Skogsfastigheter

FOLKSAM beter sig så här...

130 inlägg 69046 visningar 10 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

3 E FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#212407 Eklund framhärdar att fel i bedömningen är gjord i skogen och att fastigheten måste besökas för kontroll.
Så sker till slut.
1.5 år efter stormen kommer en kort skrivning att 3.496 kr sätt sin på hans bankkonto och att område tre är reviderat.
Det är en synnerligen liten ökning. Som inte imponerar på Eklund.

Är det någon som blir överraskad att Östen Forsström avslutningsvis skriver, att nu är ärendet slutreglerat?
Ni känner igen ekot från Folksam.

   TS
Ta hjälp av Nordeas skogsspecialister, vi finns på sju platser i landet.
Avatar Fallback

3 F FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#213296 Eklund blir av Jörgen Ågren på Skogsstyrelsen bemött på sätt som Eklund skrivit ner som hotfullt.
Eklund har sen tidig uppväxt fått med sig att översitteri får inte användas som "vapen". Kompetens är självklart en merit.
Eklund försvarar etik på ett sätt som jag önskar jag kunde återgett mer. Genom sitt arbete som sjökapten fanns en pondus, stil och etikett i botten. Men att "sätta sig på höga hästar" av taktiska själ, det är oförsvarligt. En lågmäld syftning på sin trosuppfattning har också blivit ett kännemärke på hans personlighet.

I början av 2009 är Eklund arg. I ett brev från Östen Forsström tilltalas Eklund med Björn fast han heter Jan-Henry. Dessutom har ett födelsenummer angetts för honom som är hans frus.
Dessutom har Forsström skickat felaktiga handlingar trots att specifika sådan begärts.
(Är det något med nykterhet eller var det yrsel som gjorde att han snart därefter slutade?)

Eklund besökte mig och bad om möjlig hjälp. En ny beräkning med de fel som tydligt kunde ses i värderingarna gjordes.
Svårigheter för mig att studera skadade arealer i skogen när stormen Per påverkat terrängen bedömdes som för stora för att nå framgång även på detta.
Ett ytterligare belopp på drygt 46.000 kr blev bevisbart och skickades till Folksam.
----------
Idag torsdag kl 21.00 har Plus ett försäkringsfall som kan väntas belysa hur försäkringsbolag bemöter skadedrabbade personer.

   TS
Avatar Fallback

3 G FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#213935 In slaget i TV programmet Plus visar åter hur försäkringsbolag letar upp text som är lite mer avancerade än vad vanlig försäkringstagare lätt kan överblicka.
Sen åberopas besked och handlingar som fördröjer och gör det besvärligt.
Troligen sker obetänksamma övertramp när handläggare lite snabbt skall "diska av" ärendet tillfälligt. Dålig inläsning som är halvår gammalt sen förra behandlingen gör att också direkt felaktiga besked ges. Notera att "Bolaget" behåller initiativet.
Bolagen drar sig inte för att påstå direkt felaktigt i syfte att få övertag. (Flera gånger har dumma ursäkter kommit efteråt.) Dessa misstag skall noga noteras och användas i senare behandling. På gott eller ont kan det bli anledning till annan handläggare. För "Bolaget" kostar det mycket inläsning och kan innebära att ni får övertag och de vill göra upp. Har ni haft telefonkontakter med uttryckta besked blir det ännu svårare för bolaget, som "snor in sig".

Bygg upp nätverk, som kan/vill hjälpa till med råd och inte minst stöd.

Låt dem bearbeta lokala försäkringsmäklare. Ni kan upptäcka att ert nu gamla fall är känt av denne.

Se inte tiden som förlorad. Ersättningen ränteberäknas med 8% plus reproräntan.
Välj om ni vill ha pengar efterhand som enskilda problem rättas till eller allt på en gång. "Räntehotet" kan öka tempot mot full rättelse.

   TS
Avatar Fallback

3 H FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#214435 Eklund blev sannolikt utsatt för dåligt folk i skogen vid upparbetning av Gudrunstormens träd. Eller så debiterade Vida oskälig kostnad. Ex. massavedspriset räckte inte till för avverkningskostnaden.
Eftersom Vidas inköpare inte tog sig an synpunkterna på normalt sätt fick Eklund ta kontakt med andra i Vida. Resultat lovades men visade sig utebli långt efteråt.
Eklund blev dock triggad för alla parter som försöker överutnyttja honom.

