SKOGSFORUM ARTIKEL 

  Skogsfastigheter

Gruvdrift i skogen ur ett markägarperspektiv

19 inlägg 10775 visningar 7 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Gruvdrift i skogen ur ett markägarperspektiv  ARTIKEL

Fredrik Reuter  
#429266 Förra veckan hade SVD en artikel om att intressen från gruvbolag att utvinna mineraler i Sverige ökar (länk längre ner). Det sporrade mig till att väcka frågan till liv på Skogsforum, detta då det är ett spännande ämne som gärna väcker frågor, dessutom då aktuellt. Ansökningar om undersökningstillstånd, det som tidigare kallades inmutning sjunker visserligen men Bergsstaten, som är myndigheten Statens geologiska undersöknings (SGU) beslutsorgan, ser nu en trend i ökad aktivitet i de Undersökningstillstånd. som beviljats.

Det här är ett stort ämne som kan ha många infallsvinklar, vi har dessutom diskuterat detta av och till i flera trådar på Skogsforum, ex i tråden Staten rear ut våra mineraltillgångar och släpper miljökrav

Bild

Bild från Wikimedia

Lagändringar som gjordes 1993 skulle göra delar av Sverige till ett guldgrävarland. Många var och är dock skeptiska till det faktum att staten i princip avreglerade sina egna inkomster på gruvnäringen när de flyttade kommatecknet tre steg från 50% till 0,05% i kronoandel eller kanske bättre formulerat - skatt. Detta har att göra med att mineralersättningen sänktes till 2 promille och av denna andel ska markägaren ha tre fjärdedelar (¾) och staten en fjärdedel (¼).
Mineralersättning baseras sedan på hur mycket som brutits på ett koncessionsområde där sedan Bergsstaten multiplicerar denna mängd med viktpriset på råvarubörsen för resp mineral.

Vem äger vad?
En röd tråd i detta ämne är äganderätt hos markägare. Enligt Bergsstaten som jag pratat med så äger varje markägare sin mark ända in till jordens mitt. Plöjdjup, mm som varit uppe till diskussion tidigare ska enligt denna definition ej ha någon laga kraft. Det som däremot har det är koncessionsmineralerna. Koncessionsmineraler finns specificerade i minerallagen och är naturresurser i form av metaller, mineraler och ämnen som är viktiga för vårt samhälles försörjning.

Idag är Antimon, arsenik, beryllium, bly, cesium, guld, iridium, järn som förekommer i berggrunden, kobolt, koppar, krom, kvicksilver, lantan och lantanider, litium, mangan, molybden, nickel, niob, osmium, palladium, platina, rodium, rubidium, rutenium, silver, skandium, strontium, tantal, tenn, titan, torium, uran, vanadin, vismut, volfram, yttrium, andalusit, apatit, brucit, flusspat, grafit, kyanit, leror som är eldfasta eller klinkrande, magnesit, magnetkis, nefellinsyenit, sillimanit, stenkol, stensalt eller annat salt som förekommer på liknande sätt, svavelkis, tungspat, wollastonit, olja, gasformiga kolväten och diamant våra koncessionsmineraler.
Dessa “ägs” av staten och således inte av markägaren även om de finns på dennes mark.

Allt annat material äger markägaren (markägarmineral) och detta är den största andelen, 99% av allt material. På grund av detta gäller olika typer av regelverk för olika typer av material. Koncessionsmineraler faller under minerallagen och bergmästaren hos Bergsstaten beslutar om undersökningstillstånd. Bergkrossning och kalkbrytning ombesörjs av Länsstyrelserna och torvbrytning faller under Miljöbalken.

Inmutning är undersökningstillstånd
Det mer eller mindre infekterade ordet inmutning har tagits bort i nyare versioner av lagar mm. Det heter numera undersökningstillstånd. Tillståndet utfärdas som sagt av Bergsstaten och gäller prospektering av koncessionsmineraler.

