Skogsfastigheter

FOLKSAM beter sig så här...

130 inlägg 69061 visningar 10 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

Re: FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#200102
Jasi skrev:Nu har vi kommit överens Länsförsäkringar och jag efter stormen Dagmar.
Direkt efter Skogsstyrelsens besiktning efter stormen Dagmar betalade de ut 28% av den slutliga ersättningen. Då jag fått all information efter avverkningen så skickade jag in en begäran om mer ersättning. Då omprövade de ärendet och kunde sträcka sig till att betala ytterligare 32% av den slutliga ersättningen. Jag ringde upp handläggaren och påtalade att jag har all fakta och undrade hur de hade beräknat men fick till svar att de inte kunde göra mera. De hade använt en schablon som skogsstyrelsen och en av Länsförsäkringars skogskunniga tagit fram. Jag var tvungen att begära överprövning inom bolaget. Så jag skrev ett dokument med fakta avseende fördyrad avverkning, förhöjda stubbar och prisdumpning. Jag bifogade skördar- och skotarlistor samt GPS logg från skördare. De mailade tillbaka och skulle ompröva ärendet en gång till.
Den omprövningen gav ytterligare 40% av den slutliga ersättningen. Nu nådde de taket för ersättning 0,6 bb/ha.
Tack för din beskrivning. Den visar hur lättsinnigt besiktning och värdering görs. Jag känner igen hela scenariot.
Åter är Skogsstyrelsen inblandad. Är det en tillfällighet?
Är Gerry Wahlqvist inblandad från Länsförsäkringar?

OBS den största korrigeringen kom sista gång. Var de första en test typ "vi provar och ser om han är belåten". Går det så går det.
Jasi har givetvis nytta av sin vana att analysera och argumentera. Varför skall det gå åt en person som är en plusvariant för att lyckas mot försäkringsbolag som handlägger så här fel?.

Sprid dessa erfarenheter. Det är inte bara Jasi som blivit lurad! (Därmed blir det mer nytta med denna tråd som Folksam initierat.)

   TS
Ta hjälp av Nordeas skogsspecialister, vi finns på sju platser i landet.
Avatar Fallback

Re: FOLKSAM beter sig så här...

Jasi  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#200104
Bertilsson skrev:
Jasi skrev:Nu har vi kommit överens Länsförsäkringar och jag efter stormen Dagmar.
Direkt efter Skogsstyrelsens besiktning efter stormen Dagmar betalade de ut 28% av den slutliga ersättningen. Då jag fått all information efter avverkningen så skickade jag in en begäran om mer ersättning. Då omprövade de ärendet och kunde sträcka sig till att betala ytterligare 32% av den slutliga ersättningen. Jag ringde upp handläggaren och påtalade att jag har all fakta och undrade hur de hade beräknat men fick till svar att de inte kunde göra mera. De hade använt en schablon som skogsstyrelsen och en av Länsförsäkringars skogskunniga tagit fram. Jag var tvungen att begära överprövning inom bolaget. Så jag skrev ett dokument med fakta avseende fördyrad avverkning, förhöjda stubbar och prisdumpning. Jag bifogade skördar- och skotarlistor samt GPS logg från skördare. De mailade tillbaka och skulle ompröva ärendet en gång till.
Den omprövningen gav ytterligare 40% av den slutliga ersättningen. Nu nådde de taket för ersättning 0,6 bb/ha.
Tack för din beskrivning. Den visar hur lättsinnigt besiktning och värdering görs. Jag känner igen hela scenariot.
Åter är Skogsstyrelsen inblandad. Är det en tillfällighet?
Är Gerry Wahlqvist inblandad från Länsförsäkringar?

OBS den största korrigeringen kom sista gång. Var de första en test typ "vi provar och ser om han är belåten". Går det så går det.
Jasi har givetvis nytta av sin vana att analysera och argumentera. Varför skall det gå åt en person som är en plusvariant för att lyckas mot försäkringsbolag som handlägger så här fel?.

Sprid dessa erfarenheter. Det är inte bara Jasi som blivit lurad! (Därmed blir det mer nytta med denna tråd som Folksam initierat.)

Besiktningen av Skogsstyrelsen var helt ok. Gerry har inte varit inblandad.