Han skickade mina uträkningar till Folksam. Resultat uteblev.
Eklund bestämde sig för att han skulle anlita sin rättskyddsförsäkring. Folksam skulle få betala huvudparten av sitt eget "kiv" i ärendet.
En "advokat" som förekom i ett skogsärende som pågick rekommenderades av mig.
Handlingar skickades via denne och rättstvist begärdes. Denna skulle beviljas om ett ombud som var advokat presenterades. Det visade sig nämnligen att den "advokat" Business & Entertainment Law HB i Göteborg, som begärde min hjälp var inte antagen som advokat.
Sedermera försökte denne ev. bedra mig först på hela arvodet och slutligen ränta under flera år.

   TS
Avatar Fallback

3 I FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#214907 Eklund tyckte att det var "att gå över ån efter vatten" med advokat för en rätt som kunde bevisas i siffror.
Eftersom Maria Lyrevik tagit över uppgiften efter Östen Forsström skrevs en tydlig skrivelse till Maria. Uträkningar skickades och tydliga svar skulle ges på punkt för punkt.
Uträkningen med den 14 cm grova stammen är med.
Uppenbart kunde hon inte skog och dessa ärende.
Maria skickade våra frågor till Skogsstyrelsen där Tomas Johansson (ni känner igen denne redan, men inte för något nyskapande.) svarar med två byråkratiska sidor där gammal text upprepas att Skogsstyrelsen gjort beräkningar enligt schablon och inte tar hänsyn till enskilt fall. Det kan ha blivit för mycket på någon fastighet.
Ex. skriver Tomas 2010-04-21 att p.g.a. professionella rotkapare har de förhöjda stubbarna ibland blivit lägre än väntat. Han upprepar också att Skogsstyrelsen räknar bort 1% av stamlängden över mark innan stubbe räknas. Detta har jag och tillsammans med grupp protesterat mot och fått erkännande för från försäkringsbolag och även Skogsstyrelsen, att det handlar om ersättning för förhöjda stubbar mot normal stubbhöjd. Trots detta försöker Tomas försvara felaktigheterna igen.

Tomas Johansson var på en skada och kontrollerar förhöjda stubbar där jag var närvarande. Tomas rapporterar 2009-06-17 att "Mätningen av stubbhöjden utgick från det "normala" kapstället på stubbarna,".
Resultat av mätningarna gav 35 cm förhöjd stubbe, i ett fall, som var nära 4 år gammalt och förnekelse förekommit hela tiden.
Notera att denna rapporten skriver han 10 månader före svaret till Eklund. Felaktigt. Fult. Simpelt mm.
Inte en bokstav om vår uträkning på 14 cm grov gran. Det finns undring om det oro för någon form "eksem" som gör att Skogsstyrelsen och försäkringsbolag inte kommenterar uträkningen med en bokstav.
Nu blev Eklund arg (milt sagt).

   TS
Avatar Fallback

3 J FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#215237 Eklund och jag ansåg att mängden brutna och böjda träd är underskattad. Ursprunglig besiktning hävdar att bara ca 10 träd per ha är brutna av ca 600 - 1500 träd som fanns per ha. Skogsstyrelsen erkänner att de bara värderat de brutna träden. Direktiven är dock att även starkare böjda träd skall beräknas i "det brutna" eftersom de ger skadat virke med sprickor. Trots dessa felbedömningar medger inte Tomas någon ändring i gjord bedömning.
Märkligt att inte något medgivande kan komma från honom, trots belägg för brister i besiktningsmannens redovisning, på fråga efter fråga, när han undvikande svarar på distans.

Tomas Johanssons fula skrivning och annat gjorde att nu skrivs en betydligt starkare skrivelse till Folksam. (Ganska argt.)
Eftersom Folksam inte skickat helt kompletta uppgifter från besiktning och inte på begäran förklarat beräkningsmetod, så framförs detta igen.
Givetvis begärs kontroll på den lilla 14 cm grova granen som ännu ingen svarat på.
Även syftning på nästan grannfastighets upplösning av begärd omräkning åberopas. (Avser tidigare nämnde Gerts skada.)
Inget tycks ha kommit i svarsväg på detta från Folksam.

   TS
Avatar Fallback

3 K FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#215567 Efter upprepade dåliga eller obefintliga svar ökar ilskan.
Nu tas telefonkontakter med Maria Lyrevik Folksam.
Hon hade det besvärligt, när Eklund var väl påläst och hon "glömt" mellan gångerna vad hon sagt.
Eklund skrev ju flitigt ner under samtal vad som lovades och bestämdes, samt som pensionär var han koncentrerad på problemet och hade bra minne.
Det var nästan en "ojämn kamp".
Resultat uteblev. Folksam ger sig inte i första taget, hur fel de än har. (Visste ni om det?)
Ett och annat brev sändes också.

