Skogsfastigheter

Måste enskild firma byta till AB?

11 inlägg 6812 visningar 4 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

Måste enskild firma byta till AB?

Zalman  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#284210 Det nya skatteförslaget kan innebära att ränteavdrag kraftigt försämras.
Som kompensation ges en schablonmässigt 25% avdrag på vinsten som bara
AB kan få, därmed dödas andra former av bolag än AB.


"Räntekostnader får endast dras av mot ränteintäkter.
Alla aktiebolag drar allra sist i sin bokföring av 25 procent av bolagets vinst i ett nytt finansieringsavdrag.
Konsekvenserna är lika enkla:

Om du har räntekostnader i ditt bolag som är lägre än 25 procent av vinsten vinner du på förslaget.
Är räntekostnaderna högre är bolaget en förlorare. Småföretag med lån och dålig lönsamhet förlorar.

Om ditt företag inte har några lån sänks bolagsskatten i praktiken från 22 till 16,5 procent. Vid en miljonvinst blir det ju bara kvar 750 000 kronor att betala bolagsskatt på. Och 22 procent multiplicerat med 750 000 blir ju 165 000 – alltså 16,5 procent.

Det här sänker också den totala skatten på utdelning från 37,6 till 33,2 procent.

Till dem som tycker att det är för fördelaktigt gäller det att påpeka att reformen är självfinansierad:

Högbelånade fastighetsbolag i riskkapitalbolag får betala för att små lönsamma företag ska få det bättre.

Det kommer förmodligen både socialdemokrater och allianspartier att ställa upp på. Därmed tyder allt på att förslaget ska gå igenom i riksdagen oavsett vilken regering det blir efter höstens val. Nu gäller det att gå vidare så att du som har enskild firma och handelsbolag får samma skattefördelar som aktiebolag. Kommer inga sådana ändringar är mitt råd glasklart:

Byt till aktiebolag."

http://www.driva-eget.se/bloggar/anders ... gen-betala   TS
Ta hjälp av Nordeas skogsspecialister, vi finns på sju platser i landet.
Användarvisningsbild

Re: Måste enskild firma byta till AB?

Peteflamingstar  
#284250 Mycket intressant läsning, kanske dags att skrida till verket och starta aktiebolag till hösten då...

Avatar Fallback

Re: Måste enskild firma byta till AB?

Zalman  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#284273 Det känns som det behövs kompletterande information.

Anledningen till förslaget om förändringar i ränteavdragsmöjligheter
är att omfattande skatteplanering har skett hos vissa bolag som
via räntesnurror betalat under 1% i skatt.

Begränsar man ränteavdrags möjligheterna hos AB måste man även
begränsa i andra bolagsformer, annars är inget vunnet.

Men om man inför ränteavdrags begränsningar för en enskild firma
och ger en schablonavdrag på 25% på vinsten,
hur ska man då stoppa att skogsägaren tar lånet på huset istället
och därmed får behålla ränteavdraget och dessutom behålla vinst
schablonavdraget på 25%?

Eller är agendan att man vill rensa upp i floran av bolagsformer
och att det bara finns AB som bolagsform, men med insatskrav
sänkt från 50.000kr till 10kr.

Man kanske tycker att allt för många redan idag
väljer ett Engelsk AB (Ltd) där insatskravet
bara är 1 pund.

http://www.ltdbolag.se/fordelar-ltd-bolag.php


En annan märklig sak med detta förslag är att man i praktiken
sätter ett skattetak på 33,2 procent.
Vem kommer att någonsin betala mer i skatt?
Och vem vill skatta fram en lön som beskattas betydligt högre?

   TS
Avatar Fallback

Re: Måste enskild firma byta till AB?

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#284277 Den informationen jag lyckades luska ut från Dina Pengar var motsägelsefull. Måste nog läsa in mig på förslaget. Hur har de tänkt sig att kapitalintensiva verksamheter skall kunna finansieras?

Avatar Fallback

Re: Måste enskild firma byta till AB?

Zalman  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#284278 Byggherrarna är oroade.

"Skatteförslag som oroar
Idag överlämnade Företagsskattekommittén sitt slutbetänkande (SOU 2014:40). Förslaget innebär en generell begränsning av avdragsrätten för räntekostnader med syftet att jämna ut de skattemässiga skillnader som finns mellan finansiering av verksamhet med lånat och eget kapital. Om förslaget genomförs riskerar det att få ödesdigra konsekvenser för bostadsbyggandet. Benägenheten att starta nya byggprojekt kan minska väsentligt och Byggherrarna kan få svårare att finansiera nyproduktion av bostäder, särskilt hyresbostäder."
http://www.sverigesbyggindustrier.se/sk ... roar__3764

   TS
Avatar Fallback

Re: Måste enskild firma byta till AB?

Heriani  
#284285 Nja, personligen så tyckte jag det var bra att ensklilda fimor var undantagna. Då sitter jag iofs i situtationen att jag har löst ut minna syskon till en stor del lånefinnasierat. Vilket gör mina räntekostnadernog motsvarar ungefär genomsnittlig årsavkastning på fastigheten, vilket gör att jag ofta kan nyttja fullt avdrag.

