Skogsfastigheter

Viktigt att strandskyddsreglerna ses över inom snar framtid

2 inlägg 1100 visningar Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Viktigt att strandskyddsreglerna ses över inom snar framtid

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#397256 Viktigt att strandskyddsreglerna ses över inom snar framtid

http://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/riks ... r-framtid/

Alliansen har meddelat att de lämnar samtalen om en ny bostadspolitik. Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, beklagar att samtalen kring en gemensam bostadspolitik har strandat och befarar att bland annat en välbehövlig genomgripande förändring av dagens strandskyddsregler nu kan försenas ytterligare.

– Som en följd av att Alliansen lämnar de bostadspolitiska samtalen ser LRF en stor risk att en översyn och justering av de gällande strandskyddsreglerna inte kommer igång i närtid. Det vore djupt olyckligt. Det är angeläget att dagens orimliga strandskyddsbestämmelser, som omfattar mer än tillämpningen av de så kallade LIS-bestämmelserna, åtgärdas så snart som möjligt. Annars kommer fler att fortsätta drabbas av oskäliga beslut, bland annat jord- och skogsbrukare som ofta hindras att utveckla sina verksamheter, säger Helena Jonsson, förbundsordförande LRF.

–Berörda politiker från alla sidor måste visa att de verkligen har en vilja att hantera hela problematiken i dagens system. LRF vill se förändringar nu, säger Helena Jonsson.   TS
Ta hjälp av Nordeas skogsspecialister, vi finns på sju platser i landet.
Användarvisningsbild

Re: Viktigt att strandskyddsreglerna ses över inom snar fram

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#397257 http://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/vast ... arkagarna/

LRF kräver bättre information om strandskydd till markägarna
Västerbotten Länsstyrelsens förslag och beslut om utökat strandskydd måste kommuniceras till varje enskild markägare, som ska få komma till tals.Det är LRF Västerbottens krav till länsstyrelsen efter att de utökade strandskydden setts över.

Vanligtvis sträcker sig strandskyddet 100 meter ut i vattnet och 100 meter upp på land. I vissa fall har länsstyrelserna beslutat om sk utvidgat strandskydd, som kan vara upp till 300 meter, om man anser att området har höga naturvärden eller om det krävs för att allmänheten ska ha tillgång till strandområden.

Hämmar utvecklingen
Det gäller inte bara hav och sjöar, utan även t ex mindre vattendrag och våtmarker. Beslut om utvidgat strandskydd innebär att markägaren fråntas rätten att bruka eller bygga på området, vilket givetvis hämmar utvecklingen på landsbygden.
LRF har i lagstiftningsarbetet fått visst gehör hos regeringen, som gav länsstyrelserna i uppdrag att se över de tidigare besluten.
– När de nya besluten nu kom fick länsstyrelsen i Västerbotten baxläxa från regeringen. Markägarna har inte informerats på rätt sätt, och därför har t ex alla beslut om utvidgat strandskydd i Skellefteå kommun upphävts, berättar Magnus Norberg, jurist och LRFs äganderättsexpert i norra Sverige.Måste få information direkt
Länsstyrelsen måste nu göra om hela proceduren. I samband med detta påpekar LRF Västerbotten i ett brev dit att det är viktigt att alla markägarna får information om förslag och beslut direkt från myndigheten.

– Det räcker inte att enbart annonsera om en så väsentlig förändring av fastighetsägarnas rätt att använda sin mark, understryker Magnus Norberg.
Han menar att med en omsorgsfull kommunikation kan det säkert visa sig att vissa föreslagna områden inte behöver beläggas med utökat strandskydd.
– Marken kan då användas till det som fastighetsägaren finner lämpligt, och vilket hen har rätt till i och med den grundlagsskyddade äganderätten, säger Magnus Norberg.

   TS
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).
Liknande Trådar