Skogsfastigheter

Fredrik von Arnold ny utredare av skogsvårdslagen.

24 inlägg 11851 visningar 6 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Fredrik von Arnold ny utredare av skogsvårdslagen.

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#415073 Regeringen har utsett den tidigare lagmannen Fredrik von Arnold till ny utredare av skogsvårdslagen.

http://www.lrf.se/om-lrf/press/pressmed ... utredning/

Äganderätten viktigast för skogsutredning
28 oktober 2016

Regeringen har utsett den tidigare lagmannen Fredrik von Arnold till ny utredare av skogsvårdslagen.

- Det är bra att vi får ett besked från regeringen och att arbetet nu kan fortsätta, säger Sven Erik Hammar, vice ordförande i LRF.

Finns det något särskilt som LRF önskar av utredningen?

- Vi vill se en utredning som respekterar äganderätten och som förstår skogsägarnas drivkrafter och vilja att sköta sin skog på bästa sätt, säger Sven Erik Hammar.

Fredrik von Arnold ersätter den tidigare utredaren Charlotta Riberdahl som avsattes sedan hon under en debatt i Almedalen ifrågasatt det privata ägandet av skog i Sverige.   TS
Ta hjälp av Nordeas skogsspecialister, vi finns på sju platser i landet.
Användarvisningsbild

Re: Fredrik von Arnold ny utredare av skogsvårdslagen.

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#415102
Skog _ Fredrik von Arnold blir ny skogsutredare _ Lantbruk & Skogsland.pdf

   TS
Användarvisningsbild

Re: Fredrik von Arnold ny utredare av skogsvårdslagen.

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#415199 Bråttom för ny skogsutredare http://www.atl.nu/skog/brattom-for-ny-skogsutredare/
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Fredrik von Arnold ny utredare av skogsvårdslagen.

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#417422 Problemet var att Hovrättslagmannen Charlotta Riberdahl:s inställning visade att vi har rättsväsende och domare som inte vill respektera grundlagens skydd av egendom.
Hovrättslagmannen Charlotta Riberdahl:s drömmar visade på en vision för ytterligare inskränkningar på mänskliga rättigheter som yttrandefrihet, och att förbjuda allt privat ägande.

Rättsväsendet, enskilda myndigheter och tjänstemän kan inte i evighet hålla på att behandla vanliga privata skogsägare som mindre vetande.
Resultatet av det leder till en diktatur likt kommunism.

Fredrik von Arnold var tidigare lagman för Uppsala tingsrätt. Han ersätter den tidigare utredaren hovrättslagmannen Charlotta Riberdahl som fick avsluta sitt uppdrag efter att hon under en debatt i Almedalen ifrågasatt det privata ägandet av skog i Sverige.

Enligt Sven-Erik Bucht ska Fredrik von Arnold i utredningen ta fram förslag på förändringar i skogsvårdslagstiftningen som kan "säkerställa en effektiv och tydlig lagstiftning när det gäller vissa frågor". Målet är att förslagen ska gel förbättrad miljöhänsyn i skogen.

Mer specifikt skriver regeringen i ett pressmeddelande att "utredningen ska föreslå vem eller vilka som bör ha ansvaret för att fullgöra skyldigheter enligt skogsvårdslagstiftningen, identifiera behov av att tydliggöra bestämmelserna om överklagande av beslut i skogsvårdslagen (1979:429) med anledning av FN:s konvention om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen) och ta ställning till om det bör införas en bestämmelse i skogsvårdslagen som straffbelägger oriktigt lämnande av uppgifter."
Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2017.

Hovrättslagmannen Charlotta Riberdahl:s drömmar att Sverige skall förvandlas till en socialistisk diktatur där privat ägande förbjuds, får bara inte hända.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Fredrik von Arnold ny utredare av skogsvårdslagen.

Torbjörn Johnsen  
#446426 Nu meddelar Regeringen och minister Bucht att utredningstiden för översyn av skogsvårdslagen förlängs till oktober i år:
http://www.regeringen.se/pressmeddeland ... -forlangs/

Användarvisningsbild

Re: Fredrik von Arnold ny utredare av skogsvårdslagen.

