Skogsfastigheter

FOLKSAM beter sig så här...

130 inlägg 69065 visningar 10 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Re: FOLKSAM beter sig så här...

towes  
#198442 Hmm...Är det säkert vi talar om rätt företag här?

Låter mer som bolaget som i folkmun kallas Folk-skam... :smile:

Ta hjälp av Nordeas skogsspecialister, vi finns på sju platser i landet.
Avatar Fallback

1 F: FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#198446 Utöver felräknad ersättning för brutna träd som hittills beskrivits, såg vi att den förhöjda stubben var beräknad medstora fel.
Här följer nog en för många komplicerad beskrivning. Vad är "förhöjd stubbe" på stormskadad skog?
Se på bilden, som visar hur trädet måste rotkapas på säkert sätt. Kapning från den sida av trädet som bilden visar är en relativt säker metod. Om trädet har spänning så det efter kapning slår åt något håll i sidled, riskerar den som sågar att få trädets rörelse mot benen. Står kaparen som på bilden aningen bakom det som blir ändan av trädet när det är avkapat, är benen fria från slag från trädet.

Andra saker orsakar också att det inte går att kapa närmare där trädet tar slut mot gamla marknivån. Ex. andra träd ligger korsade. Det kan också vara stenar och grus som hindrar kapning på bästa ställe. När marken sluttar neråt riskerar den höga rotvältan att falla mot den som kapar av trädet, då måste en stubbe på 1-1.5 m tas som hindrar rotvältan att falla framåt.
Dessa och några andra orsaker ger ett spill på trädet som kallas "förhöjd stubbe" som blir kvar på stormskadade området.

Enligt många tester, som jag gjort nästan varje år, eftersom jag varit utbildare i aptering i 35 år, har lärt mig vilken värdeförlust som uppstår om inte stammar kapas så nära marken som möjligt.
Vanligtvis är förlusten minst 5 kr/m3 på avverkad volym om stubben förhöjs 1 dm.
Jag upptäckte hos vår skogsägare att han fått mindre än 2.50 kr/m3 per dm i ersättning.
Generell uppfattning var att förhöjd stubbe på 2 dm var normalt vid stormskada (ett undantag är om skogen blåst ikull i uppförsbacke. Ett annat var att Länsförsäkringar krånglat till det med sina försök att slippa betala.)
Skogsägarens stora stormskada på nästan 4.000 m3. så skulle ersättningen ökas ca 2.5 kr per dm på dessa 2 dm.
Ersatt beloppet skulle därför upp ca 20.000 kr ytterligare.
(PS. Har du inte heller fått denna ersättning på 5 kr/m3 och dm kan ersättning krävas upp till 10 år efter skadan.)

   TS
Avatar Fallback

1 G FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#198607 Rättelserna för stubbarnas ersättning orsakade många kontakter. Givetvis skickade Folksam (som aldrig kunde något själv) problemet till de "skyldiga" på Skogsstyrelsen.
Notera att försäkringsbolagen hade före Gudrun egna etablerade normer för ersättning på förhöjd stubbe. Tore Nilsson var en guru som haft bra koll på detta åt flera bolag.
Troligen gjordes 2005 några gemensamma arbete för att samordna värdering mellan bolag med hjälp av dataprogram och viss likriktning av ersättningsstorlek. Då anlitades Skogsstyrelsen för att göra detta. Uppenbart var det dålig precisering i direktiven och fel spår valdes. (Jag har sett avtalet. Det mest exakta var timersättningen och vart fakturan skulle skickas.) Stubbarnas värde fasställde tjänstemannen Tomas Johansson i Svenljunga. På något sätt blev detta fel på flera plan. På "ett ögonblick" sänktes ersättningen för stubbarna till ca hälften och inget försäkringsbolag reagerade. Legaliserad stöld?
Varför blev det så? (Är du skogsägare så försök att förstå följande.)
1 Volymen och därmed diametern på den förhöjda stubben fasställde Tomas med faktorn 1.1 jämfört mot brösthöjdsdiametern. Mina egna kontroller visade att faktorn skulle vara mellan 1.25 - 1.3. En kontrollant från ett försäkringsbolag och jag kontrollerade gemensamt. Han mätte och kvoten blev 1.44 på ett något specifikt bestånd.
- SLU kopplades in och dessa bekräftade "diplomatiskt" att kvoten skulle upp.
- LRF lokalt ställde upp och tvingade ut regionledningen. Dessa såg efter 10 talet träd vid kontrollen att Skogsstyrelsens kvot var helkass. De avbröt pågående kontroll och valde att hävda våra redan framtagna värden.
Vi presenterade detta och mer till för Folksam och Skogsstyrelsen.
Skogsstyrelsen gav sig inte ändå. De ekade som svar "vi står för vad vi gjort. Det är en schablon." (De vill inte ge sig oavsett hur stort fel de har gjort.) Det var som att försöka att lugga en person som "rakat" av sig håret!
Ni känner igen försvaret sen tidigare beskrivna felräkning. Detta är Folk-skam (eller hur det var uttryckt i inlägg här nyss?)

