Skogsfastigheter

Rensa dike, men ena grannen ovillig.

18 inlägg 11831 visningar 8 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

Rensa dike, men ena grannen ovillig.

kungsis  
#367093 Jag har början på ett dike, som fortsätter in på grannnen och vidare till nästa granne. Jag har hållt efter min del skapligt och sista "grannen" ska nu , men maskin, rensa sin del. Dock verkar inte ägaren till fastigheten mitt mellan visa något intresse för att göra något. Vi är vänner och talas vid i bland (endast sommarboende), så jag är väl inte sugen på att gå fram för hårt, men samtidigt så är jag intresserad av om det finns några regler om hur man ska agera? Sedan kommer ju frågan vad sista grannen tycker om att han får ökat flöde från två fastigheter. Är det något som han helt enkelt får acceptera? Sträckan som är aktuell hos den ovilliga grannen är bara ca. 100meter i skogsmark och det rör sig om knappt den längden på min mark.

Mvh
Kungsis   TS
Ta hjälp av Nordeas skogsspecialister, vi finns på sju platser i landet.
Avatar Fallback

Re: Rensa dike, men ena grannen ovillig.

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#367121 Det borde finnas en överenskommelse om dikning från första början. Har du tur kan du hitta det som markavvattningsföretag på länsstyrelsens hemsida.

Avatar Fallback

Re: Rensa dike, men ena grannen ovillig.

brassel  
#367122 Kommer och tänka på åtm servituts-reglerna i Jordabalken.
Kanske kan de vara tillämplig?
Inte menat att du ska drämma lagboken i huvet på nån, men det kan ju vara bra att veta vad som gäller enligt ev lag, tänker jag.
Andra får komplettera (rätta?) i frågan :)
Jordabalk (1970:994)
6 § Ägaren av den härskande fastigheten skall vid servitutets utövning förfara så, att den tjänande fastigheten icke betungas mer än nödvändigt.
Har den härskande fastighetens ägare på den tjänande fastigheten väg, byggnad eller annan anläggning, åligger det honom att hålla den i sådant skick att skada eller olägenhet icke vållas onödigtvis.
7 § Har den härskande fastighetens ägare överskridit sin rätt eller ägaren av någondera fastigheten åsidosatt sin skyldighet, åligger det honom att återställa vad som rubbats eller fullgöra vad som eftersatts och att ersätta skada.
8 § Är i fall som avses i 7 § vad den ene fastighetsägaren låtit komma sig till last av väsentlig betydelse för den andre och sker ej rättelse inom skälig tid efter anmaning, har denne rätt att häva servitutet och att erhålla ersättning för skada.
https://lagen.nu/1970:994#K14P6S2

Avatar Fallback

Re: Rensa dike, men ena grannen ovillig.

Sture Andersson  
#367123 Jag gräver en del dike på fritiden.Så det är problemet dyker upp i bland.Det du skriver om att den sista granen får mer vatten ,är inte troligt det blir troligen inte mer vatten som skall fram ,om inte diket är så igengånget att vattnet tar andra vägar.Vattenflödet ökar bara i början sen blir det samma som förut.Problemet med att din närmaste granne inte vill gräva är vanligt ,jag tror inte han kan neka om ni driver frågan,men det blir ju inte bra att tvinga sig fram .Frågan är växer det skog som hindrar grävning .Är det mycket i slam i diket
kan man tänkas sig rensa för hand ,100m är ju inte så långt,men om diket är helt igengånget blir det ju jobbigt.

Användarvisningsbild

Re: Rensa dike, men ena grannen ovillig.

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#367129 Hur lång sträcka av diket har din granne.

En god regel är att den som har båtnad av en åtgärd, ska också stå för kostnaden av det hela. Om nämna granne har sin fastighet som sommarstuga, så är kanske dennes båtnad ganska liten eller rent av obefintlig, samtidigt som uppströms fastigheter har god båtnad av denna dikesrensning?
/Niklas

Avatar Fallback

Re: Rensa dike, men ena grannen ovillig.

jannee  
#367136 Gammal hävd är att var och en är skyldig att hålla dikena väl rensade, dock med hjälp av uppströms berörda. Den informationen fick jag av min morfar på 70 talet när jag övertog fädernet.
"Tror" att man nog kan luta sig mot detta.
Grannen kan m.a.o. inte hindra dig från att rensa även hans del (nedströms).
Hur du/ni gör är en annan fråga, när dikena grävdes var det säkert för hand och all rensning skedde säkert också för hand.

Användarvisningsbild

Re: Rensa dike, men ena grannen ovillig.

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#367138 Om man kan tillbringa sig en rensning på grannens del är en sak.

Vem som i så fall ska betala kostnaden för denna rensning på grannens del kan vara en helt annan sak.
/Niklas

Avatar Fallback

Re: Rensa dike, men ena grannen ovillig.

kungsis  
#367338 Tack för svaren :smile: . Jag är nästan 100% säker på att det inte finns vattendomar eller servitut, vad gäller diket, på någon av fastigheterna. Dels har båda varit till salu relativt nyligen och jag har varit intresserad och därför läst utdrag ur fastughetsregistret. Sedan har jag lite kunskap och haft möjlighet att söka efter sådant och ej funnit det. Vad gäller marken som grannens dike går över, så består det på ena sidan av ca. 15årig plantering och på andra sidan självföryngrad ungskog, på gammal numera försumpad åker/mossmark, så det krävs röjning/huggning för att en maskin ska kunna rensa. Min tanke har väl varit att jag själv skulle kunna erbjuda mig att göra det och sedan ta min traktor och med hjälp av skogskranen rensa diket även på deras sida. Skulle säkert gå att göra bättre med en riktig maskin, men då snackar vi ju en störra mera planerad insats. Vill hålla det enklet och på så sett minska kostnad för mig och samtidigt intrång på deras mark. Så går tankarna i nuläget iaf. Men jag funderar på om det finns, som Janee nämnt, någon hävd/regel att stödja sig på. Gärna något dokument eller text någonstans.

