Skogsfastigheter

FOLKSAM beter sig så här...

130 inlägg 69015 visningar 10 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

4 Q c FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#226428 Notera att ingen från Folksam gjort någon kommentar eller försökt framföra någon förklaring för det simpla beteende Folksam presterat i försäkringsfall på försäkringsfall vid skogsskada.

(Möjligen tycker någon annorlunda men ingen anser sig kunna gå i svaromål.)

Troligen tycker några att det är en sorglig uppräkning av Folksams och Skogsstyrelsens godtyckliga handläggning.
Lär då av detta!
Dra slutsatser! Ex. flertalet av de "drabbade" har lämnat Folksam och även familjemedlemmar vet jag gjort samma sak.
Synd att vi för ofta tror på försäkringsmäklare och personer i branschens yttrande.

Finns det något forum där saklig kritik kan samlas på försäkringsbolags agerande? På samma sätt som dataprylar kan gillas eller kommenteras hos säljare?

   TS
Ta hjälp av Nordeas skogsspecialister, vi finns på sju platser i landet.
Avatar Fallback

4 R FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#226854 Fortsättning.
- Gunnel är givetvis inte nöjd med den ofullständiga ersättning på 28.000 kr som kom från Folksam.
- Gunnel skickar bevisen igen till Folksam. Sända två ggr tidigare men inte mer än godtyckligt beaktade av Skogsstyrelsen/Folksam.
- Notera att alla försäkringstagare, som nämnts här tidigare, har inlett med beräkningar baserade på skadans omfattning och det har angetts vad resp. m3 skall korrigeras med. Ändå vägrar Folksam till stora delar att beröra värderingarna.
Tacksam part att "slänga" över materialet på då är Skogsstyrelsen, som har klyschor att framföra, utan att merendels använda siffror. Inse hur avsiktligt störande detta görs. Det görs av en myndighet, som vi borde kunna lita på!

   TS
Avatar Fallback

FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#227053 I programmet Aktuellt i måndags kväll intervjuades en professor angående Coop:s stora nerdragningar och sparkade vd, som fick 11 milj. med sig, som ordf. Anders Sundström förklarade på sitt sätt och ansåg att nu hade man tagit krafttag och var på rätt väg.
På fråga till professorn om vad han tyckte om Sundströms svar och nämnda åtgärder blev svaret ungefär följande: "Det indikerar ett illa skött företag."

Anders Sundström är också vd på Folksam.
Han har kontaktats i ärendet omkring Gunnel men inte svarat, trots frankerat brev.

   TS
Avatar Fallback

4 S FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#227368 Folksam skickar ett brev, men det tar en månad att svara. Det följer sedvanlig stil med besked om att de kontrollerat och inga fel är begångna. (Verkar som de bara trycker på en knapp för detta textavsnitt.)
- Gunnel som nu är triggad och van svarar med kraftfull återsändning av uppgifter och tunga förklaringar.
Bl.a. begär hon tydligare bevisning av hur räntan vid tidigare utbetalning beräknats.
- Notera att ränta beräknar inte Folksam från tillfället då deras felräkning gjordes utan från tillfället då försäkringstagaren upptäcker och påtalade felräkning.
Sådan är Folksam.

Följaktligen har Folksam en extra anledning att "räkna fel".

Detta motiverar ett tidigt ifrågasättande om fel upptäcks, så det genast börjar ticka ränta på 8% och uppåt.

   TS
Avatar Fallback

FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#227626 Folksams vd Anders Sundström var i Agenda i går kväll.

Han uttryckte stolthet för att återbäring har skapats i Folksam sen han kom dit.
Om orsaken beror på att Folksam inte betalar ut tillräcklig ersättning till vissa försäkringstagare, så är det "bara omfördelning" av pengar.
Gunnel är säkert inte imponerad.
Det innebär att minst pengar går till de som har försäkringsavtal och fått skador. Är det inte detta som försäkring skall var till för?

   TS
Avatar Fallback

Re: FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#228108 Tillägg till ovanstående inlägg.

I Anders Sundströms uttryck i TV om Folksams och sin förträfflighet, noterar jag att han framhöll förhållande typ bra erbjudande och förtroende.
Fyra skogsägare som fått skador i sin skog är dock inte belåtna.

Okunnighet, arrogans, förhalning, felräkningar, ohörsamhet mm nämnde han inget om, som dock förekommer flitigt i rubricerade fall.
Dessa är bevisligen inte de enda, även om jag tror att flera är tillfreds.

   TS
Avatar Fallback

4 T FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#228377 För att ge en en bild om Folksams arroganta stil i behandling av Gunnel fortsätter "berättelsen".
Folksam skickar ett brev (som jag inte har), men det tog en månad att svara. Det följer sedvanlig stil med besked om att de kontrollerat och inga fel är begångna.
- Gunnel som nu är triggad och van svarar med kraftfull återsändning av uppgifter och tunga förklaringar.
Bl.a. begär hon tydligare bevisning av hur räntan vid tidigare utbetalning beräknats.
- Notera att ränta beräknar inte Folksam från tillfället då deras felräkning gjordes utan från tillfället då försäkringstagaren påtalade felräkning.
Sådan är Folksam.

Detta motiverar ett tidigt ifrågasättande om fel upptäcks, så det genast börjar ticka ränta på 8% och uppåt.

   TS
Avatar Fallback

4 U FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#228603 Nyss nämnda brev till Folksam resulterade inte i någon ting. Inte ens svar på hur räntan på utbetalningen räknats ut.
Ny påminnelse till det simpla företaget Folksam sänds om åtgärd.
Gunnel är som ni förstår tämligen lugn och har väntat från mitten av febr. 2010 till början av juni.

- Notera igen detta arroganta beteende från Folksam!

- Notera även Folksams vd Anders Sundströms "glorifiering" av Folksams arbete, som han nyligen gjorde i TV för hela svenska folket.

Prata det går.....

   TS
Avatar Fallback

Re: FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#229969 Skogspress har nyligen jämfört olika försäkringsbolags skogsförsäkringar.
Folksam fick inte ens vara med.
Folksam har bara några få procent av marknaden.
Detta är troligen en effekt av dålig matchning och kompetens för skog och skogsfastigheter.
Behandling som stormdrabbade skogsägare fått av Folksam har också gjort att skogsägare lämnat Folksam.

De fyra försäkringsfall jag följt på mycket nära håll ger erfarenheter som pekar åt, att det måste finnas många bättre alternativ för skogsförsäkring än hos Folksam.
- Folksams agerande tyder på att de insåg att dessa skogsägare "är förlorade".

   TS
Avatar Fallback

4 V FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#232270 Den gamla kvinnan har inte fått sin rätt omkring de förhöjda stubbarna, trots att Folksam ersatt alla andra för samma skada. Principsak???

Skogsstyrelsen har ombetts att kontrollera uträkningen som finns här för 1 dm stubbe.
viewtopic.php?f=17&t=15393&st=0&sk=t&sd=a&start=15#p199134

I ca tre månader har de kommit med olika bortförklaringar för att slippa erkänna sin felaktiga stubberäkning.
Skogsstyrelsen svarar;
- Vi har lagt problemet åt sidan.
- Vi har svarat.
- Vi tar inte upp ämnet igen.
- De kopplar in helt okunnig regionchef som svarar att genomläst korrespondens tyder på att handläggande tjänsteman svarar helt korrekt, dessutom föreslagit att någon annan skall göra kontrollräkningen. (Ändå har Skogsstyrelsen tagit på sig rollen att värdera den förhöjda stubben, för nästan hela försäkringsbranschen vid stormen Gudrun.)

Notera att tjänstemannen fick uträkningen för ca 4 år sedan också och svarade redan då på sätt som uttryckte obehag över att Skogsstyrelsen räknat fel. Men inget erkännande.

Det är t.o.m. önskvärt om någon neutral person gör beräkningskontroll och svarar.

   TS
Avatar Fallback

4 V 1 FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#246223 Ärendet är efter Skogsstyrelsens undanglidningar och förslag nu behandlat av annan expertis.
Uppgifter är kontrollerade och bekräftade. Ex. värderingen av den 14 cm grova granen.

Handlingar sända till vd på Folksam.
Fortsättning följer här.

   TS
Avatar Fallback

4 V2 FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#248279 Folksam har nu efter 1.5 veckor inte hört av sig.
Återstår att se om Skogsstyrelsen skall ta en månad på sig för svar åt Folksam.

Finns det kostsammare handläggning i något företag än det vi nu ser hos Folksam?
Vem betalar detta?

Det skickades, från den gamla kvinnan, ett krav på besked med frankerat svarsbrev. Detta behöll Folksam utan svar. Kanske "ångade de bort frimärket från brevet" över kaffekokaren och använde det.

Ta lärdom omkring Folksams skogsförsäkring!

   TS
Avatar Fallback

4 V3 FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#270018 Ärendet pågår men Folksam sätter käppar i hjulen, som vanligt.

Det visar sig att uppgifter nämnda tidigare, som skickades i slutet av 2013 och nu var adresserade till vd Anders Sundström har tydligen stannat i "postlådan". Anders Sundström är inte kvar i Folksam.

Att inte annan personal tar hand om sänt material hedrar inte heller Folksam. "Osökt" tror man att Folksam ansåg att material till vd Sundström är sänt till person som inte finns och kan "FÖRSUMMAS".

Materialet och komplettering är nu sänt igen.

Nu handlar det om hur en gammal kvinna blir behandlad av Folksam.

   TS
Avatar Fallback

Re: FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#271345 Vi som upplevt Folksams dåliga sidor önskade i första hand att Folksam tar sitt ansvar och korrigeras sitt agerande så bevisade skador ersätts. Så har ju inte skett.
Följaktligen blir därför avsikten att ge varning till andra så de väljer annat försäkringsbolag eller kan bevaka sin rätt för ersättning efter försäkringsbestämmelser.

Företag som hamnar i skamvrån märks då och då. Ex. Stora Enso blev föremål för bevakning av Uppdrag Granskning för sin mörkläggning av barnarbetet. Nu har bank lyft bort Stora från sina fonder med etik.

En person upplyste mig om att Folksam har två fonder som administreras via Swedbank, men där nära 90% berör företag, som inte redovisar om "påtryckningsarbete" pågår.
Onekligen har Folksam "rymligt samvete".

   TS
Avatar Fallback

Re: FOLKSAM beter sig så här...

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#272098 I går har bankernas utdelningar och löner ventilerats i nyheterna.
Anders Sundström som varit politiker och vd på Folksam hade svårt att förklara sig i TV när hans miljon i löneökning diskuterades.
- Denna kultur som råder i bankvärlden upplevs ensidigt överutnyttjande av kunder. (50 kr för att få lotteripengar räknade/mottagna för en förening.)

Anders Sundström har som vd i Folksam, som vi ser det, skapat en kultur som t.o.m. utnyttjar personer som kommit i nödsituation.
- De skadeärende som beskrivits här är tydliga i sin utformning. Det har krävts ihärdighet mot nonchalans och ohörsamhet mot skadedrabbads framlagd fakta.
- Kan man hoppas att förre vd Anders Sundströms mentalitet är slut ny när ny vd leder företaget?
- Vår gamla kvinna uttrycker en "from" förhoppning, att återstående bevisade belopp skall betalas ut.
Sannolikt vore det en stor nytta Folksam för lite pengar, men som annars ger ofördelaktig PR, som givetvis fortsätter att nämnas om här, till full rätt uppnåtts för den gamla kvinnan.
- Notera att denna kvinna är den enda bland 30-talet skadefall (alla övriga män) där inte ersättning för förhöjd stubbe blivit riktig.

   TS
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).