   TS
Avatar Fallback

3 L FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#216139 Fortsättning från föregående nr.
Ett samtal från Eklund når Maria när hon är på eller går till möte. Eklund är nu mycket påstridig.
Maria lovar ringa efter mötets slut vid 16-tiden.
Så sker. Eklund börjar notera ett visst övertag för egen del. Det börjar antagligen kännas dyrt och störande för Folksam att ha en pensionär som ringer vid olämpliga tillfällen och "skapar myror i huvudet" på henne, när hon skall prestera i annan miljö.
Ett bud lämnas från Maria, men det är en klumpsumma som Eklund inte vill ta ställning till genast.
Nästa dag skall förnyad kontakt tas dem emellan.
Ett mindre påslag begärs då, samt full ersättning för mitt arbete. Detta blir efterhand då accepterat.

   TS
Avatar Fallback

3 M FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#216780 Ersättningen blev nära begärt och med tillkommande kostnader blev denna affär en dyr kostnad för Folksam.
Denna fördyring går ut över Folksams kunder.

Lär vad ni kan av detta ärende.
Vi gör inga anspråk på att ha gjort detta på bästa sätt. Det är gjort med våra förutsättningar. Det började med ursprungliga krav på ca 45.000 kr.

När fastighetens skogsförhållande känns kaosartade är energin viktig för annat än att behöva försvara sin rätt mot en övermakt som missbrukar sin ställning.
Jag är tillfredsställd av att nästan samtliga drabbade skogsägare har agerat med försvarbar stress i sina överklaganden. Flera har dock tänkt att ge upp men övertalats, vilket de efteråt tackat för.
Principen känns viktig att strida för.
De hoppas att om ni drabbas skall ni var bättre rustade att hävda er rätt något mer efter insikt i dessa exempel.
Folksams osympatiska och frekventa "övervåld" de använt i alla exempel har just varit anledning till att så många valt att låta sitt fall beskrivas här. Fler kommer.

   TS
Avatar Fallback

3 N FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#217368 Efter Eklunds försäkringsfall saknas ett erkännande/svar från Folksam omkring exemplet med den lilla 14 cm grova granen. Det har nu gjort att "hjulet måste uppfinnas igen" på varje stormskada fortfarande, när ersättningen för förhöjda stubbar skall åberopas.
- Vi nöjde oss med att nå summorna som vi hade med från början. Men Folksam vägrade att precisera vilka belopp och delar av skadorna de betalade. Denna erfarenhet bör vi/ni använda i kommande skador.
Ex. pågår fortfarande påminnelser på Tomas Johansson Skogsstyrelsen om att han måste bevisa riktigheten i sin beräkning eller på förståeligt sätt bevisa fel i vår uträkning på den 14 cm grova granen.
Tomas svar är mer än smått skrattretande för att komma från en myndighetsperson. Han vill inte ta i ärendet längre. Den som vill hjälpa till kan ringa Skogsstyrelsens växel och bli kopplad till honom.

   TS
Avatar Fallback

3 N FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#217641 En lite sammanfattning innan vi tar hand om nästa försäkringsfall med den gamla kvinnan.
Att försäkringsbolag vill minska sina kostnader är uppenbart. Detta är inhumant när folk råkat ut för stora skador. Just sådana som är motivet för försäkring för att "inte stå på bar backe" när stor olycka inträffat.
Att ha kontakt med skadereglerare som nästan helt saknar empati och förståelse måste behandlas med kraft och eftertanke.
- Bli inte förbannade. Tänk på det kända uttrycket: räkna till tio. Att behandla personer osympatiskt är inte i längden gångbart för någon.
- Dra er tillbaka och gå igenom omständigheterna. Kontakta kollegor och kanske även jurist genom rättskyddsförsäkringen. Eftersom försäkringsbolaget vid förlust får betala både sina och era kostnader är utgångsläget ganska bra.
- Se till att inte ärendet ligger 6 månader i följd utan inlägg, då riskeras preskription.
- Uppmärksamma att även försäkringsbolaget kan ligga på ärendet och skylla på er. Påminn!

Mata på med krav kontinuerligt och skriv upp vad som skall göras och vad som händer. Då kan ni på några minuter vara i full gång i ärendet.
- Ränta utgår från felets början eller åtminstone när ni upptäckte att det blivit fel och slog larm.