   TS
Användarvisningsbild

Re: FOLKSAM beter sig så här...

towes  
#198615 Visst är det bedrövligt av försäkringsbolaget.

Men hittills i berättelsen blir jag mer rädd för vad jag hör om Skogsstyrelsen...

Detta är ju en så kallad opartisk myndighet. Om det finns så mycket prestige och tjurskallighet gentemot deras egna kunder, tillika de som betalar deras skattefinansierade lön, så börjar man ju smått undra hur de mår på "styrelsen".

Då tråden skrivs i sann Bertilsson-anda så räknar jag med att det finns mer. Att du håller inne med den verkligt tunga ammunitionen en tag till. Tills stämningen blivit den rätta...? :smile:

Ser fram mot dessa "godbitar", även om det är trist att de behöver beskrivas. Tack för engagemanget, skogens egen "Sverker Olofsson". Sverka på bara!

Avatar Fallback

1F FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#198823 Skogsägaren tyckte nu (jag syftar på tidigare beskrivet) att det var för mycket med fåfänga kontakter. Hans erfarenheter av liknade ärenden, som han ser i sitt arbete, sa honom att han kan välja egen väg för sin egen lösning.
Att agera plogbill för skogsägarkåren hade han inte ork och lust till.
Plötsligt stod jag maktlös mot en part till.
Skogsägaren gjorde därför upp med Folksam till obekant summa. Han var inte uppenbart belåten men sa ungefär "Det var nog en uppgörelse som var OK. I varje fall mer än jag från början siktade mot men inte tillräcklig mot vad jag förstått felen efterhand omfattade. Problemet är för stort."

Han tog ut ersättning för mitt arbete.

Har ni egna tankar nu är det lämpligt att förmedla dem omkring skogsägarens reaktioner, Folksam, Skogsstyrelse mm.

(Det kommer mycket mera.)

   TS
Avatar Fallback

Fall nr 2. FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#198972 En annan skogsägare fanns intill nästan hela tiden som hittills beskrivet fall pågick.
Vi fick bra personlig kontakt strax efter han tog första steget att hålla sin alkoholism på avstånd. Han började hjälpa oss i vår nykterhetsorganisation.
Han sa ungefär så här när han blev ensam mot Folksam "Jag hänger med för rättelse så länge det inte kostar mer än vad det ger. Mitt eget jobb får ge vad det ger."

Med risk att bli för omfattande vill jag ändå först nämna att vi ANMÄLDE officiellt felet till Skogsstyrelsen för att få en offentlig utredning till stånd och diarieföring.
Undanflykter blev givetvis följden en tid. Men plötsligt ringer Erik Sollander (politiskt ansvarig) och vill komma på besök och höra vad vi har att förmedla. Så ordnas ett möte med några andra skogsägare från trakten.
Sollander tog till orda och malde omfattande teori hur rotposter kuberades med hänsyn till stubbhöjd etc. Mer än halva tiden användes för onödigt, eftersom det inte var rotpost som skulle diskuteras utan förhöjd stubbe p.g.a. vindfälld skog. Till slut erkändes detta men då hade han lyckats förbruka lång tid. Vi får veta att han måste snart åka tillbaka. Det blev följaktligen kort tid för vår framställning av vårt material. Egentligen förmådde han inte motbevisa något, men han var inte särskilt aktiv.
Plötsligt förklarar han orsaken till det korta mötet. Han skulle sitta i telefonmöte efter lunch om problem i renbeteslandet. Jag insåg då att han redan hade för kort tid för att kunna köra ca 13 mil och hinna fram i tid.
Döm om vår förvåning, när jag säger till övriga deltagare att följa med och titta på viktigt åskådningsmaterial som bevisar hur fel Skogsstyrelsens faktor 1:1.1 var. Sollander följer då också med och tittar bakom mitt hus i ca 45 minuter ytterligare. Hur han skulle köra 13 mil till Jönköping på mindre än 30 minuter var en undring hos oss alla. Var mötet något påhittat?
Ca 4 månader senare efter flera påminnelser kommer en skrivelse efter mötet med varierande värde. Sollander tar då i svaret fortfarande upp stor plats om rotpostvärdering, trots att ärendet gäller minskat virkesvärde genom förhöjd stubbe.

