Skogsfastigheter

Lantmäteriet har ritat om min fastighetskarta. Lagligt?

72 inlägg 31903 visningar 20 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Re: Lantmäteriet har ritat om min fastighetskarta. Lagligt?

Elias Granqvist  
#489630
Svendufva skrev:Lantmäterimyndigheten torde fritt kunna ändra registerkartans gränser. De gränserna har ju ändå ingen rättsverkan och visar bara ungefärligen var gränsen mellan två fastigheter ligger. Det finns därför sannolikt inget beslut att överklaga, någon faktisk gräns har ju inte ändrats.

Har man synpunkter på hur registerkartans gränser är dragna kan man framföra dem i e-tjänsten ”förbättra kartan”
http://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantma ... l-i-karta/


I princip har du väl rätt, men vad är vitsen med att LM får för sig att på eget initiativ ändra gränsmarkeringen på kartan så att den stämmer sämre överens med verkligheten?

Ta hjälp av Nordeas skogsspecialister, vi finns på sju platser i landet.
Avatar Fallback

Re: Lantmäteriet har ritat om min fastighetskarta. Lagligt?

Svendufva  
#489804
Elias Granqvist skrev:
I princip har du väl rätt, men vad är vitsen med att LM får för sig att på eget initiativ ändra gränsmarkeringen på kartan så att den stämmer sämre överens med verkligheten?


Det finns det förstås ingen anledning att göra. Rimligtvis så har lantmäterimyndigheten ansett sig göra det motsatta. Dvs. förbättrat kvalitén på registerkartan så att den stämmer bättre med den lagliga fastighetsindelningen.

Användarvisningsbild

Re: Lantmäteriet har ritat om min fastighetskarta. Lagligt?

Elias Granqvist  
#489842
Svendufva skrev:
Elias Granqvist skrev:
I princip har du väl rätt, men vad är vitsen med att LM får för sig att på eget initiativ ändra gränsmarkeringen på kartan så att den stämmer sämre överens med verkligheten?


Det finns det förstås ingen anledning att göra. Rimligtvis så har lantmäterimyndigheten ansett sig göra det motsatta. Dvs. förbättrat kvalitén på registerkartan så att den stämmer bättre med den lagliga fastighetsindelningen.


Man får hoppas att Lantmäteriet har ansett sig göra det, men den berörda fastighetsägaren säger ju här att det inte är så.

Användarvisningsbild

Re: Lantmäteriet har ritat om min fastighetskarta. Lagligt?

Skogsvaktaren  
#489863 Som jag sagt så är mitt ena hörn mot grannen redan på 1980 talet fastställt i fastighetsbestämnings beslut som i marken är markerat med nerslaget rör i mark med koordinater inskrivna i beslutet. Som jag förstår så måste kommunens lantmätare då begära resning till högsta domstolen för att undanröja denna fastighetsbestämning som vunnit laga kraft.
Ändock har Lantmäteriet flyttat på registerkartorna min gräns 60 m upp så att jag förlorar faktigst ca 5 hektar inte 3,5 som jag felaktigt skrev tidigare.
Har jag eller lantmäteriet rätt.
Jag har även lagfart från mitt köp för några år sedan när samme lantmätare skrev under förättnings kartan med min gräns mot havet i denna akt och köpehandling finns arealen på skiftet angivet , efter lantmätarens flyttning av gränsen på registerkartorna är ca 5,0 hektar eller 49 000m² borta från min fastighet. Före mitt köp några år tidigare avstyckades min tillköpta fastighet samme lantmätare som nu flyttar gränsen har gjort en karta där gränsen är vid vattnet och arealen stämmer med min lagfart men är ca 5 hektar mer (49 000m² ) än vad registerkartan nu anger.
På 1960 talet gjordes också avstyckningar med sammanslagningar jämte gränsbestämningar från samma mitt stamhemman (ej samma lantmätare, lantbruksnämnden var inblandad med storleksrationalisering) det skifte som jag nu äger kan man summera ihop enligt akten och den stämmer väl med senare avstyckning och min lagfartshandling men miss stämmer mot registerkartans flytning av gränsen där jag förlorat ca 5 hektar skog & mark. Här vid 1960 talets avstyckning sammanslagning gjordes också gränsbestämning mot byns samfällda mark men inte för detta skifte. Där gränserna mot angränsande fastigheter i övrigt synes ha varit klara och ostridiga samt förut lagligt bestämda.
Före 1960-talet har även avstyckningar och avsöndringar gjorts i alla dessa fall synes gränsen varit vid den tiden aktuell strandlinje. fastigheten eller skiftet har heller aldrig varit föremål om tvist om gränsen tidigare det ät angränsande fastigheter som varit inblandade.
Nu har jag skickat överklagan till Mark & miljödomstolen eftersom Lantmäteriet inte ens vill diskutera eller lyssna. De hotar med att det ska bli dyrt och att jag måste söka fastighetsbestämning om de ska återställa registerkartan...

