Skogsfastigheter

Prisutveckling för skogsfastigheter

5 inlägg 4966 visningar 4 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

Prisutveckling för skogsfastigheter

Skogsinvest  
#203430 Hur tror Ni att skogfastighetspriset kommer att utvecklas inom 1 år, 5 år, 10 år och 50 år?

Skriv gärna vilken del av landet Ni avser.

Tror Ni på större prisdifferentiering på olika fastighetsobjekt beroende på läge i landet, arrondering, åldersklasser, kvalitet på skogen, åtkomlighet med mera?   TS
Ta hjälp av Nordeas skogsspecialister, vi finns på sju platser i landet.
Avatar Fallback

Re: Prisutveckling för skogsfastigheter

Skogsinvest  
#203433 Norra Norrlands kustland.

Jag tror att vi kommer att få se vikande priser på 1 års sikt. På 5 år tror jag att det stabiliserats på samma nivå som vi såg för ett år sedan. På 10 år tror jag på den 30 procentig uppgång och på 50 år tror jag att skogsmark är den stora vinnaren vid sidan av jordbruksmark.

Anledningen till att jag är av denna uppfattning är att det kommer att ta tid för virkespriserna att återhämta sig. Detta kommer att spegla av sig i fastighetspriserna. Om några år kommer dock hjulen att snurra på bra igen med högre virkespriser som följd och därmed kommer intresset för skogsfastigheter att stiga. Dels om 10 år men framförallt om 50 år tror jag att vi kommer att få se helt nya produkter framställda av skog.

Jag tror att fastigheter med bra arrondering kommer att prissättas högre per m3sk än fastigheter med sämre arrondering jämfört med idag. Närhet till stad kommer nog att ha större betydelse för priserna än i dagsläget. Eventuellt nya regler som inskränker äganderätten skulle kunna ge en motsatt effekt då fastigheter i närhet till bebyggelse inte får brukas som markägaren vill. Jag tror vi kommer att gå mot en tid då priset på kvalitet kommer att öka. Älgskador och dåligt skötta skogar kommer att leda till att utbudet på virke med sämre kvalitet kommer att vara högt och därmed kommer skog med god kvalitet att kunna hävda sig bättre än idag. Bra vägnät på fastigheten tror jag också kommer att göra att fastigheter kommer att prissättas högre jämfört med idag då kostnader för skotning med all sannolikhet kommer att stiga. Behovet att oftare komma ut på markerna för åtgärder kommer också att öka.

Tiden får utvisa om man var rätt ute :-)

   TS
Avatar Fallback

Re: Prisutveckling för skogsfastigheter

opekka  
#203445 Som Skogsinvest skriver tror jag också att bra vägnät kommer att bli en viktigare faktor i värderingen av en skogsfastighet. Bra vägnät förenklar skotningen och minskar därmed antalet maskintimmar som krävs vid gallring/avverkning.

Lägg därtill att transportavstånd till industrierna borde påverka i högre grad än idag. Båda dessa faktorer drivs av ökade dieselpriser.

Vidare: Stängs ett missbruk i en region, kommer priserna att påverkas negativt medan utökad produktionskapacitet kommer att driva.

Priserna på mindre fastigheter i storleksordningen upp till en miljon kronor kommer att öka rejält i värde. Detta eftersom fler torde komma att söka säkra(re) placeringar i takt med att finansmarknaderna upplevs som dåligt avkastande och osäkra. Redan idag är priserna på skogsfastigheter i "miljonklassen" anmärkningsvärt höga. Åtminstone de jag tittat på.

Avatar Fallback

Re: Prisutveckling för skogsfastigheter

Skogsinvest  
#203459 Tar mig friheten att kopiera en text som Zalman skrev 23/8 2012.

Tyckte att den innehöll många kloka tankar. Tar självklart bort den om så önskas.


"Trender som jag ser de närmsta tio åren.

1. Idag är vi 7 miljarder människor på 1,5 miljarder ha. Det blir 0,214ha per person.
Om tio år så är vi 8 miljarder människor på mindre än 1,5 miljarder ha pga erosion, torka, bebyggelse mm. Det blir mindre än 0,1875ha per person.

2. Tillväxten ökar i skogen pga bättre skötsel, bättre plantor, varmare klimat som ger
längre vegetationsperiod.

3. Landgrabbing tendenserna intensifieras. Allt fler länder vill säkerställa matproduktion och vill därför äga egen mark.

4. Jag tror att den finansiella krisen i EU och USA bara kan lösas på ett sätt,
och det är att starta sedelpressarna. Då blir det rusning efter fasta värden.

5. Trädens andel av värdet i en skogsfastighet sjunker. Turism, tomtavstyckning, vindkraft, rekreation, jakt mm ökar i värde.

6. Kemiskt är kolvätet i biomassan i skogen närbesläktat med olja och kan därför
i många fall ersätta olja t.ex. tallolja, textila fibrer på cellulosa mm.

7. Energiproduktion från skogen ökar. Den totala biomassan i en fin granskog
kan innehålla 1.300.000kwh. Vilket innebär att skogen är värd 2000kr/m3fub för en skogsägare som använder egen biomassa för att värma sitt hyreshus.

8. I en allt oroligare värld känns en skogsfastighet som en allt tryggare investering.

De senaste 50 åren har skogen slagit aktier och stigit med8% per år fördelat på 5%
för marken och 3% för träden.

Med en årlig tillväxt på 8% så fördubblas värdet på nio år.

Jag har köpt skog för 2kr/m2. En kompis betalade 1000kr/m2 för en tomt.
Vem har gjort bästa affären om tio år?

Jag tror att min skog då kostar 4kr/m2. Kommer kompisens tomt kosta 2000kr/m2
år 2022?

Hur mycket mer fastighetsskatt får min kompis betala?"

   TS
Användarvisningsbild

Re: Prisutveckling för skogsfastigheter

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#387064 Rekordhöga priser på skogsfastigheter http://www.smt.se/article/rekordhoga-priser-pa-skogen/
/Niklas

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).