En framgång som vi dock noterar är att förhöjd stubbe från stormen Per (som hunnit ske under detta arbete) skulle volymberäknas med faktorn 1:1.3. Men OBS inget erkännande om att kvoten var fel 2005 och borde rättas!!!!
Paus.

   TS
Avatar Fallback

2 B FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#199134 Nu hade vi genom bevisning och framställning till Skogsstyrelsen fått rätt om felaktig volym i de förhöjda stubbarna. Men Skogsstyrelsen försökte förminska felet till 0.20 - 1.3 kr/m3. Givetvis var detta felräkning och förträngning igen. Vad berodde detta på? Jo följande konsekvenser var inte med i deras värdering.
1 Om 2 dm stubbe lämnas i skogen måste samma träd som används börja 2 dm längre upp från rot. Följaktligen blir toppdiametern på en lika lång stock ca 2 mm klenare med följd att virket också volymräknas till mindre volym och stocken hamnar efterhand i klenare prisklass som har lägre pris. Detta sänker avverkningsvärdet
2 Det blir även konsekvenser av att trädet tar slut tidigare.
Eftersom priset också är högst närmast roten där alltid stubben finns, är Skogsstyrelsens använda MEDELPRIS på avverkning också tämligen felaktigt.
Dessa och några faktorer till som jag faktiskt sparar er beräknade mitt datorprogram med automatik på trädbank, som VMF varit med och ta fram från verkliga träd.
Ändå försökte Folksam att nonchalera resultaten.
Alla dessa förluster gör att förlust på 5 kr/m3 per dm stubbe är lätt att motivera.

Jag tar nu mod till mig och visar en uträkning på ett litet träd (det går 10 träd/m3sk) med bara kubb och massaved. Ändå är förlusten totalt 8.58 kr/m3. Folksams och Skogsstyrelsens uträkning för motsvarande träd ger 1.56 kr(m3. OBS 7 kr för lite!!!!!
Läs åtminstone röd text i bilagan!

Siffernissar kan se volymerna till höger om varje bit som apterats. Priser för sortimenten står överst på bilden.
Första uträkning är på hel stam.
Andra uträkning är med 1 dm borttagen förhöjd stubbe.

Har du fått fel ersättning på er stormskada kan du fortfarande klaga!

   TS
Avatar Fallback

Re: FOLKSAM beter sig så här...

jean55  
#199354 Som mångårig innehavara av juristbyrå i en storstad har jag gedigen erfarenhet av olika försäkringsbolag och deras handläggnng av försäkringsskador. Jag kan bara hålla med signaturen Bertilsson: Folksam är det absoluta bottennappet och jag har sedan många år avrått alla från att beblanda sig med Folksam

Avatar Fallback

2 C FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#199405 Den grupp jean55 tillhör förstår jag har fått erfarenheter av Folksams simpla handläggning i syfte att hindra tillräcklig ersättning till drabbad.
När nu "korken är ur" kan gärna fler erfarenheter förmedlas för att drabbade kunder hos Folksam inte skall överraskas.

Exempel på Folksams gardering. I avtal med Skogsstyrelsen krävs att Skogsstyrelsen inte får avslöja några uppgifter från sina skadevärderingar.
Redan här skapar Folksam ett övertag genom detta krav. Samtidigt försvårar det för den skadedrabbade. 1.5 månader är därför inte ovanligt tid för att ställd fråga skall bli besvarad. (Den gamla kvinnan fick en handfull ursäkter om sent svar på detta sätt.)