Avatar Fallback

2 E FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#200254 Vår skogsägare nr 2 var ihärdig att skriva och ställa frågor till olika på Folksam och Skogsstyrelsen.
I febr. 2006 (vi hade då jobbat med ärendet i mer än ett halvt år.) vädrade han morgonluft. Ett lokalombud för Folksam tipsade om en Björn Richter, som ansågs ha hand om problem som stormskadan orsakat. Enligt skogsägaren var denne en vänlig person men kunde absolut inte tillföra något. "Som ett rop i öknen."
Besviken (milt sagt) förmedlar skogsägare detta och säger att Björn skickar tillbaka problemet till den som gjort besiktningsjobbet i skogen och senare utskrift av summor. Vi är tillbaka på ruta ett för tredje gången.
Richters engagemang är typiskt i denna miljö. Varje kontaktad person är rädd för att;
1 Behöva göra något.
2 Korsa någon skadereglerares "bromsning" mot försäkringstagare.
3 Avslöja någon metod som "öppnar kranen" för större ersättningskrav.

Lokalombudet för Folksam insåg att mina beräkningar hade stor substans och fortsatt motgång för flera försäkringstagare skulle ge betydande besvär för honom fortsättningsvis. Hans engagemang var nog inte vanligt och uppenbart inte heller omtyckt från Folksam. Personligen fick han vissa poäng för sina försök.

Några eftergifter görs dock inte på Folksam.

Ännu har inte någon läsare från Folksam gjort någon insats här med någon förklaring.

   TS
Avatar Fallback

2 F FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#200489 Efter blindspåret till Richter blev det att börja nytt varv med besiktningsmannen.
Men förrättningsmannen Anders Hejnebo på Skogsstyrelsen förstår vår skogsägares dilemma. Anders bidrar med en del uträkningar som han gör ganska bra förklaringar omkring, vilket är ett bemötande som han är tämligen ensam om från Skogsstyrelsen. Beräkningar och förklaringarna gav ganska lite nytt, men var mycket värdefull bekräftelse och trygghet för att jag var helt rätt vid användning av de fem tabeller, som han behandlade.

Det behövdes dock uppgifter från lika många tabeller till om hela arsenalen av skador skulle kontrolleras.
Det fanns stunder då jag tänkte stanna vid bevakning av bara några av de fel jag hade trängt in i. Men det gick inte att värja sig.
Bolagen hotade ofta med: "Det kan vara för mycket betalat på någon annan skadefaktor och då kan ni i stället bli betalningsskyldig om ny beräkning görs. Därmed kändes behov av mer "egenutbildning" för att ha tillräcklig kunskap.
Jurister på olika företag förklarar dock att utbetalade ersättningspengar är i princip omöjliga att ta tillbaka, om inte ett tydligt skrivfel förekommer, som försäkringstagaren uppenbart borde sett.
Folksam framförde hot utan täckning!

Nu tänker jag fira jul. Försök att ha det bra!

   TS
Avatar Fallback

2 G FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#200853 Notera, med stöd av redan skrivet, att det räcker inte att allmängiltigt påpeka fel, som man tror försäkringsbolagets experter förstår. Ack nej, så blir det inte.
För det första verkade inte Folksam ha någon expert på värdering av skador på skog. I varje fall gav inte samtal med jägmästare östen Forsström eller andra ex. Maria Lyrevik besked på den erforderliga kunskapen.
Va beredd på att det uppkommer många olika reaktioner vid framställning av felräknade uppgifter ex. att "experter gör sig dumma" så länge det går.

Därför är nästan alltid en "övertydlig" bevisning av hur felet uppkommit och vad felet orsakar i värdeförlust nödvändig.
Ändå kommer bolaget att försöka tolka det framförda på sätt som gör att de vill kunna säga "det ni hävdar framgick inte av det framställda".
Skriv och agera till försäkringsbolag som om ni lämnade uppgifter till tre okunniga rådmän vid tingsrätt!
Jag förutsätter att det är skogsförsäkring hos företagare som nu gäller. Privat person kan ju kontakta ARN.

Mer om detta kommer.

