Skogsfastigheter

FOLKSAM beter sig så här...

130 inlägg 68979 visningar 10 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

2 L b FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#202845 Kundombudsman på Folksam, Kristina Nesz skriver efter vår framställning;
Enligt den information som jag har fått från dig och från Östen rör tvisten / kärnfrågan den sakkunniga värderingen som Skogsstyrelsen har gjort. Detta innebär att tvisten inte rör själva försäkringens omfattning och försäkringsvillkorens lydelse.

Folksam anför att bolaget har anlitat Skogsstyrelsen för att värdera skadorna. Värderingen har gjorts enligt de normer som är gällande och som har tillämpats för all skadad skog.

Folksam har meddelat mig att bolaget är av uppfattningen att Skogsstyrelsens värdering är fackmannamässigt utförd.

Enligt det du har framfört till mig anser inte du / ni att värderingen som Skogsstyrelsen har gjort är korrekt.

Kundombudsmannens arbetsformer ger inte utrymme för att ompröva en värdering som har utförts av en fackman varför vi inte kan bistå med annat än att ge information om de möjligheter som finns för att få värderingen omprövad.

Enligt försäkringsvillkoren finns två möjligheter för försäkringstagare att gå vidare om missnöje föreligger med en värdering av fast egendom.

Under avsnitt C84, rubriken "Värdering av skada på fast egendom", står det att värderingen kan prövas av allmän domstol eller genom skiljedom. För närmare regler avseende fördelning av kostnader vid de olika förfarandena finns mer information i försäkringsvillkoren. Om försäkringstagarna har en rättsskyddsförsäkring (vilken brukar ingå) kan denna tas i anspråk även vid tvist med det egna försäkringsbolaget. För information om rättsskyddsförsäkringen och huruvida den gäller i just de aktuella ärendena får ni gärna kontakta Folksams avdelning för rättsskydd på
telefon 08-772 81 50.

Jag har full förståelse för att det är besvärligt för er och att det är viktigt att nå ett avslut och ni får därför överväga de alternativ som finns att tillgå (enligt ovan) för att nå en lösning.

Ärendena avslutas härmed hos Kundombudsmannen eftersom vi, som vi skrev ovan, inte har möjlighet att göra omprövning av den sakkunniga värdering som det råder tvist om.

Med hopp om att ni lyckas nå en lösning!

Med vänlig hälsning
Kristina Nesz

Ifrågasätt nästan varenda rad. Vad tycker du?

   TS
Ta hjälp av Nordeas skogsspecialister, vi finns på sju platser i landet.
Avatar Fallback

Re: FOLKSAM beter sig så här...

mooos73  
#202851 Min pappa arbetade med vattenrening under 30 års tid (1970-1990). Jag minns än idag att han sa att Folksam var hopplös så fort det blev en skada så det gäller inte bara skogsförsäkringar!

Användarvisningsbild

Re: FOLKSAM beter sig så här...

towes  
#202859 En hövlig, saklig och vid första anblick medkännande ton i brevet. Detta kan för en oinsatt väcka sympati för den som skrivit. Kanske är det syftet?

Men kärnfrågan är ju den av Folksam beställda värderingen från Skogsstyrelsen. För mig känns det märkligt att en kundombudsman inte skulle få beröra alla delar i ett ärende. Här skyller man ju bara från sig. Folksam pekar åt Skogsstyrelsen som pekar åter. Moment 22.

En sak jag undrar över är vilka kontakter och diskussioner som förts mellan Folksam och Skogsstyrelsen bakom kulisserna. Det är onekligen fantasieggande att fundera över. Allians eller fingerpekande? Hot om stämningar/dålig publicitet om man backar från den första analysen? Eller lock med "vinstdelning"? Det finns inte mycket som skulle förvåna idag. Något incitament måste ju finnas, annars hade man ju rättat när den ena kunniga instansen efter den andra opponerar sig. Det blir ju bara värre ju längre man driver det - fallhöjden ökar vid ev rättelse.

Men man kan som sagt bara fantisera.

