Skogsfastigheter

Oklarheter kring gränser vad gäller?

26 inlägg 15399 visningar 6 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Oklarheter kring gränser vad gäller?

Anders Hansson  
#278019 Jag och min fru bor i ett hus på min fars fastighet. Vi ska bygga ut huset, vill nyttja rotavdrag och ansökte därför om en avstyckning av skiftet där vårt hus ligger. Skiftet består av tomten med huset på samt en åker och lite skog.

För att utreda ägandeförhållandena samt gränserna till en liten samfällighet, en gammal smedja, på vårt skifte så tog lantmätaren hjälp av en hemmansklyvningskarta från 1904. Det visade sig att vi äger 6 lotter av totalt 36. Så långt gott och väl.

Vårat skifte gränsar i öster mot byns allmänning men enligt den gamla kartan från hemmansklyvningen var gränsen en samfälld väg. Vägen som var gräns 1904 är sedan 50-talet flyttad, detta är dock enligt lantmätaren vår gräns.

Vi får alltså avstå en del av vår mark som farsan köpte 1990. Vi får en krånglig gräns med vinklar åt alla håll, en gräns som fram tills nu har varit spikrak. Har kollat Historiska kartor på Lantmäteriets hemsida men vid Laga Skifte 1845 var marken inte tilldelad någon ägofigur. Det är tydligen inte vår moderna fastighetskarta som gäller när gränser ska bestämmas! :surp:

Min undran är nu vem som äger marken mellan vägen och allmänningen, som fram till nyss varit vår? Är det allmänningens eller det gamla stamhemmanet? Kan vi kräva någon ersättning för marken som vi köpt och har lagfart på eller ska vi bara säga tack och hej? Detta vart mycket olustigt, vi som vill börja bygga och inte hålla på krångla med myndigheter! :sad:   TS
Ta hjälp av Nordeas skogsspecialister, vi finns på sju platser i landet.
Avatar Fallback

Re: Oklarheter kring gränser vad gäller?

rokon  
#278022 Oklarheter;

Ställ frågan till Lantmätaren som ombesörjde avstyckningen angående gränsens ändrade sträckning i samband med när vägens sträckning flyttades, det kanske hölls en vägförrättning då där detta klargörs?

"Det är tydligen inte vår moderna fastighetskarta som gäller när gränser ska bestämmas!"
Kom ihåg att verkligheten på marken gäller före kartan, dvs stenmurar rösen och annat sådant som anger gräns gäller före kartan, kanske det är så om väg anges som gräns att det då blir på samma vis.
Vad menar du med vår moderna fastighetskarta? När och vem upprättade den?

"Kan vi kräva någon ersättning för marken som vi köpt och har lagfart på eller ska vi bara säga tack och hej? Detta vart mycket olustigt, vi som vill börja bygga och inte hålla på krångla med myndigheter!"
Talar du nu i egen sak, dvs missnöjd med affären med din far, eller tror du på allvar att det går att begära ersättning för en 24 år gammal affär som din far har gjort?

Användarvisningsbild

Re: Oklarheter kring gränser vad gäller?

Anders Hansson  
#278029 Inga papper finns från när vägen flyttades, det har dock skett en vägförrättning på senare tid. Rösen finns, även gamla på gränsen där den går idag, den gamla vägen syns knappt men den torde gå ca 5 och kanske max 10 m från nuvarande gräns. Ingen har någonsin ifrågasatt nuvarande gränser och alla gamla gubbar i byn som vet nåt säger att Lantmäterimyndigheten har fel.

Jag är inte alls missnöjd med affären som min far gjort utan jag tänkte bara rent generellt. Låt säga att man köper 5 Ha skog, gör en lantmäteriförrättning och det hittas en gammal karta, vips så har man 2 ha kvar. Vad händer då?

   TS
Avatar Fallback

Re: Oklarheter kring gränser vad gäller?

rokon  
#278033
Anders Hansson skrev:Inga papper finns från när vägen flyttades, det har dock skett en vägförrättning på senare tid. Rösen finns, även gamla på gränsen där den går idag, den gamla vägen syns knappt men den torde gå ca 5 och kanske max 10 m från nuvarande gräns. Ingen har någonsin ifrågasatt nuvarande gränser och alla gamla gubbar i byn som vet nåt säger att Lantmäterimyndigheten har fel.

Jag är inte alls missnöjd med affären som min far gjort utan jag tänkte bara rent generellt. Låt säga att man köper 5 Ha skog, gör en lantmäteriförrättning och det hittas en gammal karta, vips så har man 2 ha kvar. Vad händer då?


Ärligt talat jag vet inte hur man förfar om man är missnöjd med Lantmäteriets beslut så det låter jag vara osagt.