SkogsGotte  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#476982 Utredning om den nya skogsvårdslagen är släppt
http://www.skogsaktuellt.se/artikel/553 ... lappt.html


Länk till dokumentet
http://www.regeringen.se/4a9415/content ... ll-web.pdf

Någon som hunnit läsa igenom den?

Användarvisningsbild

Re: Fredrik von Arnold ny utredare av skogsvårdslagen.

Torbjörn Johnsen  
#477079 ATL skriver ytterligare en artikel efter att ha gått igenom von Arnolds utredning. De tolkar utredningen som att avverkningsanmälningarna nu ska bli möjliga att överklaga och frågan är om det stämmer eller ej?

Fredrik von Arnold anser att Skogsvårdslagen omfattas av Århuskonventionen, och föreslår därför att Skogsvårdslagen ändras så att ideella föreningar och andra juridiska personer tillåts överklaga avverkningsanmälningar till allmän förvaltningsdomstol.


Jag har uppfattat det som att LRF med flera har tolkat det som att man inte vill ha ett dokumenterat avverkningsbeslut som går att överklaga. Så länge det "bara" är en anmälan så är det inget beslut och det krävs inget beslut för att få börja avverka. Det räcker att anmälningstiden (idag sex veckor) går ut och man inte fått ett negativt besked om ev inskränkningar så kan man avverka. Frågan är om det nu ändras så att avverkningsanmälan per automatik blir ett dokument som kan överklaga? Skulle vara intressant att få lite mer juridiska expertutlåtanden efter att utredningen granskats men jag kan inte hitta några uttalanden från t ex LRF ännu.

Dessutom föreslås det enligt ATL att
Skogsstyrelsen ska publicera överklagbara beslut om avverkningar elektroniskt, detta för att “säkerställa allmänhetens tillgång till information”


Frågan är ju då om det här hänger ihop med ovanstående resonemang och att alla avverkningsanmälningar ska publiceras som överklagbara beslut? Då kan vi snacka om rättshaver!

Men möjligen har utredaren öppnat för en dyr men smidig genväg: att skita i avverkningsanmälan och ta en sanktionsavgift på 5000 kr/ha istället. Står det 400 m3fub/ha så blir det 12,50 per kubik. Om det nu skulle fungera så.
Den här cirkusen lär ju antagligen fortsätta...
Läs hela ATLs artikel här.

Användarvisningsbild

Re: Fredrik von Arnold ny utredare av skogsvårdslagen.

macsydh  
#477081 Det som föreslås i utredningen är bland annat följande, med det viktigaste först:

Avverkningar i fjällnära skog och ädellövskog ska bli möjliga att överklaga för juridiska personer, alltså miljöorganisationer. Dessutom "också beslut
om föreläggande eller förbud med anledning av en underrättelse om avverkning m.m. enligt 14 § skogsvårdslagen eller annan tillsyn enligt denna lag bör behandlas på motsvarande sätt."

Dessutom föreslås att sanktionsavgifter ska införas för underlåtelse att lämna avverkningsanmälan. "Uppsåt eller oaktsamhet ska inte behöva konstateras för att det ska föreligga grund för att påföra sanktionsavgift.", vilket alltså innebär att markägaren har strikt ansvar för detta även då avverkningen görs av annan.

Fängelse införs i straffskalan för brott mot § 30, hänsyn till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen.

Det föreslås att avverkning, skogsvårdsåtgärder och gödsling på impediment större än 0,1 hektar ska kunna leda till böter eller fängelse.

På sidorna 15-18 finner ni sammanfattnigen http://www.sou.gov.se/wp-content/upload ... ll-web.pdf

Användarvisningsbild

Re: Fredrik von Arnold ny utredare av skogsvårdslagen.

Torbjörn Johnsen  
#477082 Nu finns ett uttalande från LRF, Skogsindustrierna m fl:

Vi är kritiska till Skogsvårdslagsutredningens förslag att pågående markanvändning i form av skogsbruk ska kunna överklagas av särintressen. Nu vill vi se ett tydligt ställningstagande från Sveriges politiker, skriver vd:ar och ordförande för Skogsindustrierna, LRF Skogsägarna, Sveaskog, Pappers, GS, Skogsentreprenörerna och Bergvik skog.http://www.altinget.se/artikel/sjalvkla ... v-taleratt
Senast redigerad av Torbjörn Johnsen tis 17 okt 2017, 11:54, redigerad totalt 1 gång.

