Skogsfastigheter

Fritt att taga mark utan ersättning

12 inlägg 8624 visningar 3 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Fritt att taga mark utan ersättning

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#262098 Den 1 jan 2011 blev det fritt att ta privat mark i anspråk utan någon ersättning.

Det grundlagsskydd som äganderätten har i Regeringsformen 2 kap 15 § stycke 1 och 2 försvinner helt genom samma paragrafs stycke 3 och 4.
Ändringen av RF 2:15 3 st. som trädde i kraft den 1 jan 2011 om att det är fritt att ta privat mark i anspråk för hälsoskydds-, miljöskydds- eller säkerhetsskäl utan att ersätta markägaren. Har gett Naturvårdsverket, länsstyrelser och kommuner rätt att annektera privat mark och hindra ägaren att ha ett ”normalt” boende. Vi får rättsfall efter rättsfall som bekräftar detta.
Hemfridszon
Ett problem är hemfridszonen. För fastighetsägaren är hemfridszonen ett område som skall ge fastighetsägaren trygghet och egen sfär. Före 2009 vara hemfridszonen till för att trygga fastighetsägaren från allmänheten. I dag använder myndigheterna hemfridszonen till att skydda allmänheten från fastighetsägaren. För politiker, socialarbetare, åklagare, utvecklings-störda, homosexuella m.fl. är de 10 meter som naturvårdsverket anger och domstolarna dömer efter ingen trygghetszon. Från 10 m ser människor in i huset och har lätt att planlägga brott eller bara skrämma/reta fastighetsägaren. 10 m är för många ett för litet område för att odla trädgård, spela spel som krocket. Har fastighetsägaren familjemedlemmar som p.g.a. ålder eller sjukdom samt husdjur som behöver skyddas med staket är 10 m för litet för många. Tänk på fallet i Rödeby där en pappa till en utvecklingsstörd kille tröttnade på trakasserierna och sköt ihjäl en 15-årig. Ingen skall behöva känna sig hotad utan kunna ordna ett boende där de känner sig trygga. Vi måste återinföra den tidigare hemfridszonen på 65-70 m.
Hemfridszonen avser inte bara liv och hälsa utan även skydd av egendom varför den måste omfatta alla byggnader och anläggningar. De flesta förstår nog att allmänheten inte kan få stryka längsmed väggen till utedasset och dessutom kanske utnyttja den – det är skillnad på vems skit man har att tar hand om.
Privatiserat
Privat mark anses vara privatiserad när den ser privat ut. Beroende på när i tiden det skett så är det tillåtet eller otillåtet. Men det är aldrig tillåtet utanför hemfridszonen. Men om privatiseringen påbörjades på den tiden det var lagligt att utnyttja sin mark för egen rekreation och friluftsliv så ingår den delen av marken i hemfridszonen under förutsättning att hemfridszonen inte blir för stor för då ingår den inte i hemfridszonen och är då olaglig och måste tas bort. Men om det inte är fastighetsägarens rekreationsattiraljer, såsom solstol och bord som någon glömt kvar, så är det inte olagligt för någon annan kan inte privatisera en annans privata mark.
Rent språkligt kan man inte privatisera privat mark eller kommunalisera kommunal mark däremot kan man kommunalisera privat mark och privatisera kommunal mark.

Var det svårt att läsa?
Lite väl snurrigt? Det är precis vad det är.

:D :D :D   TS
Ta hjälp av Nordeas skogsspecialister, vi finns på sju platser i landet.
Användarvisningsbild

Re: Fritt att taga mark utan ersättning

vetinte  
#262100 Klockren :)

Om de var svåt att läsa så var de även svårt att förstå *S*
Så mitt tips är: har man lagfart, har man bestämmanderätt.
De gäller bara att ötöva den, bevaka den o ta strid för den.
Ganska änkelt i grunden. O varför göra de svårt.

Användarvisningsbild

Re: Fritt att taga mark utan ersättning

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#262103 Förtydligande:

Enligt de senaste tre årens rättspraxis så är utemöbler, flaggstänger, rabatter, planteringar, båtar på land, gräsmattor privatiserande och ett brott mot strandskyddsbestämmelserna om de tillhör markägaren. Och därmed brottsligt.

