Skogsmiljö och Trädlära

Vad äter älgar? - Slutredovisning av stort forskningsprojekt

2 inlägg 2588 visningar 1 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Vad äter älgar? - Slutredovisning av stort forskningsprojekt

Torbjörn Johnsen  
#625439 Nu slutredovisas det stora forskningsprojektet Älgarnas foder & hälsa i södra Sverige som gått på djupet i älgens matvanor. Projektet har letts av SLU i Alnarp inom ett samarbete med SVA (Statens Veterinärmedicinska anstalt). Basen i forskningsprojektet är vomanalyser av älgens maginnehåll. Totalt har vominnehåll från 320 älgar samlats in av jägare i hela Götaland.

En hel del resultat har kommunicerats tidigare från det här projektet och Skogsforum har redovisat en del. Bl a i den här tråden från föreningen Skogens höstexkursion i höstas:
Tallen och viltet och i tråden Skapa mer foder i skogen och minska betesskadorna

Det som tydligt framkommer i studien är att:

-Tallen utgör ca 30% av älgens meny
-Ris (blåbär, lingon, ljung...) utgör en nästa lika stor del av dieten
-Älgen behöver även en god portion lövris, helst RASE (rönn, asp sälg & ek)
-Älpopulationer som har en artrik och varierad kost, med betydande inslag av asp och sälj, får högre kalvvikter

– En skogsskötsel som leder till ett större utbud av lövträd, buskar, ris och örter bör gynna älgpopulationerna, och troligen även andra stora växtätare. Sådana åtgärder bör samtidigt minska betestrycket på tall. Vi tror alltså att detta skulle gynna både skogsägare och jägare, liksom mångfalden av växter och djur, avslutar Annika Felton.


Just dynamiken runt bärriset är intressant då det finns en dubbelt negativ spiral kopplat till viltbete och bärris. Ju mindre med tall det planteras desto större betestryck på bärriset. Ju större betestryck på bärriset desto mindre med bärris. Minskad mängd bärris = ökat betestryck på tall. Ökat betestryck på tall = mindre arealer med tallföryngringar. Minskande tallandel = minskad skogsmark med bärris o s v. och det är inte bara älgen som betar bärris: Rådjur & hjortar tvingar älgen till talldiet

Du kan läsa hela pressmeddelandet här och här hittar du den slutliga rapporten från projektet (på engelska).

Projektet Älgarnas foder & hälsa i södra Sverige har letts av Annika Felton från SLU inom ett samarbete med Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och resultaten har nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Scientific Reports. Studien finansierades av Naturvårdsverket och Södras forskningsstiftelse.   TS
Användarvisningsbild

Re: Vad äter älgar? - Slutredovisning av stort forskningspro

Älgfoderodlare  
#628220 Nu kom det ju inte som någon överraskning, för det är något jag sett som effekt i över 30 år med vad jag gör o har gjort med just detta som mål. Bra att det nu även är bekräftat via forskning.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).