Skogsfastigheter

Oklarheter kring gränser vad gäller?

26 inlägg 15380 visningar 6 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

Re: Oklarheter kring gränser vad gäller?

rokon  
#278305 Jag tycker trådskaparen skall svara på om förrättningen har hunnit vinna laga kraft. Om den har gjort det då går naturligtvis gränsen där, där senaste förrättningen visar, fast det ej blev en rak linje.

Om förrättningen ej har vunnit laga kraft, tänker Anders Hansson överklaga till högre instans?

Ta hjälp av Nordeas skogsspecialister, vi finns på sju platser i landet.
Avatar Fallback

Re: Oklarheter kring gränser vad gäller?

kungsis  
#278348
ÅsaNisse skrev:Detta verkar helt sanslöst. Köpehandlingar gäller ju i den ordning affärerna görs och det kan ju mycket väl ändra kartan. Det du säger låter lite väl militäriskt, att om inte verkligheten och kartan stämmer så gäller kartan.


Det är varken kartan eller "verkligheten" som gäller utan förrättningsdokumenten som beskriver förättningar som fått laga kraft, som berör fastigheten, som gäller. I de flesta fallen är det väl, som tur är, tack och lov ungefär samma sak. Vad gäller köpehandlingar så skulle jag gärna läsa någon dom som berör när något förvärvat en fastighet och utmarkerade gränsen ej stämt med affären medföljande dokument. Vet att det var någon person som köpt en strandtomt som senare visade sig inte vara det och det gick till domstol (om jag minns rätt, kan ha slutat med att han bara fick rätta sig i vad Lanmäterihandlingarna sade) och han förlorade markdelen, men minns inte om personen gick vidare mot mäklare/gamla ägaren. Har iof för mig att rätt areal uppgivits i köpehandlingarna, men vem går över marken och kontrollerar sådant innan köp :???:

M.v.h
Kungsis

Användarvisningsbild

Re: Oklarheter kring gränser vad gäller?

Anders Hansson  
#278384 Hej förrättningen har inte vunnit laga kraft, jag har inte ens fått ett förslag till förrättning utan lantmätaren kontaktade mig angående oklarheten. Jag ville bara se er syn på saken, ty det finns en hel del kunskap på detta forum. Att gamla förrättningskartor gick före ekonomiska kartan var en nyhet för mig och säkert för några av er också. Man kan med andra ord inte veta om man äger något genom att hänvisa till en fastighetskarta, utan man måste söka fastighetens ursprung i gamla kartor för att vara säker.

Jag frågade lantmätaren vad som kommer att hända nu och fick följande svar:

"När det gäller kartor och vad som gäller är det så att vi vid alla förrättningar går tillbaks till äldre handlingar, även till laga skiften och hemmansklyvningar från 1800- och tidigt 1900-tal. Det är de som gäller om inte en senare förrättning visar på att något annat beslutats.
Om man i en förrättning flyttat mark från en fastighet och det senare visar sig att den som sålt marken ej ägde den blir den delen ogiltig, en s k nullitet.

Det går att utreda äganderätten genom t ex ett möte mellan berörda fastighetsägare och företrädare för byn där man kan se vad som hävdas, vad de inblandade känner till om händelser långt tillbaka och det är kanske där vi hamnar. Jag återkommer under nästa vecka om detta."

Jag tror jag blir ägare till marken i slutänden i alla fall. Slutsatsen vi kan dra av detta är: Lita aldrig på en fastighetskarta!

   TS
Avatar Fallback

Re: Oklarheter kring gränser vad gäller?

rokon  
#278385 Tack för ditt svar och lycka till, nu är du ju i en bra sits och det är ju därför förrättningar i fastighetsärenden kan tyckas kostsamma men att det går så riktigt till som möjligt är ju av stort värde för alla parter!
Ha en fortsatt bra dag.

Användarvisningsbild

Re: Oklarheter kring gränser vad gäller?

Anders Hansson  
#278389 Tackar, för det! Jag och farsan gick igenom kartarkivet på vinden i helgen och hittade en fastighetskarta från 40-talet med gamla vägen. Även då gick rågången som den är ritad nu. Har även pratat med en gammal lantmätare som var med och tog fram ekonomiska kartan. Han sa att det finns många områden lika mitt. Många snuttar och små hak som städades bort i överföringen, men som egentligen gäller! Dessa uppmärksammas först när området blir med i en förrättning.

Ett bra tips till er alla är att kolla upp gamla kartor på er fastighet! Ha det som söndagsnöje under årets mörkaste månader! :lol:

   TS
Användarvisningsbild

Re: Oklarheter kring gränser vad gäller?

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#278425 För det första så de kartor som gjordes på 1800 talet har oftast för dålig kvalitet som kan vara svåra att översätta och skalriktigheten stämmer inte alltid med verkligheten.

Dessa äldre kartor är inte att betrakta som 100 % rätt mätbara, utan kan slå fel pga omritningar, misstag, slarv, dåliga mätverktyg m m, och därför bör man sträva efter att se till helheten och verkligheten. Tala med den ursprungsbefolkning som minns, titta efter rösen, äldre byggnader osv.

Dagens kartor har mycket bättre exakthet i skalor dels på grund av ny teknik och flygfoton.

Om ingen har fört talan mot tidigare förrättningarna eller gjort anspråk på området via äganderättstvist eller dom. Och gränsen har varit oklandrat under lång tid (minst 70 år om jag mins rätt). Så kan du hävda urminnes hävd.


Enligt Jordabalken nedan skall ev. gräns finnas utmärkt på marken i laga ordning.

