Skogsmiljö och Trädlära

EU-domstolens svar på artskyddet

8 inlägg 1455 visningar 2 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

EU-domstolens svar på artskyddet

Fredrik Reuter  
#703721 Idag kom EU-domstolens svar på de frågor Mark- och miljödomstolen i Vänersborg ställt inför domen om avverkning eller inte på en fastighet i Härryda.

Armas har skrivit en blänkare om detta på iSkogen och länken hittar du längre ner.

Svaret från EU-domstolen är svårtolkat för någon som inte dagligdags läser juridikspråk men en tolkning är att Skogsstyrelsens och senare Länsstyrelsen i Västra götalands förfarande ogillas och att EU:s regelverk står över ex artskyddsförordningen i vissa frågor.

Här är domen från EU-domstolen:

1) Artikel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar ska tolkas så, att den utgör hinder för en nationell praxis enligt vilken förbuden i denna bestämmelse endast omfattar sådana arter som är förtecknade i bilaga I till detta direktiv eller som är hotade på någon nivå eller som har en långsiktigt vikande populationstrend.

2) Artikel 12.1 a–c i rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter ska tolkas så, att den utgör hinder för en nationell praxis enligt vilken förbuden i denna bestämmelse, för det fall mänsklig verksamhet såsom skogsbruksåtgärder eller markexploatering uppenbart har ett annat syfte än att döda eller störa djurarter, endast är tillämpliga om det finns en risk för att berörda arters bevarandestatus påverkas negativt. Artikel 12.1 a–c i direktiv 92/43 ska vidare tolkas så, att skyddet enligt denna bestämmelse inte upphör att gälla för arter som har uppnått gynnsam bevarandestatus.

3) Artikel 12.1 d i direktiv 92/43 ska tolkas så, att den utgör hinder för en nationell praxis som innebär att om kontinuerlig ekologisk funktionalitet i den berörda artens livsmiljö i ett enskilt område – trots försiktighetsåtgärder – direkt eller indirekt går förlorad genom skada, förstörelse eller försämring, orsakad av den aktuella åtgärden separat eller i kombination med andra åtgärder, så aktualiseras förbudet i den bestämmelsen först om den berörda artens bevarandestatus riskerar att försämras.


Bakgrunden till hela denna process är att Skydda skogen, Naturskyddsföreningen och Göteborgs ornitologiska förening överklagade först Skogsstyrelsens beslut om att avverkning fick utföras med speciell hänsyn och senare Länsstyrelsen beslut om att gå på Skogsstyrelsens linje.

Mark- och miljödomstolen i Vänersborg ansåg att de behövde stöd från EU-domstolen i frågan och det är nu detta svar som inkommit.

Hur detta kommer påverka framtiden är nog lite tidigt att uttala sig om men det är inte svårt att tolka svaret som att Skogsstyrelsen kommer ställa högre miljökrav efter denna dom.

En anmärkningsvärd formulering i beslutet är att Artskyddet ska gälla även för arter som har en s k gynnsam bevarandestatus. Det kan få långtgående påverkan.

Här kan du läsa mer om beslutet som kom idag och även läsa hela domen: https://iskogen.se/skog-eu-glesbygd/sve ... -artskydd/   TS
Användarvisningsbild

Re: EU-domstolens svar på artskyddet

Fredrik Reuter  
#703726 Björn Ferry gör en spaning utifrån dagens dom på Twitter:

Rent filosofiskt blir det ju intressant hur man ska förhålla sig till människan. I stora delar av Sverige har människan minskat med 30% sedan mitten av 80-talet.

Kan en lokalisering av en verksamhet till Stockholm strida mot artskyddsförordningen?

