Skogsfastigheter

Naturskyddsföreningen gör ditt virke osäljbart

124 inlägg 53451 visningar 20 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

Re: Naturskyddsföreningen gör ditt virke osäljbart

uffejohan  
#368386 Eller infiltrera i en kurs så man lär sej motståndarnas argument.....

Ta hjälp av Nordeas skogsspecialister, vi finns på sju platser i landet.
Användarvisningsbild

Re: Naturskyddsföreningen gör ditt virke osäljbart

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#368391 Det ena utesluter ju inte det andra...
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Naturskyddsföreningen gör ditt virke osäljbart

Fredrik Reuter  
#376065 Hej,
Lägger in en länk till Lever Naturskyddsföreningen som de lär i skogen? där vi kan se hur Naturskyddsföreningen bedriver sitt skogsbruk.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Naturskyddsföreningen gör ditt virke osäljbart

Lodjur  
#376808 Hej Skogsägare!

Om du äger skog som verkligen inte bör avverkas, d.v.s. ska lämnas för fri utveckling p.g.a. att den hyser stora biologiska värden (rödlistade arter, gamla träd, lång kontinuitet utan modernt skogsbruk etc.) så är Insamlingsstiftelsen Naturarvet kanske ett alternativ när det gäller ägandet av den marken. Naturarvet har i sina stadgar uppdraget att förvärva skyddsvärd gammal skog i syfte att bevara den biologiska mångfalden.

Stadgarna förbjuder att skog som förvärvats avverkas eller säljs, så i praktiken blir skogen bevarad för fri utveckling för all framtid, utan att det behöver bildas naturreservat eller något annat lagligt skydd. Naturarvets ägande ger det starkaste skydd en skog kan få. Ett beslut om naturreservat kan t.ex. i teorin rivas upp, men skog ägd av Naturarvet är alltså bevarad för all framtid.

Vi vill förvärva skogsskiften som uppfyller kraven enligt stadgarna eller om du vill kan du också donera eller testamentera skog till Naturarvet. Vid förvärv kommer vi naturligtvis att göra en inventering av skogen innan vi skriver kontrakt, så att vi kan konstatera att skogen har de värden som krävs. Vi inventerar alltså inte utan att intresse att sälja skogen finns! Om du donerar eller testamenterar skog som ännu inte uppfyller kravet "skyddsvärd" så kan vi byta den mot annan skog som uppfyller det kravet genom markersättning. Vi kan dock aldrig sälja den, så kan vi inte byta in den så får den utvecklas fritt. Förr eller senare utvecklas den mot naturskog.

Söder om Dalälven finns inte mycket gammal skyddsvärd skog kvar överhuvudtaget. Län som Södermanland och Kronoberg m.fl. har kanske 1% gammal skog som ännu inte är skyddad. Och skyddad skog i dessa regioner uppgår kanske till 2-3 % av all produktiv skogsmark. Det vore rimligt att vi i södra Sverige gemensamt försöker skydda åtminstone de kärnor av gammal skog som finns kvar. Vi hoppas att vi kan vara ett gångbart alternativ för enskilda skogsägare som vill skydda en del av sin skog permanent genom frivillig överenskommelse.

Har du skog som är nyckelbiotop redan men som kanske fallit mellan stolarna mellan biotopskydd och naturreservat (ca 10 -20 ha) så kan Naturarvet vara ett alternativ för att kunna ge dig som skogsägare någon förtjänst genom försäljning av skogen. Hela ytan måste inte vara nyckelbiotop och det finns säkerligen skog som är skyddsvärd men som ännu inte kommit med i någon nyckelbiotopsinvetering. Den är också intressant. Även större skogar upp till ca 100 ha är av intresse.

Naturarvet ger din privat ägda "osäljbara" skog ett värde, just för att den blivit "osäljbar" p.g.a. höga skyddsvärden. Sälj eller donera den till Naturarvet!

Kontakt:
Lo Jarl, verksamhetsledare
Tel. 073 109 95 12
lo@naturarvet.se
Naturarvet - Tillsammans bevarar vi Sveriges gammelskog!
http://naturarvet.se

Avatar Fallback

Re: Naturskyddsföreningen gör ditt virke osäljbart

isteskog  
#376811 En enkel fråga. Hur finansierar ni inköp av skogsmark?