En passus i avtalet med Skogsstyrelsen fritas de för felvärderingar som beror på otydlighet i försäkringsvillkoren. Faktiskt innebär detta att det tillåter dem att göra sin egen värdering och hävda den, vilket förefaller ha skett ex. omkring värderingen av förhöjda stubbar, som gjordes med dålig kunskap och inlevelse, men Skogsstyrelsen vidhöll beräkningen i absurdum.

Om försäkringstagare frågar Skogsstyrelsen direkt skall Skogsstyrelsen hänvisa dem att alla frågor hanteras av Folksam (som bevisligen kan minst).
Som synes skapar Folksam vallgrav på vallgrav mellan skadevärderingen och skogsägaren som försvårar för den svage parten.

   TS
Avatar Fallback

2 D FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#199554 Utöver förra inlägget om Folksams taktiska avtal där Skogsstyrelsen "friskrivs " finns ytterligare en viktig nyans att stanna upp vid.
Folksam lovar tydligt "att lämna information om vad Skogsstyrelsen behöver för ex. värdering".
Med denna allmängiltiga "information" och nu upptäckta, dåligt lämnade besked till Skogsstyrelsen, kan Folksam styra vad de tycker Skogsstyrelsen behöver veta. Det Skogsstyrelsen inte vet, behöver de inte fundera på även om något verkar "magert" uttryckt och kan därför strunta i detta. Om Skogsstyrelsen misstolkar så är de skyddade av tidigare sekretessregel och att det som de inte fått insikt om behöver de inte ta ansvar för.
Är det rörigt. Jag förstår, men inse hur det skapar fördelar för Folksam, som vid misslyckanden kan utnyttjas och "beklagas" att det beror på andra och att misstänkliggöra Skogstyrelsen är som att svära i kyrkan. Försök. Se svar i bilagan i inlägg;
viewtopic.php?f=17&t=15393&start=0#p197803
I sin förlängning behöver därför varje skogsägare bevisa konsekvenserna av Folksams felaktiga ordergivning, för att denne skall få genomslag till rättelse. Denne måste bevisa det genom mycket uppenbara fel, som Folksam kommer att förneka i det längsta. Så gick det för den gamla kvinnan.

Känner ni igen det gamla uttrycket "Skit in skit ut."
Så blev det. Har ni glömt hur det blev runt Folksam, så bör du läsa valda delar ur serie nr 1.

   TS
Användarvisningsbild

Re: FOLKSAM beter sig så här...

towes  
#199565 Helt klart fattas det ju någon part som kan väga upp kombinationen av "samarbetsparterna" Folksam och Skogsstyrelsen. En skogsägare är alltför ensam här. Till och med tillsammans med en apteringsexpert om du ursäktar. Med det menar jag inte att kasta någon skugga på genomfört arbete, utan snarare att det är få som orkar uppförsbacken.

Vad finns det för alternativ? LRF? Skogsägarföreningarna?
Frågan har varit uppe tidigare i andra trådar och samma mönster syns igen: Skogsägaren är oftast ensam och inte sällan utan den djupa kunskap som krävs mot företag med pengar. Skogsägarföreningarna borde här kunnat vara en hjälp, då det denna gången inte är deras fickor pengarna tas (som vid andra fel i skogen). Har de agerat? Hade de istället anlitat expertisen så hade ju inte var skogsägare behövt slåss så förbaskat.

Sedan undrar jag om det är i linje med en myndighets direktiv att agera på detta sättet. Här har ju justitieombudsmannen ett ansvar när det gäller citat "att skydda den enskilde mot myndighetsövergrepp och förhindra maktmissbruk av tjänstemän". Inte så att JO bums rycker ut, driver och fäller dom, men bara en anmälan kan ju öka trycket och massmedial uppmärksamhet.

Men jag anar att detta inlägg kanske får ännu större vits längre fram i tråden. För jag har en känsla av att det kommer mera och kanske det kommer handla om saker som är mer lättbegripligt för "Svensson" än stubbhöjd.
Oavsett vilket tycker jag Skogsstyrelsens agerande och avtal är mycket diskutabelt för att inte säga oseriöst.