Kan verkligen lantmäteriet göra på detta viset och samtidigt hota med dyra handläggningar om man vill ha rättelse?
Gäller inte dessa senare avstycknings och lagfartsakter med kartor och arealer angivna före laga skiftes kartans otydliga strandlinje. Jag har ju köpt och dyrt betalat för den arealen. En laga skiftes karta som man dömde ut under 1970-1980 talets strid hos grannen upp till fastighetsdomstolen och överlantmätare. Gränsen då den fastställdes 60 m nedanför den nu flyttade gränsen...

Vem anser ni ha rätt? vinner eller förlorar jag

Användarvisningsbild

Re: Lantmäteriet har ritat om min fastighetskarta. Lagligt?

Gränskungen  
#490218 Har inte läst alla svar.
Men noggrannheten på de digitala gränserna är ofta kass om de inte är relativt nygjorda.

Lantmäteriet tolkade in gränser från äldre kartor för att få de digitala, vilket inte alla gånger blev bra. och ofta ser man tex hur en fastighet med fyra raka sidor helt plötsligt har 7 hörn och inte stämmer öht med arealen.
Så när grannen kommer med ett ortofoto med gränsen tvärs över ditt garage och hävdar att hen äger det så är det bra att veta vart gränsmarkeringarna finns.
För det är alltid de som gäller. Än så länge...

I detta fallet vet jag inte om någon i närheten gjort en avstyckning eller dyl, för ibland när nya gränser görs eller gamla mäts in med högre noggrannhet, så kan gränserna i anslutning justeras samtidigt.
Och då pratar vi enbart om de digitala.
Det kan inte sägas nog så ofta att det är gränsmarkeringar och hävder som gäller. :

Användarvisningsbild

Re: Lantmäteriet har ritat om min fastighetskarta. Lagligt?

Skogsvaktaren  
#490857 Någon avstyckning är inte gjord nu.
Lantmätaren påstår att denne tolkat in lagaskiftes kartan.
Finns gamla gränsbestämningar och dessa är lagligen bestämmda, men de har inte lantmätaren bryt sig om...
Lantmätaren har inte kollat några gränsmärken eller de i laga kraft utsatta gränsrören.

Användarvisningsbild

Re: Lantmäteriet har ritat om min fastighetskarta. Lagligt?

Skogsvaktaren  
#503952 Tänkte bar återkoppla lite.
ställde några frågor enligt nedan:
Lantmätarens svar i rött

Av de brev kopior jag fått så har lantmäterimyndigheten haft samråd inför gränsflytten med stugägarna om en gräns som stugägarna inte är sakägare i varför?
De upptäckte att kartan inte stämde, varför de informerade oss om det

Jag har krävt kopia på ansökan att flytta min fastighetsgräns Varför lämnar Lantmäterimyndigheten inte ut kopia på ansökan efter anfodran?
Eftersom vi inte anser att det är en regelrätt ansökan utan snarare en skriftlig begäran

Innan myndigheten gör en gränsförflyttning måste man ha ett gränsbestämningsbeslut eller fastighetsbestämnings beslut att luta sig mot att stödja sig på var har ni den.
Ja, att rättsligen flytta den så krävs förrättningsbeslut, registerkartan saknar rättslig verkan och där kan ändringar göras utan förrättningsbeslut.