Avatar Fallback

Re: FOLKSAM beter sig så här...

conronka  
#202988 För 14 år sedan drabbades vi av en förödande skogsbrand.Jag kan glatt konstatera att vi tillhörde absolut vinnarna vid skaderegleringen eftersom vi hade försäkrat i folksam.Huvudelen av övriga fastigheter hade samma försäkringsbolag "ett valigt förekommande inom lantbruk"och fick vad jag kunnat läsa mig till i regleringshandlingar mycket sämre ersättning och längre handläggningstider.Samtliga försäkringsbolag använde skogsvårdsstyrelsen vid värdering.Ps.Det växer samslöst välslutna fina tallbestånd på arealen nu. :grin:

Avatar Fallback

2 L c FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#202992
towes skrev:En hövlig, saklig och vid första anblick medkännande ton i brevet. Detta kan för en oinsatt väcka sympati för den som skrivit. Kanske är det syftet?
Jag väljer ut följande för första kommentar. Egentligen var tanken att vända på mina synpunkter.
Jag uppfattade också en sympatisk underton likt Towes. Jag bar med mig den en tid och den fick viss näring även genom andra besked från Nesz. Beskeden som senare var positiva berörde inte vad Folksam hade gjort, utan var mera neutrala önskningar om synpunkter.
- Notera tonen i Nesz svar här. Korrekt men inte något utlovande, snarare tvärt om.
Ett utryckssätt som inte Folksam kan klandra.
Men på stället marsch för skogsägarna.
En annan kundombudsman som kommer att nämnas runt fallet med den gamla kvinnan har ett mera överlägset och "kort" uttryckssätt.

Försök att lära av Nesz svar hur blockering av ett ärende kan försökas göras med ett sådant utspel.
Betänk att Folksam vid detta tillfälle ännu inte besvarat frågor eller motbevisat några framställningar från oss.
Folksam använder bara språk och byråkrati i eget syfte.

Notera hur politiker, poliser, myndigheter och mängder av personer som "gjort bort sig" i värjande syfte använder paragrafer, regelverk fast förnuftet säger att "gör en pudel".
Vill ni ha det på detta sätt?

Varför gör inte någon på Folksam något mot de många misstagen hittills. Självklart finns det kloka personer som genast borde markerat sitt missnöje inne i Folksam.
Troligen går det för dem som för juristen som tyckte Stenbäck handlade mot god affärssed. Han fick sparken.
Vill ni ha det på detta sätt?

   TS
Avatar Fallback

2 L d FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#203065 Kristina Nesz skrev:
Folksam anför att bolaget har anlitat Skogsstyrelsen för att värdera skadorna. Värderingen har gjorts enligt de normer som är gällande och som har tillämpats för all skadad skog.
Notera ordet "anför". Skogsägaren och jag tyckte att redan här exponeras storleken och överlägsenheten i Folksam.
Likaså "normer som är gällande". Det är ändå helt felaktiga normer, som kostar skogsägare ca 135 milj. kr.
Inte blir det bättre av att Folksam påstår att det "tillämpats för all skadad skog".
Med detta lättsinne placerar sig Folksam på en vinglig piedestal och borde i längden inte vara vinnande om man kommer åt ett ben. Det triggade skogsägaren också.

"Folksam har meddelat mig att bolaget är av uppfattningen att Skogsstyrelsens värdering är fackmannamässigt utförd."
Notera ordet "fackmannamässigt" lika överlägset som tidigare uttryck. Dessutom visste vi enligt flera beräkningskontroller att Skogsstyrelsen värderat fel.
Det är som att Folksam och skogsägaren spelar Fia men knuff och denne får flytta tillbaka sin position stup i ett.
Är det inte högt spel av Folksam? Eller som Towes skrev " Det blir ju bara värre ju längre man driver det - fallhöjden ökar vid ev. rättelse."
- Är tanken hos Folksam att "alkoholisten" ger sig?
- Vad skulle ni gjort i samma läge? (Betänk, kanske att 80% av er vuxna skog är nerblåst eller är förstörda bestånd. Oändligt med arbete med plantering och återställning efter stormen återstår för dig.)