I sanningens namn har nog skadereglerare också blivit lurade och tror liknande om nya fall. Därför är bevis viktiga för er sak.
- Men att som Folksam försöka lura skogsägare (som blufföretag) måste uppmärksammas.
- OBS att det finns mätmöjlighet på skadorna och vanlig matematik bevisar kostnad i de fall jag här nämnt om.

   TS
Avatar Fallback

3 O FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#218067 Vill någon använda tråden för att belysa vad ni lärt er omkring Folksam så är det OK!
------
Det måste noteras hur passiva alla läsare som arbetar på Folksam är här.
Undrar ni också om de skäms, men inte vågar att ta det sociala ansvar, som borde vara naturligt?
Det borde vara svårt att försvara det Folksam gjort, vilket nog är svar på varför den sorts inlägg saknas här.

Någon läsare här tycker säkert att de fått den summa de förväntade sig vid skada och anse Folksam är OK. Jag instämmer delvis eftersom hela världen inte är vit eller svart, men tråden hamnar om att det inte får sättas i system, att underbetala mot en hel yrkesgrupp vid en mycket omfattande skadetyp bara för att det skulle vara svårt att bekosta.

Vilken grupp skjuter sig Folksam in sig på nästa gång? Är det när du blir äldre och inte kan ny teknik och debattformulering?
Kommer Folksam att skriva komplicerade försäkringsvillkor för att kunna undvika kostnader? Ex. betalade inte Folksam något för förlorat bränsleflisuttag efter stormarna. Det gjorde flera andra försäkringsbolag. Detta är "Folkskam"!

   TS
Avatar Fallback

4 A FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#218563 Nu berör vi ett annat fall där Folksam varit synnerligen avvisande till rätt ersättning för stormskador. Det är en äldre kvinna med namn Gunnel som äger fastigheten. Hon har behandlats på sätt som faktiskt förefaller könsdiskriminerande mot vad män i ca 30 andra försäkringsfall fått.
När fallet med Gert (nr 1 här) skrevs om i ATL sommaren 2007 ansåg Gunnel att då har vi väl samma fel på vår ersättning. Hennes man som är den som är mest engagerad i skogsbegreppen ringer till Skogsstyrelsens man som gjort skadevärderingen i skogen.
Det var konsulent Bernt Flinck.
Denne uttrycker sig myndighetsmässigt och förklarar tydligt att det är alldeles för sent att begära rättelse.
Alla ni vet (nog) att först den 8 jan 2008 var sista officiella dag att göra generell klagan på Gudrunskadorna.
Men så gör ändå denne Bernt Flinck på Skogsstyrelsen.

   TS
Avatar Fallback

4 B FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#218953 När Bernt Flinck på Skogsstyrelsen gav tidigare nämnda besked (ovan) blev Gunnels man tämligen ställd. Flinck var helt bestämd och när Gunnels man ändå inte helt tystnade säger Flinck att "dessutom har jag ju själv gjort värderingen så jag vet att där är inga fel."
Punkt slut.
Ni känner igen den arroganta tonen från Skogsstyrelsen, även i de fall då de borde känna att de har fel.
I besvikelse avslutas samtalet.
Tiden gick.
En tid in i 2008 var det en bussresa till de kända tvillingarna Erikssons arbetsobjekt i Hyssna. Där träffades jag och Gunnel och stormskador diskuterades med följd att Gunnel och ett fall till (mot annat försäkringsbolag) skulle ta i sina försäkringsproblem igen.

Gunnels stormskada var i två större område som det anlitades hjälp med vid upparbetning från en virkesköpare. Endast vägen fram till området och vid upplaget vid ett torp var utanför det ersättningsberättigade området som togs med lejd arbetskraft. Volymen från det sista kunde med +-5 m3 räknas ifrån det avverkade och kvar var Gunnels stormskada.

   TS
Avatar Fallback

4 C FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#219701 I besked från Folksam vid telefonkontakt framför de att klagomål skall skickas till Skogsstyrelsen. (Mönstret känns väl igen så här dags?)
En sedvanlig uträkning görs i Gunnels fall och skickas till Skogsstyrelsen.
Som tidigare nämnt var ersättningsberättigat område koncentrerat och avgränsat.
Sydved avverkade och kostnaden blev 129.50 kr/m3sk. Ungefär som kostnaden som Södra hamnat på och som blivit normgivande.
Vi begärde 23 kr/m3 högre kostnad och skickade med debiteringsunderlag.
Vi skickade även en uträkning på andra utelämnade ersättningar.
Sen började väntan.

   TS
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).