Skogsfastigheter

Gödsling av skogsmark

13 inlägg 5457 visningar 4 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

Gödsling av skogsmark

Skogsinvest  
#333013 För en tid sedan helikoptergödslade jag 80-årig barrblandskog. Jag tänkte att det måste vara bäst att göra tidigt på försommaren så träden får del av näringsämnena omgående vilket förbättrar kalkylen. Jag har dock läst att träden inte nyttjar näringen samma växtsäsong då de växer på fjolårsskotten. Den gröna volymen barr är så att säga i samma kostym som tidigare. Året därpå nyttjar träden näringen och bygger på trädkronorna och bildar fler och längre barr. Om det stämmer borde väl en gödsling under sensommar vara bättre. Vad tror ni?

Var i träden lagras kvävet?

Tanken är att de gödslade områdena ska föryngringsavverkas om 10-15 år beroende på prislistornas läge. Jag såg att tall har en kortare livslängd på sina barr vilket gör att gödslingseffekten klingade av efter 8-10 år medan gran har längre livscykel på sina barr och därmed bör stå kvar i upp mot 12 år. Det borde rent i volymproduktion vara bättre att gödsla gran än tall men i den del av landet (norra) jag verkar är det pga virkespriserna läge att prioritera tall. Hur gör ni?

Efter drygt 10 år sägs det att gödslingseffekten är över och att marken återgår till samma stadium som före gödslingen. Borde inte alla näringsämnen som finns i de gröna barren och blir kvar på hygget innebära att kommande generation skog planteras på en bördigare mark?

Många gödslingsfunderingar men misstänker att forumet har svar på iaf någon av dessa. Fyll gärna på med fler frågor i ämnet.   TS
Ta hjälp av Nordeas skogsspecialister, vi finns på sju platser i landet.
Avatar Fallback

Re: Gödsling av skogsmark

haggloader  
#333096 Jag våndas också över gödsling. Mitt bestånd ligger i norra Västerbottens kustland.

Vad har beståndet för data?
När gallrades ditt bestånd?

Jag är orolig över stormskador och snöbrott efter gödslingen.

Avatar Fallback

Re: Gödsling av skogsmark

Skogsinvest  
#333103 Då har vi skog i samma område. Visst är man orolig för stormskador och snöbrott. Av den anledningen tänker jag att man alltid ska vänta några år efter gallring med gödslingsåtgärden. Då hinner också de kvarvarande träden nyttja näringsämnena i den kvarlämnade groten. De hinner växa något på höjden, öka grönkronans andel av trädhöjden samt förstärka rotsystemet. En andragallring vid 75 års ålder, vänta till 80 år och gödsla och sedan vänta till 90-95 år och slutavverka tror jag passar hyfsat där jag har G22. De områden jag gödslar pendlar i SI mellan T18 och G24.

   TS
Avatar Fallback

Re: Gödsling av skogsmark

Hema  
#333108
haggloader skrev:Jag våndas också över gödsling. Mitt bestånd ligger i norra Västerbottens kustland.

Vad har beståndet för data?
När gallrades ditt bestånd?

Jag är orolig över stormskador och snöbrott efter gödslingen.

Nu blev jag nyfiken. Är det den förväntade ökade krontillväxten som skulle bidra med ökat vindfång eller större snötak, som är anledningen? Borde inte träden sprida näringstillskottet mer eller mindre jämt fördelat över hela trädet? SKulle det faktisk inte kunna vara så att ökat näringstillskott skulle kunna ge det lilla extra, så att trädet kan kosta på sig att förstärka utsatta delar. Dock kanske inte rötterna växer lika mycket, så att trädet inte ökar sin förankringskraft?

Hmm ju mer jag funderar, desto större kanske risken är om man gödslar för mycket. Kanske bättre att köra 2ggr på en femårsperiod, med samma totalmängd?

Avatar Fallback

Re: Gödsling av skogsmark

Skogsinvest  
#333114 Jag är ingen gödslingsexpert, därav trådstarten, men gödslingen bidrar främst till en ökad volym grön massa. Det innebär fler och längre barr vilket gör att fotocyntesen ökar och mer kol binds i trädet och vi får ut fler och plank av större dimesion vid sågning. När man gödslar blir det ingen effekt första växtsäsongen då de barr som sitter är uppbyggda av fjolårets näringsämnen. Därpå följande år nyttjar trädet främst kvävet och bygger upp den gröna massan. Visst går det att gödsla i omgångar om man kan sprida själv men för att göra det effektivt är det en gödsling med ca 1000 kg Skogs-CAN (150 kg kväve) per ha som gäller för att sedan avvakta 8-12 år och sedan kan gödslingen upprepas. Det finns dock regler för hur mycket näring som får spridas under en omloppstid och dessa varierar över landet. Två gödslingar är dock inga problem och dessa bör utföras i slutet av omloppstiden så tillväxten hamnar på rätt stammar och förtjänsten fås inom en överskådlig framtid. Stora skogsbolag kan dock resonera annorlunda då det är viktigt för dem med ett jämnt virkesflöde till industrin. Det gör att de kan gödsla yngre skogar, ibland flera gånger, och på så sätt öka volymen och sänka slutavverkningsåldern. Som privat skogsägare är det kanske inte så kul att lägga ut drygt 3000 kr/ha i flera omgångar och sedan få igen investeringen 40 år senare. Då kanske vissa säger att man röjer ju trots att det kan vara lika lång tid innan det lönar sig. Skillnaden är dock att röjningen spelar roll för trädslagsval, kvalitet och dimensionsutveckling under hela omloppstiden. Gödslingen ger effekt i ca 10 år och klingar sedan av. Det innebär att kalkylräntan blir betydligt högre om man gör ett uttag (helst slutavverkning) så snart effekten klingat av. Att gödsla rätt bestånd i rätt tid ger drygt 10 procent i årlig ränta på satsat kapital om pengarna tas ut (huggs ner) efter 10 år. Väntar man 30 år efter insats blir den årliga räntan betydligt lägre. Å andra sidan blir man inte glad över sparräntorna idag så har man pengar över tycker jag att det är bättre att låta dem växa på träd! :grin:

