Skogsfastigheter

Lantmäteriet har ritat om min fastighetskarta. Lagligt?

72 inlägg 31896 visningar 20 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Re: Lantmäteriet har ritat om min fastighetskarta. Lagligt?

Elias Granqvist  
#482951
Skogsvaktaren skrev:Lantmätaren har på lantmäteriets kartor "min fastighet" flyttat upp fastighetsgränsen ca: 60m, vilket innebär att jag förlorar ca 2 hektar.
Det finns inga gränsrör vid ena sidan av stranden. Någon rågång finns heller inte där
På den andra sidan så är gränsen fastslagen för ca 36 år sedan via domstol och utredningar under 11 års tid.
Nu tycker tydligen lantmäteriet att de bara godtyckligt kan flytta gränsen som det behagar dom.

Jag har under kvällen fått även upprört telefonsamtal från Lövånger där tydligen 3st markägare blivit utsatta för samma sak av lantmäteriet.
Vad sysslar lantmäteriet med?
Myndighetsmissbruk?


Det verkar inte bättre. Be att få ett skriftligt beslut, så att du kan överklaga det.

Ta hjälp av Nordeas skogsspecialister, vi finns på sju platser i landet.
Avatar Fallback

Re: Lantmäteriet har ritat om min fastighetskarta. Lagligt?

kungsis  
#482968 Har du koll på hur din fastighet bildades en gång i tiden? Har du undersökt vilka handlingar som finns bevarade från bildandet? Om inte, så är min rekommendation att du skaffar dem, från Lantmäteriet (givetvis :lol: ) och granskar dem noggrant. Givetvis får du betala för dem :-o . Du kan även behöva kontrollera vilka handlingar som finns gällande grannarnas fastigheter. T.ex kan ju någon granne gjort en gränsbestämning/fastighetsreglering som ligger mot din fastighets gräns och resultatet från det kan ju indirekt påverkat. Allt det jag skriver nu SKA lantmätaren redan gjort och det kan ju vara det som gjort att hen tagit beslutet som du nu märker av. Men jag skulle inte chansa utan skaffa alla dokument själv.

Med vänlig hälsning
Kungsis

Användarvisningsbild

Re: Lantmäteriet har ritat om min fastighetskarta. Lagligt?

Skogsvaktaren  
#482979
kungsis skrev:Har du koll på hur din fastighet bildades en gång i tiden? Har du undersökt vilka handlingar som finns bevarade från bildandet? Om inte, så är min rekommendation att du skaffar dem, från Lantmäteriet (givetvis :lol: ) och granskar dem noggrant. Givetvis får du betala för dem :-o . Du kan även behöva kontrollera vilka handlingar som finns gällande grannarnas fastigheter. T.ex kan ju någon granne gjort en gränsbestämning/fastighetsreglering som ligger mot din fastighets gräns och resultatet från det kan ju indirekt påverkat. Allt det jag skriver nu SKA lantmätaren redan gjort och det kan ju vara det som gjort att hen tagit beslutet som du nu märker av. Men jag skulle inte chansa utan skaffa alla dokument själv.