Men om man ser på lite vad som Lantmätaren har att ta ställning till så kan kanske denna länk vara till din hjälp för att förstå hur det kan bli på ett sätt som nu är som ett enda stort frågetecken. PDF fil från SLU http://stud.epsilon.slu.se/4857/1/nordin_d_120815.pdf

Jag citerar från sid 12 ´"2.3.1 Gränsers sträckning
Enligt Lundberg och Persson, T (muntl. komm) skall raka lagligen bestämda gränser på
förrättningskartor gå i en rak linje på marken mellan två gränsmarkeringar. När det i samma
gräns finns ytterligare gränsmärken som ej ligger i ens, blir den sammanlagda gränsen inte rak
även om så var avsett. Den rättsliga gränsen är raka gränslinjer mellan samtliga återfunna
gränsmärken. Gränsmarkeringar är utmärkta vid laga förrättningar och har det främsta
juridiska vitsordet- rubba aldrig gränsmärken. Om gränsmärken försvinner gäller hävd på
marken samt förrättningskarta och handlingar. Hävder är exempelvis stängsel (gärdesgård)
och rågator (beståndsskillnader). Om gränsen ej utmärkts på marken gäller hävd på marken
samt förrättningskarta och handlingar.
Resonemanget Lantmäteriet enligt Eidenstedt och hur
olika j uridiska vitsord för sträckningen på en lagligen bestämd gräns skall vara inbördes
arrangerade är enligt följ ande ordning:.
I första hand
• Gränsmarkeringar
I andra hand
• Hävd
I tredje hand
• Förrättningskartor och handlingar

Sid 7
"Dagens traktgränser på Fastighetskartan får inte självklart ses som forna rågångar, utan måste
tolkas kritiskt. En fastighets omfång kan ha förändrats vid olika fastighetsrättsliga åtgärder
(revideringar) under dess "livstid", t ex för sammanläggningar som kan resulterat i att äldre
delningslinjer givits status som traktgränser på Fastighetskartan."

Som jag ser så nämns inte Grannars muntliga synpunkter på hur det ligger till, som "hävd"
Med vänlig hälsning rokon

Avatar Fallback

Re: Oklarheter kring gränser vad gäller?

Brickan  
#278035
rokon skrev:Ärligt talat jag vet inte hur man förfar om man är missnöjd med Lantmäteriets beslut så det låter jag vara osagt.
Även lantmätare kan göra fel. Först pratar man väl med dem och presenterar fakta man anser att de missat. Hjälper inte det så måste det finnas sätt att överklaga deras beslut. Lantmätaren berättar säkert hur det ska gå till.

Avatar Fallback

Re: Oklarheter kring gränser vad gäller?

rokon  
#278036
Brickan skrev:
rokon skrev:Ärligt talat jag vet inte hur man förfar om man är missnöjd med Lantmäteriets beslut så det låter jag vara osagt.
Även lantmätare kan göra fel. Först pratar man väl med dem och presenterar fakta man anser att de missat. Hjälper inte det så måste det finnas sätt att överklaga deras beslut. Lantmätaren berättar säkert hur det ska gå till.


Jag hittade detta nu "2.1.3 Överklagande av lantmäteriförrättning
För att få överklaga en lantmäteriförrättning krävs förutom att den klagande är
sakägare även att överklagan inkommer i rätt tid efter att förrättningen blivit
avslutad. Förrättningen får alltså inte hunnit vinna laga kraft. En
lantmäteriförrättning överklagas först till Fastighetsdomstolen (FD) sedan till
Hovrätten (HovR) och sist till Högsta domstolen (HD). För att HD ska behandla
målet krävs prövningstillstånd."
Citatet kommer från https://www.kth.se/polopoly_fs/1.115369 ... 10-195.pdf

Visst kan lanmätare göra fel, jag förstår att det är fullt mänskligt att tycka at något blev fel när arialen ej alls överensstämmer med det man själv hade tänkt. Men om man då tänker sig att den hade blivit större? Men allt hänger tydligen på om förrättningen har vunnit laga kraft.

Avatar Fallback

Re: Oklarheter kring gränser vad gäller?

ÅsaNisse  
#278043 Vid affären 1990 upprättades lagfart och förmodligen ritades någon form av karta på det som köptes då. Dessa handlingar kan väl styrka den del så att du inte behöver mista något av detta.

Avatar Fallback

Re: Oklarheter kring gränser vad gäller?

elis  
#278061 Synd att ni styckade av, ni skulle ha köpt (ett litet avtal som gett tre ägare) in er så hade ni fått göra tre rotavdrag=150000.
I övrigt så är det väl en seriösare diskussion med lm som gäller, de har en juridisk avdelning som jag upplevt som tämligen tillmötesgående. Är det ett fel begånget så är det fastighetsdomstolen som avgör.

