Skogsfastigheter

Äganderätten är starkare än någonsin och inte hotad

23 inlägg 6290 visningar 9 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Äganderätten är starkare än någonsin och inte hotad

Fredrik Reuter  
#425034 Skogssällskapet kom ut med ett nytt nummer av sin tidning Skogsvärden idag. De har flera artiklar i det nu mycket heta ämnet äganderätt. Jag länkar in de jag hittar här nedan, finns det fler så får ni länka på.

Bland annat så intervjuas en professor om just äganderätten och kontentan är att skogsägandet i Sverige är fritt men reglerat och äganderätten har inte varit så stark som den är nu på mycket länge.

Det är en paradox och ett glapp i kommunikation som gjort att det blivit en polarisering mellan landsbygd och etablissemang enligt tidningen.

https://www.skogssallskapet.se/artiklar ... ighet.html

https://www.skogssallskapet.se/artiklar ... lerat.html

https://www.skogssallskapet.se/artiklar ... dring.html

Läs gärna och kommentera vad du tycker!   TS
Ta hjälp av Nordeas skogsspecialister, vi finns på sju platser i landet.
Avatar Fallback

Re: Äganderätten är starkare än någonsin och inte hotad

markus1978  
#425048 Socialist proffessor som inte går in på nuvarande problem...

Användarvisningsbild

Re: Äganderätten är starkare än någonsin och inte hotad

Lillagubben  
#425049 Vad är då nuvarande problem?

Användarvisningsbild

Re: Äganderätten är starkare än någonsin och inte hotad

Kebbe  
#425154 "1979 till 1993 var den statliga styrningen av skogsbruket mycket omfattande" Ja och begriplig, det var röjningsplikt, återbeskogningsplikt, avverkningsplikt och säkert några plikter till. Men man förstod att syftet var att värna produktionen, den nationella nyttan...

Nu ska skogen läggas för fäfot, inte ens ved får skogsägaren hämta ur sin skog, det är nya värden som gäller, vi kan elda Italienska designsopor, importera papper och mycket mer. Nu ska skogen trots att den skulle gå att omsätta i reda kontanter till nöje och konsumtion men framför allt återinvestering i skogsskötseln och skapande av arbete och förutsättningar att bo kvar på landsbygden, lämnas orörd för sin egen skull.

Visst den nationella nyttan har aldrig varit avkastningen på industriaktierna, men väl arbetstillfällena och välfärden de i sin tur genererat. En skogsmaskin i dag river ner 100 m3fub per skift, skotaren kör ut ungefär lika mycket, det behövs en lastbilsförare för att få veden till inmätningen och sedan förädlingen. Före det var någon ute och skrev kontrakt snitslade och någon förröjde.

Efter förädling ska det fraktas till brukare i ofta flera led. Men alla de här knegarna ska ha en butik för dagligvaror också, fortbildning, tandläkare, familj och barn som behöver skola och frisörer, kläder på nätet, en paketutlämning, en bilförsäljare, en tankstation, en osv....

Tänk alternativet, en obygd som är obebodd, oplogad, osandad och oasfalterad tre mil från kusten och inåt. Det går säkert, men det känns ovant.

Avatar Fallback

Re: Äganderätten är starkare än någonsin och inte hotad

Bosse1  
#425175 Inte ska väl en skitig bonne förtöra vyerna för globalisten när han flyger ut till sin datja. Nej låt han flytta till stan till de övriga grå :mrgreen:
Han bonnen fattar inget ändå, trots dialog och pedagogik och massmöten..
Åsså ser han ju så FRI ut. Och det är mycket irriterande :wink:

Avatar Fallback

Re: Äganderätten är starkare än någonsin och inte hotad

stektlök  
#425181 Snart täljer vi guld i skogen igen.
Och åkermarken blir snart stekhetare än nånsin :)

Avatar Fallback

Re: Äganderätten är starkare än någonsin och inte hotad

isteskog  
#425215 Den där professorn, har han suttit i en skrubb de senaste åren ...... :???:

Användarvisningsbild

Re: Äganderätten är starkare än någonsin och inte hotad

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#425376 Äganderätten sätts ur spel
Rätten att fysiskt besitta och nyttja den ägda egendomen får inte inskränkas inte heller rätten till eventuell inkomst av egendomen och att rättigheten är giltig över tid.

Strandskyddet är en stor inskränkning i markägarens äganderätt, en torr myr eller dike kan innebära längtgående inskränkningar utan rimliga förklaringar till behovet av strandskydd.
Strandskyddet skulle anpassas till och för ett ökat behov av byggande enligt riksdagen, men utredaren och enskilda tjänstemän tolkar nu strandskyddet så stenhårt att möjligheten att bygga i attraktiva lägen som skulle gynna landsbygden helt försvunnit och i praktiken är omöjligt.

Länsstyrelserna i Värmland och Västmanland beslutade att utvidga det generella strandskyddsområdet så att aktivt skogsbruk allvarligt försvåras.