   TS
Avatar Fallback

2 G FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#201017 Jag nämnde om det lokala försäkringsombudet som redan engagerat sig eftersom Folksam blivit samtalsämne i bygden.
Ombudet hade både empatiska och affärsmässiga skäl för sitt agerande.
Ombudet skickar en andra sändning med en lång förklaring där min erfarenhet och betydelse omkring forskning, aptering och virke i landet beskrevs.
Han skickar även bilder och utklipp från tidningsartiklar omkring händelserna.
Det skickades till en skadechef, som ombads att ta kontakt med mig för förklaringar och inhämtande av uppgifter. Vad tror ni hände?
Inte ett pip i telefonen eller ens något i mejlväg trots dessa förslag.
Kallsinnigt och självgott som så mycket annat som började märkas från Folksam. (Notera vi är bara runt ett halvår in i sörjan med Folksam.)
Är det rimligt att dra den slutsatsen att här var det bara en klick av personer i Folksam som fick arbeta med dessa dyra försäkringsärenden, som på aktivt sätt skulle hållas på samma låga nivå?
Nog verkar det vara så på Folkskam.

   TS
Avatar Fallback

2 H FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#201129 Försök att hålla minnesbilden på det som hänt även om det verkar omständigt. Även markägaren tyckte att det var som att titta på ett taggtrådshinder där det varje gång kom till ett varv som ibland slutar en bit tillbaka i det tidigare "taggtrådshindret".
Det pågår sedvanligt meningslös sändning av uppgifter och bevis till Folksam men inget av värde tillbaka utöver "ekot" ni känner igen från Folksam som uttrycker "vi anser oss inte ha anledning att ifrågasätta Skogsstyrelsens beräkningar".
Ilskan rinner till i skogsägare nr 2. Han vill vi skall kontakta ATL igen. Skogsägaren går ut med namn och bild (så skedde inte förra gången).
1.5 sidor text och bild blir resultatet.
ATL skriver om "snåla beräkningar gjorda av Skogsstyrelsen.
Reportern beskriver i text att besökt hygge ser ut som ett askfat med fimpade jättecigarrer med sina förhöjda stubbar.
Skogsägaren uttrycker sin ilska över Folksam. Ändå är hans krav på bara 15.000 kr. (Lägg det på minnet fram till upplösning på hans fall.)

   TS
Användarvisningsbild

Re: FOLKSAM beter sig så här...

towes  
#201136 Tänkte det kan vara en god idé att även länka till artikeln - jodå, den finns fortfarande kvar på nätet.

http://www.atl.nu/skog/skogsagare-borde ... sXEI.email

Man kan bredvid artikeln notera en faktaruta där det beskrivs hur man går tillväga om man inte är nöjd med ersättningen. Där står bl.a:
LF via ATL skrev:Efter skadan har skogsägaren tre år på sig att klaga på
försäkringsersättningen. Att man en gång accepterat regleringen spelar ingen roll, man kan ändra sig.
Man antar att denna lilla ruta inte kommit ut om inte ATL specifikt frågar efter fakta. Men hur rätt är den egentligen?

I ett tidigare inlägg i denna tråden står:
Bertilsson - 10 dec skrev:Generell uppfattning var att förhöjd stubbe på 2 dm var normalt vid stormskada (ett undantag är om skogen blåst ikull i uppförsbacke. Ett annat var att Länsförsäkringar krånglat till det med sina försök att slippa betala.)
Skogsägarens stora stormskada på nästan 4.000 m3. så skulle ersättningen ökas ca 2.5 kr per dm på dessa 2 dm.
Ersatt beloppet skulle därför upp ca 20.000 kr ytterligare.
(PS. Har du inte heller fått denna ersättning på 5 kr/m3 och dm kan ersättning krävas upp till 10 år efter skadan.)

Vad är det egentligen som gäller. Tre eller tio år? Eller finns det någon nyans i det hela som gör att man menar två olika saker?
Har LF tagit en rövare i artikeln eller har fristen förlängts efterhand?
Vem sätter fristen? LF själva eller lag?

Avatar Fallback

Re: FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#201185
towes skrev:Tänkte det kan vara en god idé att även länka till artikeln - jodå, den finns fortfarande kvar på nätet.

http://www.atl.nu/skog/skogsagare-borde ... sXEI.email

Man kan bredvid artikeln notera en faktaruta där det beskrivs hur man går tillväga om man inte är nöjd med ersättningen. Där står bl.a:
LF via ATL skrev:Efter skadan har skogsägaren tre år på sig att klaga på
försäkringsersättningen. Att man en gång accepterat regleringen spelar ingen roll, man kan ändra sig.
Man antar att denna lilla ruta inte kommit ut om inte ATL specifikt frågar efter fakta. Men hur rätt är den egentligen?

