Skogsmiljö och Trädlära

Snart fem år efter branden - full fart på nya skogen

12 inlägg 2453 visningar 4 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Snart fem år efter branden - full fart på nya skogen

Torbjörn Johnsen  
#713370 Jag var ute och åkte i Bergslagstrakterna för några veckor sedan och då stannade jag vid de stora brandfälten utefter vägen mellan Ängelsberg och Hästbäck. Jag har passerat där några gånger sedan den stora Salabranden 2014 och det är fascinerande hur snabbt livet återvänder.

I samband med Mellanskogselmia 2016 så gjorde vi ett Skogsforum-besök i en annan del av brandområdet. Där det står en utbränd Ponsse-skördare. Det går att se hur det såg ut då via de här 360-bilderna.

Där jag stannade nu var det planterat tall på i stort ett hela hygget. Tallarna såg välmående ut och de hade sällskap av mycket självsått löv. Björk givetvis men även en hel del asp, sälg och rönn. En och annan självsådd tall också. På marken växer en hel del mossa av typiska brandarter som t ex Brännmossa och spåmossa. Lingon kommer här och var och ljung breder ut sig. Bitvis i ganska mäktiga lager.

Tittar man noga på marken ser man hur fallna löv från asp och björk nu multnar ner och långsamt bildar nytt humuslager tillsammans med annat organiskt material som tallbarr och vissnande växter. Från en karg grusmark kommer nu långsamt att bildas ett nytt jordlager.

Den största skillnaden, bortsett från den karga markytan, är mångfalden av lövträd. Framför allt mängden med asp och sälg som tillåts växa uppåt. Även om man kan se omfattande viltbete lite här och var så har viltet inte en chans att hålla tillbaka allt löv. Björken och tallen står helt orörd från viltbete. Det finns mat nog ändå.

Knäckesjuka
Tallarna ser friska och välmående ut men man kan se enstaka tallar med deformerade skott. Mest sidoskott men även något toppskott. Det är angrepp av svampen "knäckesjuka" som har slagit till. Knäckesjukan värdväxlar med asp och kombinationen tall och asp ger dessa oönskade effekter. Skadorna är dock betydligt mr blygsamma än vad t ex viltbetning brukar åstadkomma i normala tallföryngringar.

Björk och tall stortrivs
Tallen är planterad men björken självsådd. Efter sex växtsäsonger är nu vårtbjörken spikrak och välväxande. En del börjar växla till vit näver och höjden ligger runt 2-3 meter. Björken ser helt klart ut att trivas alldeles utmärkt på brandfältet. En annan som trivs bra är tallen. En riktig hårding! På en del ställen är det mest grus och sten och inget annat ser ut att direkt vilja växa. Men tallen är knallgrön och växer så det knakar. En granplanta på samma mark, utan humuslager, hade varit liten, gul och tynande.

Skogsbränder är hemska saker och otroliga tragedier för de som drabbas. Men det är som sagt fascinerande att följa naturens återläkning.

Här finns lite bilder där ni kan se hur det såg ut i slutet av april:   TS
Användarvisningsbild

Re: Snart fem år efter branden - full fart på nya skogen

jessica80  
#714946 [attachment=0]1622649803_skarpare_nr_107.jpg
Det ska nog gå att röja sönder de här fantastiskt lovande ungskogarna också. Det lär inte stå på förrän björken är bortröjd, tallen blir solitär och därmed ett lätt offer för älgen. Men vem blir syndabock?
Jo, älgen - som vanligt. Röjningskulturen i det här landet bara förflackas allt mer. Bifogar exempel på tallröjning här nere i Småland. Röjning till slutförband på tallen redan vid en meters medelhöjd....Sådant som kan bli dödsstöten för det lovande och spirande intresset för tallen.
/Bengt-Åke Alriksson, röjningsnörd

Avatar Fallback

Re: Snart fem år efter branden - full fart på nya skogen

alias  
#714951
jessica80 skrev:[attachment=0]1622649803_skarpare_nr_107.jpg
Det ska nog gå att röja sönder de här fantastiskt lovande ungskogarna också. Det lär inte stå på förrän björken är bortröjd, tallen blir solitär och därmed ett lätt offer för älgen. Men vem blir syndabock?
Jo, älgen - som vanligt. Röjningskulturen i det här landet bara förflackas allt mer. Bifogar exempel på tallröjning här nere i Småland. Röjning till slutförband på tallen redan vid en meters medelhöjd....Sådant som kan bli dödsstöten för det lovande och spirande intresset för tallen.
/Bengt-Åke Alriksson, röjningsnörd


Alltid svårt att uttala sig om stamantal m.m. utifrån en bild, men vad tänker du dig hade varit alternativet i det aktuella beståndet?

Tycker nog, utifrån bilden, att björken ser ut att ha ett litet höjdövertag på tallen samtidigt som jag har svårt att hitta några nerröjda tallstammar. För egen del avstår jag gärna ifrån att spara jämnhögt eller förväxande löv som kvalitetsdanare i tallföryngringar, då lövet reagerar snabbare på enkelställningen än tallen. Att låta tallar dana varandra genom trängsel och "safety by numbers" brukar ju däremot funka hyfsat.

