Skogsfastigheter

Skogsägare får mark sönderkörd pga "tattarsafaris"

311 inlägg 80528 visningar 35 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Re: Skogsägare får mark sönderkörd pga

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#415162
Vardon skrev:
Niking skrev:Återigen gäller detta på väg, inte i skogen.
/Niklas


Var står det att det inte gäller i skogen? Jag är bara nyfiken.
Föreskriften säger att vid färd i mörker ska den ha lyse och tar inte hänsyn till huruvida den framförs på väg eller terräng.

https://www.transportstyrelsen.se/TSFS/ ... 09_31k.pdf


2 §
De beteckningar som används i föreskrifterna har den betydelse som
anges i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, förordningen (2001:651)
om vägtrafikdefinitioner, fordonslagen (2002:574) och fordonsförordningen
(2009:211), om inte något annat anges.

Det är alltså väg som avses här! Jag har då aldrig hört krav om påslagna lysen för t.ex. arbetsfordon inne i skogen dagtid, men väl när de dagtid kör på trafikerade vägar...
/Niklas

Ta hjälp av Nordeas skogsspecialister, vi finns på sju platser i landet.
Användarvisningsbild

Re: Skogsägare får mark sönderkörd pga "tattarsafaris"

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#415164
Vardon skrev:
Göt skrev:Intressant Elcyklar är därmed förbjudna i naturen


Nja en ren elcykel som följer följande krav enligt transportstyrelsen

Transportstyrelsen skrev:Cykel med elassistans eller moped?

En cykel med tramp- eller vevanordning och elassistans räknas som cykel om den är konstruerad på följande sätt:

Elmotorn kopplas in när trycket på tramporna ökar, till exempel för att göra det lättare att trampa i uppförsbackar och i stark motvind.
Motorn får endast förstärka kraften från tramporna och får inte ge något krafttillskott vid hastigheter över 25 km/tim
Motorns kontinuerliga märkeffekt får vara högst 250 watt.

Om en cykel med elassistans avviker från dessa krav kommer fordonet inte längre anses vara cykel, utan kommer troligen anses vara en moped med andra krav och förutsättningar för att få brukas i trafik.


Så en elcykel kan vara cykel eller kan vara en moped :)


Japp, så är det nog. Sedan tror jag inte elcyklar är särskilt roliga att cykla på i terrängen, när de väl har fått batteritorsk! :wink:

Dessutom är det väl upp till domstol att göra prejudikat av det hela. Det har väl hänt förr att domstol och myndighet haft olika syn på saker och ting...
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Skogsägare får mark sönderkörd pga "tattarsafaris"

Vardon  
#415167 Tack för infon om vägtrafikförordningen :) Tänkte inte så långt.

Som nybliven ägare av en bra elcykel kan jag säga att det är ingen större skillnad på dem mot en vanlig cykel även utan batteridrift.

Användarvisningsbild

Re: Skogsägare får mark sönderkörd pga "tattarsafaris"

JensSkoog  
#415173
Vardon skrev:Så en elcykel kan vara cykel eller kan vara en moped :)


Spelar i.o.f.s. ingen roll, så länge det inte sitter en idiot på som
drar rakt genom nyplanterad skogsmark. :mrgreen:

Användarvisningsbild

Re: Skogsägare får mark sönderkörd pga "tattarsafaris"

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#415176 Naturvårdsverket gör sina egna politiska ”bedömningar” av en sedvänja som inte finns.

Det är socialismens totalitära grunder som flyter upp, vilka Ingvar Carlsson så tydligt förklarade 1989:
”Svensk socialdemokrati fann i sin praktiska politik ganska snabbt, att det oftast gick att erövra bestämmanderätt utan att ändra den formella äganderätten.”

Sveriges jord- och skogsbrukare lever under ett ständigt tryck utifrån. En utmaning ligger i det allmännas ständiga vilja att begränsa ägande- och brukanderätten med motiveringen att skapa ytterligare skydd för miljö och natur,
Bildandet av "naturreservat, strandskydd och andra miljöhänsyn" är inget annat än ren konfiskation av egendomsägares rättigheter och är socialisternas tillvägagångssätt att sätta en pålitlig byråkrat i ägaren, brukarens ställe.
Det handlar alltså om smygsocialisering.

Om man frågar jurister tillåter egentligen inte allemansrätten den typ av verksamhet som till exempel bärplockningsföretag och sportfiskeföretag ägnar sig åt. Allemansrätten stadgar nämligen att man inte får göra åverkan på miljö och natur. Vilket storskalig kommersiell verksamhet nog ändå får sägas göra
Följ utvecklingen noggrant, ta markägarnas oro på allvar och hjälp till i arbetet att få fram skarpa redskap som trovärdigt kan hantera överträdelser och kommersiellt organiserat nyttjande av allemansrätten.