   TS
Avatar Fallback

Re: FOLKSAM beter sig så här...

dwurg  
#203079 Finns de nån form av myndighet som kontrollerar att skogstyrelsen utför "fackmannamässiga" jobb ? Eller har dom bara ställt sej upp och slagit sej för bröstet och konstaterat att dom själva tycker att dom gör det ?
Hade Folksam haft kunskapen att bedöma huruvida de är fackmannamässigt utfört så hade dom väl helt enkelt kunna gjort jobbet själv från början.

Hur som helst så bidrar du med mycket intressant läsning Bertilsson, känns skönt att se att de finns folk som orkar bråka med försäkringsbolag mm =)

Avatar Fallback

Re: FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#203092
dwurg skrev:Finns de nån form av myndighet som kontrollerar att skogstyrelsen utför "fackmannamässiga" jobb ? Eller har dom bara ställt sej upp och slagit sej för bröstet och konstaterat att dom själva tycker att dom gör det ?
Min uppfattning har blivit att det är regeringen som övergripande kan dra in pengar eller styra inriktning i arbetet. Dock ingen detaljpåverkan i enskild sak. det kallas ministerstyre.
Jag har haft flera kontakter med regeringen omkring Skogsstyrelsens arbete.
Avslutande svar från dem var att de gärna tar emot för kännedom till registrator på jordbruksverket.

- Skogsstyrelsen känner dock att om de säger något två ggr så blir det så.
dwurg skrev:Hade Folksam haft kunskapen att bedöma huruvida de är fackmannamässigt utfört så hade dom väl helt enkelt kunna gjort jobbet själv från början.
Den mängd som besiktning av skador krävde innebar en omöjlig utbildningssituation för försäkringsbolagen. De anlitade personal på skogsbolag och Skogsstyrelse. Skogsstyrelsen var i behov av inkomster då, så de var inte nödbedda. Oavsett kunskap fick de besiktiga. Hur det gick beskrivs senare här ytterligare.
- Folksams jägmästare kunde gått ut i skogen och värderat 2 dm stubbe och sett att det var fel räknat i deras nya bestämmelser.
- Att inte reagera på skillnad på ersättning från 7 jan 2005 och 9 jan 2005 är oförsvarligt när den skilde 50%.


dwurg skrev:Hur som helst så bidrar du med mycket intressant läsning Bertilsson, känns skönt att se att de finns folk som orkar bråka med försäkringsbolag mm =)

Uppskattningen tar jag emot "med hull och hår".
Vi förväntade att våra beräkningar skulle förstås och accepteras. Vi trodde i något år att "nästa brev" löser problemet. (Mycket lättare idag att veta hur man skulle gjort.)
Vi hade siffror som absolut var riktiga, men ingen ville säga att de studerat dem.

   TS
Avatar Fallback

2 L e FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#203246 Fortsättning på det Kristina Nesz skrev:
"Enligt det du har framfört till mig anser inte du / ni att värderingen som Skogsstyrelsen har gjort är korrekt."
- Varför motiverar detta inte Folksam som försäkringsbolag att kontrollera en volymberäkning som ex. Skogforsk skulle kunna gjort på ca 1 timme. (Med nu erhållna erfarenheter borde vi förslagit detta eller tagit kostnaden själv. Notera att inte en krona hade enligt känt lämnat något försäkringsbolag vid detta tillfälle p.g.a. överklagan på skadetypen vi lyft fram.)

"Kundombudsmannens arbetsformer ger inte utrymme för att ompröva en värdering som har utförts av en fackman varför vi inte kan bistå med annat än att ge information om de möjligheter som finns för att få värderingen omprövad."
- Denne "fackman" gör Folksam till en oantastlig part utan hänsyn till att mer än ett halvårs kraftfull kritik framförts. Folksam förefaller lika tjuriga som blufföretag vi hört om i TV nyligen.
Skogsstyrelsen låter en vanlig "skogsvårdsman" göra beräkningen för virkesförlusten för förhöjda stubbar på träden. Av telefonsamtal vid första tillfället med Tomas Johansson framstår han inte som oantastlig fackman på aptering och virkesvärde.
- Min egen profession i ämnet består av 40 år som apterare varav 35 som utbildare. De sista 20 åren som expert tillsammans med Skogforsk och anlitad av samtliga skördaretillverkare i Norden.
Detta kan dock ha skrämt Folksam till att "slå igen dörren genast".
Inse begränsningen för kunskap och kompetens mot Folksams byråkrati!
Vill ni ha ersättning snabbt så begär ca 35% av felet och framstå som okunnig så kommer pengarna ganska snabbt.
Blir ni nöjda så?