I ett tidigare inlägg i denna tråden står:
Bertilsson - 10 dec skrev:Generell uppfattning var att förhöjd stubbe på 2 dm var normalt vid stormskada (ett undantag är om skogen blåst ikull i uppförsbacke. Ett annat var att Länsförsäkringar krånglat till det med sina försök att slippa betala.)
Skogsägarens stora stormskada på nästan 4.000 m3. så skulle ersättningen ökas ca 2.5 kr per dm på dessa 2 dm.
Ersatt beloppet skulle därför upp ca 20.000 kr ytterligare.
(PS. Har du inte heller fått denna ersättning på 5 kr/m3 och dm kan ersättning krävas upp till 10 år efter skadan.)

Vad är det egentligen som gäller. Tre eller tio år? Eller finns det någon nyans i det hela som gör att man menar två olika saker?
Har LF tagit en rövare i artikeln eller har fristen förlängts efterhand?
Vem sätter fristen? LF själva eller lag?
1 Normalt skall ersättningskrav anmälas inom 6 månader från det att skadan blivit känd för skogsägaren. Gäller de bolag jag studerat.
2 Just stormarna ansågs så omfattande och svåra att det fastställdes 3 år för överklagan (8 jan 2008).
3 Sista möjlighet är fram till 10 årsdagen. Då gäller ungefär att något är orsak till att man inte kunnat eller förstått möjligheten att begära revidering.

Jag kommer att återkomma till detta senare när vi kommer till andra skador som kan blivit felräknade. (Kan påverkas om ärendet blir löst för den gamla kvinnan.)

PS. LF:s påstående "man kan ändra sig" var inte så lätt att få accepterat. Än mindre att få resultat hos LF på normal tid. Sista fallet blev också drygast och krävde att den drabbade konkret framställde en tingsförhandling.

Länsförsäkringar skickade med vid slutbetalning att skogsägaren skulle skriva under att man inte hade mer ersättningskrav. Detta svar åberopades några gånger. En skogsägare som hade nästan 70 ha nedblåst skrev dock till "Med nuvarande kunskap".

   TS
Avatar Fallback

2 I FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#201367 Det förefaller lämpligt att först nämna skogsägarens namn, som vi berättar om som nr 2, Gert Paulsson.
Fortsättning på ATL artikeln.
Det beskrivs hur vi apterat optimalt på trädbank med verkliga träd. Därefter har programmet stympat trädet 2 dm från rot och ny optimal aptering görs. Skillnad mellan dessa värden motsvarar värdeförlusten av den förhöjda stubben.
Jag tror denna belysning är viktig till även er skogsägare för förståelse.

Det kändes värdefullt att våra uppoffringar i press resulterade i att fler skogsägare efteråt började begära ändring på sina stormskador.
Tyvärr fick några helt felaktiga besked när de vände sig direkt till Skogsstyrelsen. Bl.a. vår gamla kvinna (nr 4 i denna serie) som av skogsvårdskonsulent Bernt Flinck på felaktiga grunder avråddes att göra resning.

De stormdrabbade skogsägarnas förlust på ca 135 milj. kr fick utrymme igen i ATL. Inse att summan får "Stora tågrånet" att framstår som ett praktikjobb.
Det som sker nu sker "målmedvetet" och försvaras görs av stora försäkringsbolag. Den som håller i yxskaftet är den skogliga myndigheten Skogsstyreslen.!!!!!!
Nog framstår det som att försäkringsbolagen har slutit förrädiska avtal med skogsägare. Eller gjort avtalsbrott.!!!???
Tänk efter och gör det mer än en gång.

   TS
Avatar Fallback

2 J FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#201924 Fortsättning på ATL artikeln.

Göran Kempe På SLU fick yttra sig över hur rätt stubbvolym skulle mätas och vad det innebar i omräkningstal mot brösthöjdsmått. Efteråt är det ofattbart att Skogsstyrelsen inte tar lärdom av detta, som Kempe lämnar. En konsulent i Svenljunga som använt felaktiga utgångsvärde, måste i stället försvaras i absurdum.
ATL uttryckte också för alla läsare tydliga att Skogsstyrelsen missat att använda rätt kubikmeterpris på förhöjda stubben och att det inte går att tro att man kan ta bort två dm i roten och får samma avslut i toppen ändå.