Nu kan man ha åsikter att detta kankse är lite väl förmånligt idag, men jag misstänker att det är flera med mig som sitter i samma situation att man gjort eller planerar ett liknade övertagande för att behålla fastigheten i "släkten". Så åtminståned borde förändringen fasas in över tid, då effekten kan bli väldigt stor för enskilda med kort tid att omplanera ekonomin.

Användarvisningsbild

Re: Måste enskild firma byta till AB?

Vardon  
#284296
Zalman skrev:Byggherrarna är oroade.

"Skatteförslag som oroar
Idag överlämnade Företagsskattekommittén sitt slutbetänkande (SOU 2014:40). Förslaget innebär en generell begränsning av avdragsrätten för räntekostnader med syftet att jämna ut de skattemässiga skillnader som finns mellan finansiering av verksamhet med lånat och eget kapital. Om förslaget genomförs riskerar det att få ödesdigra konsekvenser för bostadsbyggandet. Benägenheten att starta nya byggprojekt kan minska väsentligt och Byggherrarna kan få svårare att finansiera nyproduktion av bostäder, särskilt hyresbostäder."
http://www.sverigesbyggindustrier.se/sk ... roar__3764


Men bostadsbyggandet ska hållas lågt så att priserna på befintliga bostäder fortsätter att trissas upp, annars riskerar bostadsmarknaden att spricka :)

Avatar Fallback

Re: Måste enskild firma byta till AB?

teinarsson  
#284315 Förslaget gäller endast för juridiska personer och alltså inte för enskilda firmor. Utredningen skulle egentligen endast behandla aktiebolag men kom fram till att de var tvungna att även ta med tex handelsbolag för att AB:n inte ska kunna flytta kapitalintensiv verksamhet till HB. Däremot så ansåg utredarna inte att det fanns någon nämnvärd risk för att det skulle bli en nämnvärd flykt till enskilda firmor. Leffes entreprenad kan förstås eventuellt vilja byta till enskild firma då han har ett miljonlån på grävaren men det är inte den typen av företag man vill komma åt med detta förslag. Dessutom kommer antagligen åtminstone en del av alla Kalle där ute fundera över om de vill bli personligt ansvariga både för lånet och allt som kan gå snett i verksamheten innan de byter bolagsform.

Än så länge är detta dessutom bara ett förslag från utredare och politikerna har inte yttrat sina åsikter.

Avatar Fallback

Re: Måste enskild firma byta till AB?

Zalman  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#284316 Nya företag förlorare i nytt skattesystem

Företagsskattekommitténs förslag om nytt system för beskattning av företag som drivs i
bolagsform får kritik från LRF Konsult.
http://www.lantbruk.com/lantbruk/nya-fo ... attesystem

   TS
Avatar Fallback

Re: Måste enskild firma byta till AB?

Zalman  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#284327 Avdragsbegränsningen gäller bara för juridiska personer. Enskilda näringsidkare berörs därför inte. Fysiska personer som är delägare i handelsbolag träffas dock av avdragsförbudet och får samtidigt inte göra finansieringsavdrag. För att lindra den effekten föreslås att det övergångsvis ska införas regler som underlättar för fysiska personer att föra över verksamhet som bedrivs i handelsbolag till aktiebolag. Från och med den 1 januari 2016 till och med den 31 december 2018 ska ett svenskt handelsbolag få vara överlåtare i en underprisöverlåtelse. Tre villkor ska gälla utöver vad som gäller för vanliga underprisöverlåtelser. För det första ska förvärvaren vara ett företag. För det andra ska hela verksamheten i handelsbolaget överlåtas. För det tredje ska aktierna i det förvärvande företaget innehas i motsvarande proportioner av de personer som innehar andelarna i det överlåtande handelsbolaget.

För att uppnå samma effektiva skattebelastning för avsatta som för återförda periodiseringsfonder föreslås att periodiseringsfonder som avsatts före den 1 januari 2016 vid senare återföring tas upp till 133 procent av det avsatta beloppet.

Vidare ska kvarstående underskott från tidigare år få rullas in med bara 50 procent för det första beskattningsår som påbörjas efter ikraftträdandet av de nya bestämmelserna.

En ventil tas in för beloppsspärren i reglerna om behandling av underskott vid ägarförändringar och en kodifiering till deklarationstidpunkten sker beträffande kravet på värdeöverföring i samband med koncernbidrag.

Bestämmelserna avses träda i kraft den 1 januari 2016.

http://www.skatter.se/?q=node/5879

   TS
Avatar Fallback

Re: Måste enskild firma byta till AB?

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#284352 Så, idag har jag lån på skogen och får hygglig inkomst från konsultverksamhet. Kan jag då dela upp detta i två, och ha enskild firma endast som "fastighetsbolag" och sedan allt annat i AB?

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).