Skogsfastigheter

Skogsbruksplan - Planläggarskillnader

42 inlägg 15284 visningar 7 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

Re: Skogsbruksplan - Planläggarskillnader

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#270461 Antagligen för att man för varje kostnad frågar sig "är et värt det" och "vad får jag för det"? Jag tar ju inte taxi till jobbet varje dag, även om det bara kostar en liten del av vad en såg kostar.

Så den säljare som försöker argumentera för sin produkt med "du köper ju andra saker som är lika dyra, varför inte den här?" har inget att hämta här. )

Ta hjälp av Nordeas skogsspecialister, vi finns på sju platser i landet.
Avatar Fallback

Re: Skogsbruksplan - Planläggarskillnader

Skogsinvest  
#270467 Jag tror att argumentationen bygger på att planer är billiga jämfört med nyttan de utgör. Därav jämförelsen med köp av ATV för körning av ved till hushållet där "nytta per krona" kanske är sämre. Har själv en ATV där kostnaden per utförd arbetsenhet är skyhög trots skogsvagn mm. Å andra sidan sa säljaren som sålde den att en ATV är 20 % nytta, 80 % nöje och 100 % avdragsgill! :-)

   TS
Avatar Fallback

Re: Skogsbruksplan - Planläggarskillnader

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#270469 Två dålig affärer blir inte en bra!

Jag har ingen ATV själv, men kan tänka mig att den är roligare än en skogsbruksplan. Och svårare att göra själv. ;)

Användarvisningsbild

Re: Skogsbruksplan - Planläggarskillnader

Peteflamingstar  
#270471 Tack för förtydligande där mitt eget ordförråd tryter... tvingar ingen att skaffa en plan, och då ursprungsfrågan här handlade om planläggarskillnader kan man säga ungefär såhär:

Ja det skiljer mellan planläggare och deras färdiga produkt. Det går rimligen inte att "standardisera" värdena hos en produkt som i så hög grad bygger på provytor gjorda på subjektivt valda platser i ett bestånd. Men vi som jobbar åt stora uppdragsgivare har ögonen på oss och uppföljningar görs, just för att säkerställa kvalité i både volymsmätningar, åtgärdsförslag, huggningsklassificering osv osv. Med dagens ersättningar (som ligger rätt lika över landet) får en duktig planläggare ut kanske säg 150-200 kr/timmen efter kostnader, skatt o sociala. Jämför det med andra högskoleutbildade konsulter...

Hoppas tandvärken går över snart Mangan! :grin:

Avatar Fallback

Re: Skogsbruksplan - Planläggarskillnader

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#270472 Tandvärken sitter nog hos den som tycker synd om sig själv för att skogsägarna hellre köper en ATV eller vedmaskin istället för skogsbruksplan! :lol:

Användarvisningsbild

Re: Skogsbruksplan - Planläggarskillnader

Peteflamingstar  
#270491 Ingen självömkan här inte, jobb har jag så det räcker o blir över! Ibland behövs det dock klargöras hur planläggningsarbetet går till, vad vi får ut av det och vad vi hoppas skogsägaren får ut. Om detta var självklart hade kanske inte trådskaparen lyft detta med skillnaderna. Sen att alla inte behöver en plan för att de är så fruktansvärt duktiga drängar själva, det är ju en helt annan sak... :wink:

Avatar Fallback

Re: Skogsbruksplan - Planläggarskillnader

Skogsinvest  
#270496 Hur debiterar ni som planlägger?

Är det en viss fast kostnad och sedan en kostnad per ha produktiv skogsmark?

Debiteras även impediment per ha?

Tar ni betalt per timme?

Tas hänsyn till arrondering? (Dvs om det är långsmala skiften eller om fastigheten är utspridd)

Styrs priset av om det är stora homogena bestånd vilket innebär att färre provytor behöver göras?

Finns det andra parametrar?

Många frågor men utan frågor inga svar :-)

   TS
Användarvisningsbild

Re: Skogsbruksplan - Planläggarskillnader

Peteflamingstar  
#270504 Jag kan bara tala för mig själv men tror mig veta att det ser ungefär lika ut bland de flesta uppdragsgivare och entreprenörer.

Kort och gott en grundavgift samt ett hektarpris (produktiv skogsmark, dvs impediment, inägor osv ger inget betalt). Hektarpriset varierar nog beroende på fastighetens storlek, arrondering samt eventuellt hur långt bort den ligger (beroende på "verksamhetsområdets" utseende). En del tar betalt för digitaliseringen (kartritandet) av all mark, en del bara för mark som icke är skogsmark, en del tar inget för digitaliseringen. Timpenning förekommer nog mest vid uppdatering av planer, där det räcker med att besöka nåt enstaka bestånd i fält, eller vid riktigt små fastigheter typ 5-10 hektar eller så.

Några svar blev det i alla fall... :smile:

Avatar Fallback

Re: Skogsbruksplan - Planläggarskillnader

Skogsinvest  
#270514 Tack för svaret! Har tidigare hört att man bara får ersättning för produktiv skogsmark som du skriver vilket jag tycker är konstigt. Dels finns väl risken att planläggaren skriver att det är prod skogsmark när det är gränsfall mellan det och imp. Sedan är det ett arbete för planläggaren att fastställa vad som är imp och var gränsen mellan detta och övriga bestånden går. Givetvis förstår jag att tex en myr på 40 ha utan träd inte tar så lång tid att klassa men ofta är det ganska små områden imp som är utspridda på fastigheten. Låt säga att man har en fastighet på 100 ha där det är utspritt 50 ha är prod och 50 imp. Får då planläggaren bara betalt för halva jobbet?

