Skogsfastigheter

Försäljning av skogsfastighet

12 inlägg 26870 visningar 1 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Försäljning av skogsfastighet

OAS-forests  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#263835 Om vi tänker oss att inköpspriset är 500 000 kr för en skogsfastighet och att man efter några år säljer den för 1000 000 kr, vad blir skatteeffekten?   TS
Ta hjälp av Nordeas skogsspecialister, vi finns på sju platser i landet.
Avatar Fallback

Re: Försäljning av skogsfastighet

Skogsola  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#263837 Bra fråga! Mitt utgångsbud är 30% av vinsten dvs 150 000 kr men det finns säkert någon med mera koll.

Avatar Fallback

Re: Försäljning av skogsfastighet

Tosca  
#263838 Jag har sett en tråd med lite olika fastighetsaffärer.
Kommer inte ihåg vad den hette bara.

Användarvisningsbild

Re: Försäljning av skogsfastighet

Vedproducent  
#263851
Skogsola skrev:Bra fråga! Mitt utgångsbud är 30% av vinsten dvs 150 000 kr men det finns säkert någon med mera koll.

Utnyttjat skogsavdrag ska återföras också.

Användarvisningsbild

Re: Försäljning av skogsfastighet

OAS-forests  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#263859
Vedproducent skrev:Utnyttjat skogsavdrag ska återföras också.

Ja just det. Om vi då antar att det skett skogsavverkningar samt att skogssavdraget är utnyttjat, alltså 250 000 kr uppskjuten beskattning.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Försäljning av skogsfastighet

Vedproducent  
#263861
OAS-forests skrev:
Vedproducent skrev:Utnyttjat skogsavdrag ska återföras också.

Ja just det. Om vi då antar att det skett skogsavverkningar samt att skogssavdraget är utnyttjat, alltså 250 000 kr uppskjuten beskattning.

Precis. Sen kan ju skatten helt utebli också vid vissa omständigheter så att svara på frågan rent generellt går ju inte.

Användarvisningsbild

Re: Försäljning av skogsfastighet

OAS-forests  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#263863 Ja, det kan ju exempelvis vara så att det finns ett ackumulerat underskott i verksamheten som går att kvitta mot den uppskjutna beskattningen. Där är vi tillbaka till utgångsfrågan, vad blir det för skatteeffekt på reavinsten vid försäljningen?

   TS
Användarvisningsbild

Re: Försäljning av skogsfastighet

Vedproducent  
#263867
OAS-forests skrev:Ja, det kan ju exempelvis vara så att det finns ett ackumulerat underskott i verksamheten som går att kvitta mot den uppskjutna beskattningen. Där är vi tillbaka till utgångsfrågan, vad blir det för skatteeffekt på reavinsten vid försäljningen?

Kapitalbeskattningen är ju 30 % men sen tillkommer andra faktorer som är nämnda här tex återföring av skogsavdrag, hänsyn till underskott mm. Så vad beskattningen blir i det enskilda fallet är ju beroende av det.

Användarvisningsbild

Re: Försäljning av skogsfastighet

Vedproducent  
#263869 Man slås annars av hur mycket det kan vara att tänka på vid innehav/avyttring av skogsfastighet.
Utdrag från skatteverket nedan är lite att tänka på.

• 1. Hur och när ska inkomster av skogsbruk redovisas
• Sammanfattning
• Hur och när ska inkomster av skogsbruk redovisas?

• Vad är inkomst av skogsbruk?

• Hur beskattas inkomst av skogsbruk?

• Ersättning för stormfälld skog

• Intäkter - Olika slag av intäkter i skogsbruk

• Försäkringsersättningar

• Balansposter

• Lager

• Fordringar

• När sker beskattning av skogsinkomster?

• Fordringar – beskattningstidpunkt

• Inmätning

• Fordrans storlek okänd

• När blir virke lager?

• Förskott

• Specialregel för avverkningsrätter

• Begreppet avverkningsrätt

• Rotpost eller stämpling = Avverkningsrätt

• Avverkningsuppdrag

• Leveransrotköp

• Förbehållen avverkningsrätt, inkomst av näringsverksamhet• 2. Avsättning för framtida återväxtåtgärder
• Sammanfattning
• Avsättning för framtida återväxtåtgärder

• Underlag för avsättning

• Balanspost

• Avsättning får inte ske i följande situationer

• Skogsavverkning av tidigare ägare• 3. Skogsavdrag
• Sammanfattning
• Anskaffningsvärde

• Avdragsutrymmet

• Skogsintäkten


• Skogsavdrag
• Grunden för rätten till avdrag

• Skogsavdragets storlek

• Vilka skogsintäkter kan ingå?

