Skogsfastigheter

FOLKSAM beter sig så här...

130 inlägg 69013 visningar 10 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

4 D FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#220125 4 veckor efter inskickning av uppgifter till Skogsstyrelsen i Halmstad kommer svar från Petra Ellisson på Folksam i Borås.
Svaret lyder: "Eftersom Skogsstyrelsen vidhåller sin värdering kan vi inte justera din ersättning. Med hänvisning till detta avböjer vi därför ytterligare ersättning."

När detta kom var vi, som ni förstår, vana vid dessa "standardsvar" från Folksam och Skogsstyrelsen.
Tydligen får man uttrycka sig hur dumt som helt från Skogsstyrelsen och det skall gälla.

Men Gunnel ansåg att det går inte att komma någon vart mot dessa egensinniga människor på Folksam och Skogsstyrelsen. Hon syftade på Bernt Flinks felaktiga och undanglidande svar hösten 2007.
De håller ihop var hennes kommentar.
Skulle du tyckt likadant?

Petra Ellisson avslutar med att säga att ärendet också är presskriberat.
Jaha så kom även detta som lök på laxen, mot en gammal kvinna!

   TS
Ta hjälp av Nordeas skogsspecialister, vi finns på sju platser i landet.
Avatar Fallback

4 E FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#220632 Gunnel taggade upp sig efter "överkörningen" från Petra Ellisson på Folksam.
Hon ville att vi skulle fortsätta att argumentera eftersom så många andra fått mera rätt ersättning.
Preskriptionen tyckte hon vi kunde kasta i spisen. Att ärendet startade sent berodde ju på att Bernt Flink på Skogsstyrelsen ljugit eller varit otillåtet okunnig redan 2007.

Gunnel nämner att hon har hjälp av skogskunnig person. Detta skrivs i avsikt att ta bort prägeln av att det bara är en gammal gumma Folksam "leker med".

I skrivning ifrågasätts varför de ignorerar både redovisning från skogsbolag från stormavverkning och uträkningar som vi skickat.

Vi bredsår nu med samma uppgifter igen och syftar på resultat från andra skadefall. Gunnel tyckte att "man skall väl inte behöva uppfinna hjulet igen".

På jobbet på lasarettet (inhopp) berättar hon om Folksams tarvliga agerande.
Reaktionen blir ofta "Näääää va säger du?"

   TS
Avatar Fallback

4 F FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#220856 Gunnel skickade sitt brev den 22 april.
Den 17 juni svarar Östen Forsström att han fått ärendet från Petra Ellisson. ("Kändisarna" finns med även här märker ni. Internposten behöver ca 2 månader för att komma fram.)
Östen meddelar samtidigt den 17 juni, att han återkommer så fort han kan.
Vi trodde ändå att det skulle bli svar före semestrarna. Vi trodde att ärendet var känt och gammalt och därför borde det hanteras omgående.
- Ni skall snart få fortsättningen (före semestern).
Under tiden kan ni fundera på vem som kommer att handlägga skadeärendet till nästa gång!

Jag undrar vad personal på Folksam tycker om sitt företags agerande och vad det påverkar affärerna.

   TS
Avatar Fallback

4 G FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#221266 Efter nästan fem månader senare kommer svar från Östen Forsström. (Detta kunde man gissa.)
Hör och häpna nu hade Bernt Flinck på Skogsstyrelsen varit flink och skriver under.
Han hävdar riktigheten i sin egen stormskadebesiktning som gav 650 m3sk. Dessa vidhåller han (som vanligt utan avsteg).
Sydveds totala avverkningsredovisning påstår han ger 630 m3sk efter hans omräkning med 1.2 som omräkningstal på avverkade 745 m3fub.!!???????
(Underförstått uttrycker han ju att ersättningen kan vara för hög.)

Detta trodde de tydligen en gammal gumma skulle gå på.

   TS
Avatar Fallback

4 H FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#221592 Bernt Flink skriver i sitt svar att "Skulle det gå att hävda kravet på 818 m3sk, så medger Skogsstyrelsen ( opsan, borde det inte stå Bernt Flink?) att vi underskattat volymen.

Som ni säkert redan förstått hade Bernt Flink dividerat med omräkningstalet 1.2 i stället för att multiplicera med avverkad volym i m3fub. Det blir alltid mer m3sk än m3fub eftersom bark, spån och topp räknas med i m3sk. Ett fatalt misstag Flink gjort. Var det avsiktligt?

Men nu tror Gunnel att det är nu raka spåret till rättelse på skadan. Flink har ju medgett att om vi har grund för vår volym så har "Skogsstyrelsen räknat fel".

Notera att när Forsström skickade ett svar, som kommer i nästa inlägg, glömde han att skicka med Flinks märkliga påstående. Här visas hur fruktansvärt tokigt Flincks svar var med sin felräkning.

   TS
Avatar Fallback

4 I FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#221947 Här kommer Forsströms svar, som först kom helt utan Bernt Flincks (tidigare visade) felaktiga påstående.
Läs de föregående inläggen om ni inte mins dem. De ger vidden av felen Flink och Forsström gör.

