byn gränsar var och en till varsin separat sjö/göl, detta gör att ALLA i byn då äger fiskerätt i 5 olika sjöar.
Därefter kan det bildats s.k. fiskeföreningar vilket i sin tur kan innebära att du bör erlägga en mindre avgift för att få fiska ÖVERALLT i ALLA sjöar - om inte betalning erläggs får du endast fiska på det vatten som "tillhör" din fastighet (där du har strand).

Användarvisningsbild

Re: Fiskerätt

ChristopherO  
#455776 "Fiskerätten och fisket i enskilda vatten i Sverige tillhör fastighetsägarna. Fiskevårdsområden bildas av fiskerättsägarna. Fiskevårdsområdet och fiskevårdsområdesfö­reningen underlättar förvaltningen av fisket i sjöar och vattendrag där det finns flera fastigheter. Avsikten med LOFO är att samordna förvaltningen och att tillvarata fiskerättsägarnas gemensamma intressen."

https://sv.wikipedia.org/wiki/Fiskev%C3 ... mr%C3%A5de

9 § Fisket i enskilda vatten tillhör fastighetsägaren.

https://lagen.nu/1993:787

1 § Vattenområde i havet är allmänt (allmänt vatten), där det ej ingår i fastigheterna (enskilt vatten).

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag ... s-1950-595

Allmänna bestämmelser
1 § I syfte att samordna fisket och fiskevården och främja fiskerättsägarnas gemensamma intressen kan enligt denna lag fiske som tillhör eller utgör två eller flera fastigheter sammanföras till ett fiskevårdsområde och fiskerättsägarna inom detta bilda en fiskevårdsområdesförening. Föreningens verksamhet får inte omfatta fiske som enligt fiskelagen (1993:787) får bedrivas i enskilt vatten utan stöd av enskild fiskerätt.

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19810533.htm

Den som äger rätt till fiske på enskilt fiskevatten är fiskevattenägare eller fiskerättsägare

https://sv.wikipedia.org/wiki/Fiskevatten%C3%A4gare

Lagt ner några minuter och skummat på lagstiftningen. Jag har konstaterat att jag är fiskevattenägare, inte fiskerättsägare.

Mer kuriosa:

http://www.vattenagarna.se/attachments/ ... 20till.pdf

Som jag tolkat det får jag fiska i mitt enskilda vatten, och för den delen byns vatten då byaföreningen gett mig tillstånd till detta, vattnet i byn ägs av fastighetsägarna och de upplåter för mig fritt att förfoga över detta. Som jag tolkat det har inte fiskevårdsområdet mandat att hindra mig från att bedriva fiske i mitt eget vatten, dvs fiska i mitt enskilda vatten.

Verkar finnas väldigt lite om det här med fiskerätt, egentligen skulle man behöva komma kontakt med en jurist specialiserad inom fiskerätt, det lär de inte finnas många av i Sverige...

   TS
Avatar Fallback

Re: Fiskerätt

jannee  
#455780 Eftersom du ämnar fiska enskilt och inte bedriva någon uthyrningsverksamhet är det troligtvis ingen som bry sig över huvud taget.
Det ställs i en helt annan dager om du börjar bedriva en vinstdrivande rörelse - svenska avundsjukan.
Det enda som eventuellt skulle kunna ske är att någon i byn tittar lite snett på dig och undviker samtal med dig. :smile:

Användarvisningsbild

Re: Fiskerätt

ChristopherO  
#455781 Varför jag ens startade denna tråd är för att jag bor en del mil från min fastighet och att jag vill undvika bråk, hört att grannbyn bråkar mycket om fisket.

   TS
Avatar Fallback

Re: Fiskerätt

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#455786 Var ju intressant detta. Inte för att jag fiskar, men det rinner en å genom skogen som ingår i ett stort FVOF. Hittade den här PDF:en om kräftor (men det är samma sak), där de försökte förklara.

http://www.lansstyrelsen.se/varmland/Si ... raftor.pdf

"Om din fastighet har fiskerätt framgår i skifteshandlingarna."