   TS
Användarvisningsbild

Re: Skogsbruksplan - Planläggarskillnader

Peteflamingstar  
#270536 Kan tänka mig att det ser annorlunda ut på platser i landet där andelen myrmark är hög, t.ex. på svärföräldrarnas fastighet i jämtland som består till över hälften av myr. Där måste nästan prissättningen se annorlunda ut, myrarna ska ju ändå korsas för att nå de öar av fastmark som ligger utspridda här och var. Här räcker det oftast med att stanna vid myrkanten och konstatera myrimpediment, är man osäker tittar man på trädens höjd och gör en bedömning. Sånt där går ju ganska snabbt i praktiken. Det som vållar mest huvudbry är var man drar beståndsgränserna i den produktiva skogen, ibland flyter de ihop väldigt mycket...

Avatar Fallback

Re: Skogsbruksplan - Planläggarskillnader

svahn_kb  
#270545 Jag har jobbat på två vis, dels mot en tariff som utöver en startavgift, reseersättning och ev traktamenten också tar hänsyn till beståndens medelareal och storlek. Stor fastighet med stora medelavdelningar går snabbare ( färre provytor) att göra i fält och att digitalisera, vilket rimligen gör den billigare. Det var åt en skogsägarförening. Den tariffen tog inte hänsyn till arronderingen, något som blir väldigt kännbart i fält när skiftena är 40 m breda å 5 km
långa... Det blir dessutom svårare att orientera även med GPS och man får inte betalt för att lägga plan på grannens... I extremfallet fanns därför en överenskommelse om ett lägsta timpris.
Det debiteras också ut olika mot skogsägare enligt samma tariff, men med andra hektarspriser.


Det andra sättet är mera raka ackord. En fast avgift som ska täcka in digitaliseringskostnad, flygbilder, lite körpengar etc. Därefter ett pris/ha för produktiv skogsmark. Stora fastigheter så slopas den fasta avgiften, och för riktigt stora fastigheter förhandlades ytterligare om priset. Arrondering och medelavdelning får jämna ut sig i längden om det inte är frågan om extremfall. Det är fråga om en mindre privat aktör som inte har intresse av att själva köpa virket. Skogsägarens egna mål och ambition är i fokus och planen riskerar inte att bli ett utmärkt brytjärn för att få skogsägaren att sälja avverkningar. En skogsbruksplan kan vinklas åt olika håll beronde på parternas intresse.

Sen vill jag kommentera det där med att det finns en risk för att impediment blir skogsmark. Absolut det gör det, och är man tveksam så be omgående om att få en förklaring. Det förekommer den typen tveksamma fall. Det som är intressant är dock att de bestånden inte sällan blir naturvården på fastigheten för certifiering istället för att sätta av produktivare skog med högre värde. Är fastigheten dessutom ungskogsdominerade kan det ibland vara enda sättet att få ihop naturvårdskraven, eller att planens åtgärdsförslag är "vinklade" mot avverkning av mer virkestäta objekt.

Min debitering varierar med mellan 80-120 kr/h eller ca 550kr/h beroende på uppdragsgivare.

Långt svar men hoppas det är till belåtelse. Vill du veta mera så är det bara att PM:a om inte annat.

Avatar Fallback

Re: Skogsbruksplan - Planläggarskillnader

alias  
#270672 Har planlagt bondskog i Småland för ett antal år sedan.

Tror att medelarealen per bestånd hamnade på ca 1,5 ha i snitt.

Vet en bekant som fick erbjudande om att göra planer i Hälsingland. Där snackade han om medelarealer på ca 5 ha per bestånd.

I Småland planlade jag mot startavgift + varierande avgift per hektar, beroende på fastighetsstorlek (produktiv skogsmark).
I Hälsingland var erbjudandet startavgift + ett fast hektarspris.

Kan säga att snittpriset per hektar i Småland inte skiljde särskilt mycket mot hektarspriset i Hälsingland.

Personligen anser jag att det är för liten prisskillnad i förhållande till medelbeståndet (tycker det är en bättre kostnadsfaktor än antalet hektar produktiv skogsmark - framförallt då man har en startavgiften).

Att planlägga ett bestånd om 0,5 hektar går inte 10 gånger snabbare än ett om 5 hektar (snarare tvärt om då det lilla beståndet troligen är en holme i en åker eller en fastmarksdel som är avskuren från resten av fastighetn av ett krondike eller en myr).

Ska man se det ur planläggarens synvinkel så kan en fastighet som tar 1 dag i fält att planlägga vara billigare än en lite större (som därmed kan ge ett lägre hektarspris, om man ramlar över arealbrytpunkten i tariffen) som kanske tar drygt 1 dag att planlägga.

Säger inte att jag vet hur man skulle prissätta på ett rättvist sätt, förutom debitering per timme (men då ger det ju en större osäkerhet för slutkunden). Det blir väl i slutändan så att de med bra skog får vara med och sponsra dem med dålig skog (ungefär som med medelstamsackordet i avverkning).

Många brukar hävda att man får vad man betalar för. Själv brukar jag säga att om man har tur så får man vad man betalar för.

Är rätt nöjd att jag slutade med planläggningen på yrkesmässig basis. Nu kan jag gå och mäta lite höjder och grundytor i egen skog när det är fint väder och jag inte har något bättre för mig.

MVH
Alias

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).