Med vänlig hälsning
Kungsis


Ja jag har kollat bakåt från laga skiftet. efter laga skiftet är det gjort ett antal avstyckningar, rågångsbestämningar, avsöndringar och delningar av min ursprungliga stamfastighet. Jag har tankat hem kopior från dessa fram till 1928. Har varit till fastighetsinskrivningen 2ggr och undersökt efter den tiden då avstyckningar och sammanslagningar skett men inte hunnit söka hitta alla eller ta kopior på dessa . Men från förr förra ägaren vid typ 2006 skedde en avstyckning och vid mitt köp finns kartor över fastigheten.
Min fastighet var tidigare 1969 i en bytesaffär med grannen som blev överklagad av byns åldersman, en kamp där man gjorde utredning för grannens gräns och man tog även med gränsutredning från 1966 där man konstaterade att laga skiftes kartan var för dålig kvalitet på och att man inte kunde lita på den, man tittade också på hur man hadde bedömt gränsen mot havet/enskiltvatten där man kom fram till att det var gjort olika bedömningar i byn i flera fall hadde man dömt efter då gällande vattenlinje och inte enligt laga skiftet. tvisten avgjordes 1981 i domstol då man förklarade att markbytet och tomtavstyckningen var ok och att gränsen mot havet var nedanför tomten ca 3m från vattenlinjen. min gräns i väst ansluter mot denna då.
I samma beslut så bestämdes att vattnet var samfällt för skifteslaget.
därefter har det bildas flera samfälligheter en som då berör samfällt vatten. sedan finns det 3st samfälligheter som berör uppgrundningen. ingen av dessa uppgrundningar berör min fastighet. Ingen av byamännen har heller vad jag vet ifrågasatt att uppgrundningar INTE berör min fastighet. Min fastighet har avstyckat stugtomter 1968, 1969, 1970, 1972, 1981 & 1983. Där flertalet ligger ca 3m från dagens vattenlinje.
Ifall man skulle flytta strandgränsen hela vägen skulle 85% av de avstyckade tomterna förlora halva eller hela deras tomter. den avstyckning som gjordes 1981 var på en holme denne fick även en bit av havet inom tomten.
har även en arrendetomt som ligger ute på en holme och som inte kunde av någon anledning styckas loss tidigare vet att LM ifrågasatt att de tecknat arrende med min fastighet för denna mark sedan 1968.
de första stugor på min fastighet var fiskebodar från typ 1940 och som sedan blev arrenderade fram till 1968 då dessa styckades av och jordägaren då flyttade ben befintliga vägen upp från stranden. Byamännen har aldrig vad jag vet tagit strid om dessa förhållanden. De enda som tjafsar är stugägarna som nyttjat stranden till diverse olagligheter enligt strandskyddet.
Har via mail ifrågasatt att LM tidigare skickat brev till stugägarna 2013-2014 där LM angett var hen ansett var min gräns ska gå. Förmodligen från stugägarnas intresse men de ska inte ha åsikter om denna då de inte är sakägare i min och gräns mot vattnet. Lantmätaren sa när jag ifrågasatte detta att gränsen och de uppgrundade områden som inte berör mig var felregistrerade och att LM korrigerat detta.
Tydligt är att LM inte gått igenom gamla avstyckningar och utredningar.

Hur som helst så har jag ändock servitutsrätt på ev uppgrundningar enligt jordabalken.

Nu har lantmätaren flyttat upp min gräns 60m uppåt från stranden på en sträcka av 600m så det jag förlorar blir ca 3,5 hektar. (Jag skrev felaktigt att jag förlorade 2 hektar men det är 3,5hektar!
Jag har ca 1750m ytterligare strand där mot enskilt vatten men där har inte lantmätaren vågat flytta gränsen just för att troligtvis blir det konflikt med 60 % av de ovan avstyckade tomterna.
Min fråga kan verkligen lantmätaren godtyckligt göra detta utan samråd eller inbjudan hur kan man överklaga detta utan att det blir dyrt för mig enligt lantmätaren?
Senast redigerad av Skogsvaktaren ons 29 nov 2017, 09:56, redigerad totalt 1 gång.

Användarvisningsbild

Re: Lantmäteriet har ritat om min fastighetskarta. Lagligt?

Elias Granqvist  
#482996
Skogsvaktaren skrev:- - -

Nu har lantmätaren flyttat upp min gräns 60m uppåt från stranden på en sträcka av 600m så det jag förlorar blir ca 3,5 hektar. (Jag skrev felaktigt att jag förlorade 2 hektar men det är 3,5hektar!
Jag har ca 1750m ytterligare strand där mot enskilt vatten men där har inte lantmätaren vågat flytta gränsen just för att troligtvis blir det konflikt med 60 % av de ovan avstyckade tomterna.
Min fråga kan verkligen lantmätaren godtyckligt göra detta utan samråd eller inbjudan hur kan man överklaga detta utan att det blir dyrt för mig enligt lantmätaren?