Avatar Fallback

Re: FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#199607
towes skrev:Helt klart fattas det ju någon part som kan väga upp kombinationen av "samarbetsparterna" Folksam och Skogsstyrelsen. En skogsägare är alltför ensam här. Till och med tillsammans med en apteringsexpert om du ursäktar.
Jovisst. (Jag skall dock tänka efter.)
Det dräller av tillfälle när små företagare möter en stark motpart, som dessutom är ute för att förse sig så mycket som möjligt. Telefonsförsäljare, bilförsäljare, virkeshandlare, banker etc.
Detta måste varnas för närvisa företag inte ens är från vårt land. Tänk ut något via politiken som motarbetar denna ojämna kamp.

Storleken på plånboken har betydelse när någon vill skrämmas.
En advokat försökte för ett år sedan att lura mig. en stund hängde det nästan 60.000 kr i luften. Sen försökte han få mig att nöja mig med 51.000 kr för arbete som var gjort under 2 år och deklarerat som kundfordran.
Ett halvår med nästan alla tänkbara krav ledde nyligen till full ersättning.
Samvetet och en person som inte vill acceptera oegentligheter blev nog avgörande.
towes skrev:Med det menar jag inte att kasta någon skugga på genomfört arbete, utan snarare att det är få som orkar uppförsbacken.
De insatser jag beskrivit hittills mot försäkringsbolag är givetvis inte av hög klass. Jag kunde inget om skogsförsäkring värd namnet (förstår jag). Visst kunde jag mäta på träd, beräkna apteringsförluster, bedöma beståndsvolymer mm och jag trodde att det skulle räcka. Resten hade ju försäkringstagaren köpt som tjänst från en ivrig försäkringsagent. Ett skrivet avtal fanns, som visar sig vara värd väldigt lite i händerna på oseriösa försäkringsbolag som Folksam och något till.
Nära två år gick innan jag såg första pengarna nå skogsägare.
Jag visste efter ca ett år att beräkningarna var riktiga. Om man ser till att inga handlingar tillåts ligga obehandlade 6 månader så kan inte ärendet formellt bli preskriberat.
Ränta tickar med 8% + reproränta.
Redan 2008 kunde det bli 30% i bara räntetillägg. Inte så illa.

   TS
Avatar Fallback

Re: FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#199715
towes skrev:Helt klart fattas det ju någon part som kan väga upp kombinationen av "samarbetsparterna" Folksam och Skogsstyrelsen. En skogsägare är alltför ensam här.............

Vad finns det för alternativ? LRF? Skogsägarföreningarna?
Frågan har varit uppe tidigare i andra trådar och samma mönster syns igen: Skogsägaren är oftast ensam och inte sällan utan den djupa kunskap som krävs mot företag med pengar. Skogsägarföreningarna borde här kunnat vara en hjälp, då det denna gången inte är deras fickor pengarna tas (som vid andra fel i skogen). Har de agerat? Hade de istället anlitat expertisen så hade ju inte var skogsägare behövt slåss så förbaskat.
LRF lokalt stöttade oss i någon månad. Sen avtog detta till ett inte. (Läs om mer.)
Regionalt fick vi hjälp en kort eftermiddag då representanter var entusiastiska och signalerade att de fått en mycket värdefull insikt i flera värderingsfel.
Men rapporten dröjde några månader och kom då från styrelsen. (Jag tror att konsekvenser av att regionchefen fick sparken ganska nära i tiden påverkade.)
LRF ansåg att varje skogsägare får själv driva sin egen skada mot försäkringsbolaget.
De inflikade att det kan finnas skogsägare som fått för generös ersättning.
Regionordföraren besökte lokalavdelningens årsmöte och var inte någon spridare av entusiasm. Han hävdade att de få kronor felen handlade om var inget att lägga tid på. (Jag är fortfarande övertygad om att felet var 130 milj kr.) Några lokala LRF medlemmar försökte lyfta problemet, men ingen effekt.
LRF och Länsförsäkringar hade nära samarbete och påstods sitta i samma korridor.

