Skogsfastigheter

evig begränsning vid marköverlåtelse?

16 inlägg 7061 visningar 3 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

evig begränsning vid marköverlåtelse?

tol  
#246407 Går det att sätta evigt bindande begränsningar på användning av mark på en fastighet som ska säljas?

Man kan exempelvis tänka sig att någon säljer skogen runt bostaden men vill slippa alltför stora hyggen utanför fönstret, eller se till att det även framöver bara är björk som växer där.

Sådana begränsningar sänker såklart värdet på marken. Den blir nog inte helt värdelös, men avvägningen mellan evigt inflytande och pengar i handen är en annan femma.

Ett rent avtal som är knutet till marken och följer med vid överlåtelser vore såklart renast, men vad jag har förstått är det svårt att lyckas med sånt, framför allt för evig tid (eller ens 100 år).
En mer komplicerad lösning skulle kunna vara nåt upplägg med en stiftelse i botten som ger begränsad avverkningsrätt till "köparen". Men ju enklare lösning desto större chans att den klarar ändringar i lagar och praxis etc under lång tid.

Finns det något sätt att ordna sådana begränsningar som rimligen kan vara giltigt på lägre sikt?   TS
Ta hjälp av Nordeas skogsspecialister, vi finns på sju platser i landet.
Avatar Fallback

Re: evig begränsning vid marköverlåtelse?

haggloader  
#246415 Juridiskt intressant och ytterst komplicerad fråga.

Om man överlåter fastigheten genom gåva kan det ibland gå att skriva vissa villkor.

Användarvisningsbild

Re: evig begränsning vid marköverlåtelse?

OAS-forests  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#246419 Man kan avtala om begränsningar i markanvändningen. Gjorde det då jag styckade av och sålde en hästgård med tillhörande åker. Skogsskiftet har servitutsavtal om rätt att använda åker för virkesupplag och vinterväg inklusive vändplan. Servittutsområdet finns markerat på en speciell karta. Detta betyder att den nya ägaren inte kan bygga nya hus på servitutsområdet utan att få mitt godkännande.

Jag har dock aldrig hört talas om att man skriver in begränsningar i skogsavverkning. Då blir marken nästan värdelös. Varför inte behålla marken om du har så särskilda krav.

Användarvisningsbild

Re: evig begränsning vid marköverlåtelse?

Sidenbladh  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#246423 Mycket intressant fråga.
Man kan tänka sig en lösning där köpare och säljare kommer överens i avtalet om ett partiellt avverkningsförbud. Problemet då är att säljaren kan bryta mot detta och välja att betala vite istället (givet att det avtalats om vite), eller välja att sälja fastigheten vidare och då är det gamla avtalet utan verkan mot den nye köparen.

En annan lösning, som är något av ett juridiskt akrobatnummer, vore att försöka få till en inskrivning av en nyttjanderätt. En sådan inskrivning följer fastigheten och varje köpare blir bunden av den, men det är mycket osäkert om det skulle gå att få till en sådan lösning. Man kan då tänka sig att fastigheten där bostadshuset står ska ha evig nyttjanderätt till den skog som står närmast huset, men det är väldigt osäkert om detta skulle gå att specificera på ett bindande sätt.

Så för att försöka sammanfatta är det inte helt uteslutet att det skulle gå, men det skulle kräva en hel del juridisk akrobatik för att få det bindande för alla framtida köpare av fastigheten - om det ens är möjligt som sagt. En jurist med inriktning på fastighetsaffärer kan förmodligen ge betydligt bättre svar än jag, men det var mina tankar kring det hela.

Avatar Fallback

Re: evig begränsning vid marköverlåtelse?

haggloader  
#246427 En nyttjanderätt har väl tidsbegränsning?

Sedan kan man ju fundera på vars konflikten löses, skiljedom, bakom ladugården, i tingsrätt?

Användarvisningsbild

Re: evig begränsning vid marköverlåtelse?

Sidenbladh  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#246432 Ja se där, så noga hade jag läst lagen…
Visst är nyttjanderätten begränsade, det var närmast servitut jag tänkte på en jag blandade ihop det hela. (Det var ett tag sedan jag läste fastighetsrätt..)