Om du vinner processen, skall du inte behöva betala något alls för rättegångskostnaderna. Det låter som om lantmätaren bara vill undvika att få sitt beslut granskat. Börja med att begära ut alla handlingar i ärendet och att få ett skriftligt beslut med överklagandehänvisning.

Om du känner att tiden rinner iväg, skriv redan nu att du överklagar (och begär anstånd med att utveckla grunderna för det) för att inte missa överklagandefristen.

Avatar Fallback

Re: Lantmäteriet har ritat om min fastighetskarta. Lagligt?

kungsis  
#483080 Jag ser att du har bra koll och instämmer med föregående inlägg. Men är fortfarande lite frågvis. Finns det överhuvudtaget ett beslut gällande din gräns? Det låter som att de bara fått för sig något, då jag inte kan förstå hur den skulle bli inblandad i bildandet av en anläggning. Vad gäller din ursprungliga fråga så är svaret givetvis NEJ. En fastighetsreglering alt. en gränsbestämning, vilket det ju rör sig om, ska göras när någon har beställt en sådan (ok, den kanske blev berörd i.o.m bildandet av en anläggning eller?) och berörda parter/sakägare ska informeras och de ska även inhämta upplysningar som kan vara av betydelse i sammanhanget. Har du blivit det? Eller menar de att det är så "enkelt" att de att de tidigare gjort något fel och nu korrigerar det. Då ska du väl få en förklaring och hänvisning till de dokument som stödjer deras beslut. Sedan kan jag inte låta bli att vara så elak och be dig kontrollera hens befattning/utbildning. Vet att det är brist (säjs det iaf) på LANTMÄTARE och jag har sett att de, i sina platsannonser, t.o.m uppmanat t.ex mäklare att söka deras utannonserade tjänster.

Med vänlig hälsning
Kungsis

Användarvisningsbild

Re: Lantmäteriet har ritat om min fastighetskarta. Lagligt?

Skogsvaktaren  
#483094
kungsis skrev:Jag ser att du har bra koll och instämmer med föregående inlägg. Men är fortfarande lite frågvis. Finns det överhuvudtaget ett beslut gällande din gräns? Det låter som att de bara fått för sig något, då jag inte kan förstå hur den skulle bli inblandad i bildandet av en anläggning. Vad gäller din ursprungliga fråga så är svaret givetvis NEJ. En fastighetsreglering alt. en gränsbestämning, vilket det ju rör sig om, ska göras när någon har beställt en sådan (ok, den kanske blev berörd i.o.m bildandet av en anläggning eller?) och berörda parter/sakägare ska informeras och de ska även inhämta upplysningar som kan vara av betydelse i sammanhanget. Har du blivit det? Eller menar de att det är så "enkelt" att de att de tidigare gjort något fel och nu korrigerar det. Då ska du väl få en förklaring och hänvisning till de dokument som stödjer deras beslut. Sedan kan jag inte låta bli att vara så elak och be dig kontrollera hens befattning/utbildning. Vet att det är brist (säjs det iaf) på LANTMÄTARE och jag har sett att de, i sina platsannonser, t.o.m uppmanat t.ex mäklare att söka deras utannonserade tjänster.

Med vänlig hälsning
KungsisMitt ena hörn av gränsen där man stred från 1969 till 1981 blev av fastighetsdomstolen till slut 1981 beslutad i ett fastighetsbestämningsbeslut fastställd. Att den skall ha den sträckning som utstakats på marken enligt karta och beskrivning. Denna gräns anser nu lantmätaren vara 60 meter längre upp.
Gränsen i övrigt är nog inte bestämd enligt någon fastighetsbestämning men enligt avstyckningar 1950,& 2006, min lagfartskarta så är gränsen nu uppflyttad 60 m på dessa 650 meter.
Ska försöka få tid att söka genom gamla handlingar från 1928 fram till 1968 typ. då jag vet att avstyckningar och sammanslagningar gjordes och lantbruksnämden var involverad i någon av dessa på 60-talet.
Jag tolkar lantmätaren som att det inte är ett beslut som jag kan överklaga i anläggningsförättningen . Beslutet är deras (LM:s) tolkning var gränsen kan vara eftersom den påstås blev ifrågasatt och att LM då utredde frågan enligt laga skifteskartan?
Senast redigerad av Skogsvaktaren ons 29 nov 2017, 22:44, redigerad totalt 1 gång.

