Skogsfastigheter

Kan man ställa krav på lantmäteriet?

6 inlägg 5181 visningar 3 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

Kan man ställa krav på lantmäteriet?

Hugin  
#319333 Har träffat på flera fall i samband med samfälligheter (vägsamfälligheter, allmänningar etc.), där delägarskapet i form av andelar genom försäljning, klyvning och andra typer av fastighetsbildningsåtgärder, över tiden, blivit oklart.
Då man försöker utreda dessa uppkomna oklarheter heter det ofta från lantmäteriet exv.: " ... ... genom fastighetsreglering av xxxx y:z avregistrerades yyyy z:z (akt nr ww- xx/97). Inget nämns i dessa akter om ...samfälligheten", eller "I sammanläggningen med aaa b:c nämns inget om andelarna i xxx-samfälligheten ...".

Detta leder ofta till att oklarheter uppstår i berörd(-a) samfällighet(-er) beträffande aktuell fördelning av andelstal. - Vid kontakter med lantmäteriet om hur detta skall lösas, är standardsvaret: Vi kan ta emot en beställning på att upprätta en ny (båtnads-)fördelning (givetvis mot en skyhög kostnad, som ofta innebär att man internt, efter bästa förmåga, försöker hantera ett, på sikt, olöst problem.)

Den fråga som då uppstår är:

Problemen som uppkommit genom att lantmäteriet gjort missar i hanteringen av aktuella förändringar av ändringar i olika fastighetsbildningsförändringar, kan väl inte rimligen passas över till de samfälligheter som drabbas av detta!!!? I alla andra affärstransaktioner där begångna felaktigheter konstateras uppkomna av en part, är självklart den part som orsakat detta skyldig att stå för skadan.

På något konstigt sätt har här utvecklats en praxis, där tredje part anses skyldig att bekosta resultatet av begångna misstag ( i detta fall en myndighet)!

Är det inte rimligen så, att även om en myndighet är orsaken till att felaktigheter uppkommit, så borde väl densamma också ansvara för rättning (utan att debitera tredje man för kostnader därmed) ... ?   TS
Ta hjälp av Nordeas skogsspecialister, vi finns på sju platser i landet.
Användarvisningsbild

Re: Kan man ställa krav på lantmäteriet?

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#319355 Tyvärr sker numer de flesta ingreppen i äganderätten till fast egendom i form av lantmäteriförrättningar. I verkligheten är det fråga om en omfattande affärsverksamhet som lantmäteriet bedriver bakom sin fasad av myndighet. Där det gäller att tjäna pengar, att följa lagarna verkar numera inte vara aktuellt lantmäteriet töjer och genar för att tjäna pengar.

I förrättningarna handlar det ofta om att tillgodose en privat ägares, t.ex. ett privat företags, intresse på bekostnad av en annan privat ägare.

Om fastighetsägaren skulle drista sig till att överklaga det beslut som förrättningslantmätaren fattar på uppdrag av sin kund så finner han sannolikt att domstolens viktigaste ledamot är en f.d. lantmätarekollega till den lantmätare vars förrättning överklagas. Ibland kan domaren ha någon annan solid förankring hos det allmänna än just lantmätarens.

Ett överklagande av utslaget i första instans har inneburit en risk att processen övergår från det muntliga till ett skriftligt förfarande. Då slipper domarna att träffa honom och att lyssna på honom. Men själv får han (och hans advokat) då lägga ned ett omfattande arbete (= kostnader) på att skriva allt det som han tidigare kunnat framföra muntligen. Skulle han, till exempel på grund av sjukdom, ha svårt att hinna med att skriva allt inom den snävt förelagda tiden kan han inte räkna med att rätten bryr sig om det. Det är nog inte så mycket idé att överklaga heller. Bland annat för att i den domstol som skall granska lantmätarnas förehavanden i lägre instanser är den tongivande ledamoten vanligen en f.d. lantmätare eller någon annan i det allmännas tjänst väl förankrad person.

Överdrivet? Nej, självupplevt.