   TS
Avatar Fallback

Re: EU-domstolens svar på artskyddet

r93  
#703819 Lars Wilderäng har skrivit om detta med.

https://cornucopia.cornubot.se/2021/03/ ... enskt.html

Användarvisningsbild

Re: EU-domstolens svar på artskyddet

Josephine  
#703833
r93 skrev:Lars Wilderäng har skrivit om detta med.

https://cornucopia.cornubot.se/2021/03/ ... enskt.html


En av kommentarerna där:
-----------------------------------------
fam.jord.2021-03-05 10:20
Landsbygdens befolkning har sedan "kollektivanslutningen till RLF", som Bo Rothstein uttrycker det, varit på defensiven... När Sverige anslöts till EU blev det Finland som drev de nordiska skogsfrågorna i många år.. Tills en liten grupp (svenska) skogsbönder fick en plats i det "rådgivande organet för skog och kork" och där dessa genom bondeorganisationen ECVC kunde jobba med skogsfrågor i femton år...

Under senare år insåg den svenska representanten att skogen inom EU höll på att förloras som näring och istället bli en del av CAP... Något som man stöttade i södra EU, där skogen inte har någon större betydelse.. Utan att skapa ett stödsystem - som givetvis innebär byråkratisk kontroll - tyckte man i södra EU var OK...

Under senare år har svenska representanter från LRF tagit över även ordförandeposten i det "rådgivande organet", men då inte från ECVC utan Copa-COCEGA, dit LRF ingår... (Tyvärr så är LRF så tjänstemannastyrt, att man som anställd tjänsteman givetsvis "inte biter den hand som i framtiden möjligen kommer att föda en"... Så en viss försiktighet uppstår, vilket i detta fall innebär att kontrollen över svensk skog hamnar i Bryssel - som en del av CAP... (Nästa steg är givetsvis att gruvdrift och vattenkraft dirigeras från Byssel..)

Förresten, Torgny Östling, som haft uppgiften att sitta i det "rådgivande organet" sedan femton år tillbaka och kämpat i motvind under dessa år, avled vid skogsarbete häromdagen, så om Bryssel nu tar över kontrollen av svensk skog så slipper Torgny åtminstone uppleva det... Att svenska skogsägare är en samling nollor som gömmer sig under mamma LRFs kjolar är inget som annat än framtidens historiker kommer att konstatera..

Avatar Fallback

Re: EU-domstolens svar på artskyddet

Bosse1  
#703843 Kan undra vad nollan Bo Rothstein har för agenda ? O ja han kallar skogsägare för nollor om nu nån undrar varför jag försvarar mig. Härmed vevar jag ett planteringsrör och rensar skyttevärn, tar tillbaka den mark som stulits.
Kampen mot överstatligt naturmonopol fortsätter.

Avatar Fallback

Re: EU-domstolens svar på artskyddet

r93  
#703846
1614967454_ae32fc3d-1079-466a-82b7-5b8a45b878c7.jpeg


Favorit i repris.

Avatar Fallback

Re: EU-domstolens svar på artskyddet

Bosse1  
#703847 Ok då "förstår jag" 😎

"Jag satt i studentkårens fullmäktigeförsamling några år i slutet av 1970-talet som representant för det dåtida Vänsterpartiets studentförbund."


http://www.rothstein.dinstudio.se/

Avatar Fallback

Re: EU-domstolens svar på artskyddet

r93  
#703863 EU framstår mer och mer som ett projekt som havererat, i våras så beslagtogs skyddsutrustning i Frankrike.
Sverige, Holland mfl betalade rejäla pengar till Italien, Spanien etc som vanligt inte kan sköta ekonomin utan får enorma stöd.
Vaccin kommer inte som det ska, Tyskland har köpt 30 miljoner doser ”vid sidan om” eu:s vaccinavtal, vaccin finns ju tydligen i stora kvantiteter om man betalar, har ytligt bekanta som är serber, blir dom inte erbjudna vaccin inom två veckor så åker dom ner till Serbien och vaccinerar sig.

Troligtvis har britterna dragit vinstlotten.

Nu blev det OT men eu är ju inblandat, fyll gärna på med vad eu givit oss för positiva saker, Norge och Schweiz framstår dock inte som u-länder.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).