Användarvisningsbild

Re: Lantmäteriet har ritat om min fastighetskarta. Lagligt?

ner  
#483095 Efter att ha upptäckt Min fastighet tjänsten på Lantmäteriet läste jag igenom alla dokument som fanns knutna till min fastighet, hittade då ett fel i den digitala kartan som lantmäteriet hade. I en förättning från 70-talet blev min fastighet ägare av tre fysiska markeringar på rad, där den första är ett av hörnen på fastigheten. Dessa tre punkter hade vid digitaliseringen blivit ett innerhörn istället för en rak linje. 2014 fanns en ”Felanmälan av digitala kartor” tjänst på Lantmäteriets hemsida, vet inte om den finns idag. Jag skrev ett ganska omfattande meddelande och la till bilder som visade vad jag ansåg var felet samt hänvisade till den Akt som jag ansåg vara gällande. Drygt ett halvår senare var det åtgärdat utan någon kostnad för mig.

Finns tjänsten kvar, felanmälan elller vad den hette och det är digitala karto ni refererar till i inläggen i den här tråden så prova den. Minns att den var lite halvknölig att hitta sist jag sökte rätt på den.

Användarvisningsbild

Re: Lantmäteriet har ritat om min fastighetskarta. Lagligt?

Skogsvaktaren  
#483100
ner skrev:Efter att ha upptäckt Min fastighet tjänsten på Lantmäteriet läste jag igenom alla dokument som fanns knutna till min fastighet, hittade då ett fel i den digitala kartan som lantmäteriet hade. I en förättning från 70-talet blev min fastighet ägare av tre fysiska markeringar på rad, där den första är ett av hörnen på fastigheten. Dessa tre punkter hade vid digitaliseringen blivit ett innerhörn istället för en rak linje. 2014 fanns en ”Felanmälan av digitala kartor” tjänst på Lantmäteriets hemsida, vet inte om den finns idag. Jag skrev ett ganska omfattande meddelande och la till bilder som visade vad jag ansåg var felet samt hänvisade till den Akt som jag ansåg vara gällande. Drygt ett halvår senare var det åtgärdat utan någon kostnad för mig.

Finns tjänsten kvar, felanmälan elller vad den hette och det är digitala karto ni refererar till i inläggen i den här tråden så prova den. Minns att den var lite halvknölig att hitta sist jag sökte rätt på den.


Har varit i kontakt med statliga lantmäteriet i dag som hänvisade till arkivet som inte kunde förklara varför gränsen blivit flyttad men som du skriver fick jag upplysning om att deras tjänst på hemsidan att där tipsa om fel i deras kartor och skicka in bevis så tar en handläggare upp frågan utan kostnad vilket är bra.
Ska bara gå igen om gamla handlingar, fått fram att typ 1933 gjordes en förättning just om vattenområdet som var föremål för gränsbestämning, kan vara intressant att hitta..

Det stör mig att Lantmäteriet är så flagrant nonchalanta och allmänt dryga och gör ett hafs jobb för dyra pengar med många fel som de dessutom vill tjäna mer pengar på att få rätta till de egna fel och skador som de själva orsakar.

Användarvisningsbild

Re: Lantmäteriet har ritat om min fastighetskarta. Lagligt?