Gert utrycker tydligt att hans klagomål och framställningar inte blivit professionellt bemötta.
Självklart kritiserar Gert att Folksam hänvisar till Skogsstyrelsen och tvärt om. Avsiktlig soppa från bådas sida.
Till ATL svarar Tomas Johansson på Skogsstyrelsen att "Det var jag som hittade på det hela. Jag tittade på vad det ungefärligen blev. Det är inte djupare än så."
Tomas tillägger efter att kritiskt utfrågats av ATL "Du får mig inte att säga att vi räknat fel, än så länge. Det vet vi inte, vi skall undersöka detta och se över vår beräkningsmodell".
Betänk att Skogsstyrelsen inte gjort detta redan under minst 8 månader sen de fått besked om felräkningar.

Ni vet att Skogsstyrelsen gjorde ändring på stubbvolymen inför beräkningar vid Per-stormen men ingen generalorder gick ut för felräkningen under Gudrun. Därför har vår gamla kvinna inte fått ett öre för stubbarna av felräknande Folksam.
Denne Tomas säger lite likgiltigt och avslutningsvis "De ärende som är reglerade har vi ingenting att göra med. Var och en får ta kontakt med sitt bolag, om man har synpunkter."
Här visar Skogsstyrelsen att de tar inte ansvar för sina egna fel. Det skall tydligen andra göra.!!??
Därför kommer här att lyftas fram hur simpelt Folksam och deras "oantastliga experter" agerat, ända tills den gamla kvinnan fått sina pengar. Gärna med er hjälp.

   TS
Avatar Fallback

2 K FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#202134 Reaktioner kom 2007 på dessa båda artiklar. Ledare i tidningar tog upp försäkringsproblemet.
Jag hittar en tidningsartikel där insändaren hittat många förhållande som "blåste" skogsägaren.
1 Stormen Gudrun.
2 Stormen Per.
3 Köparnas utnyttjande av situationen och garderade sig med priser och avverkningskostnader som inte var relevanta. Detta skedde trots att virkespriserna på sågat bara "rusade" uppåt. Några köpare gav efterlikvid när de såg att det blev ganska god affär. (ex. ATA gav till vissa skogsägare medan Vida inte gav någon efterlikvid.) Många "tömde fickorna" på den som låg nerslagen.
4 Försäkringsbolagen kom med 4:e blåsningen när de såg möjlighet att inte behöva betala rätt ersättning till skogsägarna. (Detta kanske ni visste redan?)

Egentligen kom en blåsning till som insändaren fick med. Plötsligt fick virkesköpare nu ett intresse att införa en ny volymsenhet matrisfub. Med utgång från toppdiameter och längd räknades volymen upp med gamla för snåla omräkningstal från slutet av nittonhundatalet. Genom diverse systematiska utnyttjande av detta tillskansar sig köparna fortfarande oftast 10-25 kr/m3 från skogsägarna. (Sök på fuskfub så landar ni på "utbildning" om detta.

Med insändareexemplet vill jag peka på vilket genomslag våra belysningar av försäkringsbolagens fel fick. Samtidigt visar svar och fortsatt agerande från Folksam och Co att de "kör sitt race om inte skogsägaren framför mycket kraftfulla krav.
Jag vill peka på det oetiska att utnyttja en skadad skogsägargrupp som drabbats av den allra största skadas som skett.
När blir etik något som blir viktigt för försäkringsbolag?
Hur kan Folksam sälja försäkringsprodukter som de inte lever upp till i anständig grad? Avtalsbrott?
Hur solidariskt ställde skogsägarna upp för varandra?

   TS
Avatar Fallback

Re: FOLKSAM beter sig så här...

volvo_buster  
#202201 Etik och moral är nog tyvärr inga hedersord som yppas i samband med Försäkringsbolag och/eller Banker. Vår tids gissel med en synsätt som påminner om gamla hästhandlare! Fortfarande så är det ett fåtal av bankerna i vårt avlånga land som betalat tillbaka bankstödet som infördes tidigt 90-tal. Likaså är de flesta försäkringsbolag återförsäkrade i varandra, precis som banker är upplånade mot varandra, så får en svårt så lider alla just på grund av detta. Inte alltid en fördel med globalmarknad och "fri företagsamhet"!