   TS
Avatar Fallback

Re: Gödsling av skogsmark

axwell  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#333148 En konsekvens av gödsling blir mer grönmassa, trädet mer mer utsatt för vinden och därmed prioriteras tillväxt av stammens diameter.

Rötterna finner ingen anledning att lägga energi på att utöka sin area, det finns ju plötsligt tillräckligt med näring inom det befintliga området.

Större risk för stormskador :|

Avatar Fallback

Re: Gödsling av skogsmark

jannee  
#333150 "Tror" att även rötterna växer i proportion till övrig grönmassa. Träden kan troligtvis inte bilda grönmassa (barr) utan vatten och vattnet styr utbredningen av rotsystemet.
Exempel är frodiga åkerskantgranar, de har stort grenparti men även ett välutvecklat rotsystem, klarar oftast bra av eventuella stormar.
Gjorde för ca 20 år sedan en ganska hård sistagallring i ett tidigare blädat bestånd, högg bort allt smått. Vid avverkningen hade tillväxten mer än fördubblats efter gallringen, syntes väl på årsringarna, detta bestånd klarade dessutom av Gudrun, hade m.a.o. blivit stormfast på 10 år.
M.a.o. inbillar jag mig att gödsling inte påverkar stormfastheten, i alla fall inte negativt - tvärtom.

Avatar Fallback

Re: Gödsling av skogsmark

Skogsinvest  
#333152 Jag tror att båda resonemangen stämmer beroende på vilken tidsperiod man tittar på. I ett första läge gissar jag att beståndet blir stormkänsligare pga det ökade vindfånget som en större grönkrona innebär. I nästa skede kompenseras detta med förstärkt rotsystem för att förse den gröna massan med bl.a vatten och rötterna förstärks också för att klara en större vindbelastning. Snöbrottsrisken är dock förhöjd tills dess att stammens diameter vuxit till att vara lika stor tidigare i förhållande till grönkronan. Dock är det ovanligt med mycket snöbrott i skog som har 10 år kvar till slutavverkning och oftast en stamdiameter på över 20 cm. Gödslar man yngre nygallrade bestånd är det dock helt klart en ökad risk men dessa har förhöjd risk för skador också utan gödsling.

Någon som vågar sig på några gissningar på frågorna högst upp i tråden?

   TS
Avatar Fallback

Re: Gödsling av skogsmark

Hema  
#333155 Kvävet borde rimligtvis lagras till största delen i stammen.

Avatar Fallback

Re: Gödsling av skogsmark

haggloader  
#333167 Ytterligare en nackdel med gödsling är att man blir mer sårbar för grannens åtgärder, ex. grannen slutavverkar och du "tvingas" också göra det naturligvis just efter gödsling...

Avatar Fallback

Re: Gödsling av skogsmark

haggloader  
#333168
Skogsinvest skrev:Då har vi skog i samma område. Visst är man orolig för stormskador och snöbrott. Av den anledningen tänker jag att man alltid ska vänta några år efter gallring med gödslingsåtgärden. Då hinner också de kvarvarande träden nyttja näringsämnena i den kvarlämnade groten. De hinner växa något på höjden, öka grönkronans andel av trädhöjden samt förstärka rotsystemet. En andragallring vid 75 års ålder, vänta till 80 år och gödsla och sedan vänta till 90-95 år och slutavverka tror jag passar hyfsat där jag har G22. De områden jag gödslar pendlar i SI mellan T18 och G24.
Hur många skogskubikmeter har du per hektar?
För mig har det gått bra att förstagallra gran vid 75-80 år, men inte där det har varit skogsbete för 60-70 år sedan.

Avatar Fallback

Re: Gödsling av skogsmark

Skogsinvest  
#333172 Det är gjort andragallring, inte förstagallring, vid 75 år ålder på aktuellt område. Lite varierande struktur på skogen men över 95 procent barr, medelstam på ca 23 cm, och en volym per ha på mellan 220-290 m3sk.

   TS
Avatar Fallback

Re: Gödsling av skogsmark

Elfving  
#333223 Intressant!
Spontant låter helikoptergödsling dyrt men det finns kanske inte några alternativ?
Hur mycket och vad göder man med?

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).