Tillhör de däremot någon som utnyttjar marken allemansrättsligt så är de ej privatiserande.
Och tydligen tillåtet

Logiskt?
Snurrigt?
Rättvist? = Aldrig

Många är de fastighetsägare som helt felaktigt av myndigheter har tvingats till åtgärder att ta bort utemöbler, flaggstång, gräsmattor med hot om eller vid vite. Dessa åtgärder får dessutom konsekvenser för fastighetsägarens framtida användning då det blir svårare att hävda att hela fastigheten är ianspråktagen.
Myndigheterna har säkert inte medvetet lurat fastighetsägarna men deras okunskap har lett till stort lidande för de fastighetsägare som har drabbats.

Äganderätt till fast egendom :
Den som äger mark har full rådighet över sin mark, även strandskyddsområde, men får tåla vissa inskränkningar, att allmänheten får färdas över marken, plocka vilda bär och svamp för husbehov men inte störa eller förstöra.
Enligt myndigheterna är strandskyddsområde lika med allmänplats. Fastighetsägaren har ingen rådighet över strandskyddsmark.
Allmänheten har alltid bättre rätt till strandnära mark än fastighetsägaren.

:D :D :D
Senast redigerad av Sweden-viking lör 01 feb 2014, 11:14, redigerad totalt 1 gång.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Fritt att taga mark utan ersättning

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#262107 Ändringen av Regeringsformen 2:15 3 st, som började gälla 1 jan 2011 och innebär att markägaren inte kan kräva ersättning, har varit helt avgörande för tillsynsmyndigheternas tillvägagångsätt.

Där startade klappjakten på fastighetsägarna, de skulle inte längre åtnjuta lyxen av egen strand. Deras brott var att de har privatiserat sin egna mark. Med hot om vite skulle de nu ta bort allt som kan glädja en sjötomtsägare.
Här startade konflikten mellan markägare och myndigheternas samt friluftsorganisationernas syn på allemansrätten. Innan det blev brottsligt att privatmark fick se privat ut fanns det en förståelse och acceptans för allemansrätten.

Det finns massor av domar från mark- och miljödomstolen samt mark- och miljööverdomstolen där fastighetsägarnas problem tydligt framgår.

:D :D :D

   TS
Användarvisningsbild

Re: Fritt att taga mark utan ersättning

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#262313 Detta är väl huvudanledningen till att jag är allergisk mot strandskyddslagen.
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Fritt att taga mark utan ersättning

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#262352
Niking skrev:Detta är väl huvudanledningen till att jag är allergisk mot strandskyddslagen.
/Niklas


Instämmer helt!
Samma anledning till min allergi...

:D :D :D

   TS
Avatar Fallback

Re: Fritt att taga mark utan ersättning

markus1978  
#262360 Kan bara hålla med.

Användarvisningsbild

Re: Fritt att taga mark utan ersättning

anersimyra  
#262408
Sweden-viking skrev:Förtydligande:

Enligt de senaste tre årens rättspraxis så är utemöbler, flaggstänger, rabatter, planteringar, båtar på land, gräsmattor privatiserande och ett brott mot strandskyddsbestämmelserna om de tillhör markägaren. Och därmed brottsligt.

Tillhör de däremot någon som utnyttjar marken allemansrättsligt så är de ej privatiserande.
Och tydligen tillåtet

Logiskt?
Snurrigt?
Rättvist? = Aldrig

Många är de fastighetsägare som helt felaktigt av myndigheter har tvingats till åtgärder att ta bort utemöbler, flaggstång, gräsmattor med hot om eller vid vite. Dessa åtgärder får dessutom konsekvenser för fastighetsägarens framtida användning då det blir svårare att hävda att hela fastigheten är ianspråktagen.
Myndigheterna har säkert inte medvetet lurat fastighetsägarna men deras okunskap har lett till stort lidande för de fastighetsägare som har drabbats.

Äganderätt till fast egendom :
Den som äger mark har full rådighet över sin mark, även strandskyddsområde, men får tåla vissa inskränkningar, att allmänheten får färdas över marken, plocka vilda bär och svamp för husbehov men inte störa eller förstöra.
Enligt myndigheterna är strandskyddsområde lika med allmänplats. Fastighetsägaren har ingen rådighet över strandskyddsmark.
Allmänheten har alltid bättre rätt till strandnära mark än fastighetsägaren.