"Fiskerätt är inte samma sak som strandrätt eller va
ttenrätt. Strandrätt har man om
man har mark ner till stranden. Vattenrätt har man
utanför sin strand, från den
punkt på vattnet som är närmast fastighetens egen s
trand. Fiskerätten däremot föl-
jer byns gränser. Man kan alltså mycket väl ha fisk
erätt utan att ha strandrätt eller
vattenrätt. Och man kan ha fiskerätt utanför en ann
an fastighets strand. Är fisket
oskiftat har man ju fiske överallt i byns fiskevatt
en, oaktat utanför vilken fastig-
het det ligger. "

"På en fastighet med fiskerätt får givetvis alltid ä
garen till fastigheten med fiske-
rätt fiska. Vem detta är framgår av fiskerättsutred
ningen."

Blev inte helt säker...

Avatar Fallback

Re: Fiskerätt

busholle  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#455806
Mangan skrev:........."Fiskerätt är inte samma sak som strandrätt eller va
ttenrätt. Strandrätt har man om
man har mark ner till stranden. Vattenrätt har man
utanför sin strand, från den
punkt på vattnet som är närmast fastighetens egen s
trand. Fiskerätten däremot föl-
jer byns gränser. Man kan alltså mycket väl ha fisk
erätt utan att ha strandrätt eller
vattenrätt.
..........


Även det omvända gäller, man kan ha strand och vattenrätt utan att ha fiskerätt. Något som är praxis på sentida avstyckningar.

Användarvisningsbild

Re: Fiskerätt

ChristopherO  
#455870 Fick svar av länsstyrelsen, tydligen ingår inte min fastighet i ett fiskevårdsområde, om vattnet är samfällt eller enskilt kunde jag inte få svar på, måste kontakta lantmäteriet. Oavsett vilket sa juristen på länsstyrelsen att jag kunde fiska på min fastighet, oavsett om jag har fiskerätt eller ej.

Verkar som det här med fiske är komplicerat till skillnad från jakten.

   TS
Avatar Fallback

Re: Fiskerätt

röjar kalle  
#455929 Intressant läsning i den här tråden sakligt och lugnt.Inge tjafs och inga besserwissar :-BD

Avatar Fallback

Re: Fiskerätt

kungsis  
#456642 Passar på med ytterligare en fråga, som kan vara intressant. En fastighet kan ju ha fiskerätt. Vem har då rätt att fiska. Alla som är skrivna på adressen eller? Begår morfar lagbrott om han tar med barnbarnet, som bor på annan adress?

Mvh
Kungsis

Användarvisningsbild

Re: Fiskerätt

Magnus M  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#456660 Hos oss är det fastighetsägaren med familj. Sen tror jag det står nånstans att man ska vara skriven på fastighetsägarens adress men det har inte brytt mig om.
Fastighets/fiskrättsägaren är farsan o jag o brorsan med familjer har fiskat.

Vårt Fvo har en ruta på fiskekortet som heter "fiskrättsbevis". Kryss i den får man för 50:- så skriver dom in fastighetsbeteckning på kortet.
Där står ju då farsans namn men vi ser till att ha med detta o vi fiskar aldrig samtidigt på olika håll jag o brorsan

Magnus M

Avatar Fallback

Re: Fiskerätt

jannee  
#456714 Kan bara berätta hur det är för mig (vår familj). Jag (vi) har numera skogsfastigheter i 2 byar, strandrätt i 3 olika sjöar men fiskerätt i närmare 10 sjöar, gölar eller andra sumpvatten.
Rätten till kräftfiske fungera så att man får sätta på det vatten byn har strandrätt mot. Samma vid nät och angelfiske, övrigt fiske hela sjöarna
Jag med HELA familjen och mina vänner fiskar tillsammans på min (vår) fiskerätt i båda byarnas vatten.
Vid kräftfisket kanske vi är närmare ett tjugotal som fiskar tillsammans - dock numera mest en stor fest. :grin:
På kräftfisket begränsas burar/mjärdarnas antal av hur många mantal man äger, vi har numera rätt att sätta 112 burar/mjärdar.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).