Skogsfastigheter

Naturskyddsföreningen gör ditt virke osäljbart

124 inlägg 53460 visningar 20 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Re: Naturskyddsföreningen gör ditt virke osäljbart

Tåndemåla  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#378097 Kan även tillägga att det mest skyddsvärda bestånd jag varit i var oskyddat och det är bara att hoppas på att jag övertygat markägare att genom sin certifiering sparar den 400 år gamla gransumpskogen. Finns på gränsen mellan Kronoberg och Jönköpings län för övrigt.

Ta hjälp av Nordeas skogsspecialister, vi finns på sju platser i landet.
Användarvisningsbild

Re: Naturskyddsföreningen gör ditt virke osäljbart

Lodjur  
#378113 Jo, det är sant Tåndemåla att träd-och buskmark (träd över 5 m med minst 5% kronslutenhet eller träd + buskar över 0,5 m med minst 10% kronslutenhet) ingår enligt skogsvårdslagen i begreppet skogsmark, men denna är redan inräknad i impediment. Här är en av förvirrings-punkterna. Om man delar in marken enligt "traditionella ägoslag" så är hagmark sannolikt en del av det som kallas inägo-mark. Det är därför jag håller mej till vad som kallas skogsmark enligt skogsvårdslagen. Impediment över 0,1 ha är i princip undantagna från avverkning enligt skogsvårdslagen.

Det du nämner om hagmarker med 10 ädellövträd med minst 30 cm diameter + att det ska röra sig om ett skifte om minst en hektar och där ädellöv (alm, ask, avenbok, bok, ek, fågelbär, lind och lönn) upptar minst 50% av beståndet och totala andelen löv minst 70% (beräknad som grundyta), kallar skogsvårdslagen för ädellövskog. Denna får inte åtgärdas så att kriterierna ovan bortfaller, d.v.s. man kan röja och gallra i huvudsak barr. Och man kan begära att skogsstyrelsen gratis kommer ut och fastställer att det är en ädellövskog. Vitsen med det kan vara att det finns bidrag att söka... Skogsstyrelsen kan vid sin undersökning också fastställa om skogen eventuellt ändå inte har ett värde för naturvården och medge undantag från avverkningsförbudet.

Jag har som sagt i mina inlägg gjort klart att jag pratar om produktiv skogsmark, inte impediment eller frivilliga avsättningar. Och man kan säkerligen räkna bort en del av den gamla skogen som egentlig gammal skog om man detaljstuderar naturreservat och nyckelbiotoper. Hällmarkstallskog med tallar som blir 10 cm på hundratals år i klippig eller blockig terräng kan knappast klassas som produktiv skogsmark. Och tyvärr är det oftast sådan skog som av naturliga orsaker har lämnats ifred. Ingen större idé att avverka den, eller hur :wink: . Gammal örtrik granskog med god bonitet på rik och fuktig mark är däremot en raritet. Och därav en hel räcka med rödlistade arter som är beroende av just sådan skog. Arterna knutna till gammal hällmarkstallskog och de knutna till gammal örtrik kalkgranskog skiljer sig rejält åt.

Naturarvet är därför extra intresserad av att köpa sådan gammal örtrik granskog/barrblandskog, gärna med inslag av grova tallar, ekar och andra lövträd, även i mindre skiften. Är det ingen som varit lite slarvig med sin skogsskötsel de senaste 120 åren? Har du det så kontakta mig, precis sån skog är det min uppgift att köpa för Naturarvets räkning.

Användarvisningsbild

Re: Naturskyddsföreningen gör ditt virke osäljbart

Tåndemåla  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#378120 Ett snabbt svar och ett längre kommer sedan.
Jobba med markägare runt södra vätter så hittar ni vad ni behöver. Kolla även runt Åsnen. På båda ställena finns det smålänningar och det blir en utmaning!

Användarvisningsbild

Re: Naturskyddsföreningen gör ditt virke osäljbart

Lodjur  
#378532
Tåndemåla skrev:Kan även tillägga att det mest skyddsvärda bestånd jag varit i var oskyddat och det är bara att hoppas på att jag övertygat markägare att genom sin certifiering sparar den 400 år gamla gransumpskogen. Finns på gränsen mellan Kronoberg och Jönköpings län för övrigt.

Tåndemåla, kan den här ägaren vara intresserad av att överlåta denna skog till Naturarvet tro? Det handlar alltså om frivillig ök, värt att minnas!

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).