Användarvisningsbild

Re: Naturskyddsföreningen gör ditt virke osäljbart

Lodjur  
#376817 Naturarvet är en Insamlingsstiftelse. Vi samlar in medel från privatpersoner, företag som sponsrar och andra organisationer som vill göra en konkret insats för naturvård och miljö. Ju fler skogar vi potentiellt kan köpa desto bättre förutsättningar finns för t.ex. företagssponsring. OBS! Nuvarande belopp insamlat via klicket återspeglar endast det som samlats in genom "klicket" sedan 4 februari. Vi har betydligt större belopp i potten och fler större källor till insamling än klicket. I dagsläget har vi en insamling som kan finansiera ca 10 ha gammal skog per år i södra Sverige. Vår förhoppning är att fler skogsägare ska visa intresse att sälja sin skog till Naturarvet. Ambitionen är att med ett ökat antal potentiella objekt kraftigt kunna öka såväl privat givande som företagssponsring.

Användarvisningsbild

Re: Naturskyddsföreningen gör ditt virke osäljbart

Tåndemåla  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#376912 Lodjur.
Du måste skilja på formellt skyddad skog och skyddad skog.
Till och börja med så var 30 % av kronoberglän ljunghed för hundra år sedan! Vilket gör att det som inte blåste ner i Gudrun är förstageneration skog.
I den delen av Kronoberg är 80 % certifierade i sitt skogsbruk och har således frivilligt satt av minst 5% av sin produktiva areal.
Kronoberg är dessutom med i kometprogramet som gett ett bra utfall så du. Får redovisa hur bara 2-3 % är skyddat! Det är upp till dig.

Avatar Fallback

Re: Naturskyddsföreningen gör ditt virke osäljbart

Famag  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#376989 Mycket bra redovisning Tandemåla.

Avatar Fallback

Re: Naturskyddsföreningen gör ditt virke osäljbart

Trocadero  
#377180 Man kan väl också avverka 0,5 ha i taget så slipper man anmäla har jag hört. Med det blir ju dyrare avverkningar då. Kanske göra 0,5 ha hyggen på de områden som man själv misstänker ligger i farozonen.

Också dax att få bort naturskyddsföreningens parti i regeringen. De verkar vilja föra Sverige 100 år tillbaka i tiden med levande ljus istället för elektricitet. Industrin är väl inte heller intresserade av att expandera i Sverige när det blir för osäkert, dyrt och besvärligt. Då lär vi nog få se utvandring från ett arbetslöshetens Sverige.

Användarvisningsbild

Re: Naturskyddsföreningen gör ditt virke osäljbart

Lodjur  
#377876 Nu hade jag bara tänkt tala om att det alltså finns ytterligare möjligheter att skydda skog permanent utan risk för avverkning eller framtida försäljning genom att överlåta mark (genom försäljning, donation eller testamente) till Naturarvet. Jag hoppas att detta uppsakattas...

När det gäller Tåndemålas inhopp angående statistiken så medger jag att det inte är lätt att tyda den. T.o.m. i Skogsstatistisk årsbok 2014 uppges motstridiga uppgifter i olika tabeller. En del av förvirringen skapas av att man t.ex. inte tar med skyddad skog i statistiken för den produktiva skogsmarken i övrigt. När man alltså kollar uppgifter om hur mycket skog som är gammal (d.v.s. >120 år i södra halvan av landet) så gäller de siffrorna den oskyddade produktiva skogsmarken. I alla fall utgick jag från denna årsbok när jag jämförde siffror med hur mycket skyddad skog som finns och hur mycket ej skyddad skog som finns.

Tabell 5.1 visar följande:
I Södermanland finns det t.ex. ca 7 000 ha gammal skog med strikt skydd mot skogsbruk som då utgör ca 2% av den totala produktiva skogsmarken om ca 350 000 ha. I Kronoberg finns ca 10 000 ha gammal skog med strikt skydd, vilket utgör 1,5% av den totala produktiva skogsmarken om ca 650 000 ha.

Tabell 3.4 visar följande:
I Södermanland är andelen oskyddad gammal skog (>120 år gammal) 12 000 ha, vilket utgör 3,4% av den produktiva skogsmarken. I Kronoberg är andelen oskyddad gammal skog 9 000 ha, vilket utgör 1,4% av den produktiva skogsmarken.

Räknar man alltså samman andelen skyddad och oskyddad gammal skog i Kronoberg blir totalen mindre än 3% av all produktiv skogsmark. Frågan är hur detta ska räcka som underlag att ens nå upp till 5% skyddad skyddsvärd skog de närmsta 10 åren. En vidare fråga är om det egentligen räcker för att upprätthålla livskraftiga stammar av de flesta av arterna som är knutna till gammal skog. Med dessa förutsättningar lär vi nog inte se en minskning av antalet arter på rödlistan.