Västerbottens Markägareförening har i flera veckor försökt få in en debattartikel i tidningen Land där de beskriver hur Riksåklagaren underlåter att ta upp fall till prövning där markägare uppenbart blivit utsatta för upprepade fall av olagligt intrång och skadegörelse på sin mark. Inte ens när det sker inom strandskyddsområde, där inte ens markägaren får göra som han vill, behandlas anmälningar av svenskt rättsväsende.

Landsbygdsutveckling är ett vackert ord men stundom klingar det falskt. Kommunen i Vrena ville öka befolkningsunderlaget, det skulle medföra arbetstillfällen och ett bättre underlag för skola och annan service med 6 nya bostäder. Men länsstyrelsens nitiska tjänstemän anser inte att den tillkommande bostäderna bidrar till utvecklingen av landsbygden, regeringen såväl Naturvårdsverket som Boverket anser att nya byggen inte utvecklar landsbygden
Den förenkling av planprocessen med LIS som skulle leda till snabba handläggningstider och besparingar har i fallet ovan pågått i fyra år och sannolikt kostat miljonbelopp till ingen nytta.

Markägarna saknar idag dessutom möjlighet att hindra privata tredjeparts intressen som bedriver kommersiell vinstdrivande verksamhet på dennes fastighet. rättsväsendet tittar bara på utan att vilja följa lagen.

Samma sak gäller vid otillåtna bosättningar, Polisen som har resurser att hjälpa markägaren att få bort olagliga bosättningar vill inte göra det vi betalar skattepengar för.

Det absurda är att vem som helst kan söka strandskyddsdispens eller bygglov på markägarens mark och få det utan att markägaren ges tillfälle att yttra sig, varefter sökande kan bygga på markägarens mark och markägaren har inte rätt att överklaga beslutet.

Kraven på andras egendom växer. Den ska skötas för att tillgodose andra människors intressen utan att betala ett ruttet öre för detta.

Vi står inför en häpnadsväckande utveckling, där äganderätten sätts ur spel, lekmän tillåts bestämma över markägares i generationers omskötta skog, och en byråkrati av gigantiska mått.

Utomstående privata behov av fritid och rekreation skall inte innebära inskränkningar i hur måringsidkaren som markägare brukar eller förfogar över sin inkomst eller fastighet.

Det är orimligt att allmänhet och organisationer ska ha inflytande över enskilda skogsägares avverkningar.
Om skogsägaren anmäler om slut ­avverkning läggs denna numera ut på nätet så att varenda människa även aktivister och terrorister kan stoppa avverkningen med felaktiga underlag.

I flera fall har skogsbruk förbjudits till följd av ideella inventeringar av artskyddsförordningen, och osanna uppgifter från ideella föreningar har spelat en avgörande roll. Det skapar en stor rättsosäkerhet för dem som drabbas, inte minst för att de som lämnar dessa uppgifter inte är objektiva och ofta gör det enbart med syftet att stoppa en avverkning.

En del aktivister sätter i system att göra okynniga överklaganden, vilket i sin tur innebär vånda, kostnader och besvär för skogsägaren.

Innan beslutet kan skogsstyrelsen/Länsstyrelsen grunda beslut från en enda källa som oftast är jävig med ett egenintresse i frågan,

När enskilda uppgifter från ideella föreningar kan hindra att skogsägaren får bruka sin mark är det inte i närheten av rättssäkert. Särskilt om skogsägaren inte får någon ersättning.

Skogsstyrelsen tar inga beslutar om avverkningsanmälan däremot stoppar man med tveksamma påståenden under namn som arbetsmaterial som man inte har möjlighet att överklaga som markägare.

Skogsstyrelsens offentliggörande av avverkningslistor och Datainspektionens förbud att sätta upp övervakningskameror vid skogsmaskiner gynnar endast miljöaktivister och kriminella. Äganderätten blir sekundär.

Naturvårdsorganisationer, miljörörelsen och andra argumenterar för alternativa skogsbruksmetoder utan hänsyn till skogsägarens ekonomi.

Den svenska skogen tar dessutom upp 83 procent av Sveriges totala utsläpp av koldioxid. Men för att skogen ska fortsätta att ta upp koldioxiden måste den brukas, avverkas och nyplanteras i ett kretslopp. Den behöver någon som ser till att den får ljus och utrymme, någon som sköter om den!
Det är vad 330 000 privata skogsägare gör, och det är människor som har skogen som intresse och liv.

Tyvärr ser vi ändå hur den grundlagsfästa äganderätten ifrågasätts från t ex miljörörelser. Även hos våra folkvalda; staten och dess myndigheter tycks respekten för ägandet successivt erodera. Vi ser ett snabbt ökande av reservatsbildningar och inrättande av nyckelbiotoper (i Norrbotten och Västerbotten har vi flest nyckelbiotoper i landet). Vi ser en veritabel överimplementering av EUs artskyddsförordning, som redan helt slagit undan benen på ett stort antal markägare. Många av dessa inskränkningar ersätts inte alls.

Grundlagens egendomsskydd respekteras inte av tjänstemän och nonchaleras av rättsväsendet.