För äganderätten gäller enligt regeringsformen att vars och ens egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå den till det allmänna eller till någon enskild utom vid angelägna allmänna intressen. Sker det i form av expropriation eller annat sådant förfogande föreligger rätt till ersättning för markägaren enligt regeringsformen. Motsvarande regel om ersättning saknas vid allemansrättsliga intrång och träffar således även strandskyddet

För människor är allt som inte är förbjudet enligt lag tillåtet - för staten är allt som inte är tillåtet enligt lag istället förbjudet.

Egendomsskyddet säger att ersättning ska utgå om rätt bruka den på något sätt ändrar möjligheten att bruka egendomen.

Finns i EU-stadgan.
AVDELNING II FRIHETER
Artikel 17, Rätt till egendom

1. Var och en har rätt att besitta lagligen förvärvad egendom, att nyttja den, att förfoga över den och att testamentera bort den. Ingen får berövas sin egendom utom då samhällsnyttan kräver det, i de fall och under de förutsättningar som föreskrivs i lag och mot rättmätig ersättning för sin förlust i rätt tid.

Svenska domstolar låtsas som att EU-rätten inte finns. Det är också därför som Sverige fällts i Europadomstolen. Inte för att de har haft rätt. Staten har en mycket mer långtgående skyldighet att beakta och skydda sina medborgares rättigheter än domstolar vågat och velat erkänna. Det finns många bra utredningar som tar upp just detta. Bara att läsa. Det har däremot blivit bättre. Det finns numera en dom i Högsta Domstolen som säger att svenska lagar inte får stå i strid med EU-rätten och inte heller föringa dess betydelse. Med det sagt har HD lagt över ansvaret på myndigheter och underrätt att rätta sig efter denna dom liksom att utgå från den. Dom föll 25 februari 2013. HD ska inte behöva städa efter alla. Inte heller upprepa vad de en gång sagt. Domstol ska känna lagen. Myndigheter räknas som domstol när de prövar någon rättigheter. Alltså även de omfattas av domen.

Det är inte den lilla människan som ska tvinga fram en lagändring när nationell rätt bryter mot gällande EU-rätt. Det åligger staten att i så fall ändra lagen. Däremot står det vem som fritt att amäla Sverige för fördragsbrott om man menar att svensk lag fattats i stid med gällande rätt eftersom det faktiskt är förbjudet. Men det vore väl ändå rätt omständigt. Bättre då att nationell rätt skrivs om och då i samklang med EU-rätten när man upptäcker brister eller direkt lagstridiga formuleringar. Och så länge svensk lag inte i är i samklang är det ju bara att erkänna det och döma efter EU-rätt tillsvidare till dess lagändring ägt rum. Det blir alltså inte mer rätt. Det tar bara längre tid att få det fastställt när nationell lag inte utgår från gällande EU-rätt.


Ett argument för att det aldrig har funnits en urgammal allemansrätt är att det inte fanns en allmänhet i gamla tiders Sverige. I bondesamhället var alla inordnade i ett sammanhang, underordnande en husbonde. Ingen föll utanför systemet. Således fanns inte som nu en löst definierad grupp, allmänhet.

Vi markägare föreslår att allemansrätten behöver förändras och att den under de senaste åren blivit otidsenlig.
Naturturism industrin driver en kampanj mot äganderätten, till förmån för allemansrätten. Man får intrycket att Naturvårdsverket underblåser kampanjen.
Dessbättre saknas förutsättningar för att kampanjen ska bli framgångsrik. Äganderätten skyddas i Regeringsformen, FN stadgan för mänskliga rättigheter och EU direktivet Parisstadgan för ett nytt Europa;
Ääganderätten skall skyddas mot varje kränkning.

Allemansrätten har på grund av naturvårdsverkets vantolkning och sossepolitikernas partiska ideer tillskrivits rättigheter för såväl svenska som utländska medborgare, att fritt och utan respekt för äganderätten härja på och vandalisera våra marker, alltså vår egen privata arbetsplats.

Användarvisningsbild

Re: Skogsägare får mark sönderkörd pga

Elias Granqvist  
#415572
Niking skrev:
Elias Granqvist skrev:
Niking skrev:... de gånger jag är ute och cyklar i terrängen.
/Niklas


Du vet förstås, att det inte är tillåtet att cykla i terräng?