   TS
Avatar Fallback

2 L f FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#203461 Fortsättning på vad Kristina Nesz skrev:
"Enligt försäkringsvillkoren finns två möjligheter för försäkringstagare att gå vidare om missnöje föreligger med en värdering av fast egendom.
Under avsnitt C84, rubriken "Värdering av skada på fast egendom", står det att värderingen kan prövas av allmän domstol eller genom skiljedom."

- Lev in i en skogsägares situation med det trauma som den varit med om. Från att ha varit ekonomiskt trygg är nu skogsägaren i ett läge där det nerblåsta har ca halva värdet. "Pensionspengarna i skogen" är borta.
Hur villig är vår skogsägare vi berör nu att för förlorade 15.000 kr dra igång tingsförhandling mot en försäkringsjätte, som inte uppträder på normalt sätt.
Skogsägaren tyckte att Folksam skulle dra åt h.... (det varma stället).
Vad hade ni gjort?
Är vi inte ljussår från orden som försäkringsförsäljare vanligtvis använder?
Hur kan detta beteende ändras?
Vad gjorde LRF?

   TS
Avatar Fallback

2 L G FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#203749 När nu några ärende är belysta delvis vill jag framföra några frågor och ber om synpunkter från er omkring Folksams beteende.
1 Hur bör ett ärende mötas av ett försäkringsbolag när en skada anmäls?
2 Måste en försäkringstagare kunna försäkringsbestämmelserna i klass med bolaget jurister?
3 Är det försvarbart att ett försäkringsbolag hävdar riktighet när skadevärdering framstår som tveksam och detta dessutom genom nya förstärkta argument och "mänskliga bevis" blir ännu tydligare?
4 Varför har inte Folksam med ett enda ord kommenterat den uträkning som ni har viewtopic.php?f=17&t=15393&st=0&sk=t&sd=a&start=15#p199134
5 Är inte Folksam certifierat i någon form där det krävs kompetens och etiskt gott beteende?

Hur kan försäkringstagare styra upp handläggning så avarter inte förlamar en skadedrabbad när denne är som mest "nerslagen"?
- Om inget görs kommer försäkringsbolagen att "cementa" sitt beteende ännu mer och göra godtycklig behandling "legaliserad" utan att förnuft styr handläggning. Följden blir att före skada är en "rosenröd" värld beskriven som ger trygghet även hos en icke van "skrivare" och försäkringstagare, men när skada skett då skall försäkringstagare ha fackmannakunskap, juridisk kunskap etc. för att driva sin rätt mot ett stort osympatiskt försäkrignabolag.

Är ni beredda att medverka för hjälpa vår gamla kvinna till den ersättning som andra fått för de förhöjda stubbarna genom att ställa frågor till skadechef Maria Lyrevik 08 772 63 62
maria.lyrevik @folksam.se

   TS
Avatar Fallback

2 L H FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#204263 Den insats som föreslogs utföras av er i förra inlägget rekommenderas ännu om ni inte gjort det med mejl eller telefon.
Uppmaningen gäller även er som har kopplingar till Folksam. Ni ser av redan gjord beskrivning att handläggning inte fungerar på Folksam.
Dessa upplysningar kommer att fortsätta att förmedlas till okunniga i syfte att ändra på den felaktiga handläggningen.
Ni ca 25 på folksam.se som följer detta är tillräckligt många för att resultat kan ske. Förutsatt att inte du tror att någon annan agerar.
Detta gäller även alla er andra läsare som anser att åtgärd krävs för full rätt åt drabbade försäkringstagare enligt erlagd försäkringspremie.
Det är alltfler som inser att det är från icke drabbad försäkringstagare som påverkan måste ske. Vid skada som handläggs fel har alltför många fått erfara hur straffad en kritisk kund blir när denne försöker påtala detta.
STÄM I BÄCKEN!
För er som arbetar på Folksam borde fler resa sig "som en man" och med normal rättspatos framföra krav in i Folksam på förändring för företagets eget bästa och för er själva.