Enligt Jordabalken:
Jordabalk (1970:994)
Första avdelningen
Rättsförhållanden rörande fast egendom
1 kap. Fastighet och dess gränser

1 § Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. En fastighet avgränsas antingen horisontellt eller både horisontellt och vertikalt. Om fastighetsbildning finns särskilda bestämmelser. Sämjedelning är utan verkan. Lag (2003:626).

2 § Om allmänt vattenområde och fastighets gräns mot sådant område finns särskilda bestämmelser.

3 § Gräns som blivit lagligen bestämd har den sträckning som utmärkts på marken i laga ordning. Kan utmärkningen ej längre fastställas med säkerhet, har gränsen den sträckning som med ledning av förrättningskarta jämte handlingar, innehav och andra omständigheter kan antagas ha varit åsyftad. Om gränsens sträckning ej utmärkts på marken i laga ordning, har gränsen den sträckning som framgår av karta
och handlingar.

4 § Har gräns ej blivit lagligen bestämd, gäller de rå och rör eller andra märken som av ålder ansetts utmärka gränsen.
Om gränsen tillkommit genom expropriation eller liknande tvångsförvärv, har gränsen den sträckning som med ledning av fångeshandling, innehav och andra omständigheter kan antagas ha varit åsyftad.

5 § Om gräns i vattenområde ej kan bestämmas med ledning av 3 eller 4 §, har gränsen sådan sträckning att till varje fastighet föres den del av vattenområdet som är närmast fastighetens strand. För mindre holme eller skär föres dock ej någon del av vattenområdet till fastigheten. Har stranden förskjutits, är dess tidigare läge, om det kan fastställas, avgörande för gränsens sträckning.
Sträckning av gräns i vattenområde bestämmes efter normalt medelvattenstånd. I Vänern, Vättern och Hjälmaren samt i Storsjön i Jämtland fastställes dock sträckningen efter ett vattenstånd avi Vänern 3,60 meter över nedre slusströskeln vid Sjötorp,
i Vättern 2,97 meter över västra slusströskeln vid Motala, i Hjälmaren 2,77 meter över södra slusströskeln vid Notholmen och i Storsjön 292,45 meter över nollplanet i det höjdsystem som ligger till grund för sjöns reglering.

Du kan även studera detta examensarbete:

fastighetsgränser EX-04-131.pdf


:D :D :D

Användarvisningsbild

Re: Oklarheter kring gränser vad gäller?

Anders Hansson  
#278448 Enligt detta så har jag alltså rätt och lantmätaren fel, eftersom jag har rösen som markerar gränsen. Tack ska ni ha allihop för alla givande svar! :grin:

   TS
Avatar Fallback

Re: Oklarheter kring gränser vad gäller?

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#278478 Ja, rösen kan ju vara kvar utan att de gäller. Jag hittade en gång ett fint borrhål i en stor sten med en huggen fyrkant runt några meter från där jag trodde gränsen gick. Visade sig sedan att den var med på kartan från 1924 som jag hade, men att gränsen vid laga skiftet av grannbyn 1939 hade flyttats några meter, och att borrhålet inte var gränsen längre!

Ekonomiska kartan/fastighetskartan har aldrig varit menad att redovisa var gränserna går exakt, utan att vara en översikt så man vet var i arkivet man skall leta efter akterna.

Användarvisningsbild

Re: Oklarheter kring gränser vad gäller?

Anders Hansson  
#278618 Ironiskt nog är det exakt ett sånt där borrhål i en sten med huggen fyrkant jag hittat. Detta var troligtvis gränsen mot grannbyn, alltså Kungsberg och Botjärn är egentligen två byar som växt ihop. Men detta har alla tagit som en fastighetsgräns.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Oklarheter kring gränser vad gäller?

Anders Hansson  
#280030 Har nu grävt igenom arkivet hemma hos ordföranden för allmänningen som vår mark gränsar emot. Vi har hittat två lantmäteriförrättningar, en gjord 1920 och en från 1945. Gränsen i dessa handlingar dragen som ekonomiska kartan, alltså som jag vill ha den. Dock står det ingen fastighetsbeteckning, det är helt tomt på bägge två. Jag tror att lantmätarna som gjorde dessa förrättningar såg detta problem, men för att inte stöta sig med de gamla handlingarna från 1904 skrev de ingen beteckning. Och för att inte stöta sig med gubbarna i byn drogs gränsen där de tyckte den skulle gå.

Nåja nu ligger bollen hos lantmäteriverket det blir ett möte framöver där alla inblandade ska komma till tals.

   TS
Avatar Fallback

Re: Oklarheter kring gränser vad gäller?

svenjo  
#280031 På lantmäteriets hemsida i e-tjänsten "Min fastighet" kan du logga in med en e-legitimation och ta del av inskannade versioner av alla gamla förrättningsakter beträffande din fastighet.

Lantmäteriets digitala registerkarta har ingen rättsverkan. Med ledning av den kan du "på ett ungefär" se var din fastighet ligger och dess gränser. De verkliga gränserna ligger oftast inom en radie på ca 50 meter från där den är utritad på kartan.

Det är också vanligt att olika marksamfälligheter t.ex. vägar, grustag, utmål m.m. inte finns med på den digitala registerkartan.

Vid lantmäteriförrättningar så måste ofta förrättningslantmätaren gå tillbaka till någon av skifteskartorna på 1700-1800-talen för att närmare utreda var gränserna går och för att säkerställa att man inte drar de nya gränderna över någon gammal samfällighet. Detta är en starkt bidragande orsak till att lantmäteriförrättningar är så kostsamma i vårt land.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).