När det gäller anslutningen till Kometprogrammet i Kronoberg var den faktiskt lägst just där i jämförelse med andra delar av landet under pilotfasen. Det kom in 14 intresseanmälningar per 1 000 markägare! Kometprogrammet är bra på många sätt. Det har lett till att ytterligare ca 750 ha i Kronoberg kan få skydd och bland de anmälda skiftena var ca 1/3 av värdekärnorna tidigare okända (alltså inte nyckelbiotop eller naturvärdesområde). Länk till utvärderingen http://www.naturvardsverket.se/Document ... ?pid=13341

Min analys bygger alltså på faktiskt skyddad produktiv skogsmark och inte på det som man kallar för skogsmark (utan ettiketten "produktiv") undantagen från skogsbruk. För det är en helt annan sak. Och medge att ordet "frivillig" inte kan intecknas som "skyddad".

Min propå gällde alltså att erbjuda möjlig överlåtelse av skyddsvärd gammal skog till Naturarvet och på så sätt säkra den marken från skogsbruk för all framtid. Finns det ett intresse? Kanske ska göra en egen tråd av det?

Avatar Fallback

Re: Naturskyddsföreningen gör ditt virke osäljbart

nalle34  
#378042 Lodjur tro inte på all statistik! Du vet men mark twin sa det finns tre sorters lögn, lögn, förbannad lögn och statistik! Ett område jag har är enligt skogsbruksplan 115 år. Var 115 år för nästan 30 år sen i föra plan =)) Planläggarna undviker på gammal skog sätta verkligt ålder för att skydda skogsägaren från div. milö dårar. Har inte inte röts på många årtionden skogen. Är milö ceriferad men kommer när avtalet går ut ALLDRIG göra om det. Får för det 0kr för massveden och bara 20kr för timret! Ge oss bra betalat för att vara milö cerifierad så får du nog bra skog. MVH

Användarvisningsbild

Re: Sv: Naturskyddsföreningen gör ditt virke osäljbart

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#378043 Precis. Jämställda mål i skogen måste också innebära jämställda mål i skogsägarens plånbok. Alltså hälften av inkomsterna från traditionell virkesförsäljning och den andra hälften av inkomsterna från kulturmiljövård, vård av fornlämningar, naturvård, gynnande av friluftsliv, svamp och bärplockning etc.

Virkesköpares betalar hederligt (nåja) för virket, men var finns rimliga ersättningar från de övriga ekosystemtjänser som skogsägaren förväntas beakta i sin skogsskötsel?
/Niklas
Senast redigerad av Niking ons 02 mar 2016, 12:52, redigerad totalt 1 gång.

Avatar Fallback

Re: Naturskyddsföreningen gör ditt virke osäljbart

nalle34  
#378045 Bra sagt Niklas, har tre fornminnen på min fastighet. Ge oss betalt så vi kan sköta skogen. Så ska ni se ni får miljö vänner fin skog. mvh

Avatar Fallback

Re: Naturskyddsföreningen gör ditt virke osäljbart

bjed0001  
#378051
Lodjur skrev:
Tabell 5.1 visar följande:
I Södermanland finns det t.ex. ca 7 000 ha gammal skog med strikt skydd mot skogsbruk som då utgör ca 2% av den totala produktiva skogsmarken om ca 350 000 ha. I Kronoberg finns ca 10 000 ha gammal skog med strikt skydd, vilket utgör 1,5% av den totala produktiva skogsmarken om ca 650 000 ha.Samtidigt så glömmer man impedimenten. Skogsmark som är formellt skyddade med till stor del hög ålder och lång skoglig kontinuitet. Om vi fortsätter på dina exempel så finns det ca 50 000 ha impediment i Södermanland motsvarar 15 % av den produktiva arealen. Ca 50 000 ha i Kronoberg, motsvarande 8 % av den produktiva arealen. Vi kan fortsätta, Västra Götaland 231 000 ha motsvarande 18 % av produktiv areal.

Totalt så utgör impedimenten ca 20 % av all skogsmark i Sverige. Det kan ju inte vara försumbart om vi pratar hotade arter som är knutna till gammal skog med krav på skoglig kontinuitet?

Användarvisningsbild

Re: Naturskyddsföreningen gör ditt virke osäljbart

Tåndemåla  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#378093 Dessutom är en stor del av hagmarken i södra Sverige sådan att den berörs av skogsvårdslagen. Det behöver dock inte betyda att det är skogsmark men är träder stora nog är det det. 10 ädellövsträds per hektar grövre än 30 cm i diameter måste finns kvar efter åtgärd vid hagmark huggning om de fanns från början. 25 % krontäckning är kravet för skogsmark. Denna skog skyddas med då de flesta djurägare är rädda om sina hagmarker. Även när det tar på gräsproduktinen. Undantag finns tro mig!

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).