Nja, noga räknat så är det faktiskt tillåtet att cykla i terrängen än så länge, då cyklingen faller under allemansrätten. Fast det är ju förstås stigcykling som jag avsåg i mitt föregående inlägg.
/Niklas


Cykling kan bara anses falla under allemansrätten, om den inte sliter på naturen. Det gör den dock i regel.

Att cykla vid sidan om skogsbilvägar och sedvanliga stigar förstör undervegetation på ett helt annat sätt än om man promenerar eller rider där. Försök själv att cykla genom låg undervegetation utan att lämna spår! Det får alltså anses otillåtet även om det inte uttryckligen nämns i terrängkörningslagen.

Användarvisningsbild

Re: Skogsägare får mark sönderkörd pga "tattarsafaris"

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#415580 Det blir större slitage av ridning än av cykling. Det märks tydligt om du har en kombinerad cykel/vandringsled bredvid en ridled. Det har jag själv sett med egna ögon.

Som tidigare sagts i tråden så sliter ju vandring och mtb-cykling ungefär lika mycket på naturen.

Som mtb-cykling blir det ändå naturligt att hålla sig på stigar och vägar. Annars blir ju risken betydande att man får in någon gren i bakväxeln och fördärvar den.

Edit! Stig är ju per definition slitage på naturen. Ska vi då förbjuda ALLA allemansrättsliga aktiviteter som kan tänkas ge upphov till en stig?
/Niklas

Avatar Fallback

Re: Skogsägare får mark sönderkörd pga "tattarsafaris"

åberg  
#415586 Tror det är lite begreppsförvirring om ordet terräng. Terräng är enligt lagen allt som inte är väg. Man får cykla i terräng eftersom cykel inte är ett motorfordon (terrängkörningslagen gäller motordrivna fordon).

Men därmed är inte sagt att man får cykla hur man vill i terräng, man får inte skada och förstöra och det betyder att cykling för det mesta är begränsad till stigar om man hårdrar det. Sen gissar jag att Niking har praktisk erfarenhet och vet att förutom att det är bra mycket roligare att cykla på stigar så är det dessutom enklare med hänsyn till service och reparationer eftersom drevkassetten, kedjeförare och ekrar lätt tar skada av pinnar och det är bökigt att städa bort gräs, löv och småkvist ur drivlinan.

Med den kunskapen och erfarenheten är det lätt hänt för oss att bara säga "terrängcykling" eller liknande och tro att alla omedelbart förstår att det i praktiken betyder "stigcykling", men det kanske inte är så självklart för alla? Eventuellt har jag varit med och bidragit till till det missförståndet i såna fall och ber om ursäkt för det.

Vad det gäller ringklockan så ska den vara där enligt lag (eller om det är en förordning? minns inte riktigt). Jag bryter mot den lagen. Eftersom jag inte cyklar när jag har så ont i halsen att jag tappat rösten ser jag inte att frånvaro av ringklocka sänker säkerheten för mig eller tredje man så där finns mycket ringa samvetsbetänkligheter. Vem vill kasta första stenen? Finns det nån som lyder varenda bokstav i alla lagar och förordningar är ni välkomna.

Lyse och reflexer behöver man nuförtiden bara i mörker. Det bryter jag inte mot eftersom lyse och reflexer höjer min och andras säkerhet.

Sen är det ju som Niking säger att stigar är slitage, en stig är en skada på naturen. Från början fanns det ju liksom ingen stig. Alla stigar finns därför att någon grupp människor eller djur nött bort den växtlighet som kommit nån gång efter senaste istiden. Har inte nåt argument kopplat till detta, det mer ett konstaterande som alla kanske inte har tänkt igenom fullt ut.Vad det gäller elcyklar tycker naturvårdsverket att det inte är samma sak som konventionell cykel och man får inte köra elcykel i naturen.
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Motortrafik-i-naturen/El-cyklar-Segways-med-flera/

Användarvisningsbild

Re: Skogsägare får mark sönderkörd pga "tattarsafaris"

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#415604 Jaha, så Naturvårdsverket och trafikverket har olika tolkning om vad som är motordrivet fordon. Nåja, det lär väl komma upp i domstol förr eller senare.

För att förtydliga, jag har ingen elcykel idag och har heller aldrig ägt någon elcykel.
/Niklas

Avatar Fallback

Re: Skogsägare får mark sönderkörd pga "tattarsafaris"

åberg  
#415704 Det har kommit till min kännedom att Miljødirektoratet i Norge har beställt en studie av slitage på stigar. Där står ungefär det som jag kommit fram till under 10 års idéellt arbete i en idrottsförening, att cykel inte sliter mer än fotgängare och att det är blött underlag och antal passager som ger skillnad.

