Skogsfastigheter

Fem råd till skogsutredaren...

4 inlägg 1767 visningar 2 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Fem råd till skogsutredaren...

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#370665 Texten nedan kopierat från:
http://www.atl.nu/synpunkten/fem-rad-ti ... sutredaren


Den kommande skogsutredningen bör beakta de framsteg som görs och bygga på skogsägarens engagemang. En bättre miljöhänsyn i skogen kan inte lagstiftas fram, skriver Jonas Eriksson, Norra skogsägarna.

Regeringen har beställt en rättslig översyn av Skogsvårdslagen. Av kommittédirektivet framgår att regeringen förväntar sig att utredningen ska leda till bättre miljöhänsyn i skogen.

Det verkar finnas en övertro på domstolarnas förmåga att åstadkomma ändamålsenlig miljöhänsyn i skogen. Dagens skogspolitik fungerar på det stora hela väl, även om det finns områden som kan bli bättre.

Med sektorsansvaret som grund uppmuntras skogsägarnas engagemang och drivkrafter att bidra med insatser utöver lagens krav. Men om friheten beskärs och ansvaret urholkas, så försvinner dessa incitament för skogsägaren. Jag ger därför skogsutredaren, som ännu inte har tillsatts, följande fem råd att beakta i utredningen;

1. Omyndigförklara inte skogsägarna. Familjeskogsbrukarna är stolta ägare av sin skog. Brukandet sker oftast med stor omsorg och respekt för kommande generationer. Skogsägaren måste även fortsättningsvis vara ansvarig inför skogsvårdslagen. Risken är annars uppenbar att beslut fattas ovanför huvudet på skogsägaren, utan markägarens vetskap och vilja.

2. Titta på de positiva trenderna i skogen. Arealen gammal skog ökar, liksom mängden död ved och andelen lövrika skogar. Skogsägarna i Sverige har på frivillig väg avsatt områden för naturvård motsvarande cirka 2,5 miljoner fotbollsplaner. Skogsstyrelsens analyser visar att skogsbruket lämnar betydligt mer naturhänsyn vid avverkningar än vad myndigheterna tidigare har angett.

3. Bemöt inte privata skogsägare som skogsbolag. Dagens skogsvårdslagstiftning tar vara på skogsägarnas drivkrafter, engagemang och vilja att bidra med frivilliga insatser utöver lagens krav. En detaljstyrd lagstiftning skulle vara ett effektivt sätt att slå undan detta engagemang.

4. Beakta skogssektorns förmåga att samverka. Länsstyrelserna kan lära av hur skogssektorn samverkar i svåra frågor. Den gemensamma dialogen om god miljöhänsyn, branschgemensamma riktlinjer för skogsbruk vid forn- och kulturlämningar och policy för att undvika körskador i skogen är bara några exempel där skogssektorn visat ledarskap, engagemang och förmåga att samverka.

5. Låt skogsvårdslagen stötta övergången till en bioekonomi. Klimatfrågan är vår tids största utmaning. Ett aktivt skogsbruk med ökad tillväxt och där skogsråvaran används för att ersätta fossila råvaror ger störst klimatnytta över tid. Om alla aktörer ges möjlighet att överklaga skogsbruksåtgärder i skogen försvåras övergången till en bioekonomi.

En förändrad rättslig tillämpning av Skogsvårdslagen riskerar att stjälpa det positiva arbete som pågår i skogen. Tyvärr verkar det finnas en övertro på att bättre miljöhänsyn i skogen kan lagstiftas fram.

Skogen är dynamisk och ingen plats är den andra lik. Skogssektorns gemensamma arbete med målbilder är vägen fram till en bättre miljöhänsyn i skogen.

Jag hoppas verkligen utredaren beaktar råden ovan. Då får vi en bättre miljöhänsyn i skogen, samtidigt som vi åstadkommer en blomstrande tillväxt i hela landet baserad på bioekonomi.

Jonas Eriksson,
Näringspolitisk strateg Norra Skogsägarna   TS
Ta hjälp av Nordeas skogsspecialister, vi finns på sju platser i landet.
Avatar Fallback

Re: Fem råd till skogsutredaren...

isteskog  
#370667 Skriver under det Jonas E. författat!
Tror miljörörelsen att detaljstyrda lagar ger bättre miljöhänsyn så är de ute och cyklar :???:

Användarvisningsbild

Re: Fem råd till skogsutredaren...

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#370694 Jo, kommandoskogsbruk leder bara till mer sök och plock i förebyggande syfte. Är det sådan katt och råtta-lek vi ska ha?
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Fem råd till skogsutredaren...

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#384447 Norras vädjan till utredaren Charlotta Riberdahl http://viewer.zmags.com/publication/1b6 ... 1b6dda28/4
/Niklas

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).