Troligtvis kommer ni få hicka när ni inser vad det kommer att kosta med en förättning.
Har precis gått igenom en avbruten förrättning där den som begärde förrättningen åkte på rättegångskostnaden.Jo de tar betalt 2gånger för att vara på jobbet och jobba"...
De har lön av staten för att arbeta, sedan debiterar de oss medborgare för att utföra det arbete som staten betalar dem för att göra...
Att det blir bråk med de som redan börjat bråka är oundvikligt oavsett vad du gör
Räkna heller inte med att LM är det raskaste här i världen!
Här lämnades det in för fastighetsbestämning och reglering 2009, dom är inte färdiga än.
Lantmäteriet som gav fullständigt ... i att sköta sitt jobb.fattade beslut 2013 det var många underliga och hårresande beslut lantmäteriet tog utan erfoderlig utredning.
De är löjligt dyra och gör tyvärr löjligt mycket fel, fel som de aldrig tar ansvar för och som de/den drabbade får betala.
Det underliga förrättningsbesluten överklagades av fem-sex personer till Mark & miljödomstolen.
Där mark och miljödomstolen efter ett och ett halvt år upphäver alla beslut från förrättningen och skickar tillbaka handläggningen till lantmäteriet för omstart medans taxametern tickar igång igen...ska det bli tre fyra år till år?

Avatar Fallback

Re: Kan man ställa krav på lantmäteriet?

Hema  
#319360 Inte för att försvara dem, men kan det vara som så att det i många situationer kan uppstå situationer, där Lantmäteriet i så fall blir tvungna att gå till domstol för att en markägare är av annan åsikt? Om så kan vara fallet och det per se, inte ligger i Lantmäteriets direktintresse, så har det blivit såhär?

Nu kanske jag inte har tillräckligt stor koll på vilka befogenheter som de har, men det skulle inte förvåna mig, samt att skriva 100% korrekta "direktiv" kan vara svårt, då det kan finnas en uppsjö med undantag osv. Men iom att situation är som den är och att det i förlängingen riskerar att bli än värre är kanske detta förfarande bör förändras på något sätt.

Precis som hur illa lagen om fornfynd vid grävning funkar. Det fins idag inget initament att bry sig, då det bara kostar entreprenören.
http://www.expressen.se/ledare/gunnar-wetterberg/foretag-tjanar-pa-att-forstora-fornminnen/
Senast redigerad av Hema sön 01 mar 2015, 23:27, redigerad totalt 1 gång.

Avatar Fallback

Re: Kan man ställa krav på lantmäteriet?

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#319362 En myndighets beslut kan alltid överklagas. Om man antyder att domstolarna är i maskopi med lantmäteriet för att tjäna pengar genom bryta mot lagen tycker i alla fall jag att det börjar bli lite väl konspiratoriskt.

Avatar Fallback

Re: Kan man ställa krav på lantmäteriet?

Hugin  
#319541 ... gör ett litet trådlyft, då kommentarerna berör andra frågeställningar än den som är aktuell här ...

kortfattat: Vid exv. registrering av ny ägare till en fastighet, som är delägare i en vägsamfällighet (andel x %) har lantmäteriet missat att föra in denna andel då den nya fastighetsinnehavaren fastighetsreglerat tillköpet till annan fastighet. - Resultat: vägsamfälligheten saknar x % av tidigare fördelning (utan att själv kunna påverka detta!)

- Är det rimligt att lantmäteriet endast åtar sig att justera detta efter uppdrag (= kostnader) från vägsamfälligheten!!??

Vilket ansvar har lantmäteriet för att rätta egna begångna felaktigheter?

   TS
Användarvisningsbild

Re: Kan man ställa krav på lantmäteriet?

Huggar Herman  
#319617 Jag har varit med om att få betala för lantmäteriets tidigare misstag. Vid en avstyckning av en torpstuga på en grannfastighet som vi köpte upptäckte LM, efter att de varit ute och gjort mätningar i fält, att den befintliga kartan inte överensstämde med verkligheten. Detta gjorde att de var tvungna att åka ut och göra om mätningen och vi fick ta hela kostnaden för detta.

När vi klagade fick vi svaret: "Det är inget vi kan göra någonting åt. Så är det bara."

Att det gjordes en massa andra märkliga saker från LM:s sida i samma ärende, gjorde inte min frustration över dem direkt mindre.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).