Efter att ha läst lite närmare i lag och annan juridisk litteratur har jag också kommit fram till att det kanske inte är så omöjligt som jag först trodde. Det förekommer så kallat "negativa" servitut, alltså att ägaren till en viss fastighet avstår från någon specificerad rättighet till förmån för ägaren till en annan fastighet. Exempel på detta är att ägaren till en villatomt åtar sig att inte bygga så stort att det stör grannarnas utsikt med mera.

Det skulle nog därför kunna vara möjligt att de två fastighetsägarna skriver att avtalsservitut där ägaren till ägaren till skogsfastigheten åtar sig att inte avverka skog närmare än x meter från fastighetsgränsen, möjligen med undantag för vanlig skogsvård (stormfällda träd med mera).

Så jag får skämmas för att jag läste fel tidigare, men kan å andra sidan komma med (förhoppningsvis) bättre svar nu.

Användarvisningsbild

Re: evig begränsning vid marköverlåtelse?

Baggböla  
#246472 Negativa servitut brukar vara väldigt restriktivt.

Att få igenom ett negativt servitut för att förhindra någon att bruka sin skog tror jag är lika med noll och bör så också vara.

Avatar Fallback

Re: evig begränsning vid marköverlåtelse?

Tosca  
#246477 Vad krävs för ett servitut förutom två fastighetsägare som är överens?
Ska det godkännas någon mer stans?

Jag har hört om ett servitut på kommunalt vatten, det ska ha uppkommit när den belastade fastighetens djur trampade ned omkring brunnen så det vattnet grumlades.
Om kommunen i fråga varit inblandad verkar tveksamt, den borde väl hellre vilja ha två betalande abonnenter?

Användarvisningsbild

Re: evig begränsning vid marköverlåtelse?

Baggböla  
#246498 Avtalsservitut - mellan två ägare
Officialservitut - lantmäteriets lantmätare gör en bedömning och gör ett servitut som denne finner lämpigt

Användarvisningsbild

Re: evig begränsning vid marköverlåtelse?

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#246500 Tveksamt om det kan godkännas som servitut.
I enlighet med 14:4 JB
får inte servitut avse rätt till skogsfång eller mulbete.

Behåll den skogsplätten själv, det är säkrast...

:D :D :D

Avatar Fallback

Re: evig begränsning vid marköverlåtelse?

tol  
#246524 Poängen är direkt kunna få betalt motsvarande en försäljning, men offra en (marknadsmässig) del av värdet på att få till någon önskvärd begränsning. Att behålla marken ger dels ingen omedelbar intäkt, dels förlorar man lätt inflytande när man dör. Kanske är svaret ändå att lägga ägandet i en stiftelse och sälja rätten till avkastningen på något vis.

Kan man skriva in krav i gåvobrev som gäller över flera arv/överlåtelser? Jag gissar att sånt inte funkar om "gåvan" är mot betalning.

   TS
Avatar Fallback

Re: evig begränsning vid marköverlåtelse?

busholle  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#246537
tol skrev:Poängen är direkt kunna få betalt motsvarande en försäljning, men offra en (marknadsmässig) del av värdet på att få till någon önskvärd begränsning. Att behålla marken ger dels ingen omedelbar intäkt, dels förlorar man lätt inflytande när man dör. Kanske är svaret ändå att lägga ägandet i en stiftelse och sälja rätten till avkastningen på något vis.

Kan man skriva in krav i gåvobrev som gäller över flera arv/överlåtelser? Jag gissar att sånt inte funkar om "gåvan" är mot betalning.


Tycker resonemanget liknar vissa miljörörelser som vill bestämma över skogen men inte betala för den.
Om du vill bestämma över skogen så får du lov att äga den, poängen med att sälja skog är att den nya ägaren tillgodogör sig ägande och nyttjanderätt. Varför skulle annars någon köpa marken?