Kryphålen i lagarna börjar bli mer och mer en orsak till att skogsägarna förlorar pengar. Problemet är att skogsägaren inte blir berättigad till någon ersättning, vilket kan innebära ekonomisk katastrof för den enskilde ägaren
Lagarna som riksdagen stiftar är ofta så dåligt beredda innan de konfronteras med rättsväsendet och verkligheten att det blir skickligheten i att hitta kryphål som avgör utfallet av domen och inte rättvisan.

Det ligger en enormt stor fordran hos markägare i allmänhet på ersättningar för intrång i näringsverksamheten på jord/skogsbruk.
Eftersom allmänheten vill ha ha rådigheten över din egendom, måste samma allmänhet betala vad det kostar, nu och för framtida uteblivna ”vinster”.
Kan vi hoppas på en anpassning till detta system tro?

Det finns inget ord ingen ide ingen gummiparagraf som orsakat så mycket skada för Sverige som det tomma, meningslösa och missbrukade ordet alle mans rätt. Fritt översatt till, allt åt alla.

Utredaren av Skogsvårds lagen under Almedalsveckan tänkte högt om privat skogsägande och ifrågasatte om vi skulle ha privata skogsägare....? som ett bekymmer?.

Andra aktörer ska inte, utan överenskommelser med markägaren, kunna ta sig friheter i din skog. Myndigheter ska ha minskade, inte ökade, befogenheter att styra och inskränka lagfarne ägarens brukande av skogen.

Äganderätten måste innefatta rätten för ägaren att själv fatta beslut om sin egendom i ett frihetligt samhälle . Det ska inte behöva vara så svårt att förstå för normalbegåvat folk.

Avatar Fallback

Re: Äganderätten är starkare än någonsin och inte hotad

dragenoj  
#425538 Tycker att artiklarna visar en korrekt bild av verkligheten såsom jag känner den. En rimlig balans mellan äganderätten och annan lagstiftning är såklart nödvändig. En absolut äganderätt är inte eftersträvansvärt, det är ju lika med anarki och ingen grund för ett hållbart samhällsbygge.

Avatar Fallback

Re: Äganderätten är starkare än någonsin och inte hotad

hfab  
#425555
dragenoj skrev:Tycker att artiklarna visar en korrekt bild av verkligheten såsom jag känner den. En rimlig balans mellan äganderätten och annan lagstiftning är såklart nödvändig. En absolut äganderätt är inte eftersträvansvärt, det är ju lika med anarki och ingen grund för ett hållbart samhällsbygge.

Förklara nu gärna vad som avses med "absolut äganderätt" och hur det skulle vara ett hinder för samhällsbygge.

Användarvisningsbild

Re: Äganderätten är starkare än någonsin och inte hotad

Lillagubben  
#425573 Vi måste möta motståndaren på deras planhalva.

Är kanske inte tillräckligt insatt men upplever att miljöorganisationerna argumenterar mycket utifrån tyckande, och mindre utifrån kunskap och vetenskap. Men dom dom gör detta på ett skickligt och politiskt korrekt sätt vilket väl är anledningen till att dom blivit inbjudna till de politiska finrummen. Jag tror att den bästa chansen skogsägarna har är att ge sakliga motargument utifrån kunskap och vetenskap. Framstår vi som kränkta och arga så spelar vi myndigheter och miljörörelse i händerna. Tyvärr finns nog varken snabba eller enkla lösningar.

Användarvisningsbild

Re: Äganderätten är starkare än någonsin och inte hotad

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#425644 Äganderätten och brukningsrätten är grundstenen för ett gott och varierat privat mångfalds skogsbruk.

Avatar Fallback

Re: Äganderätten är starkare än någonsin och inte hotad

dragenoj  
#425646 Jo alltså, poängen i ena artikeln var att äganderätten står i balans till andra regler och förordningar. Att ensidigt hävda att dessa är av ondo tror jag är farligt för att skogsbrukets legitimitet ska bibehållas. Jag är av den åsikten av att skyttegravarna mellan produktion och miljö är alltför djupa och tyvärr bara blir än djupare. Det gynnar ingen, inte minst oss aktiv skogsägare.

Avatar Fallback

Re: Äganderätten är starkare än någonsin och inte hotad

dragenoj  
#425647 Tror faktiskt att det är extremt få som är av en annan åsikt än att äganderätten som sådan är en grundbult för ett aktivt varierat skogsbruk.

Användarvisningsbild

Re: Äganderätten är starkare än någonsin och inte hotad

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#425648
dragenoj skrev:Jo alltså, poängen i ena artikeln var att äganderätten står i balans till andra regler och förordningar. Att ensidigt hävda att dessa är av ondo tror jag är farligt för att skogsbrukets legitimitet ska bibehållas. Jag är av den åsikten av att skyttegravarna mellan produktion och miljö är alltför djupa och tyvärr bara blir än djupare. Det gynnar ingen, inte minst oss aktiv skogsägare.


Bara det faktum att skogsbrukets legitimitet ifrågasätts, visar att äganderätten ofta sätts ur spel. Markägaren ska inte behöva stå med mössan i hand och be om nådigt tillstånd för sitt brukande av sin egen egendom! Annars är det grovt fel på lagen och dess tillämpning.
/Niklas

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).