• Varufordringar

• Ej avdragsgrundande poster

• Avdragsgrundande skogsintäkt

• Rotvärdet

• Avdragsbelopp

• Beskattningsårets avdrag

• Rationaliseringsförvärv

• Förhöjt avdrag inom fem år – avdragsutrymmet ökar inte

• Lägsta avdragsbelopp

• Avrundning

• Undantag

• Avdrag endast under innehavstiden

• Avdragsutrymme

• Benefikt förvärv

• Dödsbo

• Dödsbodelägares förvärv


• Anskaffningsvärde (hel fastighet) gemensamma bestämmelser
• Äldre skogsinnehav

• Förvärv före 1952 ger inget avdrag

• Onerösa förvärv

• Benfika förvärv

• Gällande ingångsvärde – återstående avdragsutrymme

• Övergångsbestämmelser - Tidigare avdrag

• Övergångsbestämmelser - Spärr mot negativt avdragsutrymme

• Bevisbördan

• Delförvärv vid olika tidpunkter

• Förvärv efter övergången till 1981 års regler

• Skogens anskaffningsvärde

• Huvudregel vid onerösa förvärv är proportionering

• Justeringsregeln

• Del av fastighet

• Fastighetsreglering m.m.

• Förvärv genom arv, gåva m.m.

• Köp eller gåva

• Beräkning av skogsavdrag i vissa fall

• Anskaffningsvärde vid förvärv av del av fastighet

• Ideell andel – överlåtaren

• Ideell andel – förvärvaren

• Arealförvärv

• Arealförvärv - Överlåtaren

• Arealförvärv - Förvärvaren

• Mindre än 20 procent - Överlåtaren

• Mindre än 20 procent - Förvärvaren

• Fastighetsreglering, klyvning

• Allframtidsupplåtelse

• Rationaliseringsförvärv• 4. Skogskonto och skogsskadekonto
• Sammanfattning
• 4.1 Skogskonto

• 4.2 Skogsskadekonto

• Skogskonto och skogsskadekonto

• 4.1 Insättning på skogskonto

• Intäkt av skogsbruk

• En bank per år

• Avdragets storlek

• Ersättning exklusive mervärdesskatt

• Högsta avdrag

• Skogsskador – utökad avdragsrätt

• Begreppet ”betydande del"

• Allframtidsupplåtelse

• Med avverkningsrätt jämställes

• Begränsningar

• Beloppsmässig begränsning

• Avrundning

• Delägare

• Senaste insättningsdag

• Redovisning i deklarationen

• Skogskontokrav

• Ränta

• 4.2 Insättning på skogsskadekonto

• Bakgrund till bestämmelserna

• Skogsskadekonto

• Tre förutsättningar

• Skogsskada ”liknande händelse"

• Tredjedel av skogsinnehavet

• Näringsverksamhetens skog

• Huvudsaklig del

• Avverkning

• Högsta avdrag

• Skogsskador – utökad avdragsrätt

• Skogskonto eller skogsskadekonto

• Byte från skogsskadekonto till skogskonto

• Överföring av medel från skogsskadekonto till skogskonto

• En bank per år

• Avdragsbelopp m.m.

• Senaste insättningsdag m.m.


• Beskattning av medel på skogskonto och skogsskadekonto
• Uttag

• Tidsgränser

• Beskattning av uttag

• Byte av bank

• Benefika överlåtelser exkl. gåva av lantbruksenheter

• Dödsbo

• Pantsättning, överlåtelser

• Uttag av skogskontomedel medför inte rätt till skogsavdrag• 5. Ersättningsfond
• Sammanfattning

• Ersättningsfond
• Avdrag för avsättningar

• Ersättningar som ger rätt till avdrag

• Avdragets storlek

• Vad fonden får tas i anspråk för

• När fonden får tas i anspråk

• Turordning

• Beskattningskonsekvenser

• Återföring av avdragen

• Dispens

• Återföring av avdragen

• Särskilt tillägg

• I vilka fall fonderna får tas över

• Effekter hos den som tar över fonderna• 6. Räntefördelning
• Sammanfattning
• Räntefördelning

• Syftet

• Avkastningen på eget kapital - 30 % i skatt• 7. Periodiseringsfonder
• Sammanfattning
• Periodiseringsfonder

• Avdrag för avsättningar

• Avsättning

• En fond per år

• Beloppsgränser


• Återföring av avdragen
• Återförs när?

