Sida 1 av 1

Hitta de sista naturskogarna med doftämnen

Postat: mån 10 aug 2020, 11:17
av Torbjörn Johnsen
Högskolan i Gävle skriver idag om en möjlig metod att snabbare kunna hitta de värdefullaste, idag orörda skogarna. Man anser att dessa behöver bevaras:

"Det är väldigt få orörda skogar kvar och för att vi ska få ett motståndskraftigt samhälle i framtiden måste vi rädda de områden där den biologiska mångfalden är som värdefullast", säger Nils Ryrholm, professor i biologi vid Högskolan i Gävle.


Forskarna håller på att utveckla en metod där större områden ska kunna inventeras på kortare tid. Med hjälp av doftämnen, s k feromoner, från specifika insekter som förekommer i naturskogar och som därmed indikerar höga naturvärden, ska man med hjälp av fällor kunna hitta dessa insekter och därmed också den värdefulla skogen.

Läs mer i pressmeddelandet från Högskolan Gävle här.