:D :D :D
Ha ha ha, det skulle se ut det om allmänheten anla gräsmattor och flaggstänger på annans eller kommunal mark. Att ha med sig en solstol att sitta i under dagen är självklart tillåtet, men att lägga upp båt, ställa ut möbler mer permanent är inte tillåtet. Vad gäller förtöjning av båt är där samma regler som vid tältning, du får heller inte lägga båten på svaj under permanenta förhållanden. Uppskärpningen av strandskyddet i Stockholm, Nacka Värmdö är en konsekvens av byggnationer, avverkning där strandskydd råder. Berörd mark är både tomtmark och kommunal mark. Tillstånd/ bygglov för strandnära, eller byggnation av stränder och vatten är sedan länge generöst tilltagna i Nacka Värmdö. Svartbyggen av bryggor, båtramper på egen och kommunal mark är även den omfattande, utlagda bojar utefter stränder och sund beskär den fasta skärgårdsbefolningens frihet, den penningstarka minoriteten tar sig olagligt friheten att inskränka friheten för majoriteten. Detta är källan till uppskärpning av strandskyddet i dessa kommuner, mycket vill ha mer, oavsett hur, detta har nu lett till konsekvenser. :smile: :smile:

Användarvisningsbild

Re: Fritt att taga mark utan ersättning

vetinte  
#262435
anersimyra skrev:
Sweden-viking skrev:Förtydligande:

Enligt de senaste tre årens rättspraxis så är utemöbler, flaggstänger, rabatter, planteringar, båtar på land, gräsmattor privatiserande och ett brott mot strandskyddsbestämmelserna om de tillhör markägaren. Och därmed brottsligt.

Tillhör de däremot någon som utnyttjar marken allemansrättsligt så är de ej privatiserande.
Och tydligen tillåtet

Logiskt?
Snurrigt?
Rättvist? = Aldrig

Många är de fastighetsägare som helt felaktigt av myndigheter har tvingats till åtgärder att ta bort utemöbler, flaggstång, gräsmattor med hot om eller vid vite. Dessa åtgärder får dessutom konsekvenser för fastighetsägarens framtida användning då det blir svårare att hävda att hela fastigheten är ianspråktagen.
Myndigheterna har säkert inte medvetet lurat fastighetsägarna men deras okunskap har lett till stort lidande för de fastighetsägare som har drabbats.

Äganderätt till fast egendom :
Den som äger mark har full rådighet över sin mark, även strandskyddsområde, men får tåla vissa inskränkningar, att allmänheten får färdas över marken, plocka vilda bär och svamp för husbehov men inte störa eller förstöra.
Enligt myndigheterna är strandskyddsområde lika med allmänplats. Fastighetsägaren har ingen rådighet över strandskyddsmark.
Allmänheten har alltid bättre rätt till strandnära mark än fastighetsägaren.

:D :D :D
Ha ha ha, det skulle se ut det om allmänheten anla gräsmattor och flaggstänger på annans eller kommunal mark. Att ha med sig en solstol att sitta i under dagen är självklart tillåtet, men att lägga upp båt, ställa ut möbler mer permanent är inte tillåtet. Vad gäller förtöjning av båt är där samma regler som vid tältning, du får heller inte lägga båten på svaj under permanenta förhållanden. Uppskärpningen av strandskyddet i Stockholm, Nacka Värmdö är en konsekvens av byggnationer, avverkning där strandskydd råder. Berörd mark är både tomtmark och kommunal mark. Tillstånd/ bygglov för strandnära, eller byggnation av stränder och vatten är sedan länge generöst tilltagna i Nacka Värmdö. Svartbyggen av bryggor, båtramper på egen och kommunal mark är även den omfattande, utlagda bojar utefter stränder och sund beskär den fasta skärgårdsbefolningens frihet, den penningstarka minoriteten tar sig olagligt friheten att inskränka friheten för majoriteten. Detta är källan till uppskärpning av strandskyddet i dessa kommuner, mycket vill ha mer, oavsett hur, detta har nu lett till konsekvenser. :smile: :smile:

O här ser vi földen av att "vanligt folk" inte vågar säga eller göra nått.
Sitter bara o gnäller o hoppas att någon annan ska fixa de.
O den som vågar säga o göra nått får stå som "svarte petter" o dom som har samma åsikt böjer huvuderna för överheten.
Så är de i alla tuffa frågor. Kommer alltid (tyvärr) att vara. Gnäll gnäll gnäll.......
Sverige i ett nötskal.
Men de tillhör väll DEMOKRATINS spelregler att ha ett folk som är "nyttiga idioter". Eller åtminstonde Sveriges "Demokrati".
Störst går först, tuta först sen e de okej att köra över :)