Avatar Fallback

Re: evig begränsning vid marköverlåtelse?

tol  
#246549 Visst kan det användas för olika former av miljöändamål som mina exempel visade, men så länge alla inblandade parter vet vad de betalar för tycker jag nog snarare att det handlar om att få göra vad man vill med sin mark och bara betala för det man vill ha. Man kan se det som en form av styckning av fastigheten där man delar upp rättigheterna istället för ytan. Och precis som vid vanliga styckningar kan myndigheterna tänkas ha åsikter om det hela, eftersom fastighetskartan kan tänkas bli plottrig och användningen ineffektiv framöver. Det är väl därför som lagen sätter käppar i hjulet :smile:

En markägare kan t ex vilja sälja jakträtten permanent så han slipper bry sig om detaljer kring arrende på ålderns höst. Det finns nog andra som kan tänka sig att köpa en jakträtt permanent för att slippa riskera att få arrendet uppsagt eller ändrat. Och den som inte bryr sig om jakten kan nog tänka sig att köpa en viss mängd skog aningen billigare efter att en tidigare ägare "styckat" av jakträtten.

   TS
Användarvisningsbild

Re: evig begränsning vid marköverlåtelse?

Baggböla  
#246596
tol skrev:Visst kan det användas för olika former av miljöändamål som mina exempel visade, men så länge alla inblandade parter vet vad de betalar för tycker jag nog snarare att det handlar om att få göra vad man vill med sin mark och bara betala för det man vill ha. Man kan se det som en form av styckning av fastigheten där man delar upp rättigheterna istället för ytan. Och precis som vid vanliga styckningar kan myndigheterna tänkas ha åsikter om det hela, eftersom fastighetskartan kan tänkas bli plottrig och användningen ineffektiv framöver. Det är väl därför som lagen sätter käppar i hjulet :smile:

En markägare kan t ex vilja sälja jakträtten permanent så han slipper bry sig om detaljer kring arrende på ålderns höst. Det finns nog andra som kan tänka sig att köpa en jakträtt permanent för att slippa riskera att få arrendet uppsagt eller ändrat. Och den som inte bryr sig om jakten kan nog tänka sig att köpa en viss mängd skog aningen billigare efter att en tidigare ägare "styckat" av jakträtten.


För att få det du vill så måste du ändra hela jordabalken.

Du kan ju naturligtvis köpa nyttjanderätten, stämpla upp skogen och köp rotposten. Detta gäller bara i 5 år maximalt. Du väljer sedan bara att inte avverka skogen när de 5 åren har gått så köper du en nyttjanderätt igen för nästa 5 år. Då får du att skogen stå kvar, dyrt blir det men rättvist och marknadsmässigt. :)

Jaktarrende är inget arrende i juridisk mening utan en nyttjanderätt som maximalt varar i 50 år. Tror ingen markägare är villig att sälga av förfogandet över rätten att kasta ut jakträttshavare som inte sköter sig. Frågan om att det skulle vara en stor svårighet med administrationen kring jaktarrendeskostnader har jag aldrig varit med om, det betalas årligen vanligtvis utan några problem. Ungefär lika jobbigt att betala snöplogningen varje år eller bilförsäkringen.

Användarvisningsbild

Re: evig begränsning vid marköverlåtelse?

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#246737 Enklast vore väl att stycka av en bit skog närmast bostaden och sälja resterande skogsmark? Då bestämmer man ju över den avstyckade marken, samtidigt som den nya ägaren får full frihet på sin mark.

Som kuriosa kan jag nämna att de gamla ägarna (3 ogifta syskon) till min nuvarande bostad och min och syrrans skogsfastighet sålde gården när de blev pensionärer - med villkor att de finge bo kvar så länge de levde för 100 kr/år icke indexerat!

Det blev med tiden en ganska bra affär för de ogifta syskonen. Inte minst sedan bostaden brann - varpå de nya ägarna (efter några turer i rätten) fick bygga upp ett nytt boningshus och hyra ut till syskonen för 100 kr/år i 25 år. Det var f.ö. i samband med återuppbyggnaden som själva tomten avstyckades.

Nackdelen var dock att ekonomibyggnaderna förföll under 40 år. Markägarna hade ju inget intresse av att underhålla ekonomibyggnaderna, då de bodde på annat håll. Inte heller de ogifta syskonen hade något intresse av att underhålla ekonomibyggnaderna, då det ju inte längre var deras egendom.
/Niklas

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).