Uppenbart läste inte jägmästare Östen Forsström vår inlaga och såg inte Bernt Flinks mer eller mindre medvetna fel. Ändå använder han efteråt Folksams så vanliga maktspråk.

- Inse Folksams nonchalanta behandling av skadeärenden.
Ni känner igen det från det som tidigare nämnts vid många tillfällen.
Det förefaller som barnsligt när de vill fördröja handläggning. Ni kanske mins att detta är svaret på Gunnels skrivning i april.
Stor frånvaro av kompetens och inlevelse från Folksams och Skogsstyrelsens sida. (Det kommer ändå mera.....)

Varför har inte någon läsare på Folksam någon kommentar att göra om det beskrivna?
Uppenbart "sticker alla huvudet i sanden" och tror att det blåser över.

- Ni alla avgör om skrivningen här ger reaktioner så företaget Folksam inser att de måste ta normalt ansvar mot sina kunder.

Normalt är det så att den som spyr i bilen gång på gång efter fester får inte åka med.

   TS
Avatar Fallback

4 J FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#222654 I senaste Land Lantbruk ritar Olle ironiskt hur försäkringsagenter läger ut texten. (Zooma bild.)
Att det skulle vara säkert att få hjälp när olycka inträffade, det trodde också de skogsägare jag hittills skrivit om.
Men på Folksam var det inte så. Därför har flertalet missnöjda lämnat Folksam.

Idag avslöjade TV att byggförsäkringar är en hjälp som haltar betänkligt. under 200.000 kr erhölls för skada runt 900.000 kr.
Dra lärdom av det som händer innan du är i samma läge!

- Vi påtalar felet Flink gjort med sin omvända "mattematik" och skickar tillbaka till Östen Forsström.
(Flinks fel var att han använt en faktor för division men gjort en multiplikation.)
Vi gör en förklaring som känns klockren omkring Flincks grova fel och kan med tydlighet bevisa våra volymen vi vill ha rättelse för.
En belåten känsla uttrycks från Gunnel.

Men Forsströms skrivning om att ärendet är avslutat ger en viss tveksamhet. (Man skall inte ropa hej förrän man är över bäckenet. Eller hur det var.)

   TS
Avatar Fallback

4 K FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#223068 Jag nämnde tidigare om Byggfelsförsäkringens simpla nytta.
En husägare fick hålla på länge för att få sin rätt. Det indikerar att det är nödvändigt med uthållighe,t om rätt skall erhållas från försäkring.

Ytterligare beskrivning har kommit om hur denna försäkring kom till. Ett departement tyckte att det behövdes en sådan försäkring. Så bestämdes.
Två försäkringsbolag bildades.
Ett av dem med en man på just detta departement. Det lär vara den person/bolag, som nu har 65% av verksamheten i vinst. (Den andre ägaren har 45% i vinst.)
Som ni ser finns det personer som har dollartecken även under ögonlocken, som Folksam har.

Använd era kanaler att få stopp på företag som överutnyttjar personer som är i olycka!

Vad gör ni på Folksam?
Vad gör ni på Skogsstyrelsen?
Tittar ni bara på?

   TS
Avatar Fallback

4 L FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#223404 Eftersom Östen Forsström på Folksam tog god tid på sig igen för svar på Gunnels påpekande, så kan det synonymt va lämpligt med en inlagd reflektion först.
Nyss nämnda byggfelsförsäkring förefaller ha ett egensinnigt vinstmål för försäkringsbolaget.
Varför har vanliga försäkringsbolag liknande målsättning trots att de inte kan sköta detta på korrekt sätt utan gå ut över olycksdrabbade försäkringstagare? (Länsförsäkringar är inget undantag i handläggning.)
- Folksam visar verkligen detta vinstintresse fullt ut. (Eller är försäkringspremien för låg för att täcka skadekostnaden?)

Om endast något försäkringsfall indikerade felvärdering skulle tillfälligheter kunna spelat in. Men Folksam har exakt samma mönster i varje försäkringsfall. Förnekelse, ljug genom att säga att de kontrollerat och värdering är riktig, redan i samband med detta kan hot om krav på rättsliga åtgärder komma.
- Ingen empati märks i något fall.
- Folksams felvärderingar kompenseras aldrig med någon ersättning av goodwillkaraktär. Det borde finnas felräkningspengar vid uppenbara felräkningar!
- Vid abstrakta och något kunskapskrävande skador förefaller oviljan vara större att betala korrekt. (Det är väl lättast att ta från försäkringstagaren här?)
- Varför finns inte krav på att skadereglerare ska ha kunskap i ämnet eller att tvingas anlita tillräckligt kompetent hjälp.
- Försäkringsbolaget lägger formellt hela slutliga bevisbördan på en drabbad försäkringstagare.
- Har personalen någon bonus om de kan minska ersättningskraven?

Att se dessa trender i ett 30-tal försäkringsärende är odiskutabla bevis.