Användarvisningsbild

Re: Fritt att taga mark utan ersättning

anersimyra  
#262441 Visst sägs det ifrån från många håll. En polare som köpte lite mark på Värmdö, eller rätt mycket förresten, fick en granne som gnällde på hans nybyggda kåk. Gnället ledde till att han helt plötsligt ägde, inte bara marken ned till vattnet, i fastigheten ingick ett halvt sund ut till närmsta ö hundra meter ut. Där anlades en fin strandstuga med vidhängande hamn med 30 meter betongponton. Den gnällande grannens upphöjda veranda visade sig även vara svartbyggd. :shock: Det gnället blev dyrbart för grannen, men minst sagt lyckosamt för min polare. Grannen borde hållit käften stängd.. :lol: :lol: :lol:

Användarvisningsbild

Re: Fritt att taga mark utan ersättning

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#262605
anersimyra skrev:
Sweden-viking skrev:Förtydligande:

Enligt de senaste tre årens rättspraxis så är utemöbler, flaggstänger, rabatter, planteringar, båtar på land, gräsmattor privatiserande och ett brott mot strandskyddsbestämmelserna om de tillhör markägaren. Och därmed brottsligt.

Tillhör de däremot någon som utnyttjar marken allemansrättsligt så är de ej privatiserande.
Och tydligen tillåtet

Logiskt?
Snurrigt?
Rättvist? = Aldrig

Många är de fastighetsägare som helt felaktigt av myndigheter har tvingats till åtgärder att ta bort utemöbler, flaggstång, gräsmattor med hot om eller vid vite. Dessa åtgärder får dessutom konsekvenser för fastighetsägarens framtida användning då det blir svårare att hävda att hela fastigheten är ianspråktagen.
Myndigheterna har säkert inte medvetet lurat fastighetsägarna men deras okunskap har lett till stort lidande för de fastighetsägare som har drabbats.

Äganderätt till fast egendom :
Den som äger mark har full rådighet över sin mark, även strandskyddsområde, men får tåla vissa inskränkningar, att allmänheten får färdas över marken, plocka vilda bär och svamp för husbehov men inte störa eller förstöra.
Enligt myndigheterna är strandskyddsområde lika med allmänplats. Fastighetsägaren har ingen rådighet över strandskyddsmark.
Allmänheten har alltid bättre rätt till strandnära mark än fastighetsägaren.

:D :D :D
Ha ha ha, det skulle se ut det om allmänheten anla gräsmattor och flaggstänger på annans eller kommunal mark. Att ha med sig en solstol att sitta i under dagen är självklart tillåtet, men att lägga upp båt, ställa ut möbler mer permanent är inte tillåtet. Vad gäller förtöjning av båt är där samma regler som vid tältning, du får heller inte lägga båten på svaj under permanenta förhållanden. Uppskärpningen av strandskyddet i Stockholm, Nacka Värmdö är en konsekvens av byggnationer, avverkning där strandskydd råder. Berörd mark är både tomtmark och kommunal mark. Tillstånd/ bygglov för strandnära, eller byggnation av stränder och vatten är sedan länge generöst tilltagna i Nacka Värmdö. Svartbyggen av bryggor, båtramper på egen och kommunal mark är även den omfattande, utlagda bojar utefter stränder och sund beskär den fasta skärgårdsbefolningens frihet, den penningstarka minoriteten tar sig olagligt friheten att inskränka friheten för majoriteten. Detta är källan till uppskärpning av strandskyddet i dessa kommuner, mycket vill ha mer, oavsett hur, detta har nu lett till konsekvenser. :smile: :smile:


Tja, den horribla strandskyddslagen inskränker ju kraftigt många markägares rättigheten på egen mark. Få drabbade markägare torde gilla strandskyddslagen, till skillnad från många byråkratpåvar som får goda möjligheter att utöva godtycke - på markägarens bekostnad!

F.ö. torde det vara stor skillnad om man anlägger bryggan på egen mark eller på annans mark utan markägarens lov. Det förstnämnda fallet borde knappast myndigheterna lägga sig i. Det sistnämnda fallet borde vara ett fall för polisen.

Om det tog min bekant 4 år att få bygglov för ett simpelt uthus på egen tomt utanför planlagt område i Värmdö kommun, kan jag inte ens med bästa välvilja hävda att Värmdö kommun skulle vara generös med bygglov, snarare tvärt om.
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Fritt att taga mark utan ersättning

vetinte  
#262618 Eller pxå bara ytterligare ett bevis på att myndigheter o deras annatällda är betongachlen. Hadde dom jobbat som vanligt folk så kanske där hadde blovi nått gjort.
Kanske kan va bra att vissa gör som dom vill i olika lägen. Verkar va enda möjlighete att få lite rutasjon på myndigheterna.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).