   TS
Avatar Fallback

2 M FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#204399 Vi tyckte hösten 2007 att vi fick gott stöd av ATL och folk i bygden. Plötsligt hörde lokaltidningen Hallandsposten av sig.
Det blev ett stort inlägg med engagerad text av Åsa Montan.
Gert påtalar för reportern det jobbiga i att från Folksam få uppmaning att bevisa bestånd för bestånd vad som är rätt och fel ersättning.
Vi började att bli mer kunniga i hur beräkning var uppbyggd men det skulle kräva arealmätningsutrustning vilket vi då saknade och några dagars arbete. Hela tiden trodde vi att bakom nästa "dörr" kommer uppvaknandet på Folksam som blir lösning på problemet.

Gert är ihärdig att uttrycka att han skall hålla ut en kvart längre än Folksam för att få sin rätt och kostnaden för Folksam kommer att bli stor, vilket den också blev på många sätt.

Styrka fick vi genom att SLU stod helhjärtat bakom oss om stubbvolymen.

Det var intressant att notera att ingen på Folksam vågade delta i samtal med Åsa när hon tog kontakt inför artikeln.

   TS
Avatar Fallback

2 N FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#204639 Stormskadeersättningen omfattar avverkningskostnad, för tidig avverkning, brutet och böjda förstörda träd samt virkesförlust p.g.a. förhöjd stubbe.

Gert och jag började titta på ersättning för förtidig avverkning. Försäkringsbolagen visade sig ha tabellverk från 50-talet som de utgår ifrån. Därpå läggs en "faktor" som är specifikt för nästan varje försäkringsbolag, beroende på om de har faktor för generell trädslagsfördelning eller trädslagsvis.
Vi tyckte det fanns felvärdering även på för tidig avverkning hos Gert.
Därför började jag studera dessa ganska komplicerade beräkningssystem men gav nästan upp en tid.
Troligen gjorde vi nog samma felbedömning som de två hararna som sprang framför en bil i ljusskenet. Den ena haren säger andfådd " Detta går inte, vi springer in i skogen."
Då säger den andre haren "Va dum du är, kan vi inte springa ifrån bilen här där det är ljust och slätt, kan vi inte klara det bland träden i mörker."

Vi kände ett handikapp mot försäkringsbolaget, som redan var svåra på de egentligen lättbevisade problem vi berört. Dessa nu mera abstrakta problem fick oss att avvakta med framställning. Det visade sig turligt nog gå bra ändå.

   TS
Avatar Fallback

2 O FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#205163 Men tiden går och inpå våren 2008 framför vi en ny begäran om ersättning för den skada som är felberäknad. Vi kunde nu bevisa en virkesförlust ytterligare som beror på förlorad längd, när skördaren måste ta träd från topp eller kapa stock för att få loss den i bröt. Likaså den vanliga metod att rotkaparen kapar ca en stock upp när rotvältan vill falla framåt. Med denna stock välter skördaren sen tillbaka rotvältan och kapar stocken ovanför grusig del vid roten. Dessa konsekvenser hade vi med några duktiga och engagerade entreprenörer värderat till 1 dm, d.v.s. 5 kr/m3.

Vi begärde ränta som på 3 år var betydande. Räntelagen gäller ju med 8% + reproräntan.
Efter diverse turer kommer en ny uträkning från Skogsstyrelsen. Rättad felräkning på några bestånds förhöjda stubbar. Jag uppfattar det som symboliskt för att kunna hävda att de räknat om.
Det visade sig att i huvudsak var det bara bestånd med areal på 0.1 - 0.2 ha som korrigerats med sina små volymer.

Men på diverse sätt fick Folksam faktiskt ihop det till en summa likt den vi begärt. De kallade dock största delen av ersättningen för "fördyrade avverkningskostnader".
Den blev insatt på Gerts konto.

   TS
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).