Varför handlägger och utreder Lantmäteri myndigheten inte saken enligt de föreskrifter ni är skyldiga att följa och som är grundläggande vid er myndighetsutövning?
Eftersom det inte är något förrättningsärende.

Vilket lagstöd finns det för lantmäterimyndighet att inte lämna besvärshänvisning när en part kan lida skada.
Detta är inte något förrättningsärende, och gränserna i registerkartan är inte rättsligt bindande.

KLm har hela tiden viftat bort frågan med att jag ska ansöka om fastighetsbestämning som skall bli dyrt??Varför det, jag begriper inte detta?
Eftersom vi bara kan göra ändringar om förrättningsakter är entydiga, i detta fallet är de inte det

Jag har inte blivit kallade eller fått föra talan om omständigheter som myndigheten borde ha beaktat förre beslutet att med myndighetsutövning flyttar min fastighetsgräns som innebär att jag åsamkas stor skada och förlust? Varför blir stugägarna vidtalade om detta men inte drabbade fastighetsägare som är sakägare?
Sakägare är man enbart i förrättningsärenden, detta är inte något förrättningsärende.

Varför handlägger och utreder Lantmäteri myndigheten inte saken enligt de föreskrifter ni är skyldiga att följa och som är grundläggande vid er myndighetsutövning?
Eftersom det inte är något förrättningsärende.

Jag har även begärt att få en besvärshänvisning av denna myndighetsutövning att ni flyttat gränsen. Vilket jag har laglig rätt till eftersom jag lider skada varför vägrar myndigheten detta??
Detta är inte något Förrättningsärende.

Vilket lagstöd finns det för lantmäterimyndighet att inte lämna besvärshänvisning när en part kan lida skada?
Detta är inte något förrättningsärende, och gränserna i registerkartan är inte rättsligt bindande.

Hur tycker ni att jag ska gå vidare med detta?
Ansök om en fastighetsbestämning…

Avatar Fallback

Re: Lantmäteriet har ritat om min fastighetskarta. Lagligt?

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#504045 Då var det väl som jag trodde, din gräns har inte blivit flyttad 1 cm. Det finns inget som du kan överklaga, eftersom inget har hänt med din fastighet. Den har varken blivit större, mindre eller flyttad. Den ligger där den ligger sedan senaste fastighetsbestämningen.

Användarvisningsbild

Re: Lantmäteriet har ritat om min fastighetskarta. Lagligt?

Skogsvaktaren  
#504049 Men på registerkartan, google maps, hitta. se, lantmäteriets & skogsstyrelsens samt alla kartor som lantmäteriet redovisar och länkar ut. ser jag att gränsen är flyttad 60m på en sträcka av 650m så att jag förlorar 45 300kvm. Det är ju dessa kartor som alla litar på och tror på eftersom lantmäteriets registerkarta ska spegla förrättningsakterna.
Jag har förrättningsakter och karta med fastighetsbestämning. men som lantmäteriet viftar bort och hotar med en dyr fastighetsbestämning för att beakta...
Jag begriper inte att lantmäterimyndigheten manipulerar på eget bevåg kartan med myndighetsutövning så att den blir sämre och äventyrar fastighetsredovisningens tillförlitlighet och medför rättsosäkerhet.

Avatar Fallback

Re: Lantmäteriet har ritat om min fastighetskarta. Lagligt?