Skogsvaktaren  
#484258 detta svar fick jag då jag ifrågasatt att man flyttat min fastighetsgräns 60m upp från stranden jag förlorar flera hektar skog:

Citat LM:
Samfälligheter är ofullständigt redovisade på registerkartan/fastighetskartan och rättas upp när det kommer frågor som rör samfälligheter. Det behövs ingen skriftlig ansökan för denna rättning av registerkartan när det rör den har typen av ändringar. Rättelse av kartan av oss här på kontoret och som i detta fall tolkas laga skiftesgränsen mellan enskild fastighet och samfällt vatten. Vi gör en arkivutredning här och tolkar opartiskt in gränsen efter bästa förmåga. Vill du ha gränsen diskuterad markägare emellan eller utstakad på marken måste någon part ansöka om fastighetsbestämning.

Lantmäteriet kan inte ha gått igenom de avstyckningshandlingar som finns ifrågasatte det men de vill inte svara på vilka handlingar man gått igenom..??

Användarvisningsbild

Re: Lantmäteriet har ritat om min fastighetskarta. Lagligt?

Elias Granqvist  
#484515
Skogsvaktaren skrev:detta svar fick jag då jag ifrågasatt att man flyttat min fastighetsgräns 60m upp från stranden jag förlorar flera hektar skog:

Citat LM:
Samfälligheter är ofullständigt redovisade på registerkartan/fastighetskartan och rättas upp när det kommer frågor som rör samfälligheter. Det behövs ingen skriftlig ansökan för denna rättning av registerkartan när det rör den har typen av ändringar. Rättelse av kartan av oss här på kontoret och som i detta fall tolkas laga skiftesgränsen mellan enskild fastighet och samfällt vatten. Vi gör en arkivutredning här och tolkar opartiskt in gränsen efter bästa förmåga. Vill du ha gränsen diskuterad markägare emellan eller utstakad på marken måste någon part ansöka om fastighetsbestämning.

Lantmäteriet kan inte ha gått igenom de avstyckningshandlingar som finns ifrågasatte det men de vill inte svara på vilka handlingar man gått igenom..??


Min erfarenhet är att Lantmäteriet ofta är förvånansvärt otjänstvilliga och självsvåldiga för att vara en myndighet. Det här skulle man behöva reda ut och få rättelse av, och det är Klantmäteriet som borde stå för kostnaden. Jag får intrycket av att vad de har "rättat" i själva verket har blivit fel och oavsett vad, så måste de kunna redogöra för sitt arbete. Handlingarna i ärendet är allmänna och skall fås ut utan närmare motivering.

Om ett visst område berörs av en samfällighet, så behöver det inte betyda att det skall tas bort från intilliggande fastighet.

Användarvisningsbild

Lantmäteriet har ritat om min fastighetskarta. Lagligt?

ner  
#484548 Generellt vid myndighetskontakter kan det vara en god idé att ta kontakt med diariet på myndigheten när man vill få tag i handlingar, de är ofta väl förtrogna med offentlighetsprincipen och vad de är skyldiga att leverera. Har man akt nr eller referens av annat slag som de kan söka på (i detta fall fastighetsnr) så ska de inom rimlig tid återkomma med svar.

Min uppfattning är att långt ifrån alla tjänstemän inom offentlig förvaltning vet vilka skyldigheter de har när information efterfrågas.

Avatar Fallback

Re: Lantmäteriet har ritat om min fastighetskarta. Lagligt?

kungsis  
#484992
Skogsvaktaren skrev:detta svar fick jag då jag ifrågasatt att man flyttat min fastighetsgräns 60m upp från stranden jag förlorar flera hektar skog:

Citat LM:
Samfälligheter är ofullständigt redovisade på registerkartan/fastighetskartan och rättas upp när det kommer frågor som rör samfälligheter. Det behövs ingen skriftlig ansökan för denna rättning av registerkartan när det rör den har typen av ändringar. Rättelse av kartan av oss här på kontoret och som i detta fall tolkas laga skiftesgränsen mellan enskild fastighet och samfällt vatten. Vi gör en arkivutredning här och tolkar opartiskt in gränsen efter bästa förmåga. Vill du ha gränsen diskuterad markägare emellan eller utstakad på marken måste någon part ansöka om fastighetsbestämning.