Avatar Fallback

Re: FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#202244
volvo_buster skrev:Etik och moral är nog tyvärr inga hedersord som yppas i samband med Försäkringsbolag och/eller Banker. Vår tids gissel med en synsätt som påminner om gamla hästhandlare! Fortfarande så är det ett fåtal av bankerna i vårt avlånga land som betalat tillbaka bankstödet som infördes tidigt 90-tal.
Tack för förstärkningen av min belysning av hur falskt och reklambetonat försäkringsbolag beter sig.
Lägg ord på minnet när säljare ringer. Etik och moral nämns inte vid försäljningstillfället men just ord typ "Vi finns för er när olyckan har inträffat. Bara ring." Tänk på detta! Varför inte begära skriftligt? Pröva!
volvo_buster skrev: Likaså är de flesta försäkringsbolag återförsäkrade i varandra, precis som banker är upplånade mot varandra, så får en svårt så lider alla just på grund av detta. Inte alltid en fördel med globalmarknad och "fri företagsamhet"!
Erfarenheterna från stormarna är att återförsäkringen är mest till för försäkringsbiolagen. D.v.s. att inte dessa går omkull, vilket också är viktigt.
Varför kan inte attityden bli att"självklart skall vi ersätta skadan korrekt"? I stället är det tydligen en merit att kunna visa upp att "så här var kravet och vi landade så här lågt."
Hade försäkringsfolk ingen förmåga att sätta sig in i att drabbade skogsägare fick uppoffra sig för samhället m.fl. ? Så fort husen kunde lämnas efter stormen började budning och vägar och kraftlednignar började rensas och göras framkomliga. Det var skogsägare som bildade stomme i dessa uppröjningar eftersom skogsägare hade motorsågskunskap, redskap och kunnade. Detta räddade inte minst försäkringsbolag från sönderfrysningar i sommarstugor etc.
Detta sattes inte värde på från försäkringsbolag. I stället krävdes bevisning och beräkningsunderlag av "vetenskaplig art" från försäkringsbolag om ändring skulle ske i deras haffsiga och felaktiga beräkningar.
Folksam utnyttjade dessa till bristningsgränsen drabbade skogsägare i diskussionerna.
Vår skogsägare Gert fick kämpa 2.5 år på första kronan i rättelse. Kravet var ca 15.000 kr.
Gerts prestation att i denna situation och press från stormen också inte klappa ihop och återgå till sitt långa missbruk känns som en framgång för oss alla i gruppen runt honom.

Ni läsare från Folksam må lägga ers synpunkt på vad volvo_buster fört tankarna till!

   TS
Avatar Fallback

2 L FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#202441 Det finns möjlighet att vända sig till kundombudsmannen på Folksam.
Detta låter bra men dessa är avlönat av Folksam. Ungefär lika simpelt som kontrollmätare på virkesmätningsföreningarna. Egenkontroll för syns skull utan egentlig påverkansmöjlighet .

Eftersom Östen Forsström vägrade att befatta sig med felen vi framförde, försökte vi få hjälp av "försäkringsombudsman" Kristina Nesz.
Det handlade om Karin Byströms "undanglidningar" och behov av påminnelser.
Obesvarade frågor och framförda krav.
Östen Forsströms "ofina" svar långt vid sidan om problemen. Ex. "Vår uppfattning är att en ytterligare diskussion inte skulle tillföra något i sakfrågan, varför vi avstår från att svara på dina frågor."
(Hur fräck kan man tillåta sig att vara? Lägg yttrandet på minnet när vi senare kommer till hur upplösning blev.)
Obesvarade frågor hos Skogsstyrelsen m.fl.

Nesz svarar att enligt samtal med Forsström så återkommer han med brev till oss. Därefter när vi svarat med synpunkt på det brevet , vill hon göra bedömning av hur hon skall agera.

Inget brev med svar på frågor och krav kom, så jag påminde efter 1.5 månader.
Svaret lyder från Nesz, att Forsström säger att han skickat brev till oss.
- Det visar sig vara två intetsägande mejl med upprepning av tidigare framförda yttrande.
Forsström skrev (Svar av nyhetsvärde är här inkopierat): "Beträffande handläggning av skadan på Folksam så är det underteecknad som ansvarar för den.
Någon ytterligare information angående min ansvarsroll eller vad personalen på Skogsstyrelsen har för ansvarsroller anser vi inte vara nödvändigt information i skadan, varför vi inte heller komer att besvara den frågan."

( Jämför "nyhetsvärdet" med den text jag refererat till Nesz ovan här från Forsström.)
Hur dum får man göra sig????? I mina ögon liknar det tecknet för oändlighet som är en liggande "8:a".

Det var svårt att vara vänlig i påminnelsen om detta till Nesz.

   TS
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).