Användarvisningsbild

Re: Fredrik von Arnold ny utredare av skogsvårdslagen.

Fredrik Reuter  
#477086 Följande text i PDF:en ovan luktar ... beställningsjobb...

För att säkerställa allmänhetens tillgång till information om Skogsstyrelsens
beslut och för att rätten till överprövning ska kunna säkras,
föreslås att Skogsstyrelsen ska offentliggöra överklagbara beslut elektroniskt.


Avverkningsanmälningarna SKA ut på nätet.

Användarvisningsbild

Re: Fredrik von Arnold ny utredare av skogsvårdslagen.

macsydh  
#477112
Fredrik Reuter skrev:Följande text i PDF:en ovan luktar ... beställningsjobb...

För att säkerställa allmänhetens tillgång till information om Skogsstyrelsens
beslut och för att rätten till överprövning ska kunna säkras,
föreslås att Skogsstyrelsen ska offentliggöra överklagbara beslut elektroniskt.


Avverkningsanmälningarna SKA ut på nätet.


Detta gäller bara i fjällnära skog och ädellövskog. Man kan dock tänka sig att det av bekvämlighetsskäl är enklast att då publicera alla.

Avatar Fallback

Re: Fredrik von Arnold ny utredare av skogsvårdslagen.

erikl  
#477113 Knappast något incitament för att plantera ädellövskog........

Avatar Fallback

Re: Fredrik von Arnold ny utredare av skogsvårdslagen.

isteskog  
#477120 Det ena steget följer det andra ..... Snart har vi Skogsvårdsavgiften som ett brev på posten! :twisted:

Användarvisningsbild

Re: Fredrik von Arnold ny utredare av skogsvårdslagen.

Torbjörn Johnsen  
#477220 Naturskyddsföreningen uttrycker sitt missnöje över utredningen:

Vi kan konstatera att den utredning som nu har lämnats till regeringen varken skärper eller preciserar skogsvårdslagstiftningen för en ökad miljöhänsyn, därför uppfyller den inte regeringens ambitioner för skogspolitiken i detta hänseende. Utredningen uppfyller heller inte de direktiv som utredaren hade att följa. De främsta bristerna gäller de delar som rör Århuskonventionen.


Utredaren konstaterar att skogsvårdslagen är en miljölagstiftning och därför omfattas den av Århuskonventionen. Följden av att detta konstaterande är att handlingar och underlåtenheter som strider mot skogsvårdslagen ska kunna överklagas. Utredarens förslag innebär dock att endast en bråkdel av de ärenden som Skogsstyrelsen handlägger blir överklagbara och förslaget lever därmed inte upp till Århuskonventionens krav.


Vi förutsätter nu att Regeringen tar ett omtag kring de frågor som utredaren inte har klarat av att besvara inom ramen för utredningen. I det arbetet behöver perspektivet breddas till att omfatta fler frågor än de som utredaren hade att titta på. Detta är helt nödvändigt för att klara miljömålen, de jämställda skogspolitiska målen, åtaganden enligt art- och habitatdirektivet och Århuskonventionen. Det var detta regeringen ursprungligen ansåg behövde utredas och som nu tyvärr kvarstår som problem att lösa. Naturskyddsföreningen ser fram emot att vara en konstruktiv part i detta arbete.


Läs hela SNFs kommentar här

Avatar Fallback

Re: Fredrik von Arnold ny utredare av skogsvårdslagen.

isteskog  
#477223 Naturvårdsföreningen ser fram emot att vara en konstruktiv part i detta arbete ....... Jojo, nu kryper vargtassen fram! SNF har fått blodad tand efter att de fått igenom översynen över nyckelbiotoperna. Makten måste vara viktig för "S" som lägger sig platt för "MP" när det gäller skogsfrågor. Valet nästa år blir intressant ...... :???:

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).