Mvh
Kungsis

   TS
Avatar Fallback

Re: Rensa dike, men ena grannen ovillig.

fax  
#367587 Ett litet (nåja) tips. LRF och Jordbruksverket har tagit fram en bra handbok om diken "Äga och förvalta diken". Du kan googla på detta och ladda ner publikationen i PDF-format. Sedan är det bara att sätta sig framför brasan och läsa. Skulle den inte vara något att ha så har du ju brasan i närheten......

Avatar Fallback

Re: Rensa dike, men ena grannen ovillig.

valmet862  
#367591
Niking skrev:Om man kan tillbringa sig en rensning på grannens del är en sak.

Vem som i så fall ska betala kostnaden för denna rensning på grannens del kan vara en helt annan sak.
/Niklas

Var och en betalar för sin del av diket,alla har ju nytta av ett dike.

Användarvisningsbild

Re: Rensa dike, men ena grannen ovillig.

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#367650 Nope! Uppströms fastigheter har båtnad av att nedströms fastigheters diken rensas och ska därför vara med att betala.

Däremot har knappast nedströms fastigheter någon båtnad av att uppströms fastigheter rensar sina diken. Snarare tvärt om.
/Niklas

Avatar Fallback

Re: Rensa dike, men ena grannen ovillig.

elis  
#367663
Niking skrev:Nope! Uppströms fastigheter har båtnad av att nedströms fastigheters diken rensas och ska därför vara med att betala.

Däremot har knappast nedströms fastigheter någon båtnad av att uppströms fastigheter rensar sina diken. Snarare tvärt om.
/Niklas


"Snarare tvärt om", alltså har nedströms fastighet nytta av att rensa sina diken också. Var och en håller sin del i ordning så vattnet kommer fram som det ska. Nytta/båtnad av det har alla.

Avatar Fallback

Re: Rensa dike, men ena grannen ovillig.

opekka  
#367678 Så här tänker jag: I praktiken och förutsatt att det är någon form av avrinning (=lutning) genom området så gynnas den mest, som rensar sitt eget dike på sin egen mark. Det återställer dikets ursprungliga funktion och syfte.

Fastighetsägare nedströms som inte rensar får under en övergångsperiod mer vatten i och kanske i närheten av sina diken. När överskottsvattnet, som är tillfälligt vid rensningen, har sökt sig vidare återgår förhållandena till de tidigare för "nedströmsfastigheter".

"Uppströmsfastigheter" gynnas i viss mån i de områden som står närmast det rensade dikesavsnittet.

Detta resonerat utifrån att vattenmängden som ska färdas genom området och som tas upp av växtligheten är tämligen konstant, alltså att nederbördsmängden inte varierar särskilt mycket från år till år.

Användarvisningsbild

Re: Sv: Rensa dike, men ena grannen ovillig.

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#367699
elis skrev:
Niking skrev:Nope! Uppströms fastigheter har båtnad av att nedströms fastigheters diken rensas och ska därför vara med att betala.

Däremot har knappast nedströms fastigheter någon båtnad av att uppströms fastigheter rensar sina diken. Snarare tvärt om.
/Niklas


"Snarare tvärt om", alltså har nedströms fastighet nytta av att rensa sina diken också. Var och en håller sin del i ordning så vattnet kommer fram som det ska. Nytta/båtnad av det har alla.


Nix, nedströms ägare har ingen som helst nytta av att uppströms ägare rensar sina diken. Det leder ju bara till att högvattenflödet ökar, med risk för översvämningar hos nedströms markägare.

Att nedströms markägare kan ha nytta av att rensa sina egna diken, är ju en helt annan sak. Men det beror ju helt och hållet på hur det ser ut.

Skulle det bli ett dikesföretag av det hela, får man kallt räkna på att uppströms markägare får en större andel än nedströms markägare. Tänk i "tonkilometermetoden", så kanske du förstår resonemanget.
/Niklas

Avatar Fallback

Re: Rensa dike, men ena grannen ovillig.

kungsis  
#367845 Tack för era åsikter och tankar :smile: . De överensstämmer väl med mina egna. Får försöka med en försiktig fråga, när lämpligt tillfälle inträffar. Något dikesföretag/förättning blir det inte tal om. Har varit inblandad för mycket i sådant tidigare och vet hur mycket jobb som krävs, vilken osämja som det kan bli och framförallt vad det kostar. Då får det vara. Men det skulle störa mig väldigt mycket, då jag själv försöker ha ordning på mina diken. I nuläget så bildas det en mindre damm, där min mark slutar, under vår och vid större nederbördsmängder :sad: . Så visst har även jag nytta av att grannens diken blir rensade, men det är ju endast under begränsad tid och jag tror inte min mark påverkas negativt i någon större omfattning. Men, som sagt, det stör mig. Frågan är väl egentligen om jag kan övertyga dem om att ingreppet på deras skog, för att komma fram med min traktor, är befogat och lönande även för deras del.

Mvh
Kungsis

   TS
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).