1483977064_undersokningstillstand-gruvdrift-2016.jpg


Nya tider i gruvbranschen
Beroende på hur man ser det så kan en gruvdrift på ens mark vara en möjlighet till extra inkomst som markägare, alternativet är att det göra delar av ditt innehav obrukbart om en prospektör hittar fyndigheter och startar gruvverksamhet.
Bergsstaten vill dock vara tydliga med att detta inte är någon vildavästern-verksamhet. Förvisso krävs inte så stora krav på de som söker undersökningstillstånd, å andra sidan krävs en gedigen arbetsplan om prospektören väljer att gå vidare. Arbetsplanen kommuniceras med markägaren och det åligger utföraren att följa alla lagar och regler som följer med gruvdrift. Det är avtal med markägare, allemansrätt, terrängkörningslagen osv osv. Men kanske främst Miljöbalken då gruvdrift allt som oftast innebär stor miljöpåverkan.
Det är kanske detta som ändå gjort att det inte finns så mycket mineralverksamhet ändå i Sverige. 17 gruvor är i drift idag. Men skeptikerna anser att gruvboomen bara börjat och att nya tider gör att gruvbolag börjar titta på att bryta andra typer av mineraler. Litium skulle kunna bli ett ämne som blir eftertraktat för brytning i framtiden, detta eftersom stora mängder kommer krävas för all batteridrift som ökar stadigt i och med elbilar mm. Sverige har litium i marken, dock inte i samma mängder som ex delar av Afrika och Sydamerika.

Oumbärligt kartverktyg
SGU har en riktigt bra kartfunktion på sin webb. Här kan man via att välja lager få reda på väldigt mycket om sin egen mark. Jag rekommenderar dig som skogsägare att avsätta lite tid och gå igenom de olika lagren som finns i kartan, här är en direktlänk: https://apps.sgu.se/kartvisare/index.html
Med lite detektivarbete kan man också bilda sig en uppfattning om ens mark innehåller något som skulle kunna vara brytbart, den som är förvarnad är förberedd!

Gruva på din mark
Har du en gruva på din mark så får du gärna ge dina synpunkter här i tråden. Har du fått delgivning om undersökningstillstånd från Bergstaten? Skriv gärna några rader.
Idag är det ett 30-tal markägare som erhåller mineralersättning genom bearbetningskoncessioner, kanske är det fler om några år? Tänk på att en nedlagd gammal gruva kan vara farlig. Det kan finnas rasrisk och trots inhägnad kan det vara farligt för ex barn. Har du en gammal gruva på din mark kan det också vara så att du som markägare har ansvar för gruvan.

Gruvdrift verkar annars vara ganska främmande i en skogsägares vardag, tänk bara tanken om träden också hade innefattats i koncessionen!

Hittar du några fel i texten ovan? Skriv då gärna några rader. Har du information att tillföra? Fyll mer än gärna på här i tråden!

För dig som vill fördjupa dig: http://resource.sgu.se/produkter/regeri ... t-2013.pdf

Artikeln i SVD förra veckan:
http://www.svd.se/bolagen-koar-for-att- ... naringsliv   TS
Ta hjälp av Nordeas skogsspecialister, vi finns på sju platser i landet.
Användarvisningsbild

Re: Gruvdrift i skogen ur ett markägarperspektiv

Torbjörn Johnsen  
#429341 Här finns en debattartikel i DI (från en markägare i Skellefteå) i ämnet och i den kan man läsa en ganska negativ syn om framför allt SGU/Bergsstaten:
http://www.di.se/opinion/markagare-vi-b ... da-av-sgu/

Avatar Fallback

Re: Gruvdrift i skogen ur ett markägarperspektiv

ocke  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#429365 Har för mig att det var någon i denna tråden som hade erfarenhet till materialutvinning.
Äger du rätten till en en värdefull mineral på din egen mark

Avatar Fallback

Re: Gruvdrift i skogen ur ett markägarperspektiv

Tosca  
#433077 Jag har hört att ansvaret för att inhägna gruvhål och andra farligheter inte ligger på markägaren, kan det vara kommuner eller länsstyrelser som har det ansvaret?

Avatar Fallback

Re: Gruvdrift i skogen ur ett markägarperspektiv

busholle  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#433098 http://www.sgu.se/bergsstaten/gruvor/om-gamla-gruvhal/

Användarvisningsbild

Re: Gruvdrift i skogen ur ett markägarperspektiv

Fredrik Reuter  
#476062 Nu händer det grejer snabbt.
Bergsstaten måste nyanställa för att ta hand om alla nya ansökningar om att bryta mineraler. Batteriproduktion anges som anledning.

Elbilsbiotop kanske blir ett uttryck framöver?

http://sverigesradio.se/sida/artikel.as ... el=6791611

   TS
Avatar Fallback

Re: Gruvdrift i skogen ur ett markägarperspektiv

bgl  
#476104 En huvudfråga är vilken metall som ska brytas. Tekniktidningar har ett jämt flöde av artiklar där olika företag presenterar nya metallkombinationer för anoden i batterier. Senast idag skrivs att Toshiba har utvecklat ett batteri baserat på titan och niob.
Ledtiden för en ny gruva i Sverige är minst 10 år, vem vågar satsa på ett visst mineral när ingen vet vad som efterfrågas nästa år, än mindre efter 10 år när den nya gruvan kan börja producera.