Lantmäteriet kan inte ha gått igenom de avstyckningshandlingar som finns ifrågasatte det men de vill inte svara på vilka handlingar man gått igenom..??


Vaf.... :twisted: :shock: :twisted: :shock: Vad sysslar de med? Jo ok, att lantmäteriet har rätt att slå fast gränser är väl rätt, men då detta skett i samband med en anläggningsförättning anser jag att följande bör gälla vad som står i Fastighetsbildningslagen 4 kap. Fastighetsbildningsförrättning och då tänker jag främst på 14 §, 17 § (där står följande "Ett beslut skall innehålla skälen för beslutet. Skälen får dock utelämnas om en motivering kan anses överflödig. Beslut, som har meddelats i samband med att förrättningen har avslutats eller ställts in, och beslut, som får överklagas särskilt, skall dessutom innehålla uppgift om hur de kan överklagas." och 30 § (där det bl.a står "Sedan förrättningen avslutats skall lantmäterimyndigheten under den tid överklagande får ske hålla tillgängliga de handlingar eller andra uppgifter som fordras för att sakägarna skall kunna inhämta fullständig kännedom om förrättningsresultatet.")

Med vänlig hälsning
Kungsis

Användarvisningsbild

Re: Lantmäteriet har ritat om min fastighetskarta. Lagligt?

Skogsvaktaren  
#486468 Jag kan bara inte begripa vad kommunala lantmäteriet sysslar med?

Vid en helhetsbedömning finns inga skäl att flytta min fastighetsgräns då det finns i marken utmärkta gällande gräns och gränsrör i mark med utsatta kordinater. Att med tomt prat bara flytta denna av Klm kan inte vara möjligt. Att flytta denna gränsbestämning innebär som jag fått förklarat att KLm måst söka resning i hovrätten för att undanröja de gällande och i laga kraft tagna besluten som gäller i gamla förättnings akter, lagfarter avstyckningshandlingar rågångsbestämningar som är beslutade i tidigare akter.

Användarvisningsbild

Re: Lantmäteriet har ritat om min fastighetskarta. Lagligt?

Elias Granqvist  
#486532
Skogsvaktaren skrev:Jag kan bara inte begripa vad kommunala lantmäteriet sysslar med?

Vid en helhetsbedömning finns inga skäl att flytta min fastighetsgräns då det finns i marken utmärkta gällande gräns och gränsrör i mark med utsatta kordinater. Att med tomt prat bara flytta denna av Klm kan inte vara möjligt. Att flytta denna gränsbestämning innebär som jag fått förklarat att KLm måst söka resning i hovrätten för att undanröja de gällande och i laga kraft tagna besluten som gäller i gamla förättnings akter, lagfarter avstyckningshandlingar rågångsbestämningar som är beslutade i tidigare akter.


Om LM nu skrev (som du har citerat tidigare): "Vill du ha gränsen diskuterad markägare emellan eller utstakad på marken måste någon part ansöka om fastighetsbestämning" så är ju LM fel ute ifall gränsen rent faktiskt redan är utstakad (utmärkt gällande gräns och gränsrör, som du påpekar ovan).

Du borde begära omprövning av Lantmäteriets beslut.

Avatar Fallback

Re: Lantmäteriet har ritat om min fastighetskarta. Lagligt?

Svendufva  
#489516 Lantmäterimyndigheten torde fritt kunna ändra registerkartans gränser. De gränserna har ju ändå ingen rättsverkan och visar bara ungefärligen var gränsen mellan två fastigheter ligger. Det finns därför sannolikt inget beslut att överklaga, någon faktisk gräns har ju inte ändrats.

Har man synpunkter på hur registerkartans gränser är dragna kan man framföra dem i e-tjänsten ”förbättra kartan”
http://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantma ... l-i-karta/

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).