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#504059
Skogsvaktaren skrev: Det är ju dessa kartor som alla litar på och tror på


Nej, bara en minoritet som inte vet bättre. Det står rätt tydligt om man går in på Lantmäteriets karttjänst. Se högst upp i bilden nedan:
1521401270_graens.pngeftersom lantmäteriets registerkarta ska spegla förrättningsakterna.


Nej, det är ett sätt att hitta rätt akt, inget annat.

Jag har förrättningsakter och karta med fastighetsbestämning. men som lantmäteriet viftar bort och hotar med en dyr fastighetsbestämning för att beakta...
Jag begriper inte att lantmäterimyndigheten manipulerar på eget bevåg kartan med myndighetsutövning så att den blir sämre och äventyrar fastighetsredovisningens tillförlitlighet och medför rättsosäkerhet.


Det är inte myndighetsutövning att ändra i registerkartan.

Användarvisningsbild

Re: Lantmäteriet har ritat om min fastighetskarta. Lagligt?

Skogsvaktaren  
#504063
Mangan skrev:
Skogsvaktaren skrev: Det är ju dessa kartor som alla litar på och tror på


Nej, bara en minoritet som inte vet bättre. Det står rätt tydligt om man går in på Lantmäteriets karttjänst. Se högst upp i bilden nedan:
1521401270_graens.pngeftersom lantmäteriets registerkarta ska spegla förrättningsakterna.


Nej, det är ett sätt att hitta rätt akt, inget annat.

Jag har förrättningsakter och karta med fastighetsbestämning. men som lantmäteriet viftar bort och hotar med en dyr fastighetsbestämning för att beakta...
Jag begriper inte att lantmäterimyndigheten manipulerar på eget bevåg kartan med myndighetsutövning så att den blir sämre och äventyrar fastighetsredovisningens tillförlitlighet och medför rättsosäkerhet.


Det är inte myndighetsutövning att ändra i registerkartan.

Vist är det myndighetsutövning! det är ett beslut som lantmätaren tar att försämra kartan och hota med dyr förrättning för att återställa det man ställer till med!
Som markägare är men i underläge mot myndighetens myndighetsmissbruk och beroende av säkra och tillförlitliga kartor.
Varför gör lantmäteriet är det bara för att djävlas med markägare och att de vill tjäna massor med pengar i sin vinstdrivande verksamhet!
På mina kartor från lantmäteriet står inget om att gränser inte är tillförlitliga

Man tappar förtroendet för detta (k)lantmäteri!

Avatar Fallback

Re: Lantmäteriet har ritat om min fastighetskarta. Lagligt?

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#504065 Nej, det är inte myndighetsutövning. Tror knappast att det är en lantmätare som gjort ändringen heller, utan säkert någon annan på myndigheten.

Användarvisningsbild

Re: Lantmäteriet har ritat om min fastighetskarta. Lagligt?

Skogsvaktaren  
#504072 Jo det är en lantmätare, som göder domstolar med arbete.

Avatar Fallback

Re: Lantmäteriet har ritat om min fastighetskarta. Lagligt?

eqlazer  
#504091 Som redan försökt påpekas så har de ju inte flyttat några faktiska gränser. De har bara justerat i kartunderlagen, som har många brister bland annat efter att man digitaliserat dem.
Tills en förrättning är gjord så är det fortfarande de gränsmarkeringar som finns i fält och andra gamla papper som gäller.

Avatar Fallback

Re: Lantmäteriet har ritat om min fastighetskarta. Lagligt?

D Brown  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#504144 Det kan gå åt andra hållet också. Jag köpte en fastighet som egentligen i nästan 100 år bestått av tre mindre. Totala arealen har alltid vart 34 ha, jag reglerade ihop dessa till en fastighet på 35 ha.
Fanns nån kommentar om att ett fel var justerat.
En kompis konstaterade att jag gick plus oavsett då ett ha skog är mer värt än vad regleringen kostade \:d/

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).