Skogsmiljö och Trädlära

Skogsutredningen 2019 på rätt spår?

2 inlägg 837 visningar Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Skogsutredningen 2019 på rätt spår?

Torbjörn Johnsen  
#620571 På Skogens Dag i Stockholm idag fanns en punkt på programmet där Agneta Ögren, ansvarig utredare för regeringens "Skogsutredning 2019 - hållbart skogsbruk, stärkt äganderätt i skogen och biologisk mångfald"

Utredningen körs med rekordfart och ska vara klar den 1 juli i år. Många månader återstår dock och utredaren kom väl därför egentligen inte med några anmärkningsvärda avslöjanden. Men om man både lyssnade på vad utredaren och hennes två sekreterare som deltog på podiet sa samt läste lite mellan raderna så finns ändå en liten hint om inriktningen. Jag ska försöka sammanfatta det viktigaste:

Utredningen försöker jobba brett mot både näring och andra intressenter. Målet är att några första steg som det finns bred acceptans för ska presenteras den 1 juli. En av de stora knäckfrågorna där det finns mycket konflikt är Sveriges internationella åtaganden om bevarande och skydd. Det finns en extremt stor spännvidd över hur olika intressenter räknar skyddad areal och här ska vi inte förvänta oss att utredningen ska komma med några nya, exakta siffror. Istället vill man försöka hitta det som det går att komma överens om och sedan se "hur mycket som är kvar" att tvista om. En kommentar från utredarna var att det är staten som gjort Sveriges internationella åtaganden, inte skogsägarna. Här finns en klyfta att brygga över.

Däremot kan man ana att utredningen kommer att föreslå att inskränkningar i skogsägarnas ägande/brukande alltid ska kompenseras med skälig ersättning. Och att man vill öppna för mer frivillighet och kanske lite flexibilitet i systemen. Ett område som nu anses vara skyddsvärt kanske inte måste vara skyddat för alltid om just den biotopen/arten som orsakat restriktionerna får en bättre status i framtiden.

En sak som det pratades mycket om var kvalité. Att det finns skäl att beakta kvalité i både avsättningar och i produktionsskogen. Det finns enligt utredarna ingen konflikt i att man m h a skogsvårdsambitionerna höjer produktionen i produktionsskogen utan det kanske t o m är en förutsättning för att vi ska ha råd med avsättningar och skydd. När det gäller skyddade områden så finns också behov av skötsel ibland. Inte minst i södra Sverige där många avsättningar kan behöva skötsel för att bibehålla sina värden. För att t ex förhindra "förgraning". Här kan finnas öppningar för bättre lösningar med markägarna än vad som finns idag. Utredningen sneglar även på hur motsvarande hanteras i våra grannländer Norge och Finland.

En joker skulle kunna vara att utredningen även föreslår skärpt lagstiftning i produktionsskogen. T ex att kraven höjs för föryngringar och för röjning.

Det finns onekligen en bred och gedigen kompetens i den här utredningsgruppen. Såväl juridisk som skoglig. Två av deltagarna, ordföranden och en sekreterare, är domare till vardags och har dömt i flera miljömål. Till skogsägares fördel. Mål som sedan överklagats av staten i Mark- & miljööverdomstolen. Så det verkar finnas en ambition att åstadkomma något bra och målsättningen är att hitta lösningar som kan få acceptans "över mandatperioder och partigränser".

Det största problemet med den här utredningen dock, är att den inte alls tar upp några frågor kring Artskyddsförordningen. Den har regeringen medvetet och uttryckligen placerats utanför Skogsutredningen och ska istället avhandlas i en egen utredning. Skogsutredningen kommer inte ens att ta upp hur intrångs- och äganderättsfrågor orsakade av artskyddsförordningens tillämpning ska hanteras trots att ersättningsfrågan är tydligt angiven i utredningsdirektivet. Det kan man tycka är lite moment 22.

Ett annat "problem" är att Skogsutredningen sorterar under Miljödepartementet och inte under Näringsdepartementet. D v s under miljöministern (MP) och inte under landsbygdsministern (S). Enligt Agneta Ögren har de dock en kontinuerlig dialog med båda departementen.

Det återstår att se vad som slutligen kommer fram från denna utredning och hur politikerna sedan beslutar. De har ju som bekant den yttersta beslutande makten.

Skogsutredningen har en egen sajt som ni hittar här och de är tacksamma för alla inspel de kan få från skogsbruket och andra intressenter så det är bara att elda på!   TS
Användarvisningsbild

Re: Skogsutredningen 2019 på rätt spår?

sundelius  
#620578 Tack för att du följer och delar

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).