Norsk institutt for naturforskning (NINA)
http://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4163/Okt-bruk-av-turstier-sliter-pa-vegetasjon

Abstract till studien:
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2415562

Hela studien:
http://hdl.handle.net/11250/2415563

Användarvisningsbild

Re: Skogsägare får mark sönderkörd pga "tattarsafaris"

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#416461 I praktiken är det under många förhållanden och på många platser inte möjligt att cykla inom
ramen för allemansrätten.

Avatar Fallback

Re: Skogsägare får mark sönderkörd pga "tattarsafaris"

åberg  
#416971
Sweden-viking skrev:I praktiken är det under många förhållanden och på många platser inte möjligt att cykla inom
ramen för allemansrätten.

Så är det.

Användarvisningsbild

Re: Skogsägare får mark sönderkörd pga

Elias Granqvist  
#417074
Niking skrev:...

Edit! Stig är ju per definition slitage på naturen. Ska vi då förbjuda ALLA allemansrättsliga aktiviteter som kan tänkas ge upphov till en stig?
/Niklas

Nu ägnar du dig åt reductio ad absurdum.

En stig ligger normalt där det är bestämt och genomtänkt att man skall röra sig genom naturen. Som allemansrättsnyttjande gäst på en fastighet, har man rätt att i viss mån lämna spår efter sig, men inte rätt att själv anlägga en stig hur som helst. Min erfarenhet är, att den som cyklar i naturen lämnar tydligare och mer stigliknande spår efter sig än den som går eller rider. De som rider i min skog, brukar i och för sig använda befintliga stigar.

Användarvisningsbild

Re: Skogsägare får mark sönderkörd pga "tattarsafaris"

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#417091
Elias Granqvist skrev:
Niking skrev:...

Edit! Stig är ju per definition slitage på naturen. Ska vi då förbjuda ALLA allemansrättsliga aktiviteter som kan tänkas ge upphov till en stig?
/Niklas

Nu ägnar du dig åt reductio ad absurdum.

En stig ligger normalt där det är bestämt och genomtänkt att man skall röra sig genom naturen. Som allemansrättsnyttjande gäst på en fastighet, har man rätt att i viss mån lämna spår efter sig, men inte rätt att själv anlägga en stig hur som helst. Min erfarenhet är, att den som cyklar i naturen lämnar tydligare och mer stigliknande spår efter sig än den som går eller rider. De som rider i min skog, brukar i och för sig använda befintliga stigar.

Som tidigare nämnts i tråden, så är ju markslitaget från MTB och vandrare ganska likvärdiga, medan det blir klart större markslitage från ridning. Då är det märkligt att man vill förbjuda mtb-åkning men tillåta vandring och ridning - med hänvisning till markslitage! Det enda rimliga är ju att i så fall totalförbjuda alla tre aktiviteterna - om nu markslitaget är det stora problemet!

Å som sagt var, så håller sig även mtb-åkare till stigar av ganska självklara skäl, just för att slippa få bakväxeln och ekrar fördärvade utav grenar. Dessutom brukar stigar vara klart mer lättrullade än obanad terräng...

Sedan finns ju de som blandar ihop mtb-åkning med motocross/enduro-åkning. Men där ser man lätt skillnad på bl a. spårbredd och mängden av slitage. En MTB väger ofta bara runt 10-12 kg och kan således lätt bäras förbi ett svårcyklat eller slitagekänsligt område. En terrängmotorcykel däremot väger väl snarare runt 100-150 kg och måste därför alltid köras - även förbi en svårkörd och/eller slitagekänslig mark.

Dessutom är ju mc-motorn så stark att hjulen lätt spinner loss och gör djupa spår i terrängen. Något som i praktiken är omöjligt med en MTB.
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Skogsägare får mark sönderkörd pga "tattarsafaris"

Vesslan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#417153 Hej hopp!
Här körs det en del Enduro på markena (undertecknad o grannen).
På mjuka marker så sliter hästarna lika mycket som endurokörningen.
På hårda marker så sliter det lite mer än mtb med mc.

Mtb åkarna i samhället är stormförtjusta i vårt endurospår då det håller borta högt gräs samt ger ett bra underlag att cykla på!

Obs att detta är en enduroslinga där några få tränar o vi undviker att åka då det är väldigt blött eller mjukt!
På en klubbana är såklart användandet o slitaget mångfallt större vilket även gäller ställen där det cyklas mycket mtb.

V

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).