Avatar Fallback

Re: Oklarheter kring gränser vad gäller?

kungsis  
#278221 Jag skriver nu inte detta inlägg med avsikt att vara elak, men att lite på fastighets/register/ekonomiska kartan vid fastighetsköp är mycket vanskligt och dumt. Den innehåller mycket felaktigheter beroende på många orsaker. Betänk bara en sådan sak som att koordinatsystemen har bytts ett antal gånger det senaste 100åren och det är inte för att det vara roligt, utan de tidigare behövde korrigeras och är det på landet så kanske det bara gjorts en lokal inpasning. Vill man ha rätt karta som visar fastigheters storlek/utseende så ska man alltid leta hos lantmäteriet efter gamla förättningskartor. Själv har jag hittat 4 olika arealuppgifter på min fastighet, beroende på vart jag tittat. STÄLL KRAV PÅ MÄKLAREN INNAN NI KÖPER. Min erfarenhet är att de är lata personer som knappt vet var gränerna går och sedan bara hänvisar till undersökningsplikt :evil: .

M.v.h
Kungsis

Användarvisningsbild

Re: Oklarheter kring gränser vad gäller?

Anders Hansson  
#278222
elis skrev:Synd att ni styckade av, ni skulle ha köpt (ett litet avtal som gett tre ägare) in er så hade ni fått göra tre rotavdrag=150000.
I övrigt så är det väl en seriösare diskussion med lm som gäller, de har en juridisk avdelning som jag upplevt som tämligen tillmötesgående. Är det ett fel begånget så är det fastighetsdomstolen som avgör.


Det skulle kanske gått om jag inte hade ett syskon som vill ha sin del också. Visst ska vi göra generationsskifte, men inte inom de närmaste fem åren.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Oklarheter kring gränser vad gäller?

Anders Hansson  
#278227
kungsis skrev:Jag skriver nu inte detta inlägg med avsikt att vara elak, men att lite på fastighets/register/ekonomiska kartan vid fastighetsköp är mycket vanskligt och dumt. Den innehåller mycket felaktigheter beroende på många orsaker. Betänk bara en sådan sak som att koordinatsystemen har bytts ett antal gånger det senaste 100åren och det är inte för att det vara roligt, utan de tidigare behövde korrigeras och är det på landet så kanske det bara gjorts en lokal inpasning. Vill man ha rätt karta som visar fastigheters storlek/utseende så ska man alltid leta hos lantmäteriet efter gamla förättningskartor. Själv har jag hittat 4 olika arealuppgifter på min fastighet, beroende på vart jag tittat. STÄLL KRAV PÅ MÄKLAREN INNAN NI KÖPER. Min erfarenhet är att de är lata personer som knappt vet var gränerna går och sedan bara hänvisar till undersökningsplikt :evil: .

M.v.h
Kungsis

Varför skulle jag tycka du var elak? Det är ju detta som är summan av kardemumman! Jag trodde man kunde lita på ekonomiska kartan, men man måste in och titta från laga skifte och framåt. Kan man inte bevisa gränserna därifrån har man ingen rätt! Tror att få skogsägare känner till detta.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Oklarheter kring gränser vad gäller?

Anders Hansson  
#278228
ÅsaNisse skrev:Vid affären 1990 upprättades lagfart och förmodligen ritades någon form av karta på det som köptes då. Dessa handlingar kan väl styrka den del så att du inte behöver mista något av detta.

Det spelar ingen roll, en karta från 1904 gäller före dessa handlingar inklusive lagfart.

   TS
Avatar Fallback

Re: Oklarheter kring gränser vad gäller?

ÅsaNisse  
#278294 Detta verkar helt sanslöst. Köpehandlingar gäller ju i den ordning affärerna görs och det kan ju mycket väl ändra kartan. Det du säger låter lite väl militäriskt, att om inte verkligheten och kartan stämmer så gäller kartan.

Användarvisningsbild

Re: Oklarheter kring gränser vad gäller?

Peteflamingstar  
#278301 Då kanske man måste börja göra på annat sätt när man snitslar avverkningar, om GPS:en och verkligheten säger olika går man ju naturligtvis på verkligheten i första hand (dvs gamla gärdsgårdar eller andra "historiska" gränsmarkeringar man hittar i fält)...

Avatar Fallback

Re: Oklarheter kring gränser vad gäller?

Midgård  
#278303 Man måste tänka på att det inte är säkert att gränsen går där gärdesgården står/har stått. För djurhållning, förr i tiden, reste man ibland gärdesgården där det var lämpligt, in säkert att det var exakt på gränsen.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).