   TS
Avatar Fallback

4 M FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#223802 Efter 1.5 månader svarar Flink på Skogsstyrelsen. (Ni känner igen det låga tempot som skvallrar om låg inlevelse.)
Att kartmaterial skulle varit avgörande för att veta arealen borde Flinck kommit på efter snart en handfull påpekande under drygt 2 år.
Notera det "storsinta" uttrycket Flinck avslutar med.

Notera även det "taktiska" avslutande uttrycket, att han inte kommenterar de fördyrande avverkningskostnaderna. Detta föranledde att Folksam senare tolkade de höga avverkningskostnaderna som korrekta eftersom Skogsstyrelsen inte lagt några synpunkter. - På detta sätt kan likgiltighet glida över till ett avgörande yttrande. Folksam håller "krampaktigt" kvar vid detta beslut.
Så kan det bli "stolpe ut" för en drabbad skogsägare.
Zooma ut bilden!

   TS
Avatar Fallback

4 N FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#223943 Skogsstyrelsens (Flinck) ökning av areal (se ovan) gjordes tydligen på kontoret.
Avverkningen som var klart avgränsad till de helt nerblåsta områdena visade på mycket tydlig volym (med avdrag för träd över väg), ändå använde inte Skogsstyrelsen uppgifterna från avverkningen.
Skogsstyrelsen här och i flera andra fall signalerar att "vi bestämmer vad som är rätt".
Det finns anledning att ifrågasätta även volymer av andra anledningar, eftersom det utöver inmätt virke även kapades ner höga stubbar som orsakats av lättsinniga huggare. 7 stora containrar med bedömd volym på 87 m3fub kapades på områdena, vilket lyfter den nerblåsta volymen ytterligare.
Följaktligen ger detta bevis för att besiktning i skogen här och på många andra ställen, som vi sett, var summarisk och bristfällig.
Ett fel på ca 40% volym ändras motvilligt med 1 ha ytterligare efter många påpekanden trotts tydliga bevis från början.

Detta hade sannolikt inte skett om vi haft den anda som förr fanns genom mera lokala ombud för försäkringsbolag. Ett besök i skog med GPS skulle gjort ombesiktning tämligen exakt.
- Idag gömmer sig försäkringsbolag långt borta och agerar med beteende som de hade nästan full anonymitet. De skickar fram nya personer som påstås skall utföra viss uppgift.
I varje fall kan ni se detta beteende hos Folksam i dessa upprepade fall.
- En synpunkt från Folksam vore intressant att få om Folksam vill ändra på detta.

   TS
Avatar Fallback

4 O FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#224333 Två och en halv månad efter Gunnels tydliga markering om Flincks fatala felräkning kommer Folksams svar. Ett tydligt bevis på ointresse och oförmåga i ett stort företag. Kanske även nonchalans?
Nu kommer en ny uträkning som ger Gunnel nära 30.000 kr i rättelse.
En betydande del är ränta som Folksams kunder får betala för Folksam ointresse att röra rätt för sig i tid.

   TS
Avatar Fallback

4 P FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#224929 Folksams svar nu 3 månader senare avslutas med sedvanlig "uppkäftighet".
"Det är Folksams slutgiltiga ställningstagande i ärendet."
Man undrar om de har en knapp på tangentbordet som de trycker på, så ofta som det kommer utan rimlig anledning när ärende pågår.
Ni känner igen detta slentrianmässiga uttryck från alla tidigare ärenden och redan flera gånger i detta ärende.

Är det seriöst?
Vilka signaler sänder detta?

   TS
Avatar Fallback

4 Q FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#225181 Efter nästan 30.000 kr, som dock inte är korrekt uträknat svarar Gunnel.

"Folksam hade begärt in handlingar t.o.m. en andra gång men ändå inte korrigerat med den fakta som lämnats. Enligt text har också vissa uppgifter blivit förbisedda antagligen p.g.a. flera handläggare.
Jag förutsätter att en korrektare handläggning blir fallet och att inte denna mängd av felaktiga besked når oss gång på gång."

Här syftas på Flinck på Skogsstyrelsen som ideligen gjort fel eller ofullständig bedömning. Likaså Forsströms.
(Vad det handlar om är redan tydligt beskrivet.)

Pengarna från Folksam kan för utomstående verka OK men är helt ofullständigt eftersom nära hälften av skadorna är behandlade.
Vi tycker att det är som att kasta till en hungrig hund ett nästan avgnagt ben.

Detta bör sägas med tydlighet, eftersom det speglar Folksams handläggning redan från första början.
Trots betald försäkringspremie för att Gunnel skall få beräkningsbar ersättning när olycka händer, väljer i princip Folksam att göra ett "principiellt" avtalsbrott.

Anser ni läsare från Folksam något annat så förklara er!

   TS
Avatar Fallback

4 Q B FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#225899 Folksams läsare har inte haft annan uppfattning än den jag framförde i förra inlägget.
Min väntan på svar har väl varit tillräcklig?
Vad gör ni på Folksam då åt problemet?

   TS
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).