• Omedelbar återföring

• Dödsbo

• Ackumulerad inkomst

• I vilka fall fonderna får tas över• 8. Expansionsfond
• Sammanfattning

• Expensionsfond
• Expansion med lågbeskattade medel

• Förlustutjämning

• Vem får göra avsättning?

• Expansionsfondsskatt

• Huvudregel - förutsättningar

• Avdrag för avsättningen

• Ett tak för totala avsättningen från olika år

• Ingen tidsgräns

• Kapitalunderlag för enskilda näringsidkare

• Tillgångar minus skulder

• Återföring av avsättningen beskattas

• Expansionsfondsskatten återfås

• Frivillig återföring

• Tvingande återföring

• Överföring av expansionsfond• 9. Pensionssparavdrag
• Sammanfattning

• Pensionssparavdrag
• Villkor för avdragsrätt

• Beräkning av pensionssparavdrag

• Generell avdragsbegränsningsregel

• Prisbasbeloppsregel

• Kompletterande regler

• Avdragsgrundande inkomster

• Flera näringsverksamheter

• Dispens

• Näringsverksamhet som upphör

• Med avdragsgrundande inkomster avses här:

• Dödsbon


• Avdrag i näringsverksamhet eller allmänt avdrag
• Huvudregel

• Fördelning av prisbasbeloppsavdraget

• Begränsning av pensionssparavdrag som allmänt avdrag

• Aktiv eller passiv näringsverksamhet

• Särskild löneskatt• 10. Skatt på ackumulerad inkomst
• Sammanfattning

• Skatt på ackumulerad inkomst
• Lagstiftningens syfte

• Vem kan få särskild skatteberäkning?

• Vad menas med en ackumulerad inkomst?

• Inkomst av näringsverksamhet

• Värdeminskningsavdrag

• Försäkringsersättning för byggnad m.m.

• Skog

• Återföring av fonder


• Fördelningstid
• Huvudregeln

• Kompletteringsregler – Treårsregeln

• Näringsverksamhet

• Intäkt av skogsbruk


• Beräkning av den ackumulerade inkomsten
• Huvudregel – Nettobeloppet

• Intäkt av skogsbruk

• Inkomstslag

• Spärregel

• Skatteberäkningen – Fördelning av den ackumulerade inkomsten

• Beräkning av statlig inkomstskatt

• Förfarandet• 11. Mervärdesskatt
• Sammanfattning

• Mervärdesskatt
• Avverkningsrätt till skog

• Ändring till skattedeklaration

Användarvisningsbild

Re: Försäljning av skogsfastighet

OAS-forests  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#263881 Hittade en sida där denna fråga besvarades; http://www.skatter.se/?q=node/105
För privatpersoner (enskild firma) är det 30% skatt på reavinsten och den kan inte skjutas upp såsom man kan göra vid försäljning av bostäder. Det enda man kan hoppas på är kvittning mot det ackumulerade underskottet .

Detta innebär ju att man inte ska bygga upp alltför stort virkesförråd om man tänker sälja ett skifte. Ur skattesynpunkt verkar det vara bättre att göra en avverkning innan försäljning. Någon som vill dela med sig av sina erfarenheter?

   TS
Avatar Fallback

Re: Försäljning av skogsfastighet

haggloader  
#263885 Nä, skatten är 90 procent av kapitalskatten på 30 procent. Alltså blir reavinstskatten 27 procent. Exempelvis skogsavdrag ska återläggas i näringsverksamhet och får om möjligt räntefördelas, om det finns underlag. Ackumulerat underskott kan utnyttjas i reavinstberäkningen.

Användarvisningsbild

Re: Försäljning av skogsfastighet

OAS-forests  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#263895 Men vänta nu.. är det samma regler som reavinstbeskattning vid försäljning av aktier? isåfall kan man ju tänka sig kvittning av reavinst mot reaförlust av kapital (aktier) t.ex.. måste läsa på mer om skattereglerna känner jag.

   TS
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).