Skogsfastigheter

Fastighetsägare vann mot lantmäteriet om rättegångskostnad

3 inlägg 2259 visningar 2 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Fastighetsägare vann mot lantmäteriet om rättegångskostnad

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#386228 http://www.dagensjuridik.se/2016/03/tom ... lantmatare

För att bevisa att lantmäteriet hade fel tvingades mannen att anlita en fristående lantmätare. Trots att utredningen var avgörande för att han vann i domstol så beslutade domstolen att hans kost-nader för utredningen inte skulle ersättas. Mannen överklagade och får nu rätt i Mark- och miljö-överdomstolen som ger honom full ersättning.


Hans utredning lades till grund för domstolens bedömning men han fick inte kostnaderna för utredningen betaldLantmäteriet beslutade vid en fastighetsbestämning i augusti 2014 om vissa sträckningar av fastighetsgränser på båda sidor om en samfälld väg utanför Östersund. En delägare i samfälligheten överklagade och begärde att Mark- och miljödomstolen i Östersund skulle undanröja beslutet.

Gränssten och karta från 1873
Delägaren uppgav att Lantmäteriet vid förrättningen hade parallellförflyttat vägen tio fot från det korrekta läget. Sträckningen av vägen hade betydelse för ytan av flera fastigheter längs vägen. Lantmäteriet hade baserat sitt beslut på en återfunnen gränssten och en laga skifteskarta från år 1873.

Delägaren menade att det fanns fler gränsstenar som Lantmäteriet inte hade tagit hänsyn till.

Samfälligheten var också väl hävdad av fastighetsägarna i området och kantades av lador som visade sträckningen, fortsatte delägaren. Han hänvisade även till en utredning av en annan, oberoende, lantmätare som gav stöd till hans yrkande.

Vann i domstolen
Domstolens gick därför på delägarens linje. Förrättningen upphävdes och återförvisades till Lantmäteriet för förnyad prövning.

Delägaren hade dessutom yrkat ersättning för sina rättegångskostnader med knappt 70 000 kronor. En stor del av kostnaden gällde utredningen av den fristående lantmätaren.

Domstolen ansåg dock att utredningen i stora delar inte hade varit behövlig utan hade saknat egentlig relevans för målets utgång. Därför jämkades ersättningen till 30 000 kronor.

Delägaren överklagade till Mark- och miljööverdomstolen och begärde full ersättning.

Mark- och miljööverdomstolen konstaterar nu att frågan har krävt "omfattande utredningsåtgärder". Dessutom har Mark- och miljödomstolen lagt utredningen till grund för sin bedömning.

Får full ersättning
Enligt Mark- och milööverdomstolen går det inte att säga att utredningen i någon del har varit obehövlig eller att lantmätaren har lagt ner för mycket tid på den.

Eftersom utredningen därmed i sin helhet har varit "skäligen påkallad" för att tillvarata delägarens rätt beslutar Mark- och miljööverdomstolen därför att mannen ska få full ersättning för sina rättegångskostnader.   TS
Ta hjälp av Nordeas skogsspecialister, vi finns på sju platser i landet.
Avatar Fallback

Re: Fastighetsägare vann mot lantmäteriet om rättegångskostn

isteskog  
#386248 Skönt att det finns någon rättvisa! Undrar hur många som orkar strida mot myndigheterna som denne man?

Avatar Fallback

Re: Fastighetsägare vann mot lantmäteriet om rättegångskostn

nalle34  
#386254 Bra att rättvisan van och att den lila mäniskan kan vinna och heder till den som orkade kämpa.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).