SÖDRA:s fältfolk utförde värderingar åt Länsförsäkringar. De använde slaviskt Skogsstyrelsens felaktiga tabell. Tjänstemännen visste stubbens värde genom otaliga argumentationstillfälle med avverkningsfolk. Men ändrade inget i värderingen.
Vi försökte få hjälp av flera personer på Södra, men fick knappast mer än moraliskt stöd från fältfolk. Vid kontakt med förre ordf. i Södra Lars-Erik Åström var dörren tämligen stängd. Han såg det vi häll på med som slöseri med tid. Han slog sig för bröstet och hävdade att deras deltagande som resulterade i 50-kronan från staten (som återbäring på deklarationen) var så bra så det fanns ingen anledning att göra något.
Tydligen insåg han inte att 50-kronan gick till alla skogsägare som sålde större del vindfällen. Att det fanns systematiska fel i ersättning till de kanske 15.000 skogsägare, som hade skogsförsäkring, ville han inte bry sig om. Det är inga överord att säga att han var "kort i tonen i samtalet".

Det enda verkliga stöd som kändes kom från skogspressen.
Hur blir splittrade skogsägare starkare?

   TS
Avatar Fallback

Re: FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#199898 Denna uppräkning av händelser och avslöjande görs i syfte att upplysa er. Såg ni Uppdrag granskning i går och Aktuellt därefter fick ni insyn i hur utstuderat starka parter utnyttjar situationer för egen vinning. Håller olagligt på att bli lagligt?

Det vore önskvärt om personal på Folksam gav sin synpunkt här efter den läsning som görs. Vd Anders Sundström har kontaktats och förefaller ge sitt tysta godkännande till denna upplysning omkring Folksams arbetsmetoder.

Fanns det större anledning för försäkringsbolagen att lägga energi på sänkning av de förhöjda stubbarna? Jo.
Ca 20 milj m3 nerblåst skog (av ca 70 milj.) var berättigad till försäkringsersättning.
Mellan 5.50 - 10 kr/m3 blev ersättningen för de förhöjda stubbarna för låg genom myndigheten Skogsstyrelsens felräkning. Vägt värde på de större försäkringsbolag vi känner till, ger en förlust för stormdrabbade skogsägare med ytterligare ca 130 milj. kronor. Det är större än att bränna ner 40 talet hela fastigheter.
Denna felräkning reagerade inte något försäkringsbolag för, när de borde sett att ersättningen blev nu bara ca hälften mot tidigare. Eller gjorde de detta men teg?
Öppna er för denna typ av felräkning, som verkar varit ett önskemål från försäkringsbolagen och när den upptäcks anses det vara en bagatell. Se avsnitt 2B.
Skogsstyrelsens bortförklaringar har ni redan hört. Var Skogsstyrelsen rädd för att vid "massangrepp" bli ersättningsskyldiga för sin felräkning?
Vilket värde har Skogsstyrelsens renommé (nu)?
Vilken oro kände försäkringsbolagen för att bli avslöjade när vi genom skogspress hösten 2007 är 2.5 år efter stormen och 98% av skogsägarna har fått sina felaktiga ersättning utbetald?
Vad vill du göra nu.........?

   TS
Avatar Fallback

Re: FOLKSAM beter sig så här...

Jasi  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#199931 Nu har vi kommit överens Länsförsäkringar och jag efter stormen Dagmar.
Direkt efter Skogsstyrelsens besiktning efter stormen Dagmar betalade de ut 28% av den slutliga ersättningen. Då jag fått all information efter avverkningen så skickade jag in en begäran om mer ersättning. Då omprövade de ärendet och kunde sträcka sig till att betala ytterligare 32% av den slutliga ersättningen. Jag ringde upp handläggaren och påtalade att jag har all fakta och undrade hur de hade beräknat men fick till svar att de inte kunde göra mera. De hade använt en schablon som skogsstyrelsen och en av Länsförsäkringars skogskunniga tagit fram. Jag var tvungen att begära överprövning inom bolaget. Så jag skrev ett dokument med fakta avseende fördyrad avverkning, förhöjda stubbar och prisdumpning. Jag bifogade skördar- och skotarlistor samt GPS logg från skördare. De mailade tillbaka och skulle ompröva ärendet en gång till.
Den omprövningen gav ytterligare 40% av den slutliga ersättningen. Nu nådde de taket för ersättning 0,6 bb/ha.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).