Avatar Fallback

Re: Gruvdrift i skogen ur ett markägarperspektiv

Hugin  
#476124 Du börjar närma dig Thobjörn, @Fredrik Reuter, i väl faktasammanställda avhandlingar (läste den först nu). Dags för utnämning till "tf. Gruvlig Doktor"?

Användarvisningsbild

Re: Gruvdrift i skogen ur ett markägarperspektiv

Slurfi  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#476213 Jag har flera gamla provgropar från hundratals år sedan på fastigheten, ett flertal nya
provborrningar finns åxå.
Runt åtm en av groparna finns taggtråd kvar efter ett förfallet stängsel.
Så jo nog är det lite extrajobb för mig om jag ska ta ansvar för vad staten gjort tidigare.
Men förhoppningen är såklart att nån drar igång en gruva och jag blir rik.

Användarvisningsbild

Re: Gruvdrift i skogen ur ett markägarperspektiv

H-E  
#584937 För att kicka liv i gammal tråd. Vi har en aktiv gruva på våra marker, dock ingen brytning på just våra marker men gråbergsupplag och sanddeponi från utvinningsprocessen. Avtalen gjordes så att bolaget arrenderar marken. Nu vill bolaget köpa mer mark för utvidga verksamheten. Vi som markägare vill hellre hyra ut marken (om gruvan skulle gå i konkurs så hade vi fått ha kvar markerna) Men gruvbolaget vill köpa, de påstår även att markägaren kan bli skyldig i framtiden att återställa marken. Detta tror jag är ren skrämsel. Vad tror ni?
Kan även säga att de bjuder marknadsvärdet plus 25% vid en försäljning. Detta tycker jag är alltför lågt med tanke på att vi inte vill sälja, och verkligen inte ha en gruva som granne.

Avatar Fallback

Re: Gruvdrift i skogen ur ett markägarperspektiv

Hema  
#584956 Hör med miljökontoret på kommunen. Jag är rädd för att det kan finnas en sanning i det tyvärr. Samtidigt om ni skulle hyra ut och det gruvbolaget skulle sköta allt snyggt, men misstag begås som inte upptäcks i tid. Gruvbolaget kursar/av äcklas och senare upptäcks gifter på er mark. Då sitter ni med svarte Petter.

Så kolla upp detta! Samt så vet jag inte om en markägare kan hindra gruvdrift? Kanske bäst att göra en bra förhandling och få upp priset.

Nu spånar jag, men kanske kan skriva kontrakt på ett belopp utanför köpeskillingen med tysthetslöfte? Eller att ni får avverka utan att det påverkar priset. Kanske höra med någon jurist på ämnet?

Användarvisningsbild

Re: Gruvdrift i skogen ur ett markägarperspektiv

Rättselarn  
#584978 Kolla med Bergsstaten om det ligger något beslut om bearbetningstillstånd eller markanvisning som belastar din fastighet. Finns det något sådant så fråga vad det innebär när det gäller skyldighet att upplåta mark. Om det inte finns något beslut så är det upp till dig om du vill sälja eller inte.
Var försiktig med att arrendera ut mark till gruvindustrin med risk för framtida krav på sanering.

Användarvisningsbild

Re: Gruvdrift i skogen ur ett markägarperspektiv

H-E  
#585096 Tack för kloka svar. Vi ska absolut ta kontakt med bergstaten, sen kanske även LRF konsult och se om det kan vara till nån hjälp. Personligen så tror jag inte att enskilda markägare kan bli skyldiga för framtida markåterställningar, det finns helt enkelt inget kapital hos vanliga privata markägare att hämta, men det är min personliga åsikt.

Användarvisningsbild

Re: Gruvdrift i skogen ur ett markägarperspektiv

Rättselarn  
#585161 Det behöver inte bli problem, men jag vet att nya ägare till industrifastigheter blivit krävda på saneringsåtgärder där de tidigare ägarna ställt till det. Det är bäst att kolla upp riskerna innan man skriver på avtalet.

Användarvisningsbild

Re: Gruvdrift i skogen ur ett markägarperspektiv

Hannaeben  
#592425 Hej! Jag och min vän skriver ett gymnasiearbete om minerallagen där vi fokuserar på undersökningstillståndet och bearbetningskoncession samt hur det kan påverka privatpersoner.

Vi letar därmed efter någon som fått sin mark utvunnen eller liknande. Hör gärna av er på min mail: haebe08a@skola.falkoping.se om ni skulle vilja medverka i en intervju. Det skulle betyda väldigt mycket för vårat arbete och vi vill gärna lyfta privatpersoners aspekt och utsatthet.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).