Visst är väl beståndet på bilden viltbehandlat?

Röjer man inte lövet alls förrän beståndet som helhet har uppnått älgsäker höjd, så har man absolut inte många tallstammar kvar att bygga på.

Bara mina fem ören...

MVH
Alias

Användarvisningsbild

Re: Snart fem år efter branden - full fart på nya skogen

jessica80  
#714956 Hej Alias!
Björk som är högre än tall måste således röjas bort i alla lägen - oavsett tallens höjd?
Jag ser att du verkar influerad av tidens tand; "röj hårt och tidigt", samt röjningsbolagens favvo-affärsidé; "det går inte att röja för hårt..."
/B-Å

Avatar Fallback

Re: Snart fem år efter branden - full fart på nya skogen

Ekman  
#714958
jessica80 skrev:Hej Alias!
Björk som är högre än tall måste således röjas bort i alla lägen - oavsett tallens höjd?
Jag ser att du verkar influerad av tidens tand; "röj hårt och tidigt", samt röjningsbolagens favvo-affärsidé; "det går inte att röja för hårt..."
/B-Å


Står det gott om tall är det väl fint att ta bort lövet och satsa på tallen tänker jag.
Annars är det som pest eller kolera.
Låta tallen få ljus, växa på men riskera älgbete.
Låta björk stå kvar och utgöra alternativt bete men hämma tallen, och ändå riskera bete på tallen.

Efter att ha läst här om hur skuggad tall påverkas beträffande smaklighet har jag kollat närmare i skogen och tycker det är hur tydligt som helst att metoden att gömma undan tall bland löv inte funkar som jag trodde. Skuggad tall betas nästan alltid.
Gömma tall bland annan tall tror jag på nu👍🏻

Avatar Fallback

Re: Snart fem år efter branden - full fart på nya skogen

hfab  
#714961
jessica80 skrev:Hej Alias!
Björk som är högre än tall måste således röjas bort i alla lägen - oavsett tallens höjd?
Jag ser att du verkar influerad av tidens tand; "röj hårt och tidigt", samt röjningsbolagens favvo-affärsidé; "det går inte att röja för hårt..."
/B-Å

Du kanske kan komma med konkreta tips istället för att bara påpeka det som enligt dig är fel?

Avatar Fallback

Re: Snart fem år efter branden - full fart på nya skogen

isteskog  
#714962 Ska man röja på något annat vis i en röjning som ovan så är nog en kedjeröjare ett måste. Kan du putsa sidan av björken mot tallen så klarar sig tallarna några år..... Sen är det nog stamkvistning som gäller 😉 Är det vårtbjörk så är det i mina trakter rena älgmagneten att ha vårtbjörk och tall ihop. När jag röjer täta tallföryngringar (utan björk) så röjer jag i flera omgångar och har nog närmare 3000 stammar/ ha i slutbeståndet.
Egna erfarenheter sen i slutet av 70- talet med en hög älgstam och periodvis hårda betesskador har gjort att jag har svårt att få ihop det med tall och björk.

Avatar Fallback

Re: Snart fem år efter branden - full fart på nya skogen

alias  
#714964
jessica80 skrev:Hej Alias!
Björk som är högre än tall måste således röjas bort i alla lägen - oavsett tallens höjd?
Jag ser att du verkar influerad av tidens tand; "röj hårt och tidigt", samt röjningsbolagens favvo-affärsidé; "det går inte att röja för hårt..."
/B-Å


Jag tycker att grundfrågan är vad björkarna ska tillföra i beståndet när man gör valet att spara eller inte spara.

Är det ett försök att "gömma" tallarna från älgen/klövviltet (det tror jag inte på)?

Är det för att skapa mer foder till klövviltet?

Personligen tycker jag att Växjö Stift är den av de större skogsägarna härikring som har högst ambition när det gäller föryngringarna och generellt fina sådana och de som jag känner som jobbar där förespråkar att vara tuff mot lövet tidigt där det finns tall som man vill gynna framöver.

Jag vågar även påstå att den stora merparten av alla stormdrabbade skogsägare vid Gudrun och Per försatt en enorm chans att ta tillvara på mängder med självföryngrad tall i granplanteringarna eftersom man väntade för länge med, eller helt struntade i, lövröjningen.

Så här ser det ut i ett av mina bestånd där förförre ägaren ställde frötallar och markberedde i mitten/slutet av 90-talet och sedan ej höll efter björken (frisk-fuktig T26-T28):

1622659570_20210314_130832.jpg


När vi röjde beståndet i mitten på 00-talet, efter att farsan köpt skiftet, så fanns det endast sporadiskt inslag av utvecklingsbara tallstammar att spara.

MVH
Alias

Användarvisningsbild

Re: Snart fem år efter branden - full fart på nya skogen

jessica80  
#714968
hfab skrev:
jessica80 skrev:Hej Alias!
Björk som är högre än tall måste således röjas bort i alla lägen - oavsett tallens höjd?
Jag ser att du verkar influerad av tidens tand; "röj hårt och tidigt", samt röjningsbolagens favvo-affärsidé; "det går inte att röja för hårt..."
/B-Å

Du kanske kan komma med konkreta tips istället för att bara påpeka det som enligt dig är fel?


I de - vanligtvis - lite glesa och ojämna tallbestånden här nere i södra Sverige använder jag björken som aktiv kvalitetsdanare av tallen. Att björken är en bättre kvalitetsdanare av tallen än tallen själv, det visste redan Alve Hägg på 80-talet. (Hans forskningsresultat har dock aldrig implementerats i Sverige - däremot i Finland.
Det har att göra med fuktighetsklimatet i beståndet. Björken bidrar till en ökad fuktighet som i sig bidrar till att gynna Gremeniella hos tallen och därmed starta tallens naturliga kvistavdödning.
Men som påpekats i något inlägg här så utgör kedjeröjaren en viktig del i särskilt förstaröjningen där en bistam av björk kan få stå kvar intill en tall efter att sidogrenar kapats i höjdled.
Har ett 15 ha fint blandbestånd av björk/tall i 15-årsåldern att visa upp för den som är intresserad. Planterad björk i södra Sverige - som solitär mest utvecklas till rhodedron-buske - har här danats till en tall som mer liknar en självföryngrad individ i ett stamtätt tallbestånd.
Så visst går det att kombinera tall och björk - men visst timingen i åtgärderna är viktig!
(bilder finns om någon bryr sig...)

Avatar Fallback

Re: Snart fem år efter branden - full fart på nya skogen

Värmlänning  
#714970
jessica80 skrev:
hfab skrev:
jessica80 skrev:Hej Alias!
Björk som är högre än tall måste således röjas bort i alla lägen - oavsett tallens höjd?
Jag ser att du verkar influerad av tidens tand; "röj hårt och tidigt", samt röjningsbolagens favvo-affärsidé; "det går inte att röja för hårt..."
/B-Å

Du kanske kan komma med konkreta tips istället för att bara påpeka det som enligt dig är fel?


I de - vanligtvis - lite glesa och ojämna tallbestånden här nere i södra Sverige använder jag björken som aktiv kvalitetsdanare av tallen. Att björken är en bättre kvalitetsdanare av tallen än tallen själv, det visste redan Alve Hägg på 80-talet. (Hans forskningsresultat har dock aldrig implementerats i Sverige - däremot i Finland.
Det har att göra med fuktighetsklimatet i beståndet. Björken bidrar till en ökad fuktighet som i sig bidrar till att gynna Gremeniella hos tallen och därmed starta tallens naturliga kvistavdödning.
Men som påpekats i något inlägg här så utgör kedjeröjaren en viktig del i särskilt förstaröjningen där en bistam av björk kan få stå kvar intill en tall efter att sidogrenar kapats i höjdled.
Har ett 15 ha fint blandbestånd av björk/tall i 15-årsåldern att visa upp för den som är intresserad. Planterad björk i södra Sverige - som solitär mest utvecklas till rhodedron-buske - har här danats till en tall som mer liknar en självföryngrad individ i ett stamtätt tallbestånd.
Så visst går det att kombinera tall och björk - men visst timingen i åtgärderna är viktig!
(bilder finns om någon bryr sig...)

Upp med bilder 👍

Användarvisningsbild

Re: Snart fem år efter branden - full fart på nya skogen

jessica80  
#714973
1622662168_010.jpg
1622662242_069_-_skarp.jpg
1622662215_003.jpg
1622662196_007.jpg
1622662168_010.jpg
Ok, några bildexempel i planterad tall - med och utan björkinblandning.
Först en "Pinus Rhodedendron" - solitär planterad tall i södra Sverige (notera effekten av cytokin -styr grentillväxten - samt auxin - som styr längdtillväxten) i de senare bilderna där björk sidobeskuggat planterad tall i samma bestånd.

Avatar Fallback

Re: Snart fem år efter branden - full fart på nya skogen

busholle  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#715004 Det är säkert inte omöjligt att lyckas med blandföryngringar med tall och björk men det är helt klart de bestånden som kräver mest uppmärksamhet. En stor del av min areal har på ett eller annat vis blivit sådan föryngring och kollar jag på vilka åtgärder jag gjort hittills så är nog arbetsmängden nära det dubbla jämfört med barrblandskog, björk-gran eller rena tallföryngringar. Jämförelsen med rena tallföryngringar är kanske något orättvis då boniteten är runt en halv gång bättre på den marken där björken konkurrerar starkt.

Som nämnts ovan är metoden att gömma tall bland tall en lysande metod om man lyckas så väl med en sådd eller självföryngring. Planterar man så är min erfarenhet att överskuggning på det hela taget är en dålig ide och att sammansatta bestånd med björk är extremt skötselkrävande. Som exempel så kommer några av mina tall-